WMS_PZ_A

WMS_PZ_A

Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia efektywną obsługę transakcji oznaczonych kodem WMS_PZ, które są przeznaczone do przyjmowania towaru na magazyn. Proces rozpoczyna się od podania kodu asortymentu przez użytkownika. Następnie system prezentuje wszystkie istotne informacje dotyczące produktu. Po dokładnej weryfikacji tych danych, przechodzimy do zakładki paleta.

Obsługa transakcji przyjmowania towaru na magazyn w programie magazynowym Studio WMS.net

Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia efektywną obsługę transakcji oznaczonych kodem WMS_PZ, które są przeznaczone do przyjmowania towaru na magazyn. Proces rozpoczyna się od podania kodu asortymentu przez użytkownika.

W tym miejscu użytkownik ma możliwość uzupełnienia pól dotyczących ilości towaru, daty produkcji oraz terminu ważności. Kolejnym krokiem jest opcja dodania kolejnej pozycji do dokumentu lub zamknięcie palety. Po zamknięciu palety użytkownik może także nadać jej odpowiednią lokalizację w magazynie.

Dzięki przejrzystemu interfejsowi oraz intuicyjnym krokom, obsługa transakcji przyjmowania towaru na magazyn staje się prostym i efektywnym procesem dzięki programowi Studio WMS.net.

Screenshot_2014-08-25-12-05-02

Zrzut ekranu przedstawia aplikację magazynową WMS.net na urządzeniu mobilnym z systemem Android, pokazujący ekran wprowadzania informacji o przyjęciu towaru. W górnej części ekranu znajdują się trzy zakładki: „DOKUMENT”, „PALETA”, i „SŁADOWANE”, z których aktywna jest „PALETA”, co wskazuje, że użytkownik aktualnie wprowadza informacje związane z paletami.

Na ekranie znajdują się pola do wprowadzenia danych o asortymencie:

 • „Kod asortymentu”: Wpisano numer „990002”.
 • „Nazwa”: „Bluzka Ania 38 zielona” – nazwa produktu.
 • „Kontrahent”: „Dostawca WMS” – nazwa dostawcy towaru.
 • „Indeks”: „BANANAŻÓŁTONY” – unikalny identyfikator towaru.
 • „Ilość na palecie”: „1” – liczba jednostek towaru na palecie.

Pod danymi znajduje się przycisk „Dalej”, co sugeruje, że po wprowadzeniu wszystkich informacji użytkownik może przejść do kolejnego etapu procesu przyjęcia towaru.

Interfejs jest minimalistyczny i funkcjonalny, z czytelnymi czcionkami i prostym układem, co jest korzystne w aplikacji mobilnej, gdzie szybkość i wygoda wprowadzania danych są kluczowe.

Screenshot_2014-08-25-12-05-10

Zrzut ekranu przedstawia interfejs użytkownika aplikacji magazynowej WMS.net na system Android, skupiający się na szczegółach dotyczących palety w procesie przyjęcia towaru. Na górze ekranu znajdują się zakładki: „DOKUMENT”, „PALETA” i „SŁADOWANE”, z czego aktywna jest zakładka „PALETA”.

Ekran zawiera następujące elementy interfejsu użytkownika:

 • „Nr palety”: Pole do wprowadzenia lub wyświetlenia numeru palety, na którym widać numer „140926”.
 • Ilość: Przy polu ilości znajdują się przyciski „+” i „-„, które służą do zwiększania lub zmniejszania liczby jednostek. Aktualna wartość to „1”.
 • „Data produkcji”: Pole z przykładowym miejscem na wprowadzenie daty, obecnie wyświetla format daty „RRRR-MM-DD”.
 • „Termin ważności”: Podobne pole do wprowadzenia daty ważności produktu, również z miejscem na format daty.
 • „Nr serii”: Pole do wprowadzenia numeru serii produktu.

Na dole ekranu znajdują się dwa przyciski:

 • „Zapisz i dodaj kolejną pozycję”: Przycisk do zapisania wprowadzonych informacji i kontynuacji dodawania kolejnych pozycji.
 • „Zapisz i zamknij paletę”: Przycisk do zapisania wszystkich informacji i zakończenia procesu przyjmowania palety.

Design interfejsu jest prosty i przejrzysty, z wyraźnymi przyciskami akcji, co ułatwia użytkownikowi szybkie i efektywne przeprowadzenie operacji magazynowych.

Screenshot_2014-08-25-12-05-21

Zrzut ekranu pokazuje interfejs użytkownika aplikacji magazynowej WMS.net na system Android, na ekranie dedykowanym do śledzenia i zarządzania przyjęciami towarów. W górnej części ekranu widoczne są trzy zakładki: „DOKUMENT”, „PALETA” i „ŚLADOWANE”, co wskazuje na różne etapy procesu przyjęcia towarów do magazynu.

Aktualny widok dotyczy zakładki „SKŁADOWANE”, która może odnosić się do funkcji składowania produktów lub partii w magazynie. Użytkownik ma możliwość zeskanowania lub wprowadzenia lokalizacji dokumentu, co sugeruje, że aplikacja może używać skanera kodów kreskowych do identyfikacji i potwierdzania lokalizacji towarów w magazynie.

