Kompletacja enova

Produkt można zarówno „wyprodukować” w procesie kompletacji, jak i kupić u zewnętrznego dostawcy; posiadany na stanie produkt można sprzedać, przesunąć do innego magazynu itp. Zasadniczą różnicą pomiędzy kartoteką produktu i towaru jest to, że produkt posiada zakładkę Kompletacja, na której określamy składniki, z jakich może zostać „złożony” dany produkt. Rodzaje kartotek kompletacji - istnieją dwa rodzaje kartotek używanych dla wykonania kompletacji – produkt i receptura. Kartoteka produktu jest bardzo podobna do zwykłej kartoteki towarowej.

Kompletacja enova

Selekcja i kompletacja towarów odbywa się za pomocą ręcznego skanera lub czytnika RFID

System ERP enova oferuje wydajny i wygodny sposób kompletacji towarów w warunkach magazynowych. System ten jest szeroko stosowany w magazynach, centrach dystrybucyjnych i innych gałęziach przemysłu o dużej inwentaryzacji. Zapewnia pełną automatyzację procesu kompletacji, od momentu selekcji towarów do ich dostarczenia.

System zaczyna się od cyfrowego manifestu, który jest listą wszystkich towarów do odbioru i dystrybucji. Manifest ten jest przesyłany do systemu ERP enova i służy do generowania kodów kreskowych dla każdej pozycji. Po zeskanowaniu tych kodów kreskowych system wie, które pozycje zostały wybrane i jaka jest ich ilość. System może być również używany do śledzenia i rejestrowania wydajności pracownika poprzez śledzenie liczby kompletowanych przedmiotów i szybkości, z jaką są one kompletowane.

Ręczny skaner wykorzystuje laser do odczytywania kodów kreskowych na przedmiotach, a czytnik RFID można zaprogramować tak, aby rozpoznawał określone przedmioty. Po zeskanowaniu artykułów zamówienie jest realizowane, a produkty wysyłane są do wyznaczonych obszarów w celu pakowania i wysyłki.

Podczas kompletacji artykułów system ma możliwość rozpoznania, czy istnieje rozbieżność między zamówieniem klienta a faktycznie pobranymi artykułami. Ta rozbieżność może zostać zgłoszona w systemie, a klient powiadomiony o wszelkich pozycjach, które nie pasowały do jego zamówienia. Zapewnia to rzetelną i terminową realizację zamówień.

Kompletacja enova

W dzisiejszych czasach, w zarządzaniu magazynem, kluczową rolę odgrywa skuteczne oprogramowanie magazynowe. Jednym z popularnych programów magazynowych jest WMS.net, który oferuje zaawansowane funkcje i możliwości zautomatyzowanego zarządzania procesem kompletacji.

Wreszcie system ERP enova zapewnia szczegółowe raporty i analizy dotyczące zapasów, realizacji zamówień, zadowolenia klientów i wydajności pracowników. Pozwala to kierownikom magazynu na efektywne zarządzanie procesem inwentaryzacji i dostaw.

System ERP enova to wydajny, zautomatyzowany sposób kompletacji towarów w warunkach magazynowych. Może dostarczać szczegółowe analizy i dane w czasie rzeczywistym, co pomaga w zadowoleniu klientów i wydajności magazynu. Ten system jest niezbędny dla każdego magazynu, który chce poprawić swoją wydajność i zadowolenie klientów.

KOMPLETACJA ENOVA – Funkcjonalność kompletacji w enova umożliwia realizację uproszczonych procesów produkcyjnych

W procesie zarządzania magazynem, istnieje możliwość produkcji oraz zakupu produktów, które mogą być przechowywane na stanie. Te produkty można sprzedać lub przenieść do innych magazynów, co stanowi kluczową część operacji magazynowych. Jednak istnieją istotne różnice pomiędzy kartoteką produktu a kartoteką towaru, które warto zrozumieć.

Jedną z głównych różnic jest fakt, że produkt ma specjalną zakładkę związaną z kompletacją. To tutaj definiujemy, z jakich składników produkt może zostać „złożony”. To kluczowe, gdy mamy do czynienia z produktami, które mogą być montowane z różnych części lub surowców.

Istnieją dwa rodzaje kartotek kompletacji – kartoteka produktu i kartoteka receptury. Kartoteka produktu jest bardzo podobna do standardowej kartoteki towarowej. Posiada ona informacje o stanie magazynowym, może być aktualizowana poprzez różnego rodzaju dokumenty magazynowe, a także może być używana do monitorowania przepływu produktów przez magazyn. To narzędzie umożliwia dokładne śledzenie dostępności produktów w magazynie oraz ich historię ruchu.

Kartoteka receptury natomiast jest bardziej zaawansowanym narzędziem, które pozwala na definiowanie szczegółowych składników i ilości potrzebnych do złożenia danego produktu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku produkcji, gdzie trzeba uwzględnić dokładne proporcje i specyfikacje surowców.

