Pewne informacje możemy chcieć zapisać w bazie danych w sposób zaszyfrowany, tak aby dostęp do tych informacji nie pozwalał na ich odczytanie osobom niepowołanym. Takimi danymi newralgicznymi mogą być hasła i klucze do licencji oprogramowania użytkowników modułu Studio IT.net.

Uniwersalna metoda pozwalająca na szyfrowanie danych i ich zapis dostępna jest za pomocą transakcji y_insert_update.aspx

Konfiguracja

Definiując szablon formularza dopisywania i edycji definiując typ kolumny należy ze słownika typów pól wybrać PASSWORD

skorowidz typów pól

typ pola password

 

Wykorzystanie

W efekcie formularz  wygląda jak zwykle, tzn pole tekstowe na wpisanie nazwy asortymentu pozwala nam wprowadzać dowolny tekst.

formularz z polem typu password

 

Po zapisaniu – wartość wwwwwwwwwww zostanie zaszyfrowana i taki ciąg znaków został zapisany w bazie danych.

dane zaszyfrowane

 

 

Edycja

Edycja rekordu za pomocą formularza zawierającego pole oznaczone jako PASSWORD powoduje, że odczytane zaszyfrowane dane są prezentowane za pomocą 5 symboli * (*****).

edycja zaszyfrowanych danych

 

Jeżeli zapisując zmiany w formularzu dane w obiekcie typu PASSWORD zawierają ciąg znaków ***** lub wartość jest pusta to program nie dokona żadnych zamian (zapisu), czyli zaszyfrowana wartość zostaje niezmieniona w bazie.

Odczytanie zaszyfrowanych informacji

W celu odczytania zaszyfrowanej informacji zapisanej w bazie danych należy skorzystać z dedykowanej transakcji pozwalającej na odszyfrowanie danych i wyświetlenie prawdziwej informacji.