Przyjęcia - menu

Przyjęcia – menu

Studio WMS.net jest jednym z najbardziej zaawansowanych programów magazynowych dostępnych na rynku. Oprócz zarządzania przepływem towarów, program WMS oferowany przez SoftwareStudio zapewnia użytkownikom kontrolę nad całym procesem przyjęcia towaru. Kodowanie, operacje buforowania, a nawet importowanie zleceń z plików XLS to niektóre z funkcji, które podnoszą jakość obsługi magazynu. To wszystko jest możliwe dzięki rozbudowanemu menu "Magazyn/Przyjęcia".

Przyjęcie menu w programie: Kluczowe narzędzie w zarządzaniu procesem przyjęć

Menu PRZYJĘCIA w programie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez firmę SoftwareStudio, to zbiór funkcji, które umożliwiają skuteczne zarządzanie procesem przyjęć w magazynie. W tym artykule omówimy różne pozycje dostępne w tym menu i ich znaczenie dla efektywnego zarządzania operacjami przyjęć.

Menu PRZYJĘCIA w programie Studio WMS.net to kluczowe narzędzie, które umożliwia efektywne zarządzanie procesem przyjęć w magazynie. Dzięki tej funkcji, przedsiębiorstwa mogą automatyzować i optymalizować procesy przyjęć, co przekłada się na lepszą kontrolę nad zapasami, skuteczne planowanie i zwiększenie wydajności operacyjnej.

Przegląd funkcji menu Przyjęcia

Wchodząc w menu „Magazyn/Przyjęcia”, użytkownik natrafi na szereg podmenu. Zaliczają się do nich między innymi „Zlecenia przyjęcia”, „Przyjęcia wewnętrzne”, „Przyjęcia zewnętrzne”.

Zlecenia przyjęcia

W tej sekcji użytkownik ma możliwość operowania na zleceniach przyjęcia na różnych etapach. Funkcja „Nowe zlecenie przyjęcia” otwiera formularz, który pozwala na dopisanie nowego zlecenia. „Zlecenia przyjęcia w buforze” pokazują rejestr zleceń z statusami w buforze. Funkcja „Zlecenia przyjęcia oczekujące” generuje przyjęcie do strefy przyjęcia. Zaś „Zlecenia otwarte – składowanie” pozwala na kontrolowanie procesu składowania.

Przyjęcia zewnętrzne i Przyjęcia wewnętrzne

W tych sekcjach program przeprowadza operacje związane z przyjęciami z zewnątrz oraz wewnątrz organizacji. To pole operacyjne obsługuje zarówno przychodzące dostawy, jak i relokacje wewnętrzne.

Import zleceń i rejestr zleceń

Dopełnieniem możliwości programu WMS jest opcja „Import zleceń”. Ta unikalna funkcjonalność pozwala na wczytanie zleceń z plików xls, co znacznie usprawnia proces przyjęcia towarów do magazynu.

„Zlecenia zamknięte” pokazuje natomiast pełną listę zamkniętych zleceń, co stanowi cenną bazę danych do analizy efektywności procesów magazynowych.

Wszystkie zlecenia przyjęcia

Tej rejestr zawiera sumę wszystkich zleceń przyjęcia, niezależnie od ich statusu, co ułatwia zarządzanie procesem.

Submenu w menu PRZYJĘCIA

Menu MAGAZYN / PRZYJĘCIA zawiera submenu, które składa się z trzech pozycji:

ZLECENIA PRZYJĘCIA

Pod tym podmenu znajduje się funkcja „Nowe zlecenie przyjęcia”. Ta pozycja menu otwiera formularz, w którym można wprowadzić dane dotyczące nowego zlecenia przyjęcia. Jest to początkowy krok w procesie rejestracji przyjęcia towarów do magazynu.

PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE

Ta pozycja menu zawiera rejestr zleceń przyjęcia zapisanych ze statusem „w buforze”. Oznacza to, że są to zlecenia przyjęcia, które zostały wprowadzone do systemu, ale jeszcze nie zostały przetworzone i przyjęte fizycznie do strefy przyjęcia w magazynie.

PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNE

W tym submenu znajduje się rejestr przyjęć oczekujących na przyjęcie do strefy przyjęcia. Po wprowadzeniu zlecenia przyjęcia zewnętrznego, system generuje PZ (Przyjęcie Zewnętrzne) do strefy przyjęcia, oczekujące na przyjęcie towarów. W rejestrze można śledzić status tych zleceń oraz zarządzać nimi.

