Personalizacja wydruków w programie WMS

W ramach instalacji systemu dostarczany jest zestaw szablonów XML (pliki rdl) które zawierają definicje w jaki sposób należy zaprezentować i wydrukować dokument. Administrator może dowolnie zmodyfikować szablon dokumentu nie tylko w zakresie układu graficznego, ale także informacji w nim zawartych. Ponadto istnieje możliwość umieszczenia w takim szablonie obrazka pełniącego rolę LOGO firmy - użytkownika systemu.

Personalizacja wydruków w programie WMS

Dostosowanie szablonów dokumentów

Personalizacja wydruków daje użytkownikowi pełną kontrolę nad wyglądem i treścią dokumentów. Umożliwia to stworzenie dokumentów, które idealnie odpowiadają potrzebom firmy. Jest to ważny element personalizacji systemu i umożliwia dostosowanie go do konkretnego środowiska biznesowego.

Dzięki tej opcji użytkownik może dostosować wydruki dokumentów do konkretnych wymagań swojej firmy. Może zmieniać układ, formatowanie oraz zawartość dokumentów, aby spełnić indywidualne potrzeby i oczekiwania.

Proces personalizacji wydruków jest prosty i intuicyjny. Wystarczy otworzyć odpowiedni szablon w programie do edycji RDL, wprowadzić żądane zmiany, a następnie zapisać zmodyfikowany szablon. Po tej operacji system będzie używał dostosowanych szablonów do generowania wydruków dokumentów.

Dzięki tej możliwości użytkownik ma pełną kontrolę nad wyglądem i treścią wydruków, co pozwala na tworzenie dokumentów, które idealnie odpowiadają potrzebom jego firmy. To ważny element personalizacji systemu i umożliwia dostosowanie go do konkretnego środowiska biznesowego.

Personalizacja wydruków w programie WMS

Dostarczona instalacja zawiera standardowe konfigurację szablonów wydruków dokumentów. Użytkownik może dostosować wydruki dokumentów do własnych potrzeb i według własnych preferencji zmieniając szablony – pliki z rozszerzeniem RDLC znajdujące się w folderze \RDLC\. Modyfikować pliki RDLC można za pomocą zwykłego edytora tekstu typu notatnik – są to pliku w standardzie XML lub za pomocą Microsoft Visual Studio.

Personalizacja wydruków

System dostarczany jest z zestawem standardowych szablonów wydruków dokumentów. Użytkownik może jednak dostosować te szablony zgodnie z własnymi potrzebami.

Dostosowanie szablonów

Szablony wydruków są przechowywane w folderze \RDLC\ i mają rozszerzenie plików RDL. Aby dostosować szablon, należy go otworzyć w programie do edycji RDL. Następnie można wprowadzić zmiany w układzie, formatowaniu lub zawartości szablonu.

Proces personalizacji

Proces personalizacji jest prosty i intuicyjny. Po wprowadzeniu zmian należy zapisać zmodyfikowany szablon. Po tej operacji system będzie używał dostosowanych szablonów do generowania wydruków dokumentów.

Ważność personalizacji

Personalizacja wydruków pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę nad wyglądem i treścią dokumentów. Dzięki temu można tworzyć dokumenty, które idealnie odpowiadają potrzebom firmy. Jest to ważny element personalizacji systemu, który umożliwia dostosowanie go do konkretnego środowiska biznesowego.

Odpowiednie zmiany w konfiguracji można zlecić także firmie SoftwareStudio w tym celu prosimy o kontakt: poznan@softwarestudio.com.pl

Drukowanie dokumentów z programu magazynowego WMS.net oparte zostało na bazie szablonów XML, które publikowane są na serwerze raportów SQL. Wykorzystanie standardu Microsoft w zakresie projektowania dokumentów za pomocą Report Builder oraz sql reporting services pozwala administratorowi na dowolne zaprojektowanie i dostsowanie postaci dokumentów drukwoanych z systemu.

W ramach instalacji systemu dostarczany jest zestaw szablonów XML (pliki rdl) które zawierają definicje w jaki sposób należy zaprezentować i wydrukować dokument. Administrator może dowolnie zmodyfikować szablon dokumentu nie tylko w zakresie układu graficznego, ale także informacji w nim zawartych. Ponadto istnieje możliwość umieszczenia w takim szablonie obrazka pełniącego rolę LOGO firmy – użytkownika systemu.

