sub_menu.aspx

sub_menu.aspx

Transakcja sub_menu.aspx jest istotnym elementem w programach magazynowych, takich jak Studio WMS.net. Pozwala ona na wybieranie i precyzowanie opcji w menu, co ułatwia użytkownikom dalsze operacje.

Transakcja sub_menu.aspx w programie magazynowym

W systemie magazynowym, takim jak oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net, menu główne często zawiera ogólne kategorie, na przykład "dokumenty przyjęć" lub "kartoteki kontrahentów". Gdy użytkownik wybiera taką kategorię, transakcja sub_menu.aspx staje się kluczowym narzędziem.

Dzięki tej transakcji można wyświetlić listy wyboru, które precyzują, jakiego rodzaju dokumenty lub kartoteki kontrahentów chce użytkownik wyświetlić. Na przykład, jeśli użytkownik chce zobaczyć dokumenty przyjęć, transakcja sub_menu.aspx może umożliwić mu wybór, czy chodzi o dokumenty od dostawców, odbiorców czy też przewoźników.

To bardzo wygodne rozwiązanie, które zwiększa efektywność użytkowania programu do magazynu. Użytkownicy nie muszą przeszukiwać całego menu w poszukiwaniu odpowiedniej opcji. Transakcja sub_menu.aspx pozwala na szybkie i dokładne wybieranie właściwych operacji.

Dla użytkowników korzystających z programów magazynowych ze skanerem, takich jak oprogramowanie WMS, transakcja sub_menu.aspx może również być wygodnym narzędziem do wyboru zadań do komisjonowania. To zwiększa precyzję i kontrolę nad procesem komisjonowania.

Podsumowując, transakcja sub_menu.aspx w systemach magazynowych, zwłaszcza w systemach klasy WMS, jest kluczowym elementem umożliwiającym wygodne wybieranie i precyzowanie opcji, co przekłada się na efektywne zarządzanie magazynem oraz skrócenie czasu potrzebnego do wykonywania operacji.

Transakcja sub_menu.aspx w Studio WMS.net – Ułatwienie Zarządzania Magazynem

Transakcja sub_menu.aspx – Klucz do Efektywnego Zarządzania

Transakcja sub_menu.aspx w oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net odgrywa istotną rolę. Ułatwia ona użytkownikom dokonywanie wyborów i precyzowania opcji w menu. Dzięki temu, operacje w programie stają się prostsze i bardziej intuicyjne.

Uproszczenie Dostępu do Kategorii w Menu

W programach magazynowych, takich jak Studio WMS.net, menu główne zawiera różne kategorie, np. „dokumenty przyjęć” czy „kartoteki kontrahentów”. Transakcja sub_menu.aspx pozwala na szybkie dotarcie do wybranych kategorii, poprawiając tym samym efektywność pracy.

Personalizacja Wyboru Dokumentów

Transakcja sub_menu.aspx umożliwia użytkownikom wyświetlenie spersonalizowanych list wyboru. Na przykład, można łatwo wybrać typy dokumentów przyjęć, co sprawia, że praca w magazynie staje się bardziej skoncentrowana i mniej czasochłonna.

Zwiększenie Efektywności Dzięki Szybkiemu Wyborowi Opcji

Dzięki transakcji sub_menu.aspx, użytkownicy programu do magazynu nie tracą czasu na przeszukiwanie menu. Szybkie i dokładne wybieranie właściwych opcji znacząco zwiększa efektywność pracy.

Transakcja sub_menu.aspx – Narzędzie dla Użytkowników ze Skanerami

Dla użytkowników wykorzystujących programy magazynowe ze skanerami, transakcja sub_menu.aspx jest również ważnym narzędziem. Umożliwia ona efektywne wybieranie zadań do komisjonowania, co zwiększa precyzję i kontrolę nad tym procesem.

Podsumowanie – Transakcja sub_menu.aspx Jako Klucz do Efektywności

Podsumowując, transakcja sub_menu.aspx w systemach magazynowych, szczególnie w systemach WMS, jest nieocenionym narzędziem. Pozwala ona na wygodne i precyzyjne wybieranie opcji, co przekłada się na efektywniejsze zarządzanie magazynem i szybsze wykonywanie operacji.

sub_menu

Uruchomienie

Prawidłowe działanie transakcji sub_menu.aspx wymaga podania parametrów pozwalających zbudować pozycje submenu na podstawie ustawień z tabeli _menu.

np. role_sys/submenu.aspx?PRX=M07&TYPDOK=ZES

Parametry

 • PRX – kod ograniczający rekordy z tabeli _menu dla danej grupy
 • TYPDOK – kod ograniczający rekordy z tabeli _menu dla pozycji w ramach grupy PRX
 • ROLA – symbol roli

 Dynamiczne Submenu

Program umożliwia definiowanie pozycji SubMenu które będą wynikały z konfiguracji systemu np. utworzonych przez administratora skorowidzy. W przypadku gdy administrator dopisze nową pozycję skorowidza, program zbuduje automatycznie submenu uwzględniając nowy zapis.

Konfiguracja

Pozycję konfiguracji skorowidza definiuje się w analogiczny sposób jak zwykły statyczny zapis submenu, z tą różnicą że zamiast wskazywać konkretną transakcję do uruchomienia podajemy zapytanie SQL, która ma zwrócić listę pozycji. Lista ta będzie podstawą do zbudowania SubMenu, dlatego zapytanie to musi spełniać określone warunki.

