Przyjęcia - menu

SoftwareStudio Przyjęcia – menu

Przyjęcie menu w programie: Kluczowe narzędzie w zarządzaniu procesem przyjęć

Menu PRZYJĘCIA w programie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez firmę SoftwareStudio, to zbiór funkcji, które umożliwiają skuteczne zarządzanie procesem przyjęć w magazynie. W tym artykule omówimy różne pozycje dostępne w tym menu i ich znaczenie dla efektywnego zarządzania operacjami przyjęć.

Menu PRZYJĘCIA w programie Studio WMS.net to kluczowe narzędzie, które umożliwia efektywne zarządzanie procesem przyjęć w magazynie. Dzięki tej funkcji, przedsiębiorstwa mogą automatyzować i optymalizować procesy przyjęć, co przekłada się na lepszą kontrolę nad zapasami, skuteczne planowanie i zwiększenie wydajności operacyjnej.

Przegląd funkcji menu Przyjęcia

Wchodząc w menu „Magazyn/Przyjęcia”, użytkownik natrafi na szereg podmenu. Zaliczają się do nich między innymi „Zlecenia przyjęcia”, „Przyjęcia wewnętrzne”, „Przyjęcia zewnętrzne”.

Zlecenia przyjęcia

W tej sekcji użytkownik ma możliwość operowania na zleceniach przyjęcia na różnych etapach. Funkcja „Nowe zlecenie przyjęcia” otwiera formularz, który pozwala na dopisanie nowego zlecenia. „Zlecenia przyjęcia w buforze” pokazują rejestr zleceń z statusami w buforze. Funkcja „Zlecenia przyjęcia oczekujące” generuje przyjęcie do strefy przyjęcia. Zaś „Zlecenia otwarte – składowanie” pozwala na kontrolowanie procesu składowania.

Przyjęcia zewnętrzne i Przyjęcia wewnętrzne

W tych sekcjach program przeprowadza operacje związane z przyjęciami z zewnątrz oraz wewnątrz organizacji. To pole operacyjne obsługuje zarówno przychodzące dostawy, jak i relokacje wewnętrzne.

Import zleceń i rejestr zleceń

Dopełnieniem możliwości programu WMS jest opcja „Import zleceń”. Ta unikalna funkcjonalność pozwala na wczytanie zleceń z plików xls, co znacznie usprawnia proces przyjęcia towarów do magazynu.

„Zlecenia zamknięte” pokazuje natomiast pełną listę zamkniętych zleceń, co stanowi cenną bazę danych do analizy efektywności procesów magazynowych.

Wszystkie zlecenia przyjęcia

Tej rejestr zawiera sumę wszystkich zleceń przyjęcia, niezależnie od ich statusu, co ułatwia zarządzanie procesem.

Submenu w menu PRZYJĘCIA

Menu MAGAZYN / PRZYJĘCIA zawiera submenu, które składa się z trzech pozycji:

ZLECENIA PRZYJĘCIA

Pod tym podmenu znajduje się funkcja „Nowe zlecenie przyjęcia”. Ta pozycja menu otwiera formularz, w którym można wprowadzić dane dotyczące nowego zlecenia przyjęcia. Jest to początkowy krok w procesie rejestracji przyjęcia towarów do magazynu.

PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE

Ta pozycja menu zawiera rejestr zleceń przyjęcia zapisanych ze statusem „w buforze”. Oznacza to, że są to zlecenia przyjęcia, które zostały wprowadzone do systemu, ale jeszcze nie zostały przetworzone i przyjęte fizycznie do strefy przyjęcia w magazynie.

PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNE

W tym submenu znajduje się rejestr przyjęć oczekujących na przyjęcie do strefy przyjęcia. Po wprowadzeniu zlecenia przyjęcia zewnętrznego, system generuje PZ (Przyjęcie Zewnętrzne) do strefy przyjęcia, oczekujące na przyjęcie towarów. W rejestrze można śledzić status tych zleceń oraz zarządzać nimi.

Inne pozycje w menu PRZYJĘCIA

W menu PRZYJĘCIA dostępne są również inne ważne pozycje, które umożliwiają zarządzanie i monitorowanie procesu przyjęć:

Zlecenia otwarte – składowanie

W tej pozycji menu znajduje się rejestr zleceń przyjętych do strefy przyjęcia, które oczekują na proces składowania. Zlecenia są oznaczone jako „otwarte – składowanie” i można nimi zarządzać, wykonując operacje składowania oraz zamykając zlecenia po ich ukończeniu.

Zlecenia zamknięte

Rejestr zleceń zamkniętych zawiera informacje o zleceniach, które zostały w pełni zrealizowane i zamknięte. Te zlecenia są już przetworzone i nie podlegają dalszym operacjom w procesie przyjęcia.

