Praca handlowca z klientami wymaga, aby przechowywane w bazie danych informacje ze spotkań były skojarzone z kartotekami kontrahentów – klientów. Dopisywanie i edycja kartotek kontrahentów odbywa się za pomocą transakcji knkon_insert.aspx

Transakcja po uruchomieniu udostępnia kilka zakładek:

  • DANE EWIDENCYJNE
  • KONTAKTY
  • MIEJSCA DOSTAW
  • ODBIORCY
  • CECHY
  • NOTATKI
  • ZAŁĄCZNIKI

 

DANE EWIDENCYJNE

knkon_insert dane ewidencyjne

 

KONTAKTY

knkon_insert kontakty

 

MIEJSCA DOSTAW

knkon_insert miejsca dostaw

 

ODBIORCY

knkon_insert odbiorcy

 

 

CECHY

knkon_insert cechy

 

 NOTATKI

knkon_insert notatki

 

ZAŁĄCZNIKI

knkon_insert załączniki