Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych, zwłaszcza haseł i kluczy do oprogramowania, jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w programach magazynowych. Dzięki temu informacje te są chronione przed dostępem osób niepowołanych, a użytkownicy modułu Studio IT.net mogą być pewni, że ich kluczowe dane są w bezpiecznym miejscu.

Zabezpieczenie Danych w Systemie Magazynowym Studio WMS.net

W systemach magazynowych, takich jak Studio WMS.net dostarczane przez SoftwareStudio, bezpieczeństwo danych jest priorytetem. Dlatego istnieje możliwość szyfrowania pewnych informacji, aby zapewnić poufność i ochronę przed niepowołanym dostępem. Jednymi z takich danych są hasła i klucze do licencji oprogramowania, które są kluczowymi elementami dla użytkowników modułu Studio IT.net.

Aby zaszyfrować te newralgiczne dane, można skorzystać z uniwersalnej metody dostępnej za pomocą transakcji y_insert_update.aspx. Ten proces pozwala na definiowanie szablonu formularza do dodawania i edycji danych oraz określenie typu kolumny jako PASSWORD z wykorzystaniem słownika typów pól.
Podsumowując, możliwość szyfrowania danych w programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to ważny krok w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony poufności informacji. Szyfrowanie hasła i kluczy jest niezbędne w środowisku, gdzie dane są kluczowymi aktywami, a ich ochrona jest priorytetem. Dlatego transakcja y_insert_update.aspx jest ważnym narzędziem dla administratorów systemów magazynowych.

Bezpieczeństwo Danych – Priorytet SoftwareStudio

SoftwareStudio, dostarczając system Studio WMS.net, kładzie nacisk na bezpieczeństwo danych. W celu zapewnienia poufności i ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, istnieje możliwość szyfrowania istotnych informacji. Takie dane, jak hasła i klucze licencyjne do oprogramowania, są kluczowe dla użytkowników modułu Studio IT.net.

Szyfrowanie Kluczowych Informacji

Do zaszyfrowania tych newralgicznych danych służy uniwersalna metoda dostępna poprzez transakcję y_insert_update.aspx. Proces ten umożliwia definiowanie szablonu formularza do dodawania i edycji danych. Dodatkowo pozwala na określenie typu kolumny jako PASSWORD, wykorzystując słownik typów pól.

Znaczenie Szyfrowania w Ochronie Danych

Szyfrowanie haseł i kluczy licencyjnych to kluczowy element zabezpieczenia w systemach magazynowych. Dzięki temu, te wrażliwe informacje są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownicy modułu Studio IT.net mogą czuć się bezpieczni, wiedząc, że ich kluczowe dane są skutecznie zabezpieczone.

Podsumowanie – Bezpieczeństwo Danych w Studio WMS.net

Podsumowując, funkcja szyfrowania danych w systemie magazynowym Studio WMS.net od SoftwareStudio jest istotnym krokiem w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony poufności. Szyfrowanie kluczowych danych, takich jak hasła i klucze licencyjne, jest niezbędne w środowisku, gdzie ochrona danych stanowi priorytet. Transakcja y_insert_update.aspx stanowi zatem ważne narzędzie dla administratorów systemów magazynowych, gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa.

Zabezpieczenie Danych w Systemie Magazynowym Studio WMS.net

Pewne informacje możemy chcieć zapisać w bazie danych w sposób zaszyfrowany, tak aby dostęp do tych informacji nie pozwalał na ich odczytanie osobom niepowołanym. Takimi danymi newralgicznymi mogą być hasła i klucze do licencji oprogramowania użytkowników modułu Studio IT.net.

