x_mapa.aspx

x_mapa.aspx

Transakcja role_sys/x_mapa.aspx w programie magazynowym WMS.net ma ważne zastosowanie, ponieważ umożliwia wyświetlanie map z usługi Google. To narzędzie pozwala na efektywne śledzenie miejsc adresowych kontrahentów, pracowników oraz tras transportu. Ponadto, umożliwia również wyświetlanie prognoz pogody na mapie.

Transakcja role_sys/x_mapa.aspx w programie magazynowym WMS.net

Dzięki transakcji role_sys/x_mapa.aspx użytkownicy programu magazynowego WMS.net mogą w prosty sposób korzystać z usługi Google Maps, co ułatwia planowanie tras, śledzenie pracowników oraz dostęp do aktualnych danych geograficznych. To narzędzie z pewnością wspiera efektywne zarządzanie logistyką i procesami magazynowymi.

Aby uzyskać informacje o konkretnej lokalizacji, program odczytuje współrzędne geograficzne z tabeli _mapa, korzystając z identyfikatora REFNO. Ten identyfikator zazwyczaj odnosi się do kontrahenta, na przykład NRIDODN. Jeśli tabela _mapa nie zawiera informacji o współrzędnych miejsc adresowych, program automatycznie odczytuje dane lokalizacji z WebService na podstawie danych adresowych, takich jak KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ i ULICA.

Transakcja role_sys/x_mapa.aspx w Programie Magazynowym WMS.net

Transakcja role_sys/x_mapa.aspx jest ważnym elementem Programu Magazynowego WMS.net, który umożliwia wyświetlanie map z usługi Google. Ta funkcja pozwala na graficzne odwzorowanie lokalizacji kontrahentów, pracowników i innych ważnych miejsc na mapie. Ponadto, można także śledzić trasy oraz otrzymywać prognozy pogody.

Głównym celem tej transakcji jest wyświetlanie mapy z oznaczeniem miejsc adresowych. Dane geograficzne, takie jak współrzędne geograficzne, są odczytywane z tabeli o nazwie „_mapa”. Warto zaznaczyć, że identyfikatorem służącym do odnalezienia konkretnego miejsca na mapie jest zwykle identyfikator kontrahenta, np. NRIDODN.

Jeśli tabela „_mapa” nie zawiera informacji o współrzędnych miejsca adresowego, transakcja automatycznie pobiera te dane z WebService. Wystarczy podać dane adresowe, takie jak kod pocztowy, miejscowość i ulica, a system samodzielnie ustali odpowiednie współrzędne geograficzne.

Dzięki transakcji role_sys/x_mapa.aspx w Programie Magazynowym WMS.net, użytkownicy mają możliwość wizualizacji i monitorowania różnych lokalizacji w sposób szybki i wygodny. To narzędzie jest szczególnie przydatne w zarządzaniu logistyką oraz w planowaniu tras przesyłek.

Wyświetlanie map z usługi Google

Transakcja role_sys/x_mapa.aspx przeznaczona jest do wyświetlania map z usługi google, na mapie mogą być wyświetlane znaczniki miejsc adresowych kontrahentów, pracowników itp oraz trasy. Ponadto można wyświetlać mapę z prognozami pogody.

mapa google

Parametry

TRYB

Podstawowym parametrem wyznaczającym sposób działania transakcji x_mapa.aspx jest parametr TRYB:

  • lokalizacja
  • trasa
  • pogoda

Tryb lokalizacja, wyświetla mapę wybranego punktu na podstawie danych adresowych, wymaga dodatkowo parametrów:

  • table – wskazujemy z jakiej tabeli ma zostać odczytane dane adresowe (KODPOCZTOWY+MIEJSCOWOSC+ULICA), np. KNKON, KNKAR, KNCRM
  • tableid – nazwa kolumny identyfikującej wiersza tabeli (table) np. NRIDODN
  • refno – unikalny identyfikator wiersza tabeli (table) dla jakiego ma być pobrana mapa

Przykład wywołania: role_sys/mapa.aspx?tryb=lokalizacja&table=KNKON&tableid=NRIDODN&refno=

Techniczne

Odczyt współrzędnych geograficznych następuje z tabeli _mapa na podstawie identyfikatora REFNO, którym jest zwykle identyfikator kontrahenta np. NRIDODN. Jeżeli tabela _mapa nie zawiera informacji o współrzędnych miejsca adresowego następuje automatyczne odczytanie danych lokalizacji z WebService na podstawie danych adresowych KOD POCZTOWY + MIEJSCOWOŚĆ + ULICA.

