Zlecenia zamknięte

Zlecenia zamknięte

Zlecenia zamknięte stanowią kluczowy element skutecznego zarządzania logistyką i magazynem w dzisiejszym świecie biznesu. To termin, który odnosi się do zamówień na produkty lub towary, które przeszły przez cały proces przyjęcia, składowania i realizacji. W tym artykule przyjrzymy się bliżej znaczeniu oraz znaczeniu zleceń zamkniętych w kontekście efektywnego funkcjonowania firm i przedsiębiorstw. Dowiemy się, dlaczego monitorowanie, analiza i zarządzanie zleceniami zamkniętymi są niezbędne dla utrzymania sprawności i konkurencyjności w dziedzinie logistyki i gospodarki magazynowej. Odkryjmy razem, jakie korzyści płyną z skrupulatnego podejścia do tego kluczowego aspektu działalności firm.

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Rejestr wyświetla zamknięte zlecenia przyjęcia – zlecenia, dla których został wygenerowany dokument PZ do strefy przyjęcia i zostało zrealizowane składowanie. Domyślnie w rejestrze wyświetlane są dokumenty z ostatnich 14 dni.

Obraz przedstawia interfejs użytkownika systemu zarządzania magazynem, prezentujący zamknięte zamówienia na odebrane towary. Interfejs przedstawia tabelę z kilkoma kolumnami:

„Numer zamówienia” – unikalny identyfikator każdego zamówienia.
„Typ” – rodzaj zamówienia.
„Data” – data złożenia zamówienia.
„Priorytet” – poziom priorytetu zamówienia.
„Kontrahent” – nazwa lub identyfikator kontrahenta lub dostawcy.
„Indeks” – unikalny indeks lub identyfikator produktu.
„Nazwa” – nazwa produktu.
„Ilość” – ilość zamówionego produktu.
„Numer partii” – numer partii produktu, jeśli dotyczy.
„Data ważności” – data ważności produktu.
„Data produkcji” – data produkcji produktu.
Na zrzucie ekranu widoczne są dwie grupy zamkniętych zamówień:

Trzy zamówienia o numerze „2014-04-000192PZ” z dnia 15 kwietnia 2014 roku, o ilościach odpowiednio 100, 125 i 150, bez numerów partii.
Dwa zamówienia o numerze „2014-03-000142PZ” z dnia 28 marca 2014 roku, każde o ilości 100, również bez numerów partii.
Wszystkie zamówienia oznaczone są jako „Normalny” priorytet i powiązane z kontrahentem „Test”. W tabeli znajdują się różne produkty, co wskazuje na zróżnicowane indeksy i nazwy. U góry widoczny jest filtr daty, ustawiony od 10 marca 2014 roku do 3 maja 2014 roku. Interfejs użytkownika jest w języku polskim, a na dole znajduje się informacja, że oprogramowanie jest licencjonowane dla klienta przez firmę SoftwareStudio Sp. z o.o. Interfejs skupia się na zarządzaniu i przeglądaniu zamkniętych zamówień w określonym zakresie dat.

zpz_zamkniete_1

W rejestrze aktywne jest polecenie PODGLĄD.

Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu zawierające zakładki: DOKUMENT – główne dane zlecenia, POZYCJE – zestawienie pozycji zlecenia.

Obrazek przedstawia zrzut ekranu z interfejsu aplikacji logistycznej, skupiając się na „Zamkniętych zleceniach przyjęć”. Interfejs jest układany w formie tabeli z kolumnami o nazwach: „Numer zlecenia”, „Typ”, „Data”, „Priorytet”, „Kontrahent”, „Indeks”, „Nazwa”, „Ilość”, „Numer serii”, „Data ważności” oraz „Data produkcji”.

Na ekranie widoczne są dwie grupy zleceń:

Pierwsza grupa dla „2014-04-000192PZ” z trzema pozycjami, wszystkie datowane na „2014-04-15”, o ilościach od 100 do 150, bez numerów serii.
Druga grupa dla „2014-03-000142PZ” z dwiema pozycjami, obie datowane na „2014-03-28”, każda o ilości 100, również bez numerów serii.
Wszystkie zlecenia mają priorytet „Normalny” i są powiązane z kontrahentem „Test”. Indeksy i nazwy różnią się między pozycjami, co wskazuje na różne produkty. Na górze znajduje się filtr daty, wskazujący zakres od „2014-03-10” do „2014-05-03”. Interfejs aplikacji jest w języku polskim, a system jest identyfikowany jako należący do SoftwareStudio Sp. z o.o., z licencją klienta widoczną na dole. Głównym celem wydaje się być zarządzanie i przeglądanie zamkniętych zleceń w określonym przedziale czasowym.

