Dopisanie nowej kartoteki

Dopisanie nowej kartoteki

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje możliwość dopisania nowej kartoteki. Funkcja ta jest aktywowana poprzez użycie polecenia "DOPISZ". W oknie do dopisywania kartotek użytkownik wprowadza niezbędne informacje. Po naciśnięciu przycisku, pojawi się okno, w którym można wprowadzić nowe dane.

Nasz program magazynowy, Studio WMS.net, to rozwiązanie o szerokim zakresie funkcji. Pozwala on na efektywne zarządzanie magazynem, zapewniając kontrolę nad wszystkimi istotnymi aspektami działalności magazynowej. Dzięki Studio WMS.net możesz skutecznie zarządzać miejscami magazynowymi oraz określać parametry logistyczne.

Program magazynowy Studio WMS.net to narzędzie kluczowe dla efektywnej kontroli i optymalizacji procesów magazynowych. W odróżnieniu od ogólnych systemów ERP, nasz program WMS jest wyspecjalizowany w obszarze logistyki magazynowej. Przeznaczony jest do zastosowania w magazynach o różnych skalach działania i specyfikacjach.

Dzięki Studio WMS.net można dokładnie monitorować i usprawniać wszystkie etapy działalności magazynowej. Program ten umożliwia nie tylko śledzenie stanów magazynowych, ale także bieżących operacji wykonywanych przez pracowników magazynu oraz ich wydajność.

Studio WMS.net to niezastąpione narzędzie dla każdej firmy zajmującej się logistyką magazynową. Pozwala zwiększyć kontrolę nad zapasami, zoptymalizować procesy kompletacji zamówień, a także usprawnić zarządzanie magazynem w czasie rzeczywistym.

Dzięki temu programowi magazynowemu można szybko reagować na zmiany w zapasach, unikając niepotrzebnych przestoju i kosztów. Studio WMS.net to klucz do efektywnego i sprawnego zarządzania magazynem, co przekłada się na zadowolenie klientów i wzrost konkurencyjności firmy na rynku logistyki magazynowej.

Funkcja dopisania uruchamiana jest przez użycie polecenia DOPISZ. W oknie dopisania kartotek zapisywane są informacje. Po uruchomieniu przycisku  pojawi się okno do wprowadzenia nowych danych.

Okno dopisania nowej kartoteki składa się z ośmiu zakładek.

W zakładce DANE EWIDENCYJNE należy podać Indeks, Numer SAP, Numer Katalogowy, Kod Kreskowy, Nazwę oraz Opis asortymentu. Jednostkę, Oddział, Magazyn oraz Kontrahenta (właściciela towaru) wybieramy z listy rozwijanej, która pojawi się po uruchomieniu przycisku  w wybranym polu.

W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE należy wybrać z listy rozwijanej domyślne miejsce składowania wybranego asortymentu. Następnie należy podać Konto MPK (miejsce powstania kosztów), Grupę towarową, Cechę 1, 2 oraz 3, Cenę 1 i Cenę 2 oraz dowolny komentarz w polu Uwagi. Domyślne zdjęcie jest dopisywane w trakcie edycji kartoteki.

Zakładka PARAMETRY umożliwia wpisanie wymiarów towaru, wagi netto, wagi brutto, ilości sztuk spakowanych w karton i na paletę oraz określenia Zapasu minimalnego oraz maksymalnego w magazynie.

Zakładka JĘZYKI OBCE umożliwia wpisanie nazw towaru w językach obcych. Aby dopisać nazwę w innym języku należy w polu JĘZYK wybrać kraj z listy rozwijanej, następnie w polu OPIS wpisać żądaną nazwę i zatwierdzić swój zapis klawiszem DODAJ.

Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

W notatkach aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej notatki należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycję.

W zakładce CECHY należy uzupełnić wartości w polach. Informacje, które wyświetla się w polach uzależnione są od informacji wprowadzonych przez administratora systemu.

Nasze oprogramowanie umożliwia również składanie zleceń dostawców i przyjęcie towarów do magazynu w sposób zautomatyzowany.

Zapewnia kontrolę jakościową i ilościową towaru, co pozwala na zachowanie najwyższych standardów. Wspieramy także automatyczną identyfikację towarów za pomocą kodów kreskowych i technologii RFID.

Studio WMS.net daje możliwość zarządzania miejscami składowania, zarówno automatycznym, jak i manualnym przydziałem. Dodatkowo, nasze rozwiązanie umożliwia efektywne kompletowanie wysyłek oraz praktykę crossdocking, co przyczynia się do optymalizacji procesów magazynowych.