Jeżeli firma wykorzystuje system do obsługi wielu magazynów różnych firm (usługi magazynowania) wówczas można zastosować rozwiązanie personalizacji wydruków per firma, czyli dokumentów różnych firm, mogą mieć drukowane różne szablony dokumentów.

Wcześniejsze wersje oprogramowania korzystały z wydruków w oparciu o Report Viewer (*.rdlc), od 2009 roku SoftwareStudio wdraża nowsze rozwiązanie oparte o Report Builder 2.0 (*rdl) oraz serwer raportów SQL. W związku z powyższym chcą personalizować wydruki należy modyfikować pliki RDL oraz zainstalować je na serwerze raportów w odpowiednim folderze.

PROJEKTOWANIE WYDRUKÓW

Projektowanie szablonów raportów i wydruków odbywa się poprzez zapis w pliku w formacie RDL (schemat XML) a gotowe pliki instaluje się na serwerze raportów. należy jednak pamiętać, że opublikowane raporty na serwerze raportów nie ulegają migracji w przypadku zmiany trybu pracy serwera z natywnego na zintegrowany. W związku z tym SoftwareStudio zaleca przechowywać kopie definicji raportów w oryginalnym formacie plików RDL w bezpiecznym folderze dysku NTFS, tak aby można było ponownie je opublikować.

Personalizacja wydruków w programie WMS

Personalizacja wydruków daje użytkownikowi pełną kontrolę nad wyglądem i treścią dokumentów. Umożliwia to stworzenie dokumentów, które idealnie odpowiadają potrzebom firmy. Jest to ważny element personalizacji systemu i umożliwia dostosowanie go do konkretnego środowiska biznesowego.
Personalizacja wydruków w programie WMS
Instalacja SQL Server Express with Advanced Services
program WMS

SQL Management Studio

Management Studio jest produktem który umożliwia zarządzanie repozytorium danych za pomocą okienkowego interfejsu. Jest to bardzo przyjemny program integrujący zarówno usługi administracyjne jak i programistycznie związane (Query Analyzer + Enterprise Manager z SQL Server 2000).

Transakcje Kartotek
SAdam

Transakcje Kartotek

Transakcje kartotek magazynowych w programie Studio WMS.net są niezastąpionym narzędziem dla firm, które chcą kontrolować i aktualizować dane magazynowe oraz dane kontrahentów w sposób prosty i skuteczny. Dzięki temu można utrzymać porządek i precyzję w zarządzaniu magazynem.

Oprogramowanie IT
SAdam

Oprogramowanie IT

Nasza firma, SoftwareStudio, oferuje kompleksowe oprogramowanie i ekspertów IT, którzy pomagają dostosować najlepsze rozwiązania informatyczne do Państwa indywidualnych potrzeb. Nasze usługi obejmują cały proces, począwszy od identyfikacji potrzeb, aż po pełne wdrożenie i integrację systemów IT.

Koszty w rozliczeniu
Joanna Ciebień

Koszty w rozliczeniu

Prawidłowo zdefiniowane koszty w rozliczeniu pozwalają na dokładne i przejrzyste rozliczenia z kontrahentami. W rezultacie, proponowane przez SoftwareStudio rozwiązania zwiększają nie tylko efektywność, ale także dokładność, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do oszczędności i lepszego zarządzania magazynem.

Kartoteki magazynowe
SAdam

Kartoteki

W systemach magazynowych, dokumenty magazynowe są kluczowymi elementami rejestrowania operacji związanych z przepływem towarów. Te dokumenty są ściśle powiązane z różnymi kartotekami, które przechowują dane dotyczące magazynu, miejsc składowania oraz kontrahentów.

adm_users.aspx
SAdam

adm_users.aspx

Studio WMS.net to kompleksowy system magazynowy, który umożliwia firmom optymalizację procesów magazynowych. Jednym z kluczowych elementów tego oprogramowania jest zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, co pozwala na precyzyjną kontrolę dostępu do systemu.