WMS_WZB

WMS_WZB

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, który jest wyposażony w skaner kodów kreskowych, istnieje transakcja oznaczona kodem WMS_WZB. Ta transakcja jest używana do dodawania dokumentu wydania towaru z magazynu bezpośredniego, czyli takiego, który nie jest powiązany z dokumentem zlecenia.

Skanowanie Kodów Kreskowych w Programie Magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio

Aplikacja pozwala na uzupełnienie danych takich jak data produkcji i termin ważności. Co jest ważne dla zapewnienia świeżości produktów i ich ważności. Wprowadzenie numeru serii i numeru palety pozwala na precyzyjne śledzenie i identyfikację towarów. Ponadto użytkownik określa powiązaną lokalizację, co pomaga w utrzymaniu porządku i organizacji w przestrzeni magazynowej.

Aby użyć tej transakcji, po jej uruchomieniu, należy przeprowadzić kilka prostych kroków. Po pierwsze, zeskanuj kod kreskowy wydawanego asortymentu. Na ekranie terminala pojawi się indeks i nazwa asortymentu, jego aktualne miejsce składowania, data ważności oraz numer serii.

Następnie, w kolejnym kroku, zeskanuj lub potwierdź miejsce wydawania produktu i podaj ilość (automatycznie proponowana jest ilość składowanego produktu na palecie). Potwierdzenie wykonania operacji odbywa się poprzez polecenie „WYDAJ”.

Po zapisaniu pozycji dokumentu masz opcję dodania kolejnej pozycji dokumentu lub zakończenia dokumentu za pomocą funkcji „ZAMKNIJ”. Dzięki tej funkcjonalności, korzystając z programu Studio WMS.net zintegrowanego z skanerem kodów kreskowych, proces zarządzania wydawaniem towarów staje się prostszy i bardziej efektywny.

Transakcja oznaczona kodem WMS_WZB służy do dopisania dokumentu wydania towaru z magazynu bezpośredniego, tzn. nie powiązanego z dokumentem zlecenia. Po uruchomieniu transakcji należy w pierwszej kolejności zeskanować kod kreskowy wydawanego asortymentu,. Na ekranie terminala zostanie wyświetlony indeks i nazwa asortymentu, jego aktualne miejsce składowania, data ważności, numer serii.

W kolejnym kroku należy zeskanować (potwierdzić) miejsce wydawania produktu i podać jego ilość (automatycznie proponowana jest ilość składowanego produktu na palecie). Polecenie WYDAJ to potwierdzenie wykonania operacji. Po zapisaniu pozycji dokumentu można przystąpić do dopisania kolejnej pozycji dokumentu lub zakończyć dokument korzystając z funkcji ZAMKNIJ.

Okno transakcji WMS_WZB

Prezentowany obraz przedstawia ekran mobilnej aplikacji magazynowej Studio WMS.net, która współpracuje ze skanerem kodów kreskowych. Ekran ten jest dedykowany procesowi wydania bezpośredniego, umożliwiając pracownikom magazynowym efektywne zarządzanie towarem. W górnej części ekranu użytkownik wprowadza kod asortymentu, który jest kluczowy do identyfikacji produktów. Następnie wpisuje nazwę towaru, co umożliwia dokładniejsze określenie wydawanego asortymentu.

Aplikacja pozwala również na uzupełnienie danych takich jak data produkcji i termin ważności. Co jest ważne dla zapewnienia świeżości produktów i ich ważności. Wprowadzenie numeru serii i numeru palety pozwala na precyzyjne śledzenie i identyfikację towarów. Ponadto użytkownik określa powiązaną lokalizację, co pomaga w utrzymaniu porządku i organizacji w przestrzeni magazynowej.

U dołu ekranu znajdują się interaktywne elementy sterujące. Użytkownik wybiera ilość towaru do wydania za pomocą przycisków plus i minus, co umożliwia szybką korektę wprowadzanych danych. Po zakończeniu procesu, duży czerwony przycisk 'WYDANIE’ służy do finalizacji operacji, a przycisk 'ZAMKNIJ’ pozwala na opuszczenie ekranu i powrót do innych zadań w aplikacji.

Interfejs jest intuicyjny i zoptymalizowany pod kątem użytkowania na urządzeniach mobilnych, co ułatwia pracę w terenie i przyczynia się do wzrostu produktywności w środowisku magazynowym. Połączenie z Internetem pozwala na bieżącą synchronizację danych i dostęp do aktualnych informacji w systemie.

