ToolBarMenu

ToolBarMenu

Transakcja x_grid.aspx pozwala na wyświetlanie listy przycisków - poleceń - w górnym pasku nad tabelką. Ten pasek jest efektem konfiguracji systemu za pomocą modułu KONFIGURACJA TOOLBAR, gdzie definiowane są opcje PRZYCISKI MENU oraz PRZYCISKU SUB MENU.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników w oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net

W oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net dostarczanym przez SoftwareStudio istnieje możliwość nadawania uprawnień użytkownikom, co umożliwia precyzyjne zarządzanie dostępem do różnych funkcji programu. Jednym z narzędzi, które wspomaga ten proces, jest transakcja x_grid.aspx wraz z konfiguracją ToolBarMenu.

Administrator otrzymuje możliwość nadawania lub odbierania uprawnień dla konkretnych użytkowników w kontekście wybranego przycisku znajdującego się na liście ToolBarMenu. Dzięki temu można kontrolować, które funkcje są dostępne dla poszczególnych użytkowników programu magazynowego.

Proces nadawania uprawnień jest prosty i przejrzysty. Administrator może decydować, które opcje są dostępne dla danego użytkownika, co pozwala na spersonalizowane korzystanie z programu magazynowego WMS. To istotne, zwłaszcza w przypadku systemów klasy WMS, gdzie precyzyjne zarządzanie dostępem do funkcji jest niezwykle ważne.

Dodatkowo, oprogramowanie WMS Studio WMS.net umożliwia zarządzanie uprawnieniami użytkowników online, co oznacza, że zmiany w przydzielonych uprawnieniach od razu mają wpływ na działanie programu. To znacznie ułatwia administrację systemem magazynowym i pozwala na szybkie reagowanie na potrzeby użytkowników.

Precyzyjne zarządzanie dostępem

W oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net dostarczanym przez SoftwareStudio istnieje możliwość nadawania uprawnień użytkownikom, co umożliwia precyzyjne zarządzanie dostępem do różnych funkcji programu. Jednym z narzędzi, które wspomaga ten proces, jest transakcja x_grid.aspx wraz z konfiguracją ToolBarMenu.

Personalizowane menu

Transakcja x_grid.aspx pozwala na wyświetlanie listy przycisków – poleceń – w górnym pasku nad tabelką. Ten pasek jest efektem konfiguracji systemu za pomocą modułu KONFIGURACJA TOOLBAR, gdzie definiowane są opcje PRZYCISKI MENU oraz PRZYCISKU SUB MENU.

Kontrola administratora

Administrator otrzymuje możliwość nadawania lub odbierania uprawnień dla konkretnych użytkowników w kontekście wybranego przycisku znajdującego się na liście ToolBarMenu. Dzięki temu można kontrolować, które funkcje są dostępne dla poszczególnych użytkowników programu magazynowego.

Efektywność pracy

Proces nadawania uprawnień jest prosty i przejrzysty. Administrator może decydować, które opcje są dostępne dla danego użytkownika, co pozwala na spersonalizowane korzystanie z programu magazynowego WMS. To istotne, zwłaszcza w przypadku systemów klasy WMS, gdzie precyzyjne zarządzanie dostępem do funkcji jest niezwykle ważne.

Zarządzanie online

Dodatkowo, oprogramowanie WMS Studio WMS.net umożliwia zarządzanie uprawnieniami użytkowników online, co oznacza, że zmiany w przydzielonych uprawnieniach od razu mają wpływ na działanie programu. To znacznie ułatwia administrację systemem magazynowym i pozwala na szybkie reagowanie na potrzeby użytkowników.

Podsumowanie

Podsumowując, transakcja x_grid.aspx i konfiguracja ToolBarMenu w systemie magazynowym Studio WMS.net to kluczowe narzędzia do nadawania uprawnień użytkownikom. Dzięki nim można dokładnie kontrolować, które funkcje są dostępne dla poszczególnych użytkowników, co wpływa na bezpieczeństwo i efektywność pracy w programie magazynowym WMS.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników w oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net

Transakcja x_grid.aspx może wyświetlać listę przycisków – poleceń – w górnym pasku nad tabelką. Pasek ten wynika z konfiguracji systemu za pomocą modułu KONFIGURACJA TOOLBAR, opcje PRZYCISKI MENU oraz PRZYCISKU SUB MENU.

Administrator za pomocą modułu nadawania uprawnień może per każdy użytkownik odbierać uprawnienia do wybranego przycisku znajdującego się na liście ToolBarMenu.

