Dokumenty magazynowe MIX

Dokumenty magazynowe MIX

Dokumenty magazynowe MIX są istotne, ponieważ często magazyny muszą obsługiwać różnego rodzaju operacje, takie jak przyjęcia towarów, wydania towarów, przesunięcia między lokalizacjami, a także komisjonowanie. Każda z tych operacji wymaga odpowiednich dokumentów do poprawnej ewidencji i kontroli ruchu towarów.

Dokumenty magazynowe MIX w systemie magazynowym

W systemie magazynowym Studio WMS.net dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele różnych rodzajów dokumentów magazynowych, które są nieodłączną częścią zarządzania magazynem. Jednym z ważnych elementów tego systemu są tzw. "Dokumenty magazynowe MIX," które pozwalają na skuteczne zarządzanie różnymi dokumentami magazynowymi.

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje moduł do obsługi tych dokumentów magazynowych MIX. Dzięki niemu użytkownicy mogą tworzyć, przeglądać i zarządzać różnymi rodzajami dokumentów, a także monitorować ich stan i historię. To pozwala na bieżące śledzenie wszystkich operacji magazynowych i zapewnia dokładność ewidencji.

Dokumenty magazynowe MIX obejmują różne typy, takie jak:

  • Dokumenty przyjęcia towarów, które rejestrują przyjęcie towarów do magazynu od dostawców.
  • Dokumenty wydania towarów, które śledzą wydawanie produktów klientom.
  • Dokumenty przesunięcia, które rejestrują przemieszczenia towarów między lokalizacjami w magazynie.
  • Dokumenty komisjonowania, które monitorują proces komisjonowania i przygotowywania zamówień.
  • Wszystkie te dokumenty są ważne dla efektywnego zarządzania magazynem, a system magazynowy Studio WMS.net ułatwia pracę z nimi. Dzięki temu można uniknąć błędów i zapewnić płynność operacji magazynowych.

Podsumowując, dokumenty magazynowe MIX są nieodłączną częścią systemu magazynowego Studio WMS.net. Dzięki nim możliwe jest skuteczne zarządzanie różnymi rodzajami dokumentów magazynowych, co przekłada się na sprawną i precyzyjną kontrolę ruchu towarów w magazynie. To kluczowy element w procesie zarządzania magazynem, zwłaszcza w przypadku magazynów wysokiego składowania.

Dokumenty Mix umożliwiają przeniesienie różnorodnych asortymentów na wspólną paletę. Pozwala to rozliczać ruchy magazynowe wg numeru palety, na której mogą być zgromadzone różne towary.

1. Dokument typu MIX tworzy się za pomocą przycisku „Nowy dokument MIX”.
Ścieżka: zakładka Magazyn -> przycisk Przesunięcia -> grupa „Dokumenty Mix” -> przycisk Nowy dokument MIX

dokumenty magazynowe MIX 1

2. W oknie dla nowego dokumentu Mix należy wprowadzić podstawowe informacje:
– asortyment, który chcemy umieścić na palecie MIX
– lokalizację, z której pobieramy przenoszony asortyment
– ilość do przeniesienia na paletę MIX
Uwagi do pozycji są nieobowiązkowe.

dokumenty magazynowe MIX 2

3. Kliknięcie przycisku „Dodaj” dodaje wiersz do podręcznej tabeli z dodanymi pozycjami. W tym miejscu istnieje możliwość dodania wielu asortymentów przyporządkowanych do jednego dokumentu MIX.

dokumenty magazynowe MIX 3

4. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” zostanie uruchomione okno, do którego należy wprowadzić wartości docelowe:
– docelową lokalizację
– rodzaj palety
– numer palety.
Numer wewnętrzny, magazynier oraz uwagi są nieobowiązkowe.

dokumenty magazynowe MIX 4

5. Po kliknięciu „Zapisz” wprowadzony asortyment będzie dostępny w nowej lokalizacji na wspólnej palecie (w rozważanym przypadku będzie to lokalizacja A.00.1 oraz paleta o numerze 1800419).

dokumenty magazynowe MIX 6

6. Aby obejrzeć utworzone dokumenty MIX należy kliknąć na przycisk „Tworzenie palet MIX”.

Uruchomione okno przedstawia rejestr utworzonych dokumentów typu MIX.

dokumenty magazynowe MIX 61

7. Zaznaczenie wiersza z wybranym dokumentem oraz kliknięcie przycisku „Podgląd” wyświetli okno przedstawiające szczegóły dokumentu MIX.

dokumenty magazynowe MIX 7
dokumenty magazynowe MIX 71
Inwentaryzacja palet
SAdam

Inwentaryzacja palet

W zarządzaniu magazynem paletowym inwentaryzacja palet odgrywa kluczową rolę. Dzięki programowi magazynowemu, oprogramowaniu magazynowemu oraz aplikacji magazynowej możliwe jest generowanie szeregu raportów i zestawień, które pozwalają precyzyjnie rozliczać się z kontrahentami za palety. W tym artykule przyjrzymy się temu tematowi i dowiemy się, jak program Magazyn Palet może usprawnić proces inwentaryzacji i rozliczeń.

