Personalizacja wydruków w programie WMS

W ramach instalacji systemu dostarczany jest zestaw szablonów XML (pliki rdl) które zawierają definicje w jaki sposób należy zaprezentować i wydrukować dokument. Administrator może dowolnie zmodyfikować szablon dokumentu nie tylko w zakresie układu graficznego, ale także informacji w nim zawartych. Ponadto istnieje możliwość umieszczenia w takim szablonie obrazka pełniącego rolę LOGO firmy - użytkownika systemu.

Personalizacja wydruków w programie WMS

Dostosowanie szablonów dokumentów

Personalizacja wydruków daje użytkownikowi pełną kontrolę nad wyglądem i treścią dokumentów. Umożliwia to stworzenie dokumentów, które idealnie odpowiadają potrzebom firmy. Jest to ważny element personalizacji systemu i umożliwia dostosowanie go do konkretnego środowiska biznesowego.

Dzięki tej opcji użytkownik może dostosować wydruki dokumentów do konkretnych wymagań swojej firmy. Może zmieniać układ, formatowanie oraz zawartość dokumentów, aby spełnić indywidualne potrzeby i oczekiwania.

Proces personalizacji wydruków jest prosty i intuicyjny. Wystarczy otworzyć odpowiedni szablon w programie do edycji RDL, wprowadzić żądane zmiany, a następnie zapisać zmodyfikowany szablon. Po tej operacji system będzie używał dostosowanych szablonów do generowania wydruków dokumentów.

Dzięki tej możliwości użytkownik ma pełną kontrolę nad wyglądem i treścią wydruków, co pozwala na tworzenie dokumentów, które idealnie odpowiadają potrzebom jego firmy. To ważny element personalizacji systemu i umożliwia dostosowanie go do konkretnego środowiska biznesowego.

Personalizacja wydruków w programie WMS

Dostarczona instalacja zawiera standardowe konfigurację szablonów wydruków dokumentów. Użytkownik może dostosować wydruki dokumentów do własnych potrzeb i według własnych preferencji zmieniając szablony – pliki z rozszerzeniem RDLC znajdujące się w folderze \RDLC\. Modyfikować pliki RDLC można za pomocą zwykłego edytora tekstu typu notatnik – są to pliku w standardzie XML lub za pomocą Microsoft Visual Studio.

Personalizacja wydruków

System dostarczany jest z zestawem standardowych szablonów wydruków dokumentów. Użytkownik może jednak dostosować te szablony zgodnie z własnymi potrzebami.

Dostosowanie szablonów

Szablony wydruków są przechowywane w folderze \RDLC\ i mają rozszerzenie plików RDL. Aby dostosować szablon, należy go otworzyć w programie do edycji RDL. Następnie można wprowadzić zmiany w układzie, formatowaniu lub zawartości szablonu.

Proces personalizacji

Proces personalizacji jest prosty i intuicyjny. Po wprowadzeniu zmian należy zapisać zmodyfikowany szablon. Po tej operacji system będzie używał dostosowanych szablonów do generowania wydruków dokumentów.

Ważność personalizacji

Personalizacja wydruków pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę nad wyglądem i treścią dokumentów. Dzięki temu można tworzyć dokumenty, które idealnie odpowiadają potrzebom firmy. Jest to ważny element personalizacji systemu, który umożliwia dostosowanie go do konkretnego środowiska biznesowego.

Odpowiednie zmiany w konfiguracji można zlecić także firmie SoftwareStudio w tym celu prosimy o kontakt: poznan@softwarestudio.com.pl

Drukowanie dokumentów z programu magazynowego WMS.net oparte zostało na bazie szablonów XML, które publikowane są na serwerze raportów SQL. Wykorzystanie standardu Microsoft w zakresie projektowania dokumentów za pomocą Report Builder oraz sql reporting services pozwala administratorowi na dowolne zaprojektowanie i dostsowanie postaci dokumentów drukwoanych z systemu.

W ramach instalacji systemu dostarczany jest zestaw szablonów XML (pliki rdl) które zawierają definicje w jaki sposób należy zaprezentować i wydrukować dokument. Administrator może dowolnie zmodyfikować szablon dokumentu nie tylko w zakresie układu graficznego, ale także informacji w nim zawartych. Ponadto istnieje możliwość umieszczenia w takim szablonie obrazka pełniącego rolę LOGO firmy – użytkownika systemu.