Program do prowadzenia magazynu
SAdam

Program do prowadzenia magazynu

WMS.net to niezbędny program do prowadzenia magazynu. Bez niego trudno wyobrazić sobie sprawną obsługę większego magazynu i efektywne zarządzanie zapasami. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, integracji z innymi systemami i możliwości optymalizacji procesów logistycznych, WMS.net staje się kluczowym narzędziem dla przedsiębiorstw dążących do sukcesu.

APLIKACJE WMS
SAdam

APLIKACJE WMS

Aplikacje WMS zintegrowane z SAP i dostępne online, takie jak WMS.net od SoftwareStudio, otwierają nowe możliwości w zakresie zarządzania magazynem. Integracja z SAP zapewnia spójność danych i precyzję operacji, podczas gdy dostęp online zapewnia elastyczność i mobilność. Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom, firmy mogą zwiększyć efektywność, kontrolę i rentowność swojego magazynu.

Program magazynowy Android
SAdam

Program magazynowy Android

Program magazynowy na Android to nowoczesne rozwiązanie. Charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem, co wpływa na komfort użytkowania. Ponadto, wyróżnia się szybkością działania. Dzięki temu, wszelkie operacje magazynowe przebiegają płynnie i bez opóźnień. Co więcej, program ma intuicyjny interfejs. Ułatwia to pracę i pozwala na szybkie zrozumienie funkcji programu.

x_mapa.aspx

Dzięki transakcji role_sys/x_mapa.aspx użytkownicy programu magazynowego WMS.net mogą w prosty sposób korzystać z usługi Google Maps, co ułatwia planowanie tras, śledzenie pracowników oraz dostęp do aktualnych danych geograficznych. To narzędzie z pewnością wspiera efektywne zarządzanie logistyką i procesami magazynowymi.
DEMO
SAdam

Statystyki

Klient magazynu może znacząco poprawić obsługę magazynu dzięki naszemu programowi magazynowemu Studio WMS.net. Rozwiązanie to pozwala na bardziej efektywną pracę, eliminując nadmiar papierowej biurokracji. System magazynowy poprawia także organizację przestrzeni magazynowej, co jest korzystne dla pracowników. Pracodawcy natomiast mogą skorzystać z programu do monitorowania pracy magazynierów oraz dostępu do analiz statystycznych, co ułatwia planowanie zamówień. Dzięki Studio WMS.net, zarządzanie magazynem staje się prostsze i bardziej efektywne.

Program magazynowy kategorie
SAdam

Program magazynowy kategorie

W programie magazynowym WMS.net firmy SoftwareStudio istnieje wiele różnych kategorii wpisów, które pomagają użytkownikom efektywnie zarządzać magazynem. Poniżej przedstawiamy listę tych kategorii, aby zapewnić pełne zrozumienie możliwości tego oprogramowania magazynowego.

Kartoteki w magazynie palet
SAdam

Kartoteki

Kartoteki stanowią nieodłączny element systemu magazynowego Studio WMS.net. Są to kluczowe źródło informacji o towarach w magazynie, umożliwiające dokładne zarządzanie zapasami i kontrolę nad procesami magazynowymi. Dzięki funkcjom kartotek w Studio WMS.net, użytkownicy mogą tworzyć indywidualne profile kartotek, a także integrować je z systemem nadrzędnym, co przyczynia się do jeszcze większej efektywności działania magazynu.

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...