Serwer wymaga oprogramowania Windows Server
System CMMS

Serwer wymaga oprogramowania Windows Server

Serwer spełnia w firmie funkcję centrum bezpiecznego przechowywania danych i najważniejszych dokumentów firmy, stabilizuje sieć, przechowuje i udostępnia aplikacje do pracy. Jednak sam serwer bez

Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem
SAdam

Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem

Program StudioSystem firmy SoftwareStudio umożliwia konfigurację SubMenu, czyli menu nawigacyjnego. W tym artykule przedstawiono sposób konfiguracji SubMenu w kontekście obsługi kartotek kontrahentów.

Dokumenty magazynowe MIX

W systemie magazynowym Studio WMS.net dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele różnych rodzajów dokumentów magazynowych, które są nieodłączną częścią zarządzania magazynem. Jednym z ważnych elementów tego systemu są tzw. "Dokumenty magazynowe MIX," które pozwalają na skuteczne zarządzanie różnymi dokumentami magazynowymi.
DEMO
x_mapa.aspx
SAdam

x_mapa.aspx

Transakcja role_sys/x_mapa.aspx w programie magazynowym WMS.net ma ważne zastosowanie, ponieważ umożliwia wyświetlanie map z usługi Google. To narzędzie pozwala na efektywne śledzenie miejsc adresowych kontrahentów, pracowników oraz tras transportu. Ponadto, umożliwia również wyświetlanie prognoz pogody na mapie.

Aktualne salda palet dostawców
SAdam

Aktualne salda palet dostawców

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to zaawansowane oprogramowanie magazynowe, które umożliwia skuteczne zarządzanie magazynem oraz kontrolę nad aktualnymi saldami palet dostawców. Dzięki temu systemowi możesz w prosty i szybki sposób monitorować stany magazynowe oraz generować raporty zawierające aktualne salda wszystkich dostawców.

Android WMS rejestracja czasu pracy
SAdam

Android WMS rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy w systemie Android WMS to ważna funkcjonalność, która umożliwia dokładne monitorowanie czasu pracy za pomocą terminali przenośnych, znanych również jako kolektory danych. Ten proces jest prosty i efektywny.

Przyjęcie wewnętrzne PW

Przyjęcie wewnętrzne PW

Przyjęcie wewnętrzne (PW) to jedno z kluczowych wydarzeń w zarządzaniu magazynem. Dzięki systemowi magazynowemu Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, proc...
Dokumenty PW bufor

Dokumenty PW bufor

W programach magazynowych, takich jak Studio WMS.net oferowane przez SoftwareStudio, rejestracje dokumentów magazynowych odgrywają kluczową rolę w zar...
Modyfikacja dokumentu PW

Modyfikacja dokumentu PW

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje możliwość modyfikacji dokumentów magazynowych, takich jak "Przyjęcie wewn...
Notatki

Notatki

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja, która umożliwia zarządzanie notatkami związanymi z różnymi dokum...
Nowy dokument PW

Nowy dokument PW

W systemie magazynowym Studio WMS.net dostępne są różne rodzaje dokumentów magazynowych, w tym przyjęcia wewnętrznego oznaczonego jako PW. W artykule omówim...
Operacje magazynowe

Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe w programie WMS.net to narzędzie, które umożliwia dodawanie operacji magazynowych związanych z dokumentem bez potrzeby jeg...
Palety

Palety

Przyjęcie wewnętrzne palet to istotny proces w zarządzaniu magazynem, a odpowiednie dokumenty magazynowe odgrywają kluczową rolę w jego realizacji. W art...
Podgląd dokumentu PW

Podgląd dokumentu PW

Funkcja "Podgląd dokumentu PW" jest częścią systemu WMS programu magazynowego i umożliwia użytkownikom przeglądanie szczegółów związanych z przyjęciem...
Wydruk dokumentu PW

Wydruk dokumentu PW

W Studio WMS.net, systemie magazynowym dostarczanym przez SoftwareStudio, drukowanie dokumentów, takich jak przyjęcia wewnętrzne (PW), jest szybkie i ...
Załączniki

Załączniki

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem, w tym możliwość dołączania załączników do różnych ...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...