Microsoft SQL Reporting Services
SAdam

Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna Wyprowadzenie usług informatycznych na zewnątrz (Obsługa informatyczna firmy) pozwala na rezygnację z utrzymania stanowiska informatyka w przedsiębiorstwie w miejsce którego wprowadzana jest firma zewnętrzna. Szybki dostęp do serwerów oraz stabilność usługi hostingu aplikacji to dwa kluczowe czynniki.

Zarządzanie magazynem w programie
SAdam

Zarządzanie magazynem w programie

Zarządzanie magazynem jest kluczowym aspektem dla wielu przedsiębiorstw, niezależnie od ich branży. W dzisiejszym artykule omówimy, jak program magazynowy WMS.net może pomóc w efektywnym zarządzaniu magazynem.

Aplikacja webowa
SoftwareStudio

Aplikacja webowa

Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on żądania stron identyfikujące adres URL pliku, pobierał plik o wskazanej nazwie z dysku serwera i zwracał go do klienta. Takie rozwiązanie było wystarczające w czasach prehistorycznych, kiedy wszystkie dane na stronach www były statyczne.

WMS_WZB

Aplikacja pozwala na uzupełnienie danych takich jak data produkcji i termin ważności. Co jest ważne dla zapewnienia świeżości produktów i ich ważności. Wprowadzenie numeru serii i numeru palety pozwala na precyzyjne śledzenie i identyfikację towarów. Ponadto użytkownik określa powiązaną lokalizację, co pomaga w utrzymaniu porządku i organizacji w przestrzeni magazynowej.
DEMO

x_kalendarz.aspx

Wyświetlanie danych w kalendarzu, dopisywanie i edycja zdarzeń.           PROGRAM MAGAZYNOWY div_grid.aspxTransakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie danych w czytelny

Archiwum kartotek magazynowych
SAdam

Archiwum kartotek magazynowych

Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia przechowywanie kartotek magazynowych. Jeśli masz nieużywane kartoteki magazynowe, możesz je łatwo przenieść do archiwum.

Program Magazynowy
SAdam

Program Magazynowy

Wybierając oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, ważne jest, aby zwrócić uwagę na funkcje i możliwości systemu. Oprogramowanie powinno umożliwiać śledzenie zapasów, realizację zamówień, wysyłkę i prognozowanie stanów magazynowych. Ponadto, ważne jest również, aby rozważyć koszty zakupu oprogramowania oraz dostępne wsparcie techniczne.

Android WMS przyjęcie

Android WMS przyjęcie

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje efektywne rozwiązania dla logistyki magazynowej. Jednym z kluczowych procesów w zarządzaniu magazynem jest pr...
Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Przyjęcie do magazynu za pomocą Android WMS to wyjątkowy sposób na pozostanie zawsze na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie oprogramowania magazyn...
Android WMS przyjęcie z zamówienia

Android WMS przyjęcie z zamówienia

Program magazynowy WMS.net to nowoczesne rozwiązanie dla logistyki magazynowej. Umożliwia efektywne zarządzanie magazynem. Wykorzystuje technologię And...
Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Funkcja Wydanie z zamówienia w aplikacji Android WMS umożliwia szybkie tworzenie dokumentów wydań. Użytkownik może łatwo wybrać zamówienie poprzez poleceni...
Android WMS wydanie wewnętrzne

Android WMS wydanie wewnętrzne

WMS.net wprowadza nową funkcję. Jest to Wydanie wewnętrzne na system Android. Umożliwia ona transakcje przyjęcia do magazynu. Korzysta się z terminala przen...
Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Android WMS.net umożliwia łatwą zmianę lokalizacji magazynowej. W tym celu należy użyć terminala. Pierwszym krokiem jest zeskanowanie kodu kreskowego. Można ...
Android WMS kompletacja

Android WMS kompletacja

Android WMS Kompletacja to ważna funkcja naszego systemu, która umożliwia efektywne zarządzanie procesem kompletacji zamówień. Dzięki niej możesz szybko ...
Android WMS rejestracja czasu pracy

Android WMS rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy w systemie Android WMS to ważna funkcjonalność, która umożliwia dokładne monitorowanie czasu pracy za pomocą terminali przenośnych, znanych...
Android WMS inwentaryzacja

Android WMS inwentaryzacja

Inwentaryzacja magazynu przy użyciu terminala przenośnego z systemem Android, zwanych również kolektorami danych, jest kluczowym procesem w zarządzaniu zapa...
Android WMS stany na lokalizacji

Android WMS stany na lokalizacji

Pozycja "Stany na lokalizacji" umożliwia wyświetlenie stanów asortymentowych na zeskanowanej lokalizacji, czyli miejscu przechowywania towarów. Aby to ...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...