SQL Azure

Windows Azure to innowacyjna platforma do uruchamiania rozwiązań informatycznych w chmurze, znana również jako Cloud Computing. Dzięki niej architekci projektujący rozwiązania mają do dyspozycji zwirtualizowane środowisko, które oferuje nieograniczone możliwości skalowania, wydajność na ogromnym poziomie oraz ogromny pojemnik na przechowywanie danych.

SQL Azure

Windows Azure: Platforma Chmurowa dla Rozwiązań Informatycznych

Windows Azure staje się niezastąpioną platformą dla przedsiębiorstw, które pragną korzystać z zalet chmury obliczeniowej. Elastyczność, wydajność i pojemność, jakie oferuje, sprawiają, że rozwiązania informatyczne działające w chmurze stają się bardziej efektywne i przystosowane do dynamicznego świata biznesu.

Na platformie Windows Azure, każdy projekt ma potencjał do dynamicznego dostosowywania swojej wydajności do bieżących potrzeb. Oznacza to, że rozwiązania mogą elastycznie rosnąć i kurczyć się w zależności od obciążenia, co pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i zmniejszenie kosztów.

Nie tylko wydajność jest imponująca. Platforma Windows Azure oferuje także ogromną pojemność do przechowywania danych. To idealne rozwiązanie dla firm, które gromadzą i przetwarzają duże ilości informacji. Dzięki temu można przechowywać, analizować i zarządzać danymi w sposób efektywny i bezpieczny.

SQL Azure

Windows Azure to nowa platforma do uruchamiania rozwiązań informatycznych działających w chmurze (ang. Cloud Computing). Architekt projektujący rozwiązanie dysponuje zwirtualizowanym środowiskiem oferującym praktycznie nieograniczone możliwości skalowania, olbrzymią wydajność i gigantyczny pojemnik do przechowywania danych. Fizycznym utrzymaniem platformy zajmuje się organizacja Microsoft Global Foundation Services, część Microsoft odpowiedzialna za utrzymywanie centrów danych.

Opłaty w Windows Azure: Elastyczność i Efektywność

Model „Pay as You Go”

Jeśli rozważasz wykorzystanie platformy Windows Azure do hostowania swojej aplikacji lub usługi online, warto zrozumieć, jak działają opłaty w tym modelu chmurowym. W przypadku Windows Azure opłaty są ściśle związane z stopniem wykorzystania platformy, co nazywane jest modelem „Pay as You Go”.

Oznacza to, że płacisz tylko za to, co faktycznie zużyjesz. Twoje koszty są proporcjonalne do zużytej przestrzeni dyskowej, mocy obliczeniowej oraz pasma transferu danych do i z chmury. To oznacza, że nie musisz inwestować w własną serwerownię, kupować sprzętu czy licencji, ani zatrudniać dodatkowego personelu do obsługi infrastruktury.

Przykładem wykorzystania tego modelu może być sklep internetowy. Jeśli planujesz specjalną promocję, możesz na krótki okres zwiększyć zużywane zasoby, aby obsłużyć wzmożony ruch klientów. Gdy promocja się zakończy, możesz zrezygnować z dodatkowych zasobów i uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Dzięki takiemu podejściu masz pełną kontrolę nad swoimi wydatkami na infrastrukturę IT. Możesz dostosować zasoby do bieżących potrzeb i uniknąć marnowania środków na niepotrzebnie dużą infrastrukturę.

W rezultacie, model „Pay as You Go” w Windows Azure zapewnia dużą elastyczność i efektywność, pozwalając firmom skalować swoje zasoby w zależności od zmieniających się potrzeb biznesowych. To rozwiązanie, które umożliwia oszczędności i optymalizację kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności i niezawodności usług w chmurze.

Portal do zarządzania Windows Azure znajduje się pod adresem https://windows.azure.com/.

Bezpośrednio przy użyciu portalu można:

  • tworzyć nowe usługi (ang. Service),
  • zarządzać certyfikatami,
  • tworzyć i usuwać bazy SQL Azure,
  • tworzyć nowe pojemniki Azure Storage,
  • zarządzać .NET Service Bus i .NET Access Control.