Pole „Lokalizacja docelowa:” jest puste i wydaje się być miejscem, w które można wprowadzić informacje po zeskanowaniu kodu. Poniżej znajduje się duży przycisk „ZAPISZ”, który prawdopodobnie służy do zatwierdzania wprowadzonych danych.

Interfejs jest minimalistyczny i funkcjonalny, co jest typowe dla aplikacji mobilnych, gdzie użytkownik może szybko i sprawnie zarządzać zadaniami przy pomocy urządzenia mobilnego.

Transakcja oznaczona kodem WMS_PZ przeznaczona jest do przyjmowania towaru na magazyn. Rozpoczynając transakcję użytkownik podaje kod asortymentu, po czym system wyświetla dane dotyczące produktu, po weryfikacji danych przechodzimy do zakładki paleta i uzupełniamy pola ilość, data produkcji oraz termin ważności. W następnym kroku użytkownik może dodać kolejną pozycję do dokumentu lub zamknąć paletę oraz nadać jej lokalizację.

Galeria
SAdam

Galeria

Jak szybko wdrożyć galeria w magazynie wysokiego składowania? Dostępne metody licencjonowania WMS.net obejmują zarówno licencję edukacyjną jak i komercyjną. Sprawdź więc która licencja jest dla Ciebie odpowiednia. Podstawą dla naszej platformy jest technologia ASP.net, HTML5, CSS3, JQuery.

Moduł Wieloodziałowość
basiap

Moduł Wieloodziałowość

W dobie globalizacji i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw, kluczowym aspektem efektywnego zarządzania jest umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. W odpowiedzi na te wyzwania, firma SoftwareStudio, znana z dostarczania innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki magazynowej, przedstawia swój nowy produkt: Moduł Wielooddziałowości, integralną część systemu Studio WMS.net.

Korzyści z outsourcing usług logistycznych
SAdam

Korzyści z outsourcing usług logistycznych

Powierzenie obsługi logistycznej wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej z założenia służy obniżeniu kosztów działalności producentów i dystrybutorów, jednak jak duże będą to oszczędności zależy przede wszystkim od Operatora logistycznego: jego doświadczenia, możliwości Operacyjnych, szybkości oraz sposobu działania. Branże charakteryzujące się dużą sezonowością, powodujące, że w ciągu roku występują miesiące wzmożonej działalności firm, wymagające zapewnienia logistyki dużej ilości towarów, jak również istnieją miesiące, w których nakład pracy jest znacznie mniejszy.

WMS_PZ_A

Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia efektywną obsługę transakcji oznaczonych kodem WMS_PZ, które są przeznaczone do przyjmowania towaru na magazyn. Proces rozpoczyna się od podania kodu asortymentu przez użytkownika.
DEMO

dpmag_insert_p.aspx

Uniwersalna transakcja przyjęć palet do magazynu, może rejestrować dokumenty o dowolnym symbolu (podawany jako parametr przy uruchamianiu). Standardowo obsługuje przyjęcia z zewnątrz PZ i wewnętrzne PW. PROGRAM MAGAZYNOWY dpmag_insert_r.aspxUniwersalna transakcja wydań palet do magazynu, może

Nadwyżki z inwentury
Joanna Ciebień

Nadwyżki z inwentury

programy magazynowe, takie jak Studio WMS.net i systemy WMS, są niezastąpionym narzędziem w zarządzaniu inwentaryzacją magazynową. Automatyczne generowanie dokumentów dotyczących nadwyżek ułatwia śledzenie i zarządzanie tymi danymi, co przyczynia się do efektywnego zarządzania magazynem.

Ustawienia

Sekcja Ustawienia umożliwia włączenie lub wyłączenie wybranego skorowidza w menu SKOROWIDZE oraz dopisanie nowych transakcji do systemu.     PROGRAM MAGAZYNOWY Definicje kodów PRXW platformie StudioSystem lista kodów PRX odgrywa kluczową rolę, ponieważ na ich

WMS_PZ_A

WMS_PZ_A

Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia efektywną obsługę transakcji oznaczonych kodem WMS_PZ, które są przeznaczone do przyjmowania towaru na magaz...
WMS_STANY

WMS_STANY

Wraz z programem magazynowym Studio WMS.net masz możliwość sprawdzenia stanów magazynowych w prosty i szybki sposób. Dzięki funkcji WMS_STANY, możesz sprawd...
WMS_WZ_A

WMS_WZ_A

Program magazynowy Studio WMS.net to niezastąpione narzędzie w zarządzaniu magazynem. Jednym z ważnych procesów w magazynie jest dokładne i szybkie wydaw...
WMS_ZL_A_A

WMS_ZL_A_A

Aplikacja Studio WMS.net, znana również jako Studio Magazyn, jest narzędziem, które rewolucjonizuje procesy wydania magazynowego. Pozwala ona na automatyzację tych...
WMS_ZL_P_A

WMS_ZL_P_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_P służy do dopisania dokumentu Zmiany Lokalizacji całej palety. W pierwszym kroku należy zeskanować kod lokalizacji, z kt...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...