Zlecenia otwarte - składowanie

Zlecenia otwarte – składowanie

Zlecenia otwarte to te, które są jeszcze w trakcie przyjęcia i czekają na przetworzenie. Możemy zobaczyć je w rejestrze, gdzie wyświetlają się zlecenia przyjęcia, dla których już wygenerowano dokumenty PZ i są gotowe do przeniesienia do strefy przyjęcia.

Prawidłowe zarządzanie zleceniami otwartymi ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania magazynów

W dzisiejszym dynamicznym świecie logistyki i zarządzania magazynem, prawidłowe zarządzanie zleceniami otwartymi ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania magazynów i procesu składowania towarów.

Skupiając się na aspekcie składowania, zlecenia otwarte stanowią istotną część tego procesu, która wymaga szczególnej uwagi i optymalizacji. W niniejszym artykule zagłębimy się w temat zleceń otwartych i dowiemy się, dlaczego są one tak istotne dla sprawnego zarządzania towarem w magazynie. Odkryjmy, jakie wyzwania niesie ze sobą składowanie towaru w magazynie i jakie korzyści można osiągnąć poprzez właściwe zarządzanie zleceniami otwartymi.

Zlecenia, które są w trakcie realizacji, to te, które aktualnie podlegają procesowi składowania lub zostały już zrealizowane. Aby przenieść zlecenia do strefy składowania, używamy dokumentów przesunięcia, które zmieniają ich lokalizację. Warto zaznaczyć, że dokumenty przesunięcia są rejestrowane przez terminal, co ułatwia śledzenie procesu.

Rejestr wyświetla zlecenia przyjęcia, dla których zostały wygenerowane dokumenty PZ do strefy przyjęcia. Zlecenia są w trakcie realizacji – składowania lub zrealizowane.

Obrazek przedstawia interfejs użytkownika systemu StudioSystem.NET od SoftwareStudio

zpz_otwarte

Pokazuje on otwarte zamówienia przyjęcia towarów do magazynu. Tabela zawiera następujące kolumny:

 • „Numer zamówienia” – unikatowy identyfikator każdego zamówienia.
 • „Typ” – rodzaj zamówienia, tutaj oznaczony jako „ZPZ”.
 • „Data” – data złożenia zamówienia.
 • „Priorytet” – wskazuje na priorytet zamówienia, w tym przypadku „Normalny”.
 • „Kontrahent” – firma lub osoba, od której pochodzi zamówienie, tutaj oznaczona jako „Test”.
 • „Indeks” – identyfikator produktu.
 • „Nazwa” – nazwa towaru.
 • „Ilość” – liczba zamówionych sztuk towaru.
 • „Numer serii” – numer partii produkcyjnej towaru, jeśli dotyczy.
 • „Data ważności” – data, do której produkt jest zdatny do użycia.
 • „Data produkcji” – data wytworzenia towaru.

Zrzut ekranu pokazuje listę zamówień z różnymi numerami identyfikacyjnymi i datami, z różnymi indeksami towarów i ich nazwami, a także informacje o ilościach. Niektóre produkty mają przypisane numery serii i daty ważności. W dolnej części interfejsu znajduje się pasek stanu z informacją o licencji klienta oraz godziną systemową.

Zlecenia są realizowane przez dokumenty przesunięcia (zmiany lokalizacji) ze strefy przyjęcia do składowania. Dokumenty przesunięcia rejestrowane są przez terminal.

Polecenia aktywne w rejestrze dokumentów: ZAMKNIJ ZLECENIE, PODGLĄD.


Polecenie ZAMKNIJ ZLECENIE

Polecenie wyświetla formularz zamknięcia zlecenia. Dla pozycji zlecenia wyświetlana jest informacja o: ilości zlecenia, ilości w dokumencie PZ do strefy przyjęcia oraz ilość składowana. Dla zlecenia wykonywana jest kontrola przyjęcia asortymentu do strefy przyjęcia i składowania. W  przypadku, gdy asortyment nie został przyjęty do strefy przyjęcia (pole ILOŚĆ PZ) zamknięcie jest blokowane. Na formularzu zostaje wyświetlony komunikat „Zlecenie nie zostało przyjęte do strefy składowania. Blokada zamknięcia zlecenia„.

zpz_zamkniecie

W przypadku, gdy wszystkie pozycje zlecenia zostały przyjęte do strefy przyjęcia zlecenie może być zamknięte. Na formularzu zamknięcia wyświetlane jest polecenie ZAMKNIJ ZLECENIE.

zpz_zamkniecie_1

Ilość przyjęta do strefy przyjęcia może się różnić od ilości składowanej (pole SKŁADOWANIE). W takim przypadku zlecenie może zostać zamknięte z wygenerowaniem dokumentu różnic. Na formularzu zostaje wyświetlony komunikat „Wszystkie pozycje zlecenia nie zostały przyjęte do strefy składowania. Zlecenie może zostać zamknięte. Zostanie wygenerowany dokument różnic„.

zpz_zamkniecie_2

Wygenerowane dokumenty różnic wyświetla pozycja menu PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE / DOKUMENTY RÓŻNIC. Dokumenty różnic nie są dokumentami magazynowymi – nie wpływają na stan magazynowy. Nadwyżka towaru pozostaje w strefie przyjęcia.