Przeanalizujemy przykład konfiguracji w oparciu o rejestr kartotek kontrahentów, który zawiera w programie szereg przycisków.

toolbarmenu

Zaznaczony jest przycisk polecenia edycji kartoteki, który domyślnie jest dostępny. Jeżeli chcemy wyłączyć określonemu użytkownikowi programu zabronić możliwości skorzystania z tego przycisku to w module administrator wybieramy listę użytkowników, odszukujemy tego, któremu chcemy odebrać prawo do korzystania z polecenia EDYCJA.

użytkownik uprawnienia wg roli

Po zaznaczeniu pracownika wybieramy w menu górnego polecenie  UPRAWNIENIA WG ROLI  oraz wskazujemy rolę w jakiej chcemy dokonać zmian uprawnień – w jakiej pracuje dany użytkownik)

Wyświetla się okno z listą uprawnień do różnych elementów systemu, ustawienia dla ToolBarMenu oznaczone są za pomocą kodu TLBAR w kolumnie TYP.

W sekcji tej odnajdujemy transakcję CRM_KNKON-EDYCJA

gdzie nazwa transakcji wynika ze złączenia nazwy widoku tabeli x_grid, separatora myślnik oraz nazwy przycisku. Wyłączenie w kolumnie DOSTĘP skutkuje zmianą koloru na czerwony, oznacza to że użytkownik ma zabroniony dostęp do tego przycisku.

użytkownik uprawnienia TLBAR

W efekcie transakcja x_grid wyświetla listę przycisków z wyłączeniem polecenie edycja.

toolbarmenu bez przycisku edycja

Podsumowując, transakcja x_grid.aspx i konfiguracja ToolBarMenu w systemie magazynowym Studio WMS.net to kluczowe narzędzia do nadawania uprawnień użytkownikom. Dzięki nim można dokładnie kontrolować, które funkcje są dostępne dla poszczególnych użytkowników, co wpływa na bezpieczeństwo i efektywność pracy w programie magazynowym WMS.

Ważenie palet
magazyn wysokiego składowania

Ważenie palet

Ważenie palet to kluczowy proces w zarządzaniu magazynem. Standardowe wagi paletowe dostarczają informacje o masie na wyświetlaczach, ale istnieją również nowoczesne rozwiązania, które pozwalają na porównanie rzeczywistej masy palety z masą wynikającą z dokumentu magazynowego.

Microsoft SQL Server 2008 Express Edition
program WMS

Microsoft SQL Server 2008 Express Edition

Microsoft SQL Server 2008 Express Edition to bezpłatna edycja serwera baz danych od firmy Microsoft. Ta edycja, choć znacznie uproszczona w porównaniu do wersji płatnych, jest doskonałym wyborem dla różnych zastosowań.

Windows Azure - Witryny sieci WEB
SAdam

Windows Azure – Witryny sieci WEB

Windows Azure oferuje doskonałe rozwiązania dla tworzenia i hostowania witryn internetowych. Dzięki tej platformie, możliwe jest szybkie i łatwe wdrażanie witryn w środowisku chmury, co pozwala firmom na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb i natężenia ruchu.

ToolBarMenu

W oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net dostarczanym przez SoftwareStudio istnieje możliwość nadawania uprawnień użytkownikom, co umożliwia precyzyjne zarządzanie dostępem do różnych funkcji programu. Jednym z narzędzi, które wspomaga ten proces, jest transakcja x_grid.aspx wraz z konfiguracją ToolBarMenu.
DEMO
Dokumenty magazynowe MIX
SAdam

Dokumenty magazynowe MIX

Dokumenty magazynowe MIX są istotne, ponieważ często magazyny muszą obsługiwać różnego rodzaju operacje, takie jak przyjęcia towarów, wydania towarów, przesunięcia między lokalizacjami, a także komisjonowanie. Każda z tych operacji wymaga odpowiednich dokumentów do poprawnej ewidencji i kontroli ruchu towarów.

Filtrowanie danych
SAdam

Filtrowanie danych

Oprogramowanie do zarządzania magazynem Studio WMS.net oferuje wiele funkcji standardowych. Dzięki możliwości filtrowania danych, można analizować trendy w hurtowni. W czasie rzeczywistym program identyfikuje wzorce popytu i podaży. To narzędzie jest niezastąpione dla firm, pomagając usprawnić operacje, wykryć obszary do ulepszeń oraz zweryfikować działania.

dpdok_insert.aspx

Transakcja przeznaczona do dopisywania i edytowania dokumentów do bazy.   Parametry transakcji REFNO – uruchamiając transakcję możemy podać parametr refno, którego wartość oznaczać będzie unikalny numer referencyjny, dokument zostanie odszukany w bazie i wczytany do

ToolBarMenu

ToolBarMenu

Transakcja x_grid.aspx pozwala na wyświetlanie listy przycisków - poleceń - w górnym pasku nad tabelką. Ten pasek jest efektem konfiguracji systemu za p...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...