Inne pozycje w menu PRZYJĘCIA

W menu PRZYJĘCIA dostępne są również inne ważne pozycje, które umożliwiają zarządzanie i monitorowanie procesu przyjęć:

Zlecenia otwarte – składowanie

W tej pozycji menu znajduje się rejestr zleceń przyjętych do strefy przyjęcia, które oczekują na proces składowania. Zlecenia są oznaczone jako „otwarte – składowanie” i można nimi zarządzać, wykonując operacje składowania oraz zamykając zlecenia po ich ukończeniu.

Zlecenia zamknięte

Rejestr zleceń zamkniętych zawiera informacje o zleceniach, które zostały w pełni zrealizowane i zamknięte. Te zlecenia są już przetworzone i nie podlegają dalszym operacjom w procesie przyjęcia.

Import zleceń

W tej pozycji menu znajduje się formularz importowania zleceń z pliku xls. Pozwala to na łatwe wprowadzanie masowych zleceń przyjęcia do systemu, co jest szczególnie przydatne przy dużych dostawach lub w przypadku integracji z innymi systemami.

Wszystkie zlecenia przyjęcia

Rejestr wszystkich zleceń przyjęcia zawiera pełną listę zleceń, zarówno tych oczekujących, jak i zamkniętych. Umożliwia to pełne śledzenie historii zleceń oraz przeglądanie i analizowanie danych związanych z procesem przyjęcia.

Zalety korzystania z programu magazynowego Studio WMS.net

Studio WMS.net od SoftwareStudio to zaawansowany program WMS, który dostarcza kompleksowych rozwiązań dla zarządzania magazynem. Korzystanie z menu PRZYJĘCIA w programie Studio WMS.net przynosi liczne korzyści, w tym:

 • Automatyzacja procesu rejestracji przyjęcia i eliminacja ręcznych działań.
 • Dokładne śledzenie i kontrola stanów zleceń przyjęcia.
 • Możliwość analizy danych i generowania raportów dla lepszego zarządzania magazynem.
 • Integracja z innymi systemami i możliwość importu masowych zleceń.

Opis rozwiązania

Menu MAGAZYN / PRZYJĘCIA zawiera submenu: ZLECENIA PRZYJĘCIA, PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE i PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNE.

menu_zpz

Pozycja menu ZLECENIA PRZYJĘCIA

Menu zawiera pozycje:

 • Nowe zlecenie przyjęcia – pozycja menu otwiera formularz dopisania zlecenia.
 • Zlecenia przyjęcia w buforze – rejestr zleceń przyjęcia zapisanych ze statusem w buforze.
 • Zlecenia przyjęcia oczekujące – rejestr przyjęć oczekujących na przyjęcie do strefy przyjęcia; w rejestrze jest generowane PZ do strefy przyjęcia.
 • Zlecenia otwarte – składowanie – rejestr zleceń przyjętych do strefy przyjęcia; oczekujących na składowanie, w trakcie składowania i przyjętych do strefy składowania. W rejestrze aktywna jest funkcja zamykania zleceń.
 • Zlecenia zamknięte – rejestr zleceń zamkniętych.
 • Import zleceń – formularz importowania zleceń z pliku xls.
 • Wszystkie zlecenia przyjęcia – rejestr wszystkich zleceń przyjęcia.

Pozycja menu PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE

przyjecia_menu_1

Pozycja menu PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNE

Konfiguracja Web.config
SAdam

Konfiguracja Web.config

Konfiguracja Web.config to kluczowy element w zarządzaniu parametrami aplikacji. Ważne jest, aby podejść do niej ostrożnie i zwrócić uwagę na skomplikowane aspekty techniczne, aby zapewnić stabilność i poprawność działania systemu.

Systemy informatyczne Kody kreskowe 1D oraz 2D
SAdam

Systemy informatyczne

SoftwareStudio Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu systemów informatycznych i indywidualnych rozwiązań, które skutecznie wspierają procesy biznesowe. Naszym priorytetem jest tworzenie innowacyjnych i wysokiej jakości produktów, które spełniają oczekiwania naszych klientów.