Import zleceń

W tej pozycji menu znajduje się formularz importowania zleceń z pliku xls. Pozwala to na łatwe wprowadzanie masowych zleceń przyjęcia do systemu, co jest szczególnie przydatne przy dużych dostawach lub w przypadku integracji z innymi systemami.

Wszystkie zlecenia przyjęcia

Rejestr wszystkich zleceń przyjęcia zawiera pełną listę zleceń, zarówno tych oczekujących, jak i zamkniętych. Umożliwia to pełne śledzenie historii zleceń oraz przeglądanie i analizowanie danych związanych z procesem przyjęcia.

Zalety korzystania z programu magazynowego Studio WMS.net

Studio WMS.net od SoftwareStudio to zaawansowany program WMS, który dostarcza kompleksowych rozwiązań dla zarządzania magazynem. Korzystanie z menu PRZYJĘCIA w programie Studio WMS.net przynosi liczne korzyści, w tym:

 • Automatyzacja procesu rejestracji przyjęcia i eliminacja ręcznych działań.
 • Dokładne śledzenie i kontrola stanów zleceń przyjęcia.
 • Możliwość analizy danych i generowania raportów dla lepszego zarządzania magazynem.
 • Integracja z innymi systemami i możliwość importu masowych zleceń.

Opis rozwiązania

Menu MAGAZYN / PRZYJĘCIA zawiera submenu: ZLECENIA PRZYJĘCIA, PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE i PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNE.

menu_zpz

Pozycja menu ZLECENIA PRZYJĘCIA

Menu zawiera pozycje:

 • Nowe zlecenie przyjęcia – pozycja menu otwiera formularz dopisania zlecenia.
 • Zlecenia przyjęcia w buforze – rejestr zleceń przyjęcia zapisanych ze statusem w buforze.
 • Zlecenia przyjęcia oczekujące – rejestr przyjęć oczekujących na przyjęcie do strefy przyjęcia; w rejestrze jest generowane PZ do strefy przyjęcia.
 • Zlecenia otwarte – składowanie – rejestr zleceń przyjętych do strefy przyjęcia; oczekujących na składowanie, w trakcie składowania i przyjętych do strefy składowania. W rejestrze aktywna jest funkcja zamykania zleceń.
 • Zlecenia zamknięte – rejestr zleceń zamkniętych.
 • Import zleceń – formularz importowania zleceń z pliku xls.
 • Wszystkie zlecenia przyjęcia – rejestr wszystkich zleceń przyjęcia.

Pozycja menu PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE

przyjecia_menu_1

Pozycja menu PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNE

Przyjęcia – menu

Menu PRZYJĘCIA w programie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez firmę SoftwareStudio, to zbiór funkcji, które umożliwiają skuteczne zarządzanie procesem przyjęć w magazynie. W tym artykule omówimy różne pozycje dostępne w tym menu i ich znaczenie dla efektywnego zarządzania operacjami przyjęć.
DEMO

Magazyn WMS.net

Zarządzanie przestrzenią magazynową
Paweł Tyszkiewicz

Komputery mobilne dla Programu Magazynowego – terminale

Wykorzystanie komputerów mobilnych wyposażonych w system operacyjny Android i terminali daje producentom oprogramowania, a także klientom więcej możliwości. Oprogramowanie magazynowe WMS od SoftwareStudio charakteryzuje się otwartością na zmiany.

Magazynowe systemy informatyczne
SAdam

Magazynowe systemy informatyczne

System WMS służy koordynowaniu prac magazynowych. Magazynowe systemy informatyczne to wysoce wyspecjalizowane rozwiązanie usprawniający kluczowe procesy zachodzące w magazynach. System magazynowy ma duże znaczenie dla operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców, a także kierowanych do wielu odbiorców.

system magazynowy Inwentaryzacje w realizacji
Joanna Ciebień

Inwentaryzacje w realizacji

Rejestr wyświetla nagłówki dokumentów inwentaryzacji w realizacji. Dostępne funkcje w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, ZAMKNIJ, USUŃ. Pola rejestru: Numer dokumentu – numer kolejny inwentaryzacji. Data – data inwentaryzacji. Rodzaj inwentaryzacji Inwent. wg magazynu – symbol

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będziesz mógł łatwo przeglądać i edytować dane dotyczące obiektów, które zostały wcześniej zapisane w systemie.

system magazynowy Numeracja
SAdam

Numeracja

Zapisując dane w bazie możemy skorzystać z funkcji numeracji dokumentów i zapisać w wybranej kolumnie kolejny numer. Konfiguracja rozwiązania polega na określeniu wartości domyślnej jako @LICZNIK a w kolumnie „Zapytanie dla Combo” należy podać po