Każda usługa ma przypisany adres w domenie cloudapp.net. W ramach własnego DNS-a można przypisać alias (CNAME), który będzie przekierowywał posiadaną domenę na przypisaną do aplikacji uruchamianej na Windows Azure.

Zarządzanie Windows Azure

Dostęp do witryny za pomocą której zarządza się usługami Windows Azure https://manage.windowsazure.com

Zarządzanie subskrypcjami Windows Azure https://account.windowsazure.com/Subscriptions

Certyfikaty (do szyfrowania komunikacji) muszą być wgrane na portalu, a następnie wskazane w konfiguracji projektu (podaje się ich odcisk, ang. thumbprint). Potem certyfikat możne być wykorzystany w dokładnie taki sam sposób, jak w normalnych aplikacjach .NET, np. do szyfrowania komunikatów WCF lub obsługi mechanizmu SSL.

Ważną częścią Windows Azure są mechanizmy do zarządzania liczbą instancji i używanymi zasobami. Służy do tego Mangement API. Aby aplikacja mogła skorzystać z tego API, konieczne jest podpisywanie każdego żądania przy użyciu określonego certyfikatu. Na portal administracyjny należy wgrać klucz publiczny Windows Azure, który będzie używany do sprawdzenia, czy przesłane żądanie jest podpisane właściwym kluczem prywatnym. Wśród operacji jest np. polecenie zmiany konfiguracji (czyli plików ServiceDefinition.csdef oraz ServiceConfiguration.cscfg), pobranie liczby instancji danej roli i przełączenie między obszarami Staging i Production. Tak naprawdę portal Azure jest po prostu klientem Management API.

SQL Azure program magazynowy. Uwierzytelnienie (authentication) jest procesem, którego celem jest stwierdzenie czy osoba za którą podaje się dany użytkownik, jest rzeczywiście tą osobą.

SQL Azure program magazynowy

Aplikacja magazynowa Android

Wizerunek profesjonalnej firmy, czyli najnowsze dostępne na rynku oprogramowanie dla serwerów posiada też zaawansowane i wygodne aplikacje służące do monitorowania działalności firmy. Odbiór ilościowy i jakościowy to ogół czynności wykonywanych przez odbiorcę, a w niektórych przypadkach przy współudziale dostawcy i innych zainteresowanych stron, mający na celu stwierdzenie zgodności ilości i jakości dostarczonych przez dostawcę artykułów z dokumentacją wysyłkową i zamówieniem oraz normami, warunkami technicznymi i innymi ustaleniami dotyczącymi jakości tych artykułów. Aplikacja magazynowa Android to dodawanie towarów skanując kody kreskowe. Aplikacja pozwala na przeglądanie historii dokumentów magazynowych oraz ich zawartości.

Aplikacja WMS

Ulepszenia języka T-SQL, czyli nowy typ zapytań. Dlatego mamy możliwość wykorzystania funkcjonalności error handling zapewnia programistom większą elastyczność oraz kontrolę w tworzeniu zapytań do SQL Server. Możesz uruchomić aplikacja WMS na urządzeniach za pomocą przeglądarki Internetowej oraz na kolektorach Android. Od 2008 dostępna jest aplikacja WMS. Czas poznać co oferuje aplikacja WMS. Analiza ABC (metoda ABC, klasyfikacja ABC), polega na ocenie wartości danych dóbr przez pryzmat ich udziału w wartości całkowitego rocznego ich zużycia. Analiza pozwala na ustalenie, które z posiadanych przez przedsiębiorstwo dóbr wymagają specjalnych środków z uwagi na ich wysokie koszty utrzymania ze szczególnych uwzględnieniem kosztów zamrożenia środków obrotowych. Aplikacje WMS można uruchamiać na urządzeniach za pomocą przeglądarki Internetowej oraz na kolektorach Android.

