Parametry odczytywane z kolumn tabeli

Definiowanie przycisków poleceń wyświetlanych nad tabelą w transakcji x_grid.aspx pozwala na przekazywanie parametrów odczytywanych dynamicznie z kolumny. W ten sposób można do docelowej transakcji przekazać wartość odczytaną dla wiersza tabeli .

Przykład zastosowania

Chcemy, aby do transakcji y_insert_update.aspx została przekazana wartość odczytana z kolumny MAGAZYN, podajemy parametry:

kodtransakcji=CRM_INS_KNASO&_magazyn=$MAGAZYN&nridasn=

gdzie:

  • _magazyn – to nazwa kolumny (kontrolki) do jakiej chcemy przekazać wartość, nazwa zawsze musi być poprzedzona znakiem podkreślenia _
  • $MAGAZYN – nazwa kolumny tabeli x_grid, z której chcemy odczytać dane, nazwa zmiennej zawsze musi być poprzedzona znakiem „dolar” $

 

W tabeli zaznaczamy wiersz tabeli, dla której kolumna MAGAZYN zawiera wartość 01x_grid toolbar

 

Uruchamiając transakcję y_insert_update.aspx wymusimy, że kontrolka Magazyn, będzie miała podstawioną wartość 01

x_grid toolbar magazyn 01

 

 

 

 

Jeżeli zaznaczymy w tabeli wiersz zawierający w kolumnie MAGAZYN wartość MGx_grid toolbar magazyn

 

to transakcja y_insert_update będzie miała podstawioną wartość MG w polu MAGAZYN

x_grid toolbar magazyn MG

 

Uwaga: uruchamiając transakcję bez zaznaczenia rekordu w tabeli x_grid, nie zostanie odczytana wartość do podstawienia, dlatego zaleca się konfigurację włączającą kontrolę zaznaczanie wiersza w tabeli (parametr refno=).

 

Włączenie kontroli zaznaczenia wiersza

Włączenie kontroli zaznaczenia umożliwia dodanie parametrów refno=0&metoda=insert, np.

/role_sys/j_insert_update.aspx?kodtransakcji=WMS_INS_ODB&_nridodn=$NRIDODN&return=off&refno=0&metoda=insert&nridcrm=

Przy tak skonfigurowanych parametrach włączona zostanie kontrola zaznaczenia wiersza, w efekcie, gdy użytkownik uruchomi transakcję dopisania kartoteki np. odbiorcy, bez zaznaczenia kontrahenta, wyświetlony zostanie komunikat: Proszę zaznaczyć wiersz tabeli!