Dopisanie nowej kartoteki

Dopisanie nowej kartoteki

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje możliwość dopisania nowej kartoteki. Funkcja ta jest aktywowana poprzez użycie polecenia "DOPISZ". W oknie do dopisywania kartotek użytkownik wprowadza niezbędne informacje. Po naciśnięciu przycisku, pojawi się okno, w którym można wprowadzić nowe dane.

Nasz program magazynowy, Studio WMS.net, to rozwiązanie o szerokim zakresie funkcji. Pozwala on na efektywne zarządzanie magazynem, zapewniając kontrolę nad wszystkimi istotnymi aspektami działalności magazynowej. Dzięki Studio WMS.net możesz skutecznie zarządzać miejscami magazynowymi oraz określać parametry logistyczne.

Program magazynowy Studio WMS.net to narzędzie kluczowe dla efektywnej kontroli i optymalizacji procesów magazynowych. W odróżnieniu od ogólnych systemów ERP, nasz program WMS jest wyspecjalizowany w obszarze logistyki magazynowej. Przeznaczony jest do zastosowania w magazynach o różnych skalach działania i specyfikacjach.

Dzięki Studio WMS.net można dokładnie monitorować i usprawniać wszystkie etapy działalności magazynowej. Program ten umożliwia nie tylko śledzenie stanów magazynowych, ale także bieżących operacji wykonywanych przez pracowników magazynu oraz ich wydajność.

Studio WMS.net to niezastąpione narzędzie dla każdej firmy zajmującej się logistyką magazynową. Pozwala zwiększyć kontrolę nad zapasami, zoptymalizować procesy kompletacji zamówień, a także usprawnić zarządzanie magazynem w czasie rzeczywistym.

Dzięki temu programowi magazynowemu można szybko reagować na zmiany w zapasach, unikając niepotrzebnych przestoju i kosztów. Studio WMS.net to klucz do efektywnego i sprawnego zarządzania magazynem, co przekłada się na zadowolenie klientów i wzrost konkurencyjności firmy na rynku logistyki magazynowej.

Funkcja dopisania uruchamiana jest przez użycie polecenia DOPISZ. W oknie dopisania kartotek zapisywane są informacje. Po uruchomieniu przycisku  pojawi się okno do wprowadzenia nowych danych.

Okno dopisania nowej kartoteki składa się z ośmiu zakładek.

W zakładce DANE EWIDENCYJNE należy podać Indeks, Numer SAP, Numer Katalogowy, Kod Kreskowy, Nazwę oraz Opis asortymentu. Jednostkę, Oddział, Magazyn oraz Kontrahenta (właściciela towaru) wybieramy z listy rozwijanej, która pojawi się po uruchomieniu przycisku  w wybranym polu.

W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE należy wybrać z listy rozwijanej domyślne miejsce składowania wybranego asortymentu. Następnie należy podać Konto MPK (miejsce powstania kosztów), Grupę towarową, Cechę 1, 2 oraz 3, Cenę 1 i Cenę 2 oraz dowolny komentarz w polu Uwagi. Domyślne zdjęcie jest dopisywane w trakcie edycji kartoteki.

Zakładka PARAMETRY umożliwia wpisanie wymiarów towaru, wagi netto, wagi brutto, ilości sztuk spakowanych w karton i na paletę oraz określenia Zapasu minimalnego oraz maksymalnego w magazynie.

Zakładka JĘZYKI OBCE umożliwia wpisanie nazw towaru w językach obcych. Aby dopisać nazwę w innym języku należy w polu JĘZYK wybrać kraj z listy rozwijanej, następnie w polu OPIS wpisać żądaną nazwę i zatwierdzić swój zapis klawiszem DODAJ.

Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

W notatkach aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej notatki należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycję.

W zakładce CECHY należy uzupełnić wartości w polach. Informacje, które wyświetla się w polach uzależnione są od informacji wprowadzonych przez administratora systemu.

Nasze oprogramowanie umożliwia również składanie zleceń dostawców i przyjęcie towarów do magazynu w sposób zautomatyzowany.

Zapewnia kontrolę jakościową i ilościową towaru, co pozwala na zachowanie najwyższych standardów. Wspieramy także automatyczną identyfikację towarów za pomocą kodów kreskowych i technologii RFID.

Studio WMS.net daje możliwość zarządzania miejscami składowania, zarówno automatycznym, jak i manualnym przydziałem. Dodatkowo, nasze rozwiązanie umożliwia efektywne kompletowanie wysyłek oraz praktykę crossdocking, co przyczynia się do optymalizacji procesów magazynowych.

