Program magazynowy Zebra

SoftwareStudio Dokumenty magazynowe MIX

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Dokumenty Mix umożliwiają przeniesienie różnorodnych asortymentów na wspólną paletę. Pozwala to rozliczać ruchy magazynowe wg numeru palety, na której mogą być zgromadzone różne towary.

1. Dokument typu MIX tworzy się za pomocą przycisku „Nowy dokument MIX”.
Ścieżka: zakładka Magazyn -> przycisk Przesunięcia -> grupa „Dokumenty Mix” -> przycisk Nowy dokument MIX

dokumenty magazynowe MIX 1

2. W oknie dla nowego dokumentu Mix należy wprowadzić podstawowe informacje:
– asortyment, który chcemy umieścić na palecie MIX
– lokalizację, z której pobieramy przenoszony asortyment
– ilość do przeniesienia na paletę MIX
Uwagi do pozycji są nieobowiązkowe.

dokumenty magazynowe MIX 2

3. Kliknięcie przycisku „Dodaj” dodaje wiersz do podręcznej tabeli z dodanymi pozycjami. W tym miejscu istnieje możliwość dodania wielu asortymentów przyporządkowanych do jednego dokumentu MIX.

dokumenty magazynowe MIX 3

4. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” zostanie uruchomione okno, do którego należy wprowadzić wartości docelowe:
– docelową lokalizację
– rodzaj palety
– numer palety.
Numer wewnętrzny, magazynier oraz uwagi są nieobowiązkowe.

dokumenty magazynowe MIX 4

5. Po kliknięciu „Zapisz” wprowadzony asortyment będzie dostępny w nowej lokalizacji na wspólnej palecie (w rozważanym przypadku będzie to lokalizacja A.00.1 oraz paleta o numerze 1800419).

6. Aby obejrzeć utworzone dokumenty MIX należy kliknąć na przycisk „Tworzenie palet MIX”.
dokumenty magazynowe MIX 6
Uruchomione okno przedstawia rejestr utworzonych dokumentów typu MIX.

dokumenty magazynowe MIX 61

7. Zaznaczenie wiersza z wybranym dokumentem oraz kliknięcie przycisku „Podgląd” wyświetli okno przedstawiające szczegóły dokumentu MIX.

dokumenty magazynowe MIX 7

dokumenty magazynowe MIX 71

Dokumenty magazynowe MIX

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

Przyjęcia - menu
SAdam

SQL Azure

Windows Azure to nowa platforma do uruchamiania rozwiązań informatycznych działających w chmurze (ang. Cloud Computing). Architekt projektujący rozwiązanie dysponuje zwirtualizowanym środowiskiem oferującym praktycznie nieograniczone możliwości skalowania, olbrzymią wydajność i gigantyczny pojemnik do przechowywania danych.

Zlecenia magazynowe OnLine
SAdam

Ruchy magazynowe. Strefa kompletacji

Strefa kompletacji w magazynie –  ruchy magazynowe. W programie magazynowym WMS można ewidencjonować ruchy magazynowe pomiędzy różnymi, dowolnie definiowanymi strefami magazynu. Niniejsza dokumentacja opisuje element programu Strefa Kompletacji. 

WMS Programy na zamówienie
SoftwareStudio

Programy na zamówienie

Czy także potrzebujesz magazynowe programy na zamówienie? Wykorzystywanie standardowych programów do codziennych obowiązków jest często niewystarczające. Dlatego prawie każdy wspomaga swoją pracę uniwersalnymi narzędziami np. arkuszami kalkulacyjnymi MS Excel.

Pozostały obrót paletami
SAdam

Pozostały obrót paletami

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net zapewnia efektywne zarządzanie paletami. Jest to kluczowy element logistyki magazynowej. Umożliwia ono precyzyjne śledzenie palet w magazynie. Dzięki temu, procesy magazynowe są bardziej przejrzyste.

program magazynowy zestawienia
SAdam

adm_x_zestawienia.aspx

Wyświetlanie większości informacji z bazy danych realizowane jest za pomocą standardowej tabeli z określonymi funkcjonalnościami. Realizuje się to prawie zawsze za pomocą uniwersalnej transakcji role_sys\x_grid.aspx Transakcja x_grid.aspx to chyba najbardziej rozbudowana funkcjonalnie transakcja z folderu

Wydania WZ bufor
SAdam

Wydania WZ bufor

Dokumenty bufor WZ są dokumentami WZ ze statusem niezatwierdzonym (status – , takie dokumenty nie wpływają na stany kartotekowe).Wywołanie menu wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów WZ zapisanych do bufora. W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, modyfikacji,