Dopisanie użytkownika

Dopisanie użytkownika

W programie magazynowym Studio System istnieje możliwość dopisywania nowych użytkowników do systemu. W tym artykule omówimy, do czego służy ta funkcja i dlaczego warto ją wykorzystać.

Dopisywanie nowego użytkownika w programie magazynowym Studio System

Program magazynowy Studio System ułatwia pracę administratora. Pozwala na szybkie dopisywanie nowych użytkowników. Administrator wchodzi w zakładkę "Użytkownicy programu". Następnie wybiera opcję "Dopisanie użytkownika". Wprowadza niezbędne dane. Potem zatwierdza je przyciskiem "Zapisz". Nowy użytkownik może rozpocząć pracę w systemie. Zarządzanie dostępem staje się efektywne. System umożliwia także monitorowanie aktywności użytkowników. Dzięki temu praca w magazynie jest bezpieczna i zorganizowana.

Aby dodać nowego użytkownika do programu magazynowego Studio System, należy postępować zgodnie z kilkoma prostymi krokami. Oto instrukcja krok po kroku:

Przejdź do zakładki „Administrator” w programie.

Następnie wybierz opcję „Użytkownicy programu”, aby otworzyć panel zarządzania użytkownikami.

W panelu, znajdź wiersz z komunikatem „Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz…” i kliknij na niego.

Teraz zostaniesz przekierowany do wyboru roli dla nowego użytkownika. Kliknij przycisk listy rozwijanej, aby zobaczyć dostępne role.

Wybierz odpowiednią rolę dla nowego użytkownika, klikając na nią lub zaznaczając ją kursorem, a następnie potwierdź wybór klawiszem „Enter”.

To wszystko! Nowy użytkownik został pomyślnie dopisany do programu magazynowego Studio System. Teraz może on rozpocząć korzystanie z programu z przypisaną rolą i dostępem do odpowiednich funkcji. Proces ten jest prosty i umożliwia szybkie dodawanie nowych użytkowników do systemu.

Dopisywanie użytkownika do programu magazynowego ma kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwia dostęp do systemu dla nowych osób. To ważne, jeśli firma rośnie i potrzebuje większej liczby pracowników do zarządzania magazynem.

Dodatkowo, funkcja ta pozwala na nadawanie odpowiednich uprawnień każdemu użytkownikowi. Można precyzyjnie określić, jakie czynności i dane będą dostępne dla danej osoby. To zabezpiecza informacje i zapewnia kontrolę nad tym, kto ma dostęp do danych magazynowych.

Dopisywanie użytkowników do programu magazynowego jest także użyteczne w przypadku rotacji pracowników. Gdy jedna osoba odchodzi, można łatwo przypisać nowemu pracownikowi dostęp do systemu, co zapewnia ciągłość pracy magazynu.

Podsumowując, funkcja dopisywania użytkowników do programu magazynowego Studio System jest istotna dla efektywnego zarządzania magazynem. Pozwala kontrolować dostęp do danych, zapewnia elastyczność w obszarze zatrudnienia i zabezpiecza ważne informacje przed nieuprawnionym dostępem.

Nowy użytkownik programu magazynowego

Nowy użytkownik dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz... Rola dopisywanego użytkownika wybierana jest z listy skorowidza ról wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej. Pozycję skorowidza należy wybrać przez kliknięcie lub zaznaczenie kursorem i potwierdzenie wyboru klawiszem <Enter>.

Dla użytkownika należy zdefiniować LOGIN, NAZWISKO, IMIĘ oraz zapisać znacznik w polu AKTYWNE.

LOGIN użytkownika stanowi nazwa serwera oraz nazwa użytkownika zapisana w formie NAZWA SERWERA\NAZWA UŻYTKOWNIKA.

W polach NAZWISKO i IMIĘ należy podać dane personalne dopisywanego użytkownika, w polu E-MAIL wskazać adres poczty elektronicznej, w polu TELEFON można podać telefon kontaktowy. W polach STANOWISKO (sekcja INNE, skorowidz IST) , KOMÓRKA (sekcja INNE, skorowidz MPK), ODDZIAŁ (sekcja INNE, skorowidz ODD), MAGAZYN (sekcja MAGAZYN, skorowidz MAG)  informacje należy wybrać z list rozwijanych.  Aby na listach rozwijanych pojawiły się informacje należy je najpierw dopisać w skorowidzach. Skorowidze może domyślnie uzupełniać i modyfikować tylko administrator systemu. Modyfikacja oraz uzupełnianie skorowidzów zostanie opisane poniżej w niniejszej instrukcji.