Jeżeli firma wykorzystuje system do obsługi wielu magazynów różnych firm (usługi magazynowania) wówczas można zastosować rozwiązanie personalizacji wydruków per firma, czyli dokumentów różnych firm, mogą mieć drukowane różne szablony dokumentów.

Wcześniejsze wersje oprogramowania korzystały z wydruków w oparciu o Report Viewer (*.rdlc), od 2009 roku SoftwareStudio wdraża nowsze rozwiązanie oparte o Report Builder 2.0 (*rdl) oraz serwer raportów SQL. W związku z powyższym chcą personalizować wydruki należy modyfikować pliki RDL oraz zainstalować je na serwerze raportów w odpowiednim folderze.

PROJEKTOWANIE WYDRUKÓW

Projektowanie szablonów raportów i wydruków odbywa się poprzez zapis w pliku w formacie RDL (schemat XML) a gotowe pliki instaluje się na serwerze raportów. należy jednak pamiętać, że opublikowane raporty na serwerze raportów nie ulegają migracji w przypadku zmiany trybu pracy serwera z natywnego na zintegrowany. W związku z tym SoftwareStudio zaleca przechowywać kopie definicji raportów w oryginalnym formacie plików RDL w bezpiecznym folderze dysku NTFS, tak aby można było ponownie je opublikować.

Personalizacja wydruków w programie WMS

Personalizacja wydruków daje użytkownikowi pełną kontrolę nad wyglądem i treścią dokumentów. Umożliwia to stworzenie dokumentów, które idealnie odpowiadają potrzebom firmy. Jest to ważny element personalizacji systemu i umożliwia dostosowanie go do konkretnego środowiska biznesowego.
Personalizacja wydruków w programie WMS
Terminale mobilne w magazynie
SoftwareStudio

Skaner kodów kreskowych Motorola DS9808

DS9808 można stosować zarówno w trybie ręcznym, jak i stacjonarnym. To połączenie skanera kodów jedno- i dwuwymiarowych, dezaktywatora etykiet elektronicznych systemów przeciwkradzieżowych (EAS), aparatu cyfrowego do odczytu i zapisu obrazów oraz czytnika dla systemów identyfikacji radiowej (RFID). Ergonomiczna konstrukcja oraz wszechstronne możliwości odczytu i zapisu danych i obrazów czynią z niego idealne rozwiązanie dla różnorodnych wymogów z zakresu skanowania oraz istotnie przyspieszają odczyt i zwiększają wydajność.

Filtrowanie danych
SAdam

Filtrowanie danych

Filtrowanie danych, szukanie konkretnych informacji odbywa się za pomocą wiersza filtrowania i wyboru warunków ułatwiających ten proces. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji.

WMS_PZ Przyjęcie do magazynu
SAdam

Przyjęcie do magazynu

Nasze oprogramowanie magazynowe, znane jako WMS.net, odmieni sposób, w jaki przeprowadzasz operacje przyjęcia towarów. Nasz zespół programistów z SoftwareStudio pracuje nieustannie, aby dostarczyć rozwiązanie, które jest wyjątkowe i idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Zlecenia magazynowe OnLine
SAdam

Zlecenia magazynowe OnLine

Współczesny rynek logistyczny dynamicznie się rozwija. Zwiększa się zapotrzebowanie na szybką i efektywną obsługę magazynową. Dlatego pojawiają się nowoczesne rozwiązania, takie jak system zleceń magazynowych online. Ten system rewolucjonizuje sposób zarządzania magazynem.

Skorowidze
SAdam

Skorowidze

W każdym zaawansowanym systemie zarządzania magazynem, takim jak Studio System, skorowidze odgrywają kluczową rolę. Są one niezbędne dla efektywnego porządkowania, wyszukiwania i zarządzania danymi magazynowymi. W tym artykule przyjrzymy się, jak skorowidze w Studio System wspierają pracę administratorów magazynów, umożliwiając im szybsze i bardziej efektywne zarządzanie zasobami.

dashboard.aspx
SAdam

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na tworzenie spersonalizowanych pulpitów, na których można monitorować i zarządzać danymi związanych z magazynem.