Pasek Menu nad tabelą
SAdam

Pasek Menu nad tabelą

Program StudioSystem daje użytkownikom możliwość definiowania paska menu nad tabelą, który zawiera przyciski do wykonywania konkretnych operacji. Administrator ma pełną kontrolę nad tym, jakie przyciski są dostępne i jakie transakcje zostaną uruchomione po ich kliknięciu.

Oprogramowanie jako usługa
SoftwareStudio

Oprogramowanie jako usługa

Budowa aplikacji SaaS przy wykorzystaniu Studio WMS.net firmy SoftwareStudio wymaga starannego zdefiniowania celów, identyfikacji grupy docelowej oraz uwzględnienia formy prawnej i wymogów prawnych. Studio WMS.net to nie tylko potężne oprogramowanie magazynowe, ale także wsparcie w spełnianiu przepisów i zapewnianiu zgodności z prawem w branży magazynowej.

Uprawnienia specjalne dla użytkowników
SAdam

Uprawnienia specjalne dla użytkowników

StudioSystem to zaawansowane rozwiązanie oferowane przez firmę SoftwareStudio, które umożliwia precyzyjne nadawanie uprawnień dla użytkowników korzystających z oprogramowania magazynowego Studio WMS.net. Dzięki StudioSystem, zarządzanie dostępem do systemu staje się prostsze i bardziej efektywne.

Zlecenia zamknięte

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
kody_kreskowe.aspx
SAdam

kody_kreskowe.aspx

Transakcja o nazwie kody_kreskowe.aspx umożliwia automatyczne generowanie kodów kreskowych oraz kodów QR na podstawie konfiguracji skorowidzy i przekazanych parametrów. Ten proces generowania jest niezwykle przydatny i ułatwia tworzenie kodów do różnych celów.

Notatki
SAdam

Notatki

Program Magazynowy oferuje intuicyjny interfejs do zarządzania awizami. Umożliwia on tworzenie, edycję oraz monitorowanie statusu awiz w prosty i przejrzysty sposób. Funkcja ta integruje się również z innymi modułami systemu, co pozwala na automatyzację wielu procesów związanych z przyjęciem towaru.

Baza danych

Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim

Nowe zlecenia przyjęcia

Nowe zlecenia przyjęcia

Nowe zlecenia przyjęcia towaru do magazynu są kluczowym aspektem w procesie zarządzania zapasami. Dzięki programowi magazynowemu Studio WMS.net, opracowanemu prz...
Zlecenia przyjęcia oczekujące

Zlecenia przyjęcia oczekujące

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcjonalność zlecenia przyjęcia oczekujące, która znacząco ułatwia i uspr...
Zlecenia przyjęcia w buforze

Zlecenia przyjęcia w buforze

Studio WMS.net to program magazynowy firmy SoftwareStudio, który umożliwia automatyzację wielu procesów magazynowych, w tym przyjmowania towaru. Po prz...
Zlecenia otwarte - składowanie

Zlecenia otwarte - składowanie

Zlecenia otwarte to te, które są jeszcze w trakcie przyjęcia i czekają na przetworzenie. Możemy zobaczyć je w rejestrze, gdzie wyświetlają się zlecenia...
Zlecenia zamknięte

Zlecenia zamknięte

Zlecenia zamknięte stanowią kluczowy element skutecznego zarządzania logistyką i magazynem w dzisiejszym świecie biznesu. To termin, który odnosi się d...
Import zleceń

Import zleceń

Pozycja meny wyświetla formularz eksportu zleceń przyjęcia z pliku xls. Przez polecenie PRZEGLADAJ należy wybrać plik, z którego będzie import...
Wszystkie zlecenia przyjęcia

Wszystkie zlecenia przyjęcia

Efektywne zarządzanie procesem przyjęcia towarów do magazynu jest kluczowe dla utrzymania płynności operacji i zadowolenia klientów. Outsourcing WMS o...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...