Dowolne pole formularza może być automatycznie wypełnione wartością wynikającą z innych pól oraz numerem nadawanym automatycznie za pomocą funkcji @LICZNIK.

Rozwiązanie znajduje zastosowanie do automatycznego wypełniania różnego rodzaju pól identyfikatorów np. INDEKS, miejsc adresowych czy kont analitycznych.

autonumeracja

 

Wartość wpisana w kolumnie parametry: name=indeks-&magazyn&.jedn&-@LICZNIK(ASN,ASN,#RRRR-#XXX)

gdzie:

  • name= oznaczenie tagu przechowującego informację czy i jak ma być wypełniona kontrolka
  • indeks, magazyn i jedn – nazwy kontrolek (pól z bazy danych) których wartości mają być odczytane i przekazane do kontrolki wynikowej
  • & operator sumowania, jest to znacznik rozdzielający poszczególne nazwy kontrolek
  • . lub – separatory dodawane na początku lub na końcu wartości z kontrolki, pozwalają rozdzielić zapisane wartości w sposób bardziej czytelny dla użytkownika.
  • @LICZNIK – funkcja zwracająca kolejny numer wg parametrów przekazanych w nawiasie. Szczegóły konfiguracji funkcji @LICZNIK patrz dodatkowa dokumentacja.

W efekcie takiej konfiguracji wartość zapisana będzie wynikać z wartości z pola INDEKS + separator – plus wartość z pola MAGAZYN plus separator . (kropka) plus wartość z pola JEDN (jednostka) plus separator – plus kolejna wartość z funkcji licznik wg schematu 4 znakowy ROK i 3 znakowy numer kolejny.

Np. dddd-MN.szt.-2014001

gdzie:

  • dddd – wartość odczytana w pola INDEKS
  • MN – wartość odczytana w pola MAGAZYn
  • szt. – wartość odczytana w pola jednostka
  • 2014001 – wartość nadana przez funkcję @LICZNIK

 

 

Znak ? – wprowadź unikalny ID

Jeżeli w dowolnym polu wartość wpisana będzie znakiem zapytania (?) to program w to miejsce zapisze kolejny unikalny numer referencyjny.

Przykładowo użytkownik nie chce wypełniać obowiązkowego pola INDEKS to wprowadza znak zapytania

znak zapytania

W efekcie po zapisaniu takiej kartoteki w polu INDEKS zostanie zapisany numer referencyjny zamiast znaku zapytania

znak zapytania zapis