Po zamknięciu zlecenie zostaje przeniesione do rejestru  ZLECENIA PRZYJĘCIA / ZLECENIA ZAMKNIĘTE.


Polecenie PODGLĄD

Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu zawierające zakładki DOKUMENT – główne dane dokumentu i POZYCJE – zestawienie pozycji zlecenia.

Dokumenty magazynowe
SAdam

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe są niezwykle ważne w procesach magazynowych, ponieważ zapewniają formalne potwierdzenie różnych operacji, takich jak przyjęcie towaru, wysyłka, przemieszczenie, zamówienia klientów itp.

Maszyny Wirtualne
SAdam

Maszyny Wirtualne

Maszyny wirtualne to doskonałe rozwiązanie dla profesjonalnych użytkowników, którzy stawiają na stabilność, wydajność i bezpieczeństwo swojego hostingu. Dzięki nim prowadzenie biznesu elektronicznego staje się jeszcze bardziej efektywne i bezpieczne.

SQAS Safety and Quality Assessment System
SAdam

SQAS Safety and Quality Assessment System

W dzisiejszym świecie przedsiębiorstwa muszą skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa, jakości i ochronie środowiska podczas wykonywania swoich prac. Jednym z kluczowych narzędzi, które pomagają w osiągnięciu tych celów, jest System Oceny Bezpieczeństwa i Jakości SQAS (Safety and Quality Assessment System).

Zlecenia otwarte – składowanie

W dzisiejszym dynamicznym świecie logistyki i zarządzania magazynem, prawidłowe zarządzanie zleceniami otwartymi ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania magazynów i procesu składowania towarów.
DEMO
Dokument RW Bufor
SAdam

Dokument RW Bufor

Oprogramowanie magazynowe, zwłaszcza system magazynowy Studio WMS.net od SoftwareStudio, jest kluczowym narzędziem dla efektywnego zarządzania magazynem. Jednym z ważnych elementów tego systemu jest funkcja „Dokument RW Bufor”, która umożliwia skuteczne zarządzanie dokumentami magazynowymi.

Załączniki
SAdam

Załączniki

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem, w tym możliwość dołączania załączników do różnych dokumentów magazynowych. W tym artykule omówimy, jak korzystać z tej opcji.

Microsoft
SAdam

Microsoft

SoftwareStudio, jako firma specjalizująca się w oprogramowaniu magazynowym, ceni sobie współpracę z partnerami merytorycznymi i technologicznymi. Nasza firma dąży do zapewnienia klientom najwyższej jakości usług i produktów, dlatego współpracujemy z renomowanymi partnerami biznesowymi.

Nowe zlecenia przyjęcia

Nowe zlecenia przyjęcia

Nowe zlecenia przyjęcia towaru do magazynu są kluczowym aspektem w procesie zarządzania zapasami. Dzięki programowi magazynowemu Studio WMS.net, opracowanemu prz...
Zlecenia przyjęcia oczekujące

Zlecenia przyjęcia oczekujące

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcjonalność zlecenia przyjęcia oczekujące, która znacząco ułatwia i uspr...
Zlecenia przyjęcia w buforze

Zlecenia przyjęcia w buforze

Studio WMS.net to program magazynowy firmy SoftwareStudio, który umożliwia automatyzację wielu procesów magazynowych, w tym przyjmowania towaru. Po prz...
Zlecenia otwarte - składowanie

Zlecenia otwarte - składowanie

Zlecenia otwarte to te, które są jeszcze w trakcie przyjęcia i czekają na przetworzenie. Możemy zobaczyć je w rejestrze, gdzie wyświetlają się zlecenia...
Zlecenia zamknięte

Zlecenia zamknięte

Zlecenia zamknięte stanowią kluczowy element skutecznego zarządzania logistyką i magazynem w dzisiejszym świecie biznesu. To termin, który odnosi się d...
Import zleceń

Import zleceń

Pozycja meny wyświetla formularz eksportu zleceń przyjęcia z pliku xls. Przez polecenie PRZEGLADAJ należy wybrać plik, z którego będzie import...
Wszystkie zlecenia przyjęcia

Wszystkie zlecenia przyjęcia

Efektywne zarządzanie procesem przyjęcia towarów do magazynu jest kluczowe dla utrzymania płynności operacji i zadowolenia klientów. Outsourcing WMS o...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...