Automatyczne wypełnienie

system magazynowy Automatyczne wypełnienie

SoftwareStudio Automatyczne wypełnienie

WMS program magazynowy

Kiedyś w magazynie dominowały programy Windows CE, Windows Mobile. Jednak do 2017 roku postawiliśmy na magazyn z kolektorami Android. Dzisiaj to już nie nowoczesność, WMS Android oprogramowanie magazynowe to standard. Zarówno na kolektorach jak i tabletach czy wózkach widłowych.
Cechą charakterystyczną nowoczesnego oprogramowania magazynowego jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz mobilnych terminali mobilnych. Oferowane przez nas oprogramowanie magazynowe to zaawansowane technologicznie i rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie.

Dowolne pole formularza może być automatycznie wypełnione wartością wynikającą z innych pól oraz numerem nadawanym automatycznie za pomocą funkcji @LICZNIK.

Rozwiązanie znajduje zastosowanie do automatycznego wypełniania różnego rodzaju pól identyfikatorów np. INDEKS, miejsc adresowych czy kont analitycznych.

autonumeracja

 

Wartość wpisana w kolumnie parametry: name=indeks-&magazyn&.jedn&-@LICZNIK(ASN,ASN,#RRRR-#XXX)

gdzie:

  • name= oznaczenie tagu przechowującego informację czy i jak ma być wypełniona kontrolka
  • indeks, magazyn i jedn – nazwy kontrolek (pól z bazy danych) których wartości mają być odczytane i przekazane do kontrolki wynikowej
  • & operator sumowania, jest to znacznik rozdzielający poszczególne nazwy kontrolek
  • . lub – separatory dodawane na początku lub na końcu wartości z kontrolki, pozwalają rozdzielić zapisane wartości w sposób bardziej czytelny dla użytkownika.
  • @LICZNIK – funkcja zwracająca kolejny numer wg parametrów przekazanych w nawiasie. Szczegóły konfiguracji funkcji @LICZNIK patrz dodatkowa dokumentacja.

W efekcie takiej konfiguracji wartość zapisana będzie wynikać z wartości z pola INDEKS + separator – plus wartość z pola MAGAZYN plus separator . (kropka) plus wartość z pola JEDN (jednostka) plus separator – plus kolejna wartość z funkcji licznik wg schematu 4 znakowy ROK i 3 znakowy numer kolejny.

Np. dddd-MN.szt.-2014001

gdzie:

  • dddd – wartość odczytana w pola INDEKS
  • MN – wartość odczytana w pola MAGAZYn
  • szt. – wartość odczytana w pola jednostka
  • 2014001 – wartość nadana przez funkcję @LICZNIK

 

 

Znak ? – wprowadź unikalny ID

Jeżeli w dowolnym polu wartość wpisana będzie znakiem zapytania (?) to program w to miejsce zapisze kolejny unikalny numer referencyjny.

Przykładowo użytkownik nie chce wypełniać obowiązkowego pola INDEKS to wprowadza znak zapytania

znak zapytania

W efekcie po zapisaniu takiej kartoteki w polu INDEKS zostanie zapisany numer referencyjny zamiast znaku zapytania

znak zapytania zapis

 

WMS demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

Euro-Palette
SAdam

System paletowy EPAL

W związku ze zwiększeniem globalnej produkcji i obrotu palet EUR, Europejskie Stowarzyszenie palet EPAL podjęło decyzję o wprowadzeniu nowych typów palet, które wskazują na ochronę znaku towarowego EUR i EPAL spełniającego wszystkie wymagania jakościowe, które zostały nałożone na tradycyjne drewniane palet euro.

Terminologia WMS
SAdam

Terminologia

Wielu decyzji podjętych na etapie analizy przedwdrożeniowej nie da się odwrócić podczas wdrożenia, albo będą bardzo czasochłonne i kosztowne. SoftwareStudio oferuje systemy informatyczne w magazynie wysokiego składowania, które pozwalają na łatwe i szybkie wdrożenia. Sposoby kompletacji są realizowane według zasady człowiek do towaru, pracownik przemierza ścieżkę kompletacyjną i pobiera odpowiednią ilość towaru. W przypadku regałów karuzelowych możliwa jest kompletacja według zasady towar do człowieka, pracownik stoi w miejscu, natomiast towar do niego podjeżdża.

system WMS Niedobory inwentaryzacyjne
SAdam

Niedobory inwentaryzacyjne

W rejestrze wyświetlane są dokumenty niedoborów inwentaryzacyjnych wygenerowane w trakcie zamknięcia arkusza inwentaryzacyjnego.    

system magazynowy WMS Administrator
SAdam

Administrator

Użytkownik z nadanymi uprawnieniami do zarządzania systemem magazynowym WMS.net nazywany jest administratorem. Jego uprawnienia dotyczą dedykowanego modułu programu magazynowego za pomocą którego Administrator ma dostęp do specjalnych funkcji oprogramowania.

system magazynowy CRM
SAdam

role_crm

Na platformie StudioSystem transakcje umieszczone w folderze o nazwie role_crm przeznaczone są do realizacji zadań związanych z obsługą modułu CRM dla handlowców. Licencjonowanie komercyjne dostępne jest w wersji na użytkownika lub na procesor, bez limitu ilości użytkowników.