x_grid.aspx toolbar menu

x_grid.aspx toolbar menu

W programie magazynowym Studio System istnieje możliwość definiowania przycisków poleceń, które są wyświetlane nad tabelą w transakcji x_grid.aspx. To pozwala na przekazywanie parametrów dynamicznie odczytywanych z kolumny. Przedstawimy przykład zastosowania tej funkcji.

Definiowanie przycisków poleceń w programie magazynowym

W programie magazynowym, konkretnie w module "Studio System", istnieje możliwość definiowania przycisków poleceń wyświetlanych nad tabelą w transakcji o nazwie "x_grid.aspx". To pozwala na efektywne przekazywanie dynamicznych parametrów z kolumny do docelowej transakcji.

Załóżmy, że chcemy przekazać wartość odczytaną z kolumny „MAGAZYN” do transakcji y_insert_update.aspx. W celu osiągnięcia tego celu podajemy odpowiednie parametry:

Kod transakcji: CRM_INS_KNASO
Parametr przekazywany: _magazyn=$MAGAZYN&nridasn=
Należy zauważyć, że nazwa kolumny (kontrolki), którą chcemy przekazać, zawsze musi być poprzedzona znakiem podkreślenia „_”. Natomiast nazwa kolumny w tabeli x_grid, z której chcemy odczytać dane, musi być poprzedzona znakiem „dolar” „$”.

Dzięki temu mechanizmowi możemy dynamicznie przekazywać wartości z kolumny do docelowej transakcji, co pozwala na elastyczne i spersonalizowane zarządzanie danymi w programie magazynowym. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dostosowywania systemu do indywidualnych potrzeb i procesów firmy.

Proces definiowania przycisków poleceń jest kluczowy dla tworzenia interaktywnych narzędzi w programie magazynowym. Dzięki temu można przekazywać wartości odczytane dynamicznie dla konkretnego wiersza tabeli do innych transakcji, co znacząco zwiększa funkcjonalność programu.

W praktyce, gdy użytkownik korzysta z transakcji „x_grid.aspx”, przyciski poleceń nad tabelą pozwalają na wykonywanie różnych operacji. Te przyciski można skonfigurować tak, aby przekazywały konkretne dane z kolumny, co umożliwia bardziej spersonalizowane działania.

Dzięki temu podejście, użytkownicy programu magazynowego mogą efektywnie zarządzać danymi i wykonywać operacje na nich, dostosowane do własnych potrzeb. To z kolei przekłada się na bardziej precyzyjne i efektywne zarządzanie magazynem oraz większą kontrolę nad procesami biznesowymi.

Podsumowując, definiowanie przycisków poleceń w transakcji „x_grid.aspx” programu magazynowego Studio System jest kluczowym elementem umożliwiającym dynamiczne przekazywanie parametrów i personalizację działań. Dzięki temu rozwiązaniu, zarządzanie magazynem staje się bardziej elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Parametry odczytywane z kolumn tabeli

Definiowanie przycisków poleceń wyświetlanych nad tabelą w transakcji x_grid.aspx pozwala na przekazywanie parametrów odczytywanych dynamicznie z kolumny. W ten sposób można do docelowej transakcji przekazać wartość odczytaną dla wiersza tabeli .

Przykład zastosowania

Chcemy, aby do transakcji y_insert_update.aspx została przekazana wartość odczytana z kolumny MAGAZYN, podajemy parametry:

kodtransakcji=CRM_INS_KNASO&_magazyn=$MAGAZYN&nridasn=

gdzie:

  • _magazyn – to nazwa kolumny (kontrolki) do jakiej chcemy przekazać wartość, nazwa zawsze musi być poprzedzona znakiem podkreślenia _
  • $MAGAZYN – nazwa kolumny tabeli x_grid, z której chcemy odczytać dane, nazwa zmiennej zawsze musi być poprzedzona znakiem „dolar” $
x_grid toolbar

W tabeli zaznaczamy wiersz tabeli, dla której kolumna MAGAZYN zawiera wartość 01

Uruchamiając transakcję y_insert_update.aspx wymusimy, że kontrolka Magazyn, będzie miała podstawioną wartość 01

x_grid toolbar magazyn 01
x_grid toolbar magazyn

Jeżeli zaznaczymy w tabeli wiersz zawierający w kolumnie MAGAZYN wartość MG

to transakcja y_insert_update będzie miała podstawioną wartość MG w polu MAGAZYN

x_grid toolbar magazyn MG

Uwaga: uruchamiając transakcję bez zaznaczenia rekordu w tabeli x_grid, nie zostanie odczytana wartość do podstawienia, dlatego zaleca się konfigurację włączającą kontrolę zaznaczanie wiersza w tabeli (parametr refno=).

