Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie transakcji wywoływanych przez wszystkich użytkowników w określonym przedziale czasowym.

pomoc dziennik aktywnosc uzytkownikow