Cechy programu magazynowego

Ponieważ potrafimy zrozumieć oczekiwania biznesu, dlatego realizujemy usługi analizy przedwdrożeniowej. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz program magazynowy był w pełni funkcjonalny i spełniał oczekiwania naszych użytkowników. Wybór towaru może być realizowany zgodnie z zamówieniem i polega na przejściu takiej ścieżki kompletacji, która pozwoli na zebranie towaru pokrywającego jedno zamówienie. Dwustopniowy sposób polega na ustaleniu ścieżki kompletacyjnej, pozwalającej na zbiór towaru z wszystkich realizowanych przez danego pracownika zleceń, a następnie rozdzieleniu ich na poszczególne zamówienia.

SQL Azure

Windows Azure staje się niezastąpioną platformą dla przedsiębiorstw, które pragną korzystać z zalet chmury obliczeniowej. Elastyczność, wydajność i pojemność, jakie oferuje, sprawiają, że rozwiązania informatyczne działające w chmurze stają się bardziej efektywne i przystosowane do dynamicznego świata biznesu.
SQL Azure
Magazyn Narzędzi - narzędziownia
SAdam

Zwroty narzędzi do magazynu

Narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz. Zwracane mogą być wyłącznie narzędzia, które wcześniej zostały wydane za pomocą dokumentu wypożyczenia. Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji Magazyn Narzędzi pozycję ZWROTY, wyświetlony zostanie rejestr dokumentów zwrotów do magazynu narzędziowni.

Idealna wersja
program WMS

Idealna wersja

SQL Server Express to idealny wybór dla wielu programistów. Jest darmowy i oferuje ten sam silnik bazy danych, co wersje bardziej zaawansowane. Jeśli masz zamiar przechowywać wiele stron lub aplikacji, proponujemy wersję tańszą, jeśli zaś potrzebujesz wielu serwerów lub planujesz rozwijanie projektu tak, by osiągnął skalę masową, zalecamy wersję biznesową.

Moduł Wieloodziałowość
basiap

Moduł Wieloodziałowość

W dobie globalizacji i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw, kluczowym aspektem efektywnego zarządzania jest umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. W odpowiedzi na te wyzwania, firma SoftwareStudio, znana z dostarczania innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki magazynowej, przedstawia swój nowy produkt: Moduł Wielooddziałowości, integralną część systemu Studio WMS.net.

Operator logistyczny
SAdam

Operator logistyczny

Operator logistyczny odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Służy producentom, eksporterom i importerom. Dzięki temu, firmy handlowe mogą skoncentrować się na swojej głównej działalności. W międzyczasie, operator logistyczny zajmuje się magazynowaniem i dystrybucją. Co więcej, oferuje usługi na zasadach outsourcingu, co obniża koszty.

Dopisz nowe awizo
SAdam

Dopisz nowe awizo

Proces rozpoczyna się od otwarcia modułu awizacji. Użytkownik wpisuje niezbędne informacje o dostawie. Dane te obejmują nazwę dostawcy, numer dostawy i planowaną datę przyjęcia. Każda informacja jest ważna, dlatego program wymaga ich kompletnego wpisania. Po wprowadzeniu danych, użytkownik zatwierdza formularz przyciskiem „Zapisz”. Program automatycznie generuje awizo dostawy. Następnie awizo jest przekazywane do działu logistyki. Dział logistyki przygotowuje się do przyjęcia towaru. W ten sposób program Studio WMS.net ułatwia zarządzanie dostawami. Umożliwia także lepszą organizację pracy w magazynie. Wszystko odbywa się w sposób szybki i efektywny dzięki systemowi Studio WMS.net.

Kartoteki wg magazynów
SAdam

Kartoteki wg magazynów

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje funkcjonalne i intuicyjne zarządzanie kartotekami według magazynów. Ten nowoczesny system pozwala na efektywne wyświetlanie rejestru kartotek, które są filtrowane zgodnie z magazynami. Dzięki temu proces zarządzania zapasami staje się znacznie prostszy i bardziej efektywny.