Zlecenia przyjęcia oczekujące

SoftwareStudio Zlecenia przyjęcia oczekujące

Zlecenia przyjęcia oczekujące w programie magazynowym Studio WMS.net

Wprowadzenie zleceń przyjęcia oczekujących w programie magazynowym Studio WMS.net stanowi ważne udogodnienie dla kierowników magazynu, umożliwiając im lepsze zarządzanie procesem przyjęcia towarów. Dzięki temu programowi, firma może osiągnąć większą efektywność operacyjną, skrócić czas realizacji zleceń i minimalizować błędy, co przyczynia się do wzrostu produktywności i poprawy jakości obsługi klienta.

Zarządzanie zleceniami oczekującymi

W rejestrze zleceń przyjęcia oczekujących w programie WMS można znaleźć wszystkie zlecenia, które oczekują na przyjęcie towarów. Są to zlecenia, które zostały utworzone, ale jeszcze nie zostały zatwierdzone i nie wygenerowano dla nich dokumentów PZ (Przyjęcie Zewnętrzne) do strefy przyjęcia.

Dzięki temu rejestrowi, kierownik magazynu może w łatwy sposób monitorować i kontrolować zlecenia oczekujące, co pozwala na skuteczne zarządzanie procesem przyjęcia towarów do magazynu. Możliwość wyświetlania zleceń zarówno w buforze, jak i zatwierdzonych, ale bez wygenerowanych dokumentów PZ, daje pełny wgląd w status każdego zlecenia i umożliwia podejmowanie odpowiednich działań w celu ich dalszej obsługi.

Korzyści z zastosowania zleceń oczekujących

Wykorzystanie zleceń przyjęcia oczekujących w programie magazynowym Studio WMS.net przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa:

  • Skuteczne zarządzanie procesem przyjęcia towarów poprzez monitorowanie zleceń oczekujących.
  • Eliminacja błędów i opóźnień dzięki jasno określonemu statusowi każdego zlecenia.
  • Optymalizacja przepływu towarów poprzez kontrolę i planowanie zatwierdzania zleceń oczekujących.
  • Łatwe przypisywanie zleceń do konkretnych pracowników magazynu.
  • Pełna kontrola nad procesem przyjęcia towarów do magazynu.

Przyjęcie towaru oczekujące na realizację jest kluczowym etapem w procesie logistyki magazynowej. Dzięki niemu możliwe jest sprawnie zarządzanie dostawami i zapewnienie ciągłości działania magazynu. Na stronach internetowych SoftwareStudio znajdziesz dedykowane rozwiązania, które ułatwią zarządzanie tym procesem. Nasze oprogramowanie, takie jak Studio WMS.net i Studio VSS.net, umożliwiają efektywne monitorowanie i obsługę zleceń przyjęcia towaru. Dzięki nim unikniesz opóźnień i błędów w magazynie, co przyczyni się do zwiększenia efektywności działania Twojej firmy. Warto więc skorzystać z naszych rozwiązań, aby usprawnić proces przyjmowania towaru i zoptymalizować pracę magazynu.

W rejestrze wyświetlane są zlecenia w buforze oraz zlecenia zatwierdzone, dla których nie zostały wygenerowane dokumenty PZ do strefy przyjęcia.

zpz_oczekujace

Polecenia aktywne w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, GENERUJ PZ, INFORMACJE DODATKOWE.


Polecenie DOPISZ

To polecenie wyświetla formularz dopisania zlecenia przyjęcia – opis: Nowe zlecenie przyjęcia.

Polecenie EDYCJA

Ważne polecenie wyświetla formularz edycji zlecenia.

Polecenie PODGLĄD

Uruchomienie wyświetla okno podglądu dokumentu zawierające zakładki: DOKUMENT – dane nagłówkowe zlecenia, POZYCJE – zestawienie pozycji zlecenia.

Polecenie GENERUJ PZ

Funkcjonalność polecenie wyświetla dla wybranego zlecenia formularz generowania dokumentu PZ do strefy składowania.

pz_generowanie

W polu LOKALIZACJA, wybierając odpowiednią lokalizację z dostępnego skorowidza strefy przyjęcia, należy użyć GENERUJ PZ, aby wygenerować dokument PZ. Po prawidłowym wygenerowaniu PZ, pojawi się komunikat potwierdzający. Po zamknięciu tego okna, rejestr zleceń zostanie automatycznie odświeżony. Zlecenie, dla którego zostało wygenerowane PZ, zostanie przeniesione do rejestru Zlecenia otwarte – składowanie. Wygenerowane dokumenty PZ zostaną zapisane ze statusem „dokument zatwierdzony”, co oznacza potwierdzenie przyjęcia towaru do strefy przyjęcia. Te dokumenty będą dostępne w rejestrze Dokumenty PZ – strefa przyjęcia. Aby dokonać przesunięcia towaru z trefy przyjęcia do strefy składowania, należy zarejestrować odpowiedni dokument zmiany lokalizacji ZL, korzystając z terminala.

Polecenie INFORMACJE DODATKOWE

Polecenie wyświetla menu rozwijane zawierające pozycje: UWAGI i ZAŁĄCZNIKI. Pozycje menu opisane są na stronach Uwagi i Załączniki.

Zlecenia przyjęcia oczekujące

Wprowadzenie zleceń przyjęcia oczekujących w programie magazynowym Studio WMS.net stanowi ważne udogodnienie dla kierowników magazynu, umożliwiając im lepsze zarządzanie procesem przyjęcia towarów. Dzięki temu programowi, firma może osiągnąć większą efektywność operacyjną, skrócić czas realizacji zleceń i minimalizować błędy, co przyczynia się do wzrostu produktywności i poprawy jakości obsługi klienta.
DEMO

Magazyn WMS.net

zarządzanie systemem magazynowym
program WMS

Zarządzanie kluczami

W SQL Server 2008 wbudowano mechanizm umożliwiający współpracę funkcji szyfrowania SQL Server z produktami zarządzania kluczami i sprzętowymi modułami bezpieczeństwa (HSM – Hardware Security Module) oferowanymi przez niezależnych producentów.

program magazynowy administrator
SAdam

Gospodarka magazynowa

Program Magazynowy WMS.net oraz TCS.net są propozycjami od SoftwareStudio na sprawne zarządzanie i prowadzenie gospodarki magazynowej. Wraz z informatyzacją przedsiębiorstw możliwe jest prowadzenie gospodarki magazynowej przez zaawansowane oprogramowanie.

Terminologia WMS
SAdam

Terminologia

Wielu decyzji podjętych na etapie analizy przedwdrożeniowej nie da się odwrócić podczas wdrożenia, albo będą bardzo czasochłonne i kosztowne. SoftwareStudio oferuje systemy informatyczne w magazynie wysokiego składowania, które pozwalają na łatwe i szybkie wdrożenia. Sposoby kompletacji są realizowane według zasady człowiek do towaru, pracownik przemierza ścieżkę kompletacyjną i pobiera odpowiednią ilość towaru. W przypadku regałów karuzelowych możliwa jest kompletacja według zasady towar do człowieka, pracownik stoi w miejscu, natomiast towar do niego podjeżdża.

ulubiony program magazynowy
SAdam

ulubione_insert.aspx

Każdy użytkownik programu może mieć własny indywidualny zestaw sub menu z listą transakcji do wyboru, opisane wg własnego gustu i upodobania. W celu umożliwienia użytkownikowi dodawania nowych pozycji do listy ULUBIONE platforma StudioSystem posiada transakcję ulubione_insert.aspx

konfiguracja systemu magazynowego
SAdam

Instalacja i konfiguracja

Programy oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. wykorzystują technologie i rozwiązania Microsoft, dlatego powinny być spełnione wymagania i zalecenia podawane przez firmę Microsoft dla aplikacji IIS Server + SQL Server. Niniejsza dokumentacja dotyczy instalacji i

WMS_ZL_P
basiap

WMS_ZL_P

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_P to ważna funkcjonalność programu magazynowego, umożliwiająca dokonywanie zmian lokalizacji całej palety. Proces ten jest prosty i intuicyjny, a przede wszystkim niezwykle przydatny w codziennych operacjach magazynowych.