Uniwersalna metoda pozwalająca na szyfrowanie danych i ich zapis dostępna jest za pomocą transakcji y_insert_update.aspx

Konfiguracja

Definiując szablon formularza dopisywania i edycji definiując typ kolumny należy ze słownika typów pól wybrać PASSWORD

skorowidz typów pól
typ pola password

Wykorzystanie

W efekcie formularz  wygląda jak zwykle, tzn pole tekstowe na wpisanie nazwy asortymentu pozwala nam wprowadzać dowolny tekst.

formularz z polem typu password

Po zapisaniu – wartość wwwwwwwwwww zostanie zaszyfrowana i taki ciąg znaków został zapisany w bazie danych.

dane zaszyfrowane

Edycja

Edycja rekordu za pomocą formularza zawierającego pole oznaczone jako PASSWORD powoduje, że odczytane zaszyfrowane dane są prezentowane za pomocą 5 symboli * (*****).

edycja zaszyfrowanych danych

Jeżeli zapisując zmiany w formularzu dane w obiekcie typu PASSWORD zawierają ciąg znaków ***** lub wartość jest pusta to program nie dokona żadnych zamian (zapisu), czyli zaszyfrowana wartość zostaje niezmieniona w bazie.

Odczytanie zaszyfrowanych informacji

W celu odczytania zaszyfrowanej informacji zapisanej w bazie danych należy skorzystać z dedykowanej transakcji pozwalającej na odszyfrowanie danych i wyświetlenie prawdziwej informacji.

Enova - księga handlowa
SAdam

Enova – księga handlowa

Moduł księga handlowa w systemie Enova to narzędzie, które zapewnia kompleksową obsługę księgową firmy. Dzięki niemu można skutecznie ewidencjonować dokumenty, dokonywać księgowania oraz sporządzać deklaracje i sprawozdania zarówno bieżące, jak i okresowe.

SQL Azure
SAdam

SQL Azure

Windows Azure to innowacyjna platforma do uruchamiania rozwiązań informatycznych w chmurze, znana również jako Cloud Computing. Dzięki niej architekci projektujący rozwiązania mają do dyspozycji zwirtualizowane środowisko, które oferuje nieograniczone możliwości skalowania, wydajność na ogromnym poziomie oraz ogromny pojemnik na przechowywanie danych.

Dokumentacja - Widoki SQL
SAdam

Dokumentacja – Widoki SQL

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach widoków SQL bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

Szyfrowanie danych

W systemach magazynowych, takich jak Studio WMS.net dostarczane przez SoftwareStudio, bezpieczeństwo danych jest priorytetem. Dlatego istnieje możliwość szyfrowania pewnych informacji, aby zapewnić poufność i ochronę przed niepowołanym dostępem. Jednymi z takich danych są hasła i klucze do licencji oprogramowania, które są kluczowymi elementami dla użytkowników modułu Studio IT.net.
DEMO
ToolBarMenu
SAdam

ToolBarMenu

Transakcja x_grid.aspx pozwala na wyświetlanie listy przycisków – poleceń – w górnym pasku nad tabelką. Ten pasek jest efektem konfiguracji systemu za pomocą modułu KONFIGURACJA TOOLBAR, gdzie definiowane są opcje PRZYCISKI MENU oraz PRZYCISKU SUB MENU.

Załączniki do dokumentu Wz
SAdam

Załączniki do dokumentu Wz

W programie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje możliwość dołączania załączników do różnych dokumentów, takich jak Wydanie Zewnętrzne (WZ). Proces ten jest prosty i intuicyjny, a poniżej przedstawiamy kroki, które trzeba podjąć.

Dokumenty wg przewoźnika
SAdam

Dokumenty wg przewoźnika

W zarządzaniu magazynem paletowym istotnym elementem jest skuteczne rozliczanie dokumentów związanych z przewoźnikami i spedytorami. Program magazynowy oferuje możliwość generowania zestawień tabelarycznych dla dokumentów rozliczeń palet wg spedytora i przewoźnika, co umożliwia łatwą analizę, kontrolę i raportowanie przewozów. W tym artykule omówimy funkcje i korzyści związane z tymi zestawieniami w aplikacji magazynowej.

Numeracja

Numeracja

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje możliwość skorzystania z funkcji numeracji dokumentów podczas zapisywania dan...
Pasek przycisków

Pasek przycisków

Studio System to kompleksowe narzędzie do zarządzania magazynem. Ułatwia pracę i zwiększa efektywność operacji magazynowych. Jest odpowiedzią na potrzeb...
Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych, zwłaszcza haseł i kluczy do oprogramowania, jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w programach magazynowych. Dzięki tem...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...