Wniosek jest taki, że zarządzanie produktami w magazynie wymaga zrozumienia różnic między kartoteką produktu a kartoteką towaru. To pozwoli efektywnie monitorować dostępność produktów, zarządzać nimi i kontrolować procesy kompletacji oraz produkcji. Dla firm działających w branży logistyki magazynowej czy przemysłowej, te informacje są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania magazynu i zapewnienia zadowolenia klientów.

W odróżnieniu od kartoteki produktowej receptura jest bytem nieco „wirtualnym”. Nie posiada ona stanu magazynowego, nie może zostać kupiona czy sprzedana.

Funkcjonalność kompletacji w enova umożliwia realizację uproszczonych procesów produkcyjnych, polegających na przekształceniu:

  • Kilku składników w jeden produkt końcowy (kompletacja – z kilku elementów składamy w jeden produkt/komplet);
  • Jednego składnika w kilka produktów (dekompletacja – jeden element wyjściowy „rozkładamy” na kilka produktów końcowych)
  • Kilku składników do kilku produktów (taki proces najcelniej byłoby określić mianem „przepakowanie” – z kilku elementów wejściowych otrzymujemy kilka produktów końcowych. Taki scenariusz może również odpowiada powstawaniu odpadów czy produktów ubocznych – w wyniku zadziałania kompletacji obok właściwego produktu powstają dodatkowe produkty uboczne).

Kartoteka receptury

W odróżnieniu od kartoteki produktowej receptura w programie ENOVA jest bytem nieco „wirtualnym”. Nie posiada ona stanu magazynowego, nie może zostać kupiona czy sprzedana. Natomiast podobnie jak produkt posiada zakładkę Kompletacja. Przy czym dla receptury na zakładce Kompletacja określa się zarówno składniki jak i produkty. Jest to więc „przepis” jak z określonej listy składników stworzyć określoną listę produktów.

Możemy mieć więc kilka przypadków

W procesie zarządzania składnikami i produktami, istnieje wiele różnych przypadków, w których elementy składowe łączą się lub rozdzielają tworząc różne produkty. Poniżej przedstawiamy trzy podstawowe przypadki:

  1. Wiele składników i wiele produktów: W takim przypadku, z wielu różnych elementów składowych można uzyskać kilka różnych produktów. Przykładem może być powstanie głównego produktu wraz z produktami ubocznymi lub odpadami.
  2. Jeden składnik i wiele produktów: Ten przypadek nazywany jest „dekompletacją”. Przykładowo, poprzez proces demontażu jednego składnika, takiego jak silnik, można uzyskać różne produkty, jak rotor i stojan.
  3. Wiele składników i jeden produkt: Jest to podobne do tworzenia receptur, gdzie produkt może mieć tylko jedną listę składników. W przypadku kart typu receptura można stworzyć wiele receptur dla tego samego produktu, z różnymi listami składników.

Oczywiście istnieje także możliwość definiowania receptury, gdzie zarówno składniki, jak i produkty, mogą być zarówno towarami, jak i produktami. To oznacza, że to, co powstaje jako produkt w jednym procesie kompletacji, może być używane jako składnik w innych recepturach.

Wykonanie kompletacji

Wykonanie kompletacji w programie ENOVA to proces, który obejmuje tworzenie dokumentu KPL. Ten dokument jest kluczowy, gdyż wskazuje, który produkt chcemy wykonać oraz dla jakiej receptury ma zostać wykonana kompletacja.

Dokument kompletacji (KPL) jest zawsze powiązany z co najmniej dwoma dokumentami, które mają wpływ na stan magazynu. Pierwszym z tych dokumentów jest „Wydanie kompletacji” (KPLW). Ten dokument zawiera listę składników, które zostały użyte w procesie kompletacji. Warto zaznaczyć, że w ramach jednej kompletacji może powstać wiele dokumentów KPLW, szczególnie jeśli składniki pochodzą z różnych magazynów.

Drugim istotnym dokumentem jest „Przyjęcie kompletacji” (KPLP). Ten dokument zawiera listę produktów, które zostały utworzone w procesie kompletacji i zostały przyjęte na magazyn. To kluczowe dla monitorowania i zarządzania stanem magazynu oraz dostępnością produktów.

Proces wykonania kompletacji w programie ENOVA jest precyzyjny i wymaga dokładnego wskazania produktu oraz receptury. Dzięki temu możliwe jest śledzenie ruchów magazynowych i utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów.