Włączenie kontroli zaznaczenia wiersza

Włączenie kontroli zaznaczenia umożliwia dodanie parametrów refno=0&metoda=insert, np.

/role_sys/j_insert_update.aspx?kodtransakcji=WMS_INS_ODB&_nridodn=$NRIDODN&return=off&refno=0&metoda=insert&nridcrm=

Przy tak skonfigurowanych parametrach włączona zostanie kontrola zaznaczenia wiersza, w efekcie, gdy użytkownik uruchomi transakcję dopisania kartoteki np. odbiorcy, bez zaznaczenia kontrahenta, wyświetlony zostanie komunikat: Proszę zaznaczyć wiersz tabeli!

studio palety
basiap

Studio Palety

Oprogramowanie do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami to narzędzie zainstalowane na serwerze internetowym, które jest dostępne zarówno dla firm prowadzących ewidencję palet, jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Program magazyn
SAdam

Program magazyn

WMS.net to doskonałe narzędzie, które umożliwia efektywne zarządzanie magazynem, optymalizację procesów logistycznych i sprzedażowych. Dzięki integracji z systemem WF-Mag WAPRO, przedsiębiorstwa zyskują kompleksowe rozwiązanie, które przyczynia się do wzrostu efektywności i sukcesu biznesowego.

Czy potrzebujesz więcej informacji na temat Programu Magazyn WMS.net lub integracji z WF-Mag WAPRO? Skontaktuj się z firmą iMAG Centrum Oprogramowania, która chętnie udzieli Ci szczegółowych informacji i wsparcia.

Program magazynowy, program magazyn online
SAdam

Program magazynowy, program magazyn online

Komputery mobilne dla Programu Magazynowego, czyli terminale dla magazynów wysokiego składowania, są nieodłączną częścią systemu WMS Inventory Management System oferowanego przez SoftwareStudio. Dzięki nim praca w magazynie staje się bardziej efektywna i precyzyjna. by system informatyczny w magazynie działał efektywnie, warto uczestniczyć w GS1, organizacji ustanawiającej standardy identyfikacji produktów. Dzięki temu można zapewnić spójność i precyzję w zarządzaniu produktami w magazynie.

x_grid.aspx toolbar menu

W programie magazynowym, konkretnie w module "Studio System", istnieje możliwość definiowania przycisków poleceń wyświetlanych nad tabelą w transakcji o nazwie "x_grid.aspx". To pozwala na efektywne przekazywanie dynamicznych parametrów z kolumny do docelowej transakcji.
DEMO
x_insert_update.aspx obramowanie
SAdam

x_insert_update.aspx obramowanie

Jeśli chcemy umieścić zestaw obiektów o podobnym przeznaczeniu lub cechach wewnątrz ramki, można użyć elementu Fieldset. W celu skonfigurowania tego obramowania, konieczne jest podanie pary pozycji, które określają, gdzie ma się zaczynać i kończyć ramka.

Import zleceń
Joanna Ciebień

Import zleceń

Pozycja meny wyświetla formularz eksportu zleceń przyjęcia z pliku xls. Przez polecenie PRZEGLADAJ należy wybrać plik, z którego będzie importowane zlecenie. Ścieżka pliku zostanie wyświetlona w polu z etykietą WYBIERZ PLIK. W polu RODZAJ DANYCH

zamowienie_logistyka_edit.aspx

Pracownik w dziale logistyki ma możliwość edycji zamówienia z określonymi funkcjonalnościami, do realizacji tego zadania wykorzystuje transakcję zamowienie_logistyka_edit.aspx PROGRAM MAGAZYNOWY adm_x_zestawienia.aspxJednym z kluczowych elementów systemu magazynowego jest możliwość wyświetlania danych z bazy danych. Jest to realizowane

x_grid.aspx parametry

x_grid.aspx parametry

W oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net dostępne są różne transakcje, które pozwalają na interakcję z danymi magazynowymi. Jedną z ważnych transakc...
x_grid.aspx toolbar menu

x_grid.aspx toolbar menu

W programie magazynowym Studio System istnieje możliwość definiowania przycisków poleceń, które są wyświetlane nad tabelą w transakcji x_grid.aspx. To pozwa...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...