W ramach inwentaryzacji Studio WMS.net pozwala na skrupulatne zarządzanie partiami i datami przydatności, zapewniając kontrolę nad towarem w magazynie. Dodatkowo, obsługuje partię oraz nośniki magazynowe, a także spełnia wymagania związane z przewozem ADR i wiele innych funkcji. Nasze oprogramowanie jest kompleksowym narzędziem do efektywnego zarządzania magazynem, które może znacząco usprawnić działalność logistyczną Twojej firmy.

Microsoft SQL Server 2008 Express Edition
program WMS

Microsoft SQL Server 2008 Express Edition

Microsoft SQL Server 2008 Express Edition to bezpłatna edycja serwera baz danych od firmy Microsoft. Ta edycja, choć znacznie uproszczona w porównaniu do wersji płatnych, jest doskonałym wyborem dla różnych zastosowań.

Windows Azure - aplikacje w chmurze
SAdam

Windows Azure – aplikacje w chmurze

System Windows Azure – Elastyczna Platforma W Chmurze. Szybkie Wdrażanie Witryn WWW dzięki systemowi Windows Azure to otwarta i elastyczna platforma usług w chmurze, dostarczana przez firmę Microsoft. Jest to rozwiązanie, które umożliwia łatwe i szybkie wdrażanie witryn internetowych w środowisku chmurowym.

Awizacje transportu
SAdam

Awizacje transportu

Awizacje transportu samochodem i dostaw do magazynu są kluczowym elementem sprawnego funkcjonowania procesów logistycznych. Nasze oprogramowanie, system do awizacji VSS.net, to rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution), które jest znane także jako YMS (Yard Management System). Ten system informatyczny umożliwia efektywne zarządzanie procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów, wizytami oraz ruchem na terenie zakładu.

Dopisanie nowej kartoteki

Nasz program magazynowy, Studio WMS.net, to rozwiązanie o szerokim zakresie funkcji. Pozwala on na efektywne zarządzanie magazynem, zapewniając kontrolę nad wszystkimi istotnymi aspektami działalności magazynowej. Dzięki Studio WMS.net możesz skutecznie zarządzać miejscami magazynowymi oraz określać parametry logistyczne.
DEMO
Podgląd kartoteki magazynowej
SAdam

Podgląd kartoteki magazynowej

Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia podgląd kartoteki magazynowej. Jest to niezwykle przydatne narzędzie, które znajduje zastosowanie w firmach logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Wspomniane rozwiązanie magazynowe opiera się na ewidencji ilościowo wartościowej. Dzięki niemu można skutecznie kontrolować miejsca składowania, unikając nieporządku i chaosu.

Lokalizacje magazynu
Joanna Ciebień

Lokalizacje magazynu

Programy magazynowe są nieodzownym narzędziem dla firm, które chcą osiągnąć wyższy poziom efektywności, kontrolę i transparentność w zarządzaniu magazynem. Dlatego warto zainwestować w nowoczesne oprogramowanie magazynowe, które spełni unikalne potrzeby i wymagania przedsiębiorstwa.

Kody kreskowe 1D i 2D
SAdam

Kody kreskowe 1D i 2D

Kody kreskowe są powszechnie stosowane w branży logistycznej i magazynowej jako skuteczne narzędzie do identyfikacji produktów, śledzenia przesyłek i optymalizacji procesów magazynowych. W artykule tym omówimy różnicę między kodami kreskowymi 1D i 2D oraz jak programy magazynowe wykorzystują te kody w swojej funkcjonalności.

Dopisanie nowej kartoteki

Dopisanie nowej kartoteki

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje możliwość dopisania nowej kartoteki. Funkcja ta jest aktywowana poprzez użycie polecenia "DOPISZ". W o...
Edycja - zmiany w kartotece

Edycja - zmiany w kartotece

W programie magazynowym Studio WMS.net można wygodnie edytować dane w kartotece towarowej. Wprowadzanie zmian jest proste i intuicyjne. Dzięki temu mo...
Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych jest dostępna po wybraniu polecenia "HISTORIA". To zestawienie pokazuje obroty dla wybranej kartoteki. Wyświetla listę dok...
Notatki

Notatki

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje opcja umożliwiająca zarządzanie notatkami. Ta funkcja pozwala na przeglądanie, modyfikowanie oraz dodawanie kom...
Podgląd kartoteki magazynowej

Podgląd kartoteki magazynowej

Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia podgląd kartoteki magazynowej. Jest to niezwykle przydatne narzędzie, które znajduje zastosowanie w firmach log...
Załączniki

Załączniki

Dodawanie załączników do programu magazynowego Studio WMS.net to istotna funkcja, która ułatwia użytkownikom przechowywanie i udostępnianie różnych rodzajów...
Zdjęcia

Zdjęcia

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje funkcję dodawania zdjęć do kartotek i dokumentów. Dzięki tej funkcji, można łatwo dołączać obrazy do rekordów....
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...