W ramach inwentaryzacji Studio WMS.net pozwala na skrupulatne zarządzanie partiami i datami przydatności, zapewniając kontrolę nad towarem w magazynie. Dodatkowo, obsługuje partię oraz nośniki magazynowe, a także spełnia wymagania związane z przewozem ADR i wiele innych funkcji. Nasze oprogramowanie jest kompleksowym narzędziem do efektywnego zarządzania magazynem, które może znacząco usprawnić działalność logistyczną Twojej firmy.

Dokumenty WZ
SAdam

Dokumenty WZ

Proces wydania towaru z magazynu jest ważną częścią każdego biznesu. Jest to proces przenoszenia towaru z magazynu do klientów lub innych działów. Proces ten wymaga starannej i dokładnej dokumentacji, aby zapewnić, że towary są odpowiednio śledzone i rozliczane.

Gospodarka magazynowa
SAdam

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa jest nieodłącznym elementem wielu przedsiębiorstw, branż oraz krajowych systemów gospodarczych. Obejmuje ona kompleksowe zadania ekonomiczne, środki techniczne i organizacyjne związane z przechowywaniem zapasów. Jej głównym celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania innych dziedzin gospodarki, takich jak handel czy produkcja.

Miejsca składowania w programie magazynowym
SAdam

Miejsca składowania w programie magazynowym

Zarządzanie miejscami składowania w magazynie jest kluczowe dla efektywności logistycznej. Program magazynowy stanowi istotne narzędzie w tym procesie. Umożliwia lepszą organizację pracy i optymalizację przestrzeni magazynowej. Zapewnia łatwy dostęp do informacji o lokalizacjach i ich obrotach.

Dopisanie nowej kartoteki

Nasz program magazynowy, Studio WMS.net, to rozwiązanie o szerokim zakresie funkcji. Pozwala on na efektywne zarządzanie magazynem, zapewniając kontrolę nad wszystkimi istotnymi aspektami działalności magazynowej. Dzięki Studio WMS.net możesz skutecznie zarządzać miejscami magazynowymi oraz określać parametry logistyczne.
DEMO
dppal_kp_insert.aspx
SAdam

dppal_kp_insert.aspx

Program magazynowy, taki jak „Studio WMS.net” oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jedną z tych funkcji jest możliwość tworzenia kart paletowych za pomocą transakcji dppal_kp_insert.aspx. W tym artykule omówimy, jak ta transakcja pomaga w oznaczaniu palet i generowaniu kodów kreskowych.

SMS - szablony SMS
basiap

SMS – szablony SMS

Skorowidz SMS – Szablony SMS, znajdujący się w sekcji Systemowe, odgrywa istotną rolę podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_sms.aspx. Ta transakcja jest częścią zaawansowanego systemu magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio, i umożliwia wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem platformy SMSAPI.

Dokumenty RW bufor
Joanna Ciebień

Dokumenty RW bufor

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje możliwość obsługi rozchodów wewnętrznych i dokumentów RW bufor. Ten artykuł omówi, jak korzystać z tych funkcji oraz jakie polecenia są dostępne.

Dopisanie nowej kartoteki

Dopisanie nowej kartoteki

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje możliwość dopisania nowej kartoteki. Funkcja ta jest aktywowana poprzez użycie polecenia "DOPISZ". W o...
Edycja - zmiany w kartotece

Edycja - zmiany w kartotece

W programie magazynowym Studio WMS.net można wygodnie edytować dane w kartotece towarowej. Wprowadzanie zmian jest proste i intuicyjne. Dzięki temu mo...
Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych jest dostępna po wybraniu polecenia "HISTORIA". To zestawienie pokazuje obroty dla wybranej kartoteki. Wyświetla listę dok...
Notatki

Notatki

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje opcja umożliwiająca zarządzanie notatkami. Ta funkcja pozwala na przeglądanie, modyfikowanie oraz dodawanie kom...
Podgląd kartoteki magazynowej

Podgląd kartoteki magazynowej

Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia podgląd kartoteki magazynowej. Jest to niezwykle przydatne narzędzie, które znajduje zastosowanie w firmach log...
Załączniki

Załączniki

Dodawanie załączników do programu magazynowego Studio WMS.net to istotna funkcja, która ułatwia użytkownikom przechowywanie i udostępnianie różnych rodzajów...
Zdjęcia

Zdjęcia

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje funkcję dodawania zdjęć do kartotek i dokumentów. Dzięki tej funkcji, można łatwo dołączać obrazy do rekordów....
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...