Różnica między kartoteką produktu a kartoteką towaru

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak enova, istnieje różnica pomiędzy kartoteką produktu a kartoteką towaru. Kartoteka produktu posiada specjalną zakładkę, zwanej „Kompletacja”, która umożliwia określenie składników, z których można „złożyć” dany produkt. Natomiast kartoteka towaru jest bardziej ogólna i zawiera informacje o stanie magazynowym, przyjęciach i wydaniach dokumentami innymi niż kompletacja.

Rodzaje kartotek kompletacji

W enova wyróżnia się dwa rodzaje kartotek używanych do kompletacji – produkt i receptura. Kartoteka produktu jest podobna do standardowej kartoteki towarowej, ale dodatkowo umożliwia definiowanie składników potrzebnych do produkcji danego produktu. Natomiast kartoteka receptury służy do definiowania proporcji i ilości składników, które są potrzebne do wytworzenia określonej ilości produktu.

Dzięki aplikacji magazynowej, opartej na programie magazynowym WMS.net, możliwe jest sprawnie zarządzanie procesem kompletacji. Aplikacja umożliwia bieżące monitorowanie stanów magazynowych, rejestrowanie przyjęć i wydań, oraz śledzenie dostępności składników potrzebnych do kompletacji. Dzięki temu, proces kompletacji staje się bardziej efektywny i kontrolowany.

Wnioskiem jest to, że efektywne oprogramowanie magazynowe, takie jak enova z modułem kompletacji i wykorzystanie aplikacji magazynowej opartej na WMS.net, przyczynia się do usprawnienia procesów magazynowych, zwiększenia efektywności oraz poprawy kontroli nad kompletacją produktów.

Warto wdrożyć szablony wydruków dokumentów w magazynie wysokiego składowania.

Kompletacja enova

System ERP enova oferuje wydajny i wygodny sposób kompletacji towarów w warunkach magazynowych. System ten jest szeroko stosowany w magazynach, centrach dystrybucyjnych i innych gałęziach przemysłu o dużej inwentaryzacji. Zapewnia pełną automatyzację procesu kompletacji, od momentu selekcji towarów do ich dostarczenia.
Kompletacja enova
WMS program magazynowy
SAdam

WMS program magazynowy

WMS program możesz wybrać kierując się kryterium jakościowym lub cenowym. Jeżeli cena jest ważna to szukaj bezpłatnego programu do zarządzania magazynem. Wówczas raczej musisz iść na kompromis co do funkcjonalności. Kolektory danych z systemem Android także mogą używać WMS program magazynowy. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. Usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej.

Outsourcing IT
program WMS

Outsourcing IT

Outsourcing IT to efektywny sposób na usprawnienie pracy w firmie. Dla przedsiębiorstwa typu Software House, takiego jak SoftwareStudio, jest to szczególnie istotne. W jaki sposób outsourcing IT może pomóc w codziennych operacjach? Oto kilka kluczowych cech, które wyróżniają outsourcing IT w naszej firmie.

Role i użytkownicy
CMMS

Role i użytkownicy

Studio WMS.net to rozwiązanie o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, które umożliwia podział użytkowników na różne role. Dzięki temu każdy użytkownik ma dostęp tylko do tych funkcji i operacji, które są niezbędne do wykonywania jego zadań. To gwarantuje, że nikt nie będzie miał dostępu do informacji ani operacji, do których nie jest uprawniony.

Przyjęcia - menu
Joanna Ciebień

Przyjęcia – menu

Studio WMS.net jest jednym z najbardziej zaawansowanych programów magazynowych dostępnych na rynku. Oprócz zarządzania przepływem towarów, program WMS oferowany przez SoftwareStudio zapewnia użytkownikom kontrolę nad całym procesem przyjęcia towaru. Kodowanie, operacje buforowania, a nawet importowanie zleceń z plików XLS to niektóre z funkcji, które podnoszą jakość obsługi magazynu. To wszystko jest możliwe dzięki rozbudowanemu menu „Magazyn/Przyjęcia”.

Funkcje standardowe
SAdam

Funkcje standardowe

Program magazynowy Studio WMS.net dostarcza niestandardowych rozwiązań do efektywnego zarządzania przestrzenią magazynową. Oferuje on generowanie raportów, które umożliwiają dokładny wgląd w operacje magazynowe. Dzięki temu, firmy mogą łatwiej identyfikować obszary do ulepszeń, co przekłada się na obniżenie kosztów i zwiększenie zadowolenia klientów. Wśród najbardziej popularnych funkcji programu znajduje się filtrowanie, sortowanie, eksport danych do formatu XLS (Excel), drukowanie, dopisywanie oraz edycja danych.

komunikat.aspx

Uniwersalna transakcja pozwalająca na wyświetlanie komunikatów odczytywanych z bazy (tabela _komunikaty), gdzie jako parametr refno podawana jest unikalny identyfikator komunikatu. Przykładowo, jeżeli uruchamiamy program po wgraniu nowej wersji (pliki dll do folderu BIN) powoduje to