W polach IDENTYFIKATOR SKANER oraz IDENTYFIKATOR KARTA RCP/KD wpisujemy informacje tylko i wyłącznie w przypadku wykorzystania skanerów bądź czytników kart. W polu DATA WAŻNOŚCI KONTA można wskazać datę do której konto użytkownika będzie aktywne. Po upływie wskazanej daty zalogowanie do systemu przez użytkownika nie będzie możliwe. W kolejnych polach należy wskazać uprawnienia użytkownika do funkcji drukowania, rejestrowania, grupowania, eksportowania danych z systemu. W polu DOSTĘPNE SKOROWIDZE po uruchomieniu listy rozwijanej pojawi się lista dostępnych w systemie skorowidzy. W tym polu możemy wskazać w których skorowidzach dopisywany użytkownik będzie miał prawo do uzupełniania i modyfikacji informacji w wybranych skorowidzach. Zaznaczenie pola typu CheckBox w kolumnie MENU KONTEKSTOWE umożliwia użytkownikowi uruchomienie menu kontekstowego, które pojawia się po wciśnięciu prawego klawisza myszki w dowolnym rejestrze. W polu RODZAJ MENU można wskazać z listy rozwijanej menu DefaultLeftMenu.aspx -> przy takiej konfiguracji menu użytkownika będzie wyświetlane po lewej stronie ekranu, W przeciwnym wypadku będzie wyświetlane standardowe menu w górnym pasku ekranu.

Kartoteka użytkownika dopisywana jest przez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Przy próbie dopisania użytkownika bez informacji obowiązkowych wyświetlone zostają komunikaty błędu. Kartoteka użytkownika nie zostaje dopisana.

Polami obowiązkowymi przy dopisaniu kartoteki użytkownika są: ROLA, LOGIN, NAZWISKO oraz IMIĘ.

Po poprawnie dopisanej kartotece użytkownika w dolnej części ekranu pojawi się komunikat informujący o wprowadzonych zmianach.

Wprowadzone zmiany można zatwierdzić korzystając z ikony  ZAPISZ WSZYSTKIE ZMIANY lub odrzucić klikając na ikonę  ANULUJ WSZYSTKIE ZMIANY.

Zmiana danych użytkownika wymaga kliknięcia w wybranym (modyfikowanym) polu w celu uruchomienia edycji pola. Po wprowadzeniu modyfikacji, dane zostają zapisane przez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Kartoteka użytkownika usuwana jest przez użycie klawisza <Delete>.

W rejestrze użytkowników dostępne są funkcje: Uprawnienia wg roli, Uprawnienia do transakcji, Uprawnienia systemowe, Ulubione, Dzienniki.

Dopisanie użytkownika do programu magazynowego

Do czego służy?

Dopisanie użytkownika do programu magazynowego umożliwia nadanie mu dostępu do systemu. Dzięki temu użytkownik będzie mógł wykonywać określone operacje w magazynie, takie jak:

 • przyjmowanie towarów
 • wydawanie towarów
 • kompletacja zamówień
 • zarządzanie stanami magazynowymi
 • zarządzanie gospodarką paletową
 • tworzenie raportów

Po co to robić?

Dopisanie użytkownika do programu magazynowego jest niezbędne, aby umożliwić mu wykonywanie pracy w magazynie. Dzięki temu użytkownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki zgodnie z wytycznymi i zapewnić prawidłową obsługę magazynu.

Jak to zrobić?

Aby dopisać użytkownika do programu magazynowego, należy wykonać następujące kroki:

 • Zalogować się do programu jako administrator.
 • Kliknąć w menu Administrator.
 • Wybrać pozycję Użytkownicy programu.
 • Kliknąć w przycisk Dodaj użytkownika.
 • Wprowadzić dane użytkownika, takie jak:
 • nazwa użytkownika
 • hasło
 • uprawnienia
 • Kliknąć w przycisk Zapisz.

