Aplikacje w chmurze

SoftwareStudio Aplikacje w chmurze

Magazynowe aplikacje w chmurze oferowane przez SoftwareStudio na platformie VMware to zaawansowane narzędzie, które przyczynia się do doskonałego zarządzania magazynem, zwiększenia efektywności operacyjnej i osiągnięcia konkurencyjnej przewagi. Wykorzystaj moc chmury i platformy VMware, aby maksymalnie wykorzystać potencjał swojego magazynu!

SoftwareStudio dostarcza magazynowe aplikacje w chmurze na platformie VMware. Ta współpraca daje przedsiębiorstwom wiele korzyści. Pierwsza korzyść to elastyczność i skalowalność. Chmura i VMware pozwalają na szybkie dostosowanie zasobów. Możesz je zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od potrzeb firmy.

Drugą ważną zaletą jest bezpieczeństwo danych. SoftwareStudio używa zaawansowanych mechanizmów ochrony i szyfrowania. Dzięki temu, masz pewność, że twoje dane są bezpieczne.

Trzecim atutem jest wysoka dostępność i niezawodność. VMware gwarantuje ciągły dostęp do kluczowych funkcji magazynowych. Możesz na tym polegać nawet w przypadku awarii sprzętu.

Czwartą korzyścią jest łatwa integracja z innymi systemami. Aplikacje SoftwareStudio współpracują z systemami ERP, systemami transportowymi i platformami e-commerce. To usprawnia przepływ informacji i eliminuje dublowanie danych.

Ostatnią, ale nie mniej ważną korzyścią, jest monitoring i raportowanie. Możesz na bieżąco obserwować stan magazynu. Możesz też generować raporty i analizy, które pomogą ci w optymalizacji procesów.

W sumie, magazynowe aplikacje w chmurze od SoftwareStudio to kompleksowe rozwiązanie. Zwiększają one efektywność i pozwalają lepiej zarządzać zasobami. Niezależnie od wielkości twojego przedsiębiorstwa, te aplikacje dostosują się do twoich potrzeb.

Ogromne magazyny i centra dystrybucyjne od wielu lat wykorzystują profesjonalne systemy WMS (Warehouse Management Systems). Używaj WMS, aby efektywnie zarządzać codziennymi zadaniami.

Nowoczesna technologia wsparta kodami kreskowymi, terminalami radiowymi lub systemem Voice Picking (polecenia głosowe) pozwala na pełną kontrolę pracy i przepływu towarów w magazynie. Wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli i bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Element ten jest szczególnie ważny element w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Wirtualizacja data center

Magazyn w chmurze – program WMS.net

echnologii internetowej Microsoft ASP.net. Technologia ta pozwala na prace OnLine pracowników i klientów nie tylko na własnych serwerach podłączonych do Internetu.

program magazynowy server

Windows Server 2012

System Windows Server 2012 pomaga działowi IT automatyzować jeszcze większą liczbę czynności związanych z zarządzaniem i upraszcza wdrażanie rozwiązań wirtualizacji dla dużych środowisk, co jest krokiem na drodze do pełnej automatyzacji zdalnego zarządzania. Opłacalność. System Windows Server 2012 umożliwia – przy użyciu powszechnie dostępnych pamięci masowych, serwerów i sieci – tworzenie zaawansowanych rozwiązań, wymagających poprzednio sprzętu wysokiej klasy. Zapewnia ponadto wysoką energooszczędność, dzięki czemu nie powoduje wzrostu kosztów pomieszczeń i utrzymania środowiska.

Obsługa magazynowa sklepów internetowych

Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna Wyprowadzenie usług informatycznych na zewnątrz (Obsługa informatyczna firmy) pozwala na rezygnację z utrzymania stanowiska informatyka w przedsiębiorstwie w miejsce którego wprowadzana jest firma zewnętrzna. Szybki dostęp do serwerów oraz stabilność usługi hostingu aplikacji to dwa kluczowe czynniki.

Elektroniczna wymiana danych

Elektroniczna Wymiana Danych EDI (ang. Elektronic Data Interchange) – wdrożenie to kilkustopniowy proces realizowany zarówno w przedsiębiorstwie jak i w relacjach z partnerami z otoczenia gospodarczego.

wms system cechy oprogramowania

Rozwiązania internetowe

System do zarządzania magazynem nie może być tani. Koszt jego zakupu, wdrożenia i utrzymania powinien być adekwatny do funkcji jaką spełnia. SoftwareStudio to producent programów komputerowych dostarczający rozwiązania biznesowe oraz aplikacje na zamówienie. System do zarządzania magazynem nie może być tani. Koszt jego zakupu, wdrożenia i utrzymania powinien być adekwatny do funkcji jaką spełnia.

program magazynowy Microsoft

Windows Azure

Windows Azure to elastyczna platforma pozwala bez trudu skalować tworzone rozwiązania w celu dopasowania ich do wymagań firmy. Model opłat za rzeczywiste użycie pozwala uniknąć płacenia za niewykorzystywane usługi. Dzięki platformie Windows Azure programiści mogą szybciej tworzyć i uruchamiać aplikacje, wykorzystując w większym stopniu posiadane umiejętności do tworzenia oprogramowania z użyciem technologii .NET, PHP lub Java.

WMS Wydruk dokumentu PW

Personalizacja wydruków

W ramach instalacji systemu dostarczany jest zestaw szablonów XML (pliki rdl) które zawierają definicje w jaki sposób należy zaprezentować i wydrukować dokument. Administrator może dowolnie zmodyfikować szablon dokumentu nie tylko w zakresie układu graficznego, ale także informacji w nim zawartych. Ponadto istnieje możliwość umieszczenia w takim szablonie obrazka pełniącego rolę LOGO firmy – użytkownika systemu.

Konfiguracja Web.config

Podstawowe parametry konfiguracyjne odpowiedzialne za funkcjonowanie aplikacji zapisane są w pliku tekstowym znajdującym się w głównym folderze aplikacji o nazwie Web.config. UWAGA: zmiana parametrów globalnych w pliku Web.config może spowodować niewłaściwe działanie aplikacji dlatego należy konfigurację zlecić kompetentnej osobie znającej zasady działania technologii ASP.net , producentowi SoftwareStudio lub autoryzowanemu partnerowi. 

DEMO Aplikacje w chmurze

System magazynowy SoftwareStudio
DEMO