Oprogramowanie jako usługa
SoftwareStudio

Oprogramowanie jako usługa

Budowa aplikacji SaaS przy wykorzystaniu Studio WMS.net firmy SoftwareStudio wymaga starannego zdefiniowania celów, identyfikacji grupy docelowej oraz uwzględnienia formy prawnej i wymogów prawnych. Studio WMS.net to nie tylko potężne oprogramowanie magazynowe, ale także wsparcie w spełnianiu przepisów i zapewnianiu zgodności z prawem w branży magazynowej.

Przyjęcia – menu

Menu PRZYJĘCIA w programie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez firmę SoftwareStudio, to zbiór funkcji, które umożliwiają skuteczne zarządzanie procesem przyjęć w magazynie. W tym artykule omówimy różne pozycje dostępne w tym menu i ich znaczenie dla efektywnego zarządzania operacjami przyjęć.
DEMO
Dokumenty wydań palet wg daty i platformy
SAdam

Dokumenty wydań palet wg daty i platformy

W każdym magazynie, zarządzanie przepływem towarów jest kluczowym elementem efektywnej logistyki. Ważne jest, aby mieć pełną kontrolę nad ilością, stanem i lokalizacją towarów w magazynie. System zarządzania magazynem (WMS) jest niezwykle pomocny w tym procesie. Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z wiodących oprogramowań wspomagających zarządzanie magazynem i kontrolę nad paletami.

Nowe wydanie WZ
SAdam

Nowe wydanie WZ

W programie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja umożliwiająca dodawanie nowych dokumentów wydania towaru z magazynu WZ. W tym artykule omówimy kroki, które należy podjąć, aby utworzyć nowe wydanie WZ.

WMS_PZ Przyjęcie do magazynu
Adam Potomski

WMS_PZ

Program magazynowy Studio WMS.net firmy SoftwareStudio umożliwia efektywne przyjmowanie towaru na magazyn za pomocą transakcji oznaczonej kodem WMS_PZ. Proces ten jest prosty i przejrzysty.

Przyjęcia - menu

Przyjęcia - menu

Studio WMS.net jest jednym z najbardziej zaawansowanych programów magazynowych dostępnych na rynku. Oprócz zarządzania przepływem towarów, program WMS o...
Przyjęcie - obieg dokumentów

Przyjęcie - obieg dokumentów

Menu PRZYJĘCIA w programie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez firmę SoftwareStudio, to zbiór funkcji, które umożliwiają skuteczne zarządzanie proces...
Zlecenia przyjęcia

Zlecenia przyjęcia

Proces przyjęcia towarów do magazynu jest kluczowym elementem zarządzania zapasami. Program magazynowy Studio WMS.net, opracowany przez firmę SoftwareStudio, umo...
Nowe zlecenia przyjęcia

Nowe zlecenia przyjęcia

Nowe zlecenia przyjęcia towaru do magazynu są kluczowym aspektem w procesie zarządzania zapasami. Dzięki programowi magazynowemu Studio WMS.net, opracowanemu prz...
Zlecenia przyjęcia oczekujące

Zlecenia przyjęcia oczekujące

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcjonalność zlecenia przyjęcia oczekujące, która znacząco ułatwia i uspr...
Zlecenia przyjęcia w buforze

Zlecenia przyjęcia w buforze

Studio WMS.net to program magazynowy firmy SoftwareStudio, który umożliwia automatyzację wielu procesów magazynowych, w tym przyjmowania towaru. Po prz...
Zlecenia otwarte - składowanie

Zlecenia otwarte - składowanie

Zlecenia otwarte to te, które są jeszcze w trakcie przyjęcia i czekają na przetworzenie. Możemy zobaczyć je w rejestrze, gdzie wyświetlają się zlecenia...
Zlecenia zamknięte

Zlecenia zamknięte

Zlecenia zamknięte stanowią kluczowy element skutecznego zarządzania logistyką i magazynem w dzisiejszym świecie biznesu. To termin, który odnosi się d...
Import zleceń

Import zleceń

Pozycja meny wyświetla formularz eksportu zleceń przyjęcia z pliku xls. Przez polecenie PRZEGLADAJ należy wybrać plik, z którego będzie import...
Wszystkie zlecenia przyjęcia

Wszystkie zlecenia przyjęcia

Efektywne zarządzanie procesem przyjęcia towarów do magazynu jest kluczowe dla utrzymania płynności operacji i zadowolenia klientów. Outsourcing WMS o...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...