Uprawnienia użytkownika

Uprawnienia użytkownika określają, jakie operacje może wykonywać w programie. Dostępnych jest kilka poziomów uprawnień:

 • administrator
 • magazynier
 • pracownik obsługi klienta

Podsumowanie

Dopisanie użytkownika do programu magazynowego jest niezbędnym krokiem w celu umożliwienia mu wykonywania pracy w magazynie. Aby dodać użytkownika, należy wykonać kilka prostych kroków.

Usługi informatyczne
SAdam

Usługi informatyczne

Internet to ogromna skarbnica informacji, którą codziennie wykorzystuje wiele milionów osób, poszukując najaktualniejszych danych. W SoftwareStudio oferujemy usługi informatyczne, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając najlepsze rozwiązania. Naszym atutem jest wykwalifikowany personel, który zawsze stawia klienta na pierwszym miejscu i ciągle rozwija swoją wiedzę w obszarze technologii informatycznych. Wybierając naszą ofertę usług informatycznych, zyskujesz gwarancję wysokiego komfortu pracy, niezawodności działania oraz ochrony danych.

bazy danych
SoftwareStudio

Bazy danych

Bazy danych i systemy zarządzania bazami danych dotyczą błahej dziedziny zapamiętywania i udostępniania danych. Interpretacja danych może być zawarta w samych danych lub w programach, które z nich korzystają. Dopiero dane i ich interpretacja tworzą pełny obraz wycinka rzeczywistości, którą chcemy opisać za pomocą komputera.

Windows 8
SoftwareStudio

Windows 8

Windows 8 to system operacyjny, który ma wiele zalet. Jedną z nich jest jego szybkość. Dzięki temu system działa płynnie i efektywnie.

Dopisanie użytkownika

Program magazynowy Studio System ułatwia pracę administratora. Pozwala na szybkie dopisywanie nowych użytkowników. Administrator wchodzi w zakładkę "Użytkownicy programu". Następnie wybiera opcję "Dopisanie użytkownika". Wprowadza niezbędne dane. Potem zatwierdza je przyciskiem "Zapisz". Nowy użytkownik może rozpocząć pracę w systemie. Zarządzanie dostępem staje się efektywne. System umożliwia także monitorowanie aktywności użytkowników. Dzięki temu praca w magazynie jest bezpieczna i zorganizowana.
DEMO
Kartoteki w magazynie palet
SAdam

Kartoteki

Kartoteki stanowią nieodłączny element systemu magazynowego Studio WMS.net. Są to kluczowe źródło informacji o towarach w magazynie, umożliwiające dokładne zarządzanie zapasami i kontrolę nad procesami magazynowymi. Dzięki funkcjom kartotek w Studio WMS.net, użytkownicy mogą tworzyć indywidualne profile kartotek, a także integrować je z systemem nadrzędnym, co przyczynia się do jeszcze większej efektywności działania magazynu.

Program magazynowy w zakładzie produkcyjnym
SAdam

Program magazynowy w zakładzie produkcyjnym

Program magazynowy to narzędzie, które może znacząco usprawnić procesy magazynowe w zakładzie produkcyjnym. Umożliwia on kontrolę nad stanem zapasów, lokalizacją materiałów oraz śledzenie ich przepływu w ramach procesów produkcyjnych.

Wydruk dokumentu Wz

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK  z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji. Program magazynowy PROGRAM MAGAZYNOWY Wydruk dokumentu PWW Studio

Dopisanie użytkownika

Dopisanie użytkownika

W programie magazynowym Studio System istnieje możliwość dopisywania nowych użytkowników do systemu. W tym artykule omówimy, do czego służy ta funkcja...
Dzienniki użytkownika

Dzienniki użytkownika

W oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje możliwość monitorowania aktywności użytkowników za pomocą funkcj...
Nadawanie uprawnień użytkownikowi

Nadawanie uprawnień użytkownikowi

Proces nadawania uprawnień jest prosty i intuicyjny. Administrator systemu może zdefiniować, jakie konkretne uprawnienia ma mieć użytkownik do poszczególnych pozyc...
ToolBarMenu

ToolBarMenu

Transakcja x_grid.aspx pozwala na wyświetlanie listy przycisków - poleceń - w górnym pasku nad tabelką. Ten pasek jest efektem konfiguracji systemu za p...
Ulubione transakcje

Ulubione transakcje

Administrator systemu Studio WMS.net, dostarczonego przez SoftwareStudio, ma możliwość definiowania menu ULUBIONE dla wybranych użytkowników. Ta funkcja pozw...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...