Transakcja role_sys/x_mapa.aspx przeznaczona jest do wyświetlania map z usługi google, na mapie mogą być wyświetlane znaczniki miejsc adresowych kontrahentów, pracowników itp oraz trasy. Ponadto można wyświetlać mapę z prognozami pogody.

mapa google

Parametry

TRYB

Podstawowym parametrem wyznaczającym sposób działania transakcji x_mapa.aspx jest parametr TRYB:

  • lokalizacja
  • trasa
  • pogoda

Tryb lokalizacja, wyświetla mapę wybranego punktu na podstawie danych adresowych, wymaga dodatkowo parametrów:

  • table – wskazujemy z jakiej tabeli ma zostać odczytane dane adresowe (KODPOCZTOWY+MIEJSCOWOSC+ULICA), np. KNKON, KNKAR, KNCRM
  • tableid – nazwa kolumny identyfikującej wiersza tabeli (table) np. NRIDODN
  • refno – unikalny identyfikator wiersza tabeli (table) dla jakiego ma być pobrana mapa

 

Przykład wywołania: role_sys/mapa.aspx?tryb=lokalizacja&table=KNKON&tableid=NRIDODN&refno=

 

 

Techniczne

Odczyt współrzędnych geograficznych następuje z tabeli _mapa na podstawie identyfikatora REFNO, którym jest zwykle identyfikator kontrahenta np. NRIDODN. Jeżeli tabela _mapa nie zawiera informacji o współrzędnych miejsca adresowego następuje automatyczne odczytanie danych lokalizacji z WebService na podstawie danych adresowych KOD POCZTOWY + MIEJSCOWOŚĆ + ULICA.