komunikat.aspx

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Uniwersalna transakcja pozwalająca na wyświetlanie komunikatów odczytywanych z bazy (tabela _komunikaty), gdzie jako parametr refno podawana jest unikalny identyfikator komunikatu.

Przykładowo, jeżeli uruchamiamy program po wgraniu nowej wersji (pliki dll do folderu BIN) powoduje to wykonanie sprawdzenia czy wersja aplikacji zapisana w kodzie programu jest zgodna z wersją bazy danych. Informacja ta zapisana jest w tabeli _parametry wiersz z kodem WersjaBazySQL. Jeżeli wersja bazy jest mniejsza niż w programie wyświetlony zostaje komunikat o braku zgodności i koniecnzości wykonania synchronizacji bazy z bazą root za pomocą programu synchronizacji baz danych. Komunikat wyświetlany jest za pomocą transakcji /role_sys/komunikat.aspx?refno=WersjaBazySQL

W efekcie zostanie wyświetlona strona z komunikatem:

komunikat brak zgodnosci wersji bazy danych

 

ponieważ w bazie w tabeli _komunikaty znajduje się rekord:

 • REFNO – WersjaBazySQL
 • TYTUL – Brak zgodności struktury<br/> bazy SQL
 • OPIS – Program stwierdził brak zgodności wersji bazy danych z aplikacją, proszę wykonać synchronizację
 • OBRAZEK – ~/images_v/64×64/logic_not.png

 

W podobny sposób można definiować dowolne komunikaty wyświetlane w określonych momentach, np. po zatwierdzeniu dokumentu, kartoteki, wysłaniu wiadomości e-mail, wysłaniu danych do WebService itp.

 NORIGHTS

 • REFNO – NORIGHTS
 • TYTUL – Brak uprawnień
 • OPIS – Nie posiadasz wystarczających uprawnień do uruchomienia wybranej transakcji.
 • OBRAZEK – ~/images_v/48×48/sign_forbidden.png

komunikat norights

 

 

NORIGHTSPLIK

 • REFNO – NORIGHTSPLIK
 • TYTUL – Dostęp zabroniony
 • OPIS – Nie posiadasz uprawnień do uruchomienia wybranej transakcji,<br/>zwróć się do administratora z prośbą o zmianę uprawnień.
 • OBRAZEK – ~/images_v/48×48/element_selection_delete.png

 

komunikat norightsplik

 

 

 

Nawigacja – Przyciski Akcji

Wyświetleniu komunikatu może towarzyszyć konieczność podjęcia decyzji co do dalszego działania. Transakcja komunikat.aspx pozwala na wyświetlanie dowolnej listy przycisków nawigacyjnych powiązanych z danym komunikatem i kierujących do innych transakcji lub stron internetowych, czyli buduje coś na kształt Menu.

Lista przycisków akcji jest konfigurowalna i zdefiniowana w tabeli _komunikaty_linki w następujący sposób:

 • REFNO – identyfikator komunikatu, dla którego będzie wyświetlany dany przycisk
 • TYTUL – treść wyświetlana jako link na przycisku do uruchomienia transakcji
 • LINK – wskazuje jaka transakcja lub strona ma zostać wyświetlona
 • OBRAZEK – wskazanie jaki plik ma być wyświetlany jako ikona danego przycisku
 • KOLEJNOSC – pozwala określić kolejność przycisków w oknie komunikatu
 • BACKCOLOR – określenie jakiego koloru ma być tło przycisku
 • TARGET – puste pole oznacza, że kliknięcie przez użytkownika na link spowoduje wyświetlenie określonej transakcji w bieżącym oknie, wpisanie wartości _blank spowoduje wyświetlenie strony w nowym oknie przeglądarki
 • WIDTH – w pikselach oznaczenie jakiej szerokości ma być przycisk, domyślna wartość to 150

Przykład

Mamy dwa rekordy oznaczające dwa przyciski wyboru jakie chcemy umieścić

Pierwszy ma następującą konfigurację:

 • TYTUL – Pomoc
 • LINK – http://www.programmagazyn.pl/studio-system/transakcje/role_sys/komunikat-aspx/
 • OBRAZEK – ../images_m/24×24/navigate_right.png
 • KOLEJNOSC – 10
 • BACKCOLOR – darkgreen
 • TARGET – _blank
 • WIDTH – 150

 

Drugi  ma następującą konfigurację:

 • TYTUL – Wsparcie
 • LINK – http://www.programmagazyn.pl/
 • OBRAZEK – ../images_m/24×24/navigate_right2.png
 • KOLEJNOSC – 20
 • BACKCOLOR – #4179A7
 • TARGET –
 • WIDTH – 150

W efekcie otrzymujemy listę wyboru 2 przycisków:

komunikat przyciski

 

Listę przycisków możemy dowolnie zmieniać, np. dodając kolejny zapis

 • TYTUL – Wyślij powiadomienie
 • LINK – http://www.programmagazyn.pl/mail/
 • OBRAZEK – ../images_m/24×24/navigate_right2.png
 • KOLEJNOSC – 30
 • BACKCOLOR – maroon
 • TARGET –
 • WIDTH – 250

komunikat przyciski 3

 

 

 

Awizacja dostaw - Okna czasowe
SAdam

Awizacja dostaw – Okna czasowe

Oprogramowanie awizacji transportu – okienka czasowe. System powiadomień na czas od softwareStudio zapewnia kompleksowe i niezawodne rozwiązanie dla firm, które chcą informować swoich pracowników. Ten system umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych powiadomień w oparciu o różne kryteria, w tym lokalizację, datę i godzinę, grupy użytkowników i inne ważne czynniki. Ponadto powiadomienia te mogą być wysyłane do wielu kanałów, w tym e-maili, SMS-ów i wiadomości błyskawicznych.

Wykrywanie włamań
program WMS

Wykrywanie włamań

Zabezpieczenia pełnią istotną rolę w ochronie systemów informatycznych. Ich celem jest utrudnienie ataków oraz zminimalizowanie ryzyka włamań. Niemniej jednak, ważne jest zrozumienie, że zabezpieczenia same w sobie nie gwarantują absolutnego bezpieczeństwa. W tym artykule omówimy, jakie kroki można podjąć w celu wykrywania prób włamań do systemu oraz jakie znaczenie ma podpisywanie modułów kodu.

Rozwiązania internetowe
SAