x_cecha.aspx

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Transakcja pozwalająca na wyświetlanie listy cech, i ich edycję. Uniwersalność transakcji x_cecha.aspx polega na tym, że za jej pomocą można obsługiwać cechy dla każdego rodzaju dokumentu czy kartoteki w systemie.

Poniższa tabela zawiera zestawienie kodów PRX z opisem jakiego rodzaju cechy są kodowane dla poszczególnych elementów systemu. Kod PRX to unikalny identyfikator pozwalający na odróżnienie jakiego rodzaju cechy są rejestrowane.

PRX Opis
CD1 Cechy zamówienia
CD2 Dane firmy do wydruku
CD3 Cechy dokumentów poziom III
CEC Skorowidz cech
CKL Cechy klientów
CKO Cechy kontrahentów
CKS Data kontaktu
CPO Cechy pojazdów
CPW Cechy dokumentów przyjęć PW
CPZ Cechy dokumentów przyjęć PZ
CRE Cechy dokumentów reklamacyjnych
CRW Cechy dokumentów wydań RW
CTO Cechy towarów
CWZ Cechy dokumentów wydań WZ
CZP Cechy dokumentów zleceń przyjęć ZPZ
CZW Cechy dokumentów zleceń wydań ZWZ

 

Przykładowo skorowidz cech klientów CKL

role_sys x_cechy skorowidze

role_sys x_cechy skorowidz definicje

 

W efekcie podczas edycji kartoteki klienta w zakładce CECHY, mamy wyświetloną transakcję x_cecha.aspx, która wyświetla listę cech dla danego klienta.

role_sys x_cechy podglad

 

 Parametry transakcji x_cecha.aspx

 

prx kod PRX z tabeli zdefiniowanych w systemie, np. CKL
caption opis wyświetlany jako tytuł cechy, np. KONTRAHENT
edycja parametr pozwala sterować czy kolumny z wartościami można edytować (domyślnie TAK) czy też ma być dostępny wyłącznie odczyt, brak edycji. Wartość parametru podaje się jako 0 – brak edycji, 1 – zezwolona edycja
grupuj dodanie parametru grupuj=KOD1 powoduje że zdefiniowane cechy są grupowane wg kolumny KOD1
refno ostatni parametr, identyfikujący wiersz tabeli bazy SQL, nadawany automatycznie w momencie edycji kartoteki czy dokumentu
rok opcjonalny parametr, identyfikujący cechy wg dodatkowego wyróżnika jakim jest ROK. Pozwala definiować różne wartości cech w zależności od wybranego roku. Można uruchamiać wskazując rok bezpośrednio w wywołaniu transakcji lub wykorzystując pośrednio transakcję x_run.aspx

 

przykład definicji parametrów w administratorze programu:

x_cecha.aspx?prx=CKL&caption=Kontrahent&refno=

przykład uruchomienia transakcjiw programie:

x_cecha.aspx?prx=CKL&caption=Kontrahent&refno=3169075816381

przykład  uruchamiania transakcji z opcją grupowania zdefiniowanych parametrów wg kolumny KOD1

W administratorze w sekcji CECHY definiujemy dla danej grupy cech

cechy CRM

 

cechy CRM kolumna KOD1

 

W efekcie po uruchomieniu transakcji

/role_sys/x_cecha.aspx?prx=CRM&grupuj=KOD1&caption=Zdarznie CRM&refno=

Wyświetlona zostanie lista pogrupowana:

x_cecha grupowanie

 

Cechy odczytywane dynamicznie

Przekazując do uruchamianej transakcji x_cecha.aspx zestaw odpowiednich parametrów możemy spowodować, że zostaną załadowane cechy w zależności od tego kontekstu w jakim znajduje się dany dokument. Przykładowo chcemy za pomocą jednej konfiguracji wywołać różne rodzaje cech w zależności do typu dokumentu magazynowego, a więc inne cechy dla dokumentu PZ, PZB czy WZ. Informacja o typie dokumentu zapisana jest w tabeli dpmag w kolumnie typdok.

Uwaga: kod cechy w tym wypadku musi odpowiadać zawartości ze wskazanego pola poprzedzonego literą C. A więc kod dla cechy dokumentów PZ oznaczony jest jako CPZ, kod dla kodów PZB oznaczony będzie analogicznie CPZB.

 

Wywołanie transakcji

Uruchomienie transakcji wymaga podania następujących parametrów:

 • tabela – określa nazwę tabeli skąd ma być pobrana informacja np. dpmag
 • kolumna – określa nazwę kolumny w tabeli tabela np. typdok
 • kolumnarefno – wskazuje jak się nazywa kolumna identyfikująca wiersz w tabeli np. refno
 • refno= – automatycznie zostanie dodany unikalny numer referencyjny wiersza tabeli

przykładowo: tabela=dpmag&kolumna=typdok&kolumnarefno=refno&refno=

Spowoduje odczytanie wartości z kolumny TYPDOK w tabeli DPMAG i uzycie tej wartości poprzedzonej literą C jako kodu dla wybranej cechy.

x_cecha konfiguracja

x_cecha konfiguracja cech

 

x_cecha cechy ZPZ

x_cecha cecha ZPZ

 

Na tej zasadzie można odczytywać różne cechy dla różnych wartości np. inne dla kontrahentów oznaczonych kodem róznymi kodami PRX czy STATUSem, inne cechy dla asortymentów wg magazynów czy grup towarowych.

 

Widoczność kolumn

Uruchamiając transakcję x_cecha.aspx możemy przekazać kilka dodatkowych parametrów pozwalających wpływać na widoczność kolumn w tabeli. Nazwa parametru to pisane małymi literami nazwa kolumny tabeli wyświetlana po najechaniu myszką na nagłówek tabeli. Zaczynając od lewej strony tabeli mamy więc kolejno kolumny:

 • PARAMETR – cecha
 • XUWAGI – Opis cechy
 • AKTYWNE – brak nagłówka kolumny, pozwala na wprowadzanie wartości TAK/NIE za pomocą checkbox
 • WARTOSC – wartość cechy
 • UWAGI – Uwagi /  komentarz

 

Widoczność poszczególnych kolumn to parametr = 1 dla widocznej kolumny lub parametr=0 dla ukrytej

przykładowo:

role_sys/x_cecha.aspx?prx=CKL&aktywne=1&xuwagi=0&uwagi=0&refno=

spowoduje ukrycie kolumn 2 (xuwagi) i ostatniej uwagi, gdyż mają przypisaną wartość 0

x_cechy aktywne

 

Powyższa metoda nie jest zalecana, do konfiguracji kolumn w tabeli zaleca się konfigurację skorowidza C00 wg poniższego opisu.

 

 

 Ustawienia tabeli

Istnieje możliwość zmian ustawień tabeli cech za pomocą skorowidza z kodem prx=C00 (C zero zero)

c00

 

W skorowidzu C00 definiujemy pozycje dotyczące kolumn tabeli w transakcji x_cecha.aspx, jeżeli kolumn nie ma to przyjmowane są ustawienia domyślne tabeli.

skorowidz c00

 

Przykładowo zdefiniowaliśmy dla cech z kodem CKL kilka pozycji:

 • Kolumna AKTYWNE – oznacza czy dana kolumna w tabeli cech będzie wyświetlana czy ukrywana
 • KOD – nazwa cechy dla której definiujemy kolumny tabeli, np. CKL – cechy kontrahenta
 • KOD1 – nazwa kolumny tabeli cechy, jeżeli podamy nieistniejącą nazwę to ustawienia zostaną zignorowane, dopuszczalne wartości:
  • PARAMETR – pierwsza kolumna z nazwą cechy
  • XUWAGI – druga kolumna z opisem szczegółowym danej cechy
  • AKTYWNE – kolumna domyślnie niewidoczna, pozwala zapisywać informacje na zasadzie TAK/NIE
  • WARTOŚĆ – domyślna kolumna pozwalająca wpisać wartość danej cechy
  • UWAGI – dodatkowa kolumna na wpisanie dowolnego opisu do wartości cechy
  • WARTOSC_D – kolumna domyślnie niewidoczna pozwala na wpisywanie wartości typu data lub skorzystanie z kalendarza
  • WARTOSC_I – kolumna numeryczna do wprowadzania wartości całkowitych
  • WARTOSC_F – kolumna numeryczna do wprowadzania dowolnych wartości numerycznych – zmiennoprzecinkowa
  • WARTOSC_N – kolumna numeryczna do wprowadzania wartości stałych typu N15,2
 • OPIS – jeżeli podamy tekst to będzie on wyświetlany jako nagłówek w tabeli cech, kolumna pusta oznacza wyświetlenie domyślnej nazwy kolumny
 • KOLEJNOŚĆ – jeżeli wartość jest większa od zera to wykorzystywana jest do ustawienia szerokości kolumny, wartość zero oznacza ustawienie domyślne tabeli cech,

 

Uruchomienie transakcji dla typu cech CKL z tak ustawionymi parametrami powoduje wyświetlenie okna:

cechy ckl 1

 

Zmieniamy ustawienia w następujący sposób:

włączamy wszystkie kolumny jako AKTYWNE na tak, zmieniamy szerokość pierwszej kolumny (kod1=PARAMETR, kolejność = 250),

skorowidz c00 cecha ckl 2

w efekcie otrzymamy okno z tabelą:

cecha ckl 2

 

 

Kolumny numeryczne

Kolejny przykład pozwala włączać kolumny numeryczne w tabeli cech, zmieniamy ustawienia konfiguracji skorowidza C00 dla pozycji CKL w następujący sposób:

 • ustawiamy jako nieaktywne pozycje XUWAGI oraz UWAGI
 • Dodajemy kolumnę WARTOSC_I z opisem Ilość sztuk i szerokość 80
 • Dodajemy kolumnę WARTOSC_F z opisem Cena i szerokość 80

skorowidz c00 cecha ckl 3

 

W efekcie mamy tabelę cech z kolumnami numerycznymi do wpisania ilości całkowitych oraz ceny

cecha ckl 3

 

 

 

 

UWAGA: odczyt parametrów oraz wartości cech filtrowany jest zawsze per rola systemowa użytkownika, dlatego należy uzupełniać tę informację ustawiając skorowidze.

 

 

Cechy rocznie

Wywołując transakcję x_cecha.aspx z parametrem rok=RRRR dodajemy warunek filtrowania cech wg podanego jako RRRR roku. Znajduje to zastosowanie gdy chcemy aby wartości cech różniły się w zależności od roku. Przykładem zastosowania jest wydzielenie informacji o planach sprzedaży na poszczególny rok.

Definiujemy cechę CPS1 (cecha plan sprzedaży 1) zawierające definicje 12 miesięcy roku w następujący sposób:

skorowidz cps1

 

oraz ustawiamy wygląd za pomocą skorowidza C00

skorowidz c00 cps1

 

 

Ustawiamy w programie uruchomienie transakcji x_run.aspx dla przycisku PLAN SPRZEDAŻY

x_run_cps1

 

role_sys/x_run.aspx

i podajemy parametry: kod=CPS1&run=../role_sys/x_cecha.aspx&params=prx|CPS1$caption|Plan sprzedaży&refno=

gdzie:

kod- unikalny symbol nazwy skorowidza RUN który definiuje kontrolki do wyświetlenia

run – wskazuje jaka transakcja ma być uruchomiona

params – przekazuje stałe parametry do uruchamianej transakcji „run”

refno – przekazuje unikalny identyfikator wiersza tabeli dla którego uruchamiamy transakcję.

 

W efekcie w module CRM kartoteka handlowca pozwala nam uruchomić transakcję (x_run.aspx), która zapyta o rok a po jego podaniu uruchomi transakcję docelową x_cecha.aspx przekując wartość roku.

plan sprzedaży handlowca

Wyświetla się transakcja x_run z pytaniem o rok

x_run

i w efekcie uruchamiana jest transakcja x_cecha dla ROK 2014, pozwalająca na wpisanie planów sprzedaży

plan sprzedaży 2014

 

jeżeli uruchomimy i podamy inny rok np. 2015 będziemy mogli wpisać wartość planów sprzedaży na rok 2015.

plan sprzedaży 2015

rozmieszczenie towarów w magazynie
SAdam

Czy rozmieszczenie towarów w magazynie można używać na smartphonach?

Rozmieszczenie towarów w magazynie na smartfonach to realność dzięki Studio WMS.net. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu możesz efektywnie zarządzać magazynem, zwiększając produktywność i minimalizując ryzyko błędów. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, masz pełną kontrolę nad swoim magazynem dzięki tej mobilnej aplikacji.

Magazyn tkanin
SAdam

Magazyn tkanin

Magazynowanie tkanin, czyli towarów przechowywanych w zwojach, rolkach oraz balach. Korzystając z programu Studio WMS.net, firmy zajmujące się magazynowaniem tkanin mogą skutecznie zoptymalizować swoje procesy, zwiększyć efektywność zarządzania przestrzenią magazynową oraz zapewnić dokładność i kontrolę nad lokalizacją każdej rolki czy zwoju tkaniny. Dzięki temu osiągają wyższą jakość obsługi klienta i bardziej konkurencyjną pozycję na rynku.

Aplikacje internetowe - programy WEB Edition
System CMMS

Aplikacje internetowe – programy WEB Edition

Aplikacje internetowe stanowią teraz nieodłączny element naszego życia. Dzięki nim możliwe jest efektywne zarządzanie różnymi aspektami biznesu i życia codziennego. Rozwiązania oferowane przez SoftwareStudio są doskonałym przykładem elastyczności i wszechstronności oprogramowania internetowego.

x_cecha.aspx

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Dostawy bezpośrednie
SAdam

Dostawy bezpośrednie

Oprogramowanie magazynowe WMS.net ułatwia dostawy bezpośrednie do magazynu. To oznacza, że możesz dokonywać dostaw bez konieczności składania zamówienia lub awizacji dostawy. Dzięki temu proces dostawy jest bardziej efektywny i szybszy. Oprogramowanie to pomaga w zarządzaniu magazynem i kontrolowaniu dostaw, co jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania firmy logistycznej. Dzięki WMS.net możesz śledzić i zarządzać dostawami w sposób bardziej przejrzysty i efektywny.

Kreator zatwierdzania zleceń
SAdam

Kreator zatwierdzania zleceń

W dzisiejszym dynamicznym świecie logistyki, efektywne zarządzanie dostawami jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Program Magazynowy, będący zaawansowanym rozwiązaniem dla logistyki magazynowej, wprowadza innowacyjne narzędzie – Kreator Zatwierdzania Zleceń. Ta nowa funkcja stanowi istotny element modułu awizacji dostaw, który znacząco usprawnia proces zarządzania przepływem towarów.

Pozycje MENU
SAdam

Pozycje MENU

W programie magazynowym Studio System istnieje możliwość definiowania własnych widoków SQL, które mogą być wykorzystywane za pomocą poleceń pozycji MENU. W tym artykule omówimy, jak skonfigurować te widoki SQL oraz jak je uruchamiać w programie.

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...