Formularz j_insert_update pozwala na wykorzystanie kontrolki typu NUMBER za pomocą której można wprowadzać wartości numeryczne w określonym formacie.

Ustawiając formularz należy wybrać typ kolumny jako Number oraz w kolumnie Parametry wprowadzić opcjonalne parametry wpływające na sposób działania.

Przykładowo dla pola Waga ustawiamy parametry (każdy rozdzielony jest znakiem średnika):

defValue=0;min=0;max=9999;digits=4;decimalDigits=3

gdzie:

  • defValue – wartość domyślna, jeżeli nie jest podana to przyjmowana jest wartość 0
  • min – określenie minimalnej wartości jaką przyjmuje kontrolka
  • max – określenie maksymalnej wartości do wpisania
  • digits – określenie z ilu znaków przed przecinkiem może składać się wartość kontrolki
  • decimalDigits – określenie ile miejsc po przecinku ma być wyświeltonych

W efekcie na formularzu mamy:

input number

 

jeżeli zmienimy zawartość kolumny Parametry na:

defValue=1;min=0;max=9999;digits=6;decimalDigits=0

otrzymamy:

input number a