 • Zapytanie musi zwracać 4 kolumny
  • NAME – unikalna identyfikator pozycji submenu np. kod, prx itp.
  • TEKST – treść wyświetlana jako informacja dla użytkownika na ekranie
  • TARGETURL – polecenia do przejścia (uruchomienia) określonej transakcji, po kliknięciu przez użytkownika wybranej pozycji submenu.
  • IKONA – wskazenie jaki obrazek (zalecany rozmiar 24×24) ma być wyświetlony przy pozycji submenu

Przykład zapytania SQL budującego pozycje SubMenu

select kod AS NAME, opis AS TEKST, (’~/role_sys/x_grid.aspx?status=’+kod) as TARGETURL, IKONA  from x_skorowidze WHERE (PRX = 'STA’) AND (KOD1 = 'CRMZD’) AND (AKTYWNE = 1) order by KOLEJNOSC, OPIS

W wyniku zapytania otrzymany listę:

0Planowane~/role_sys/x_grid.aspx?status=0~/images_m/24×24/telephone.png
1W trakcie realizacji~/role_sys/x_grid.aspx?status=1~/images_m/24×24/user_telephone.png
2Wykonane~/role_sys/x_grid.aspx?status=2~/images_m/24×24/checks.png
3Rozliczone~/role_sys/x_grid.aspx?status=3~/images_m/24×24/cash_flow.png
XAnulowane~/role_sys/x_grid.aspx?status=X~/images_m/24×24/selection_delete.png

Przykład zastosowania

StudioSystem ma zdefiniowany skorowidz statusów

statusy

Chcemy wyświetlić submenu zawierającą listę tych pozycji, tworzymy więc pozycję w konfiguacji SubMenu wprowadzając zapytanie:

select kod AS NAME, opis AS TEKST, (’~/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&status=’+kod) as TARGETURL, IKONA  from x_skorowidze WHERE (PRX = 'STA’) AND (KOD1 = 'CRMZD’) AND (AKTYWNE = 1) order by KOLEJNOSC, OPIS

menu budowane dynamicznie

Po zapisaniu na liście parametrów dla dodanej pozycji wpisujemy identyfikator w kolumnie TypDok np. WIZ

lista pozycji submenu

Następnym krokiem jest dodanie pozycji menu głównego która uruchomi transakcję role_sys/sub_menu.aspx

definiowanie menu wywołanie submenu

Gotowe.

Można przejeść do modułu użytkownika i wybrać pozycję menu, która wyświetli listę submenu zbudowaną dynamicznie na podstawie zapytania SQL

submenu dynamiczne
Program magazyn online
SAdam

Program magazyn online

Program Magazyn online firmy SoftwareStudio to nowoczesne oprogramowanie magazynowe online, które spełnia najwyższe standardy technologiczne. Dzięki zastosowaniu technologii HTML5, CSS3 i JQuery, WMS.net oferuje pełną funkcjonalność i wygodę użytkowania. Przedsiębiorstwa, które chcą być konkurencyjne na rynku, powinny wdrożyć specjalistyczne, profesjonalne oprogramowanie magazynowe online, aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów.

Korzyści z wdrożenia systemu WMS
SAdam

Korzyści z wdrożenia systemu WMS

Wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS) może przynieść wiele korzyści każdej firmie, która z niego korzysta. Systemy WMS zostały zaprojektowane, aby pomóc firmom w wydajniejszym zarządzaniu magazynami, co skutkuje zwiększoną wydajnością i oszczędnościami.

Polityka bezpieczeństwa
SoftwareStudio

Polityka bezpieczeństwa

Domyślnie program używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do aplikacji.

sub_menu.aspx

W systemie magazynowym, takim jak oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net, menu główne często zawiera ogólne kategorie, na przykład "dokumenty przyjęć" lub "kartoteki kontrahentów". Gdy użytkownik wybiera taką kategorię, transakcja sub_menu.aspx staje się kluczowym narzędziem.
DEMO
Platformy
SAdam

Platformy

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, korzystając z opcji Magazyn Palet z wykorzystaniem skanera kodów kreskowych, możemy łatwo określić miejsce przechowywania palet. Termin „PLATFORMA” oznacza konkretne miejsce, takie jak strefa składowania, magazyn lub wiata, gdzie przechowywane są palety.

SoftwareStudio Sp. o.o.

Studio WMS.net, opracowane przez SoftwareStudio, to zaawansowane oprogramowanie magazynowe, które pozwala na efektywne zarządzanie procesami magazynowymi. Aby zapewnić sukces w realizacji projektu wdrożenia aplikacji magazynowej, warto zastosować odpowiednią metodykę zarządzania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami i jak dostosować je do specyfiki projektu wdrożenia aplikacji magazynowej

Przyjęcia wewnętrzne

Przyjęcia wewnętrzne rejestrowane są przez dokument PW. Dokumenty PW zapisywane są z poziomu aplikacji. Dokumenty PW mogą być zapisane ze statusem: w buforze lub zatwierdzony. PROGRAM MAGAZYNOWY Dokumenty PW buforDokumenty PW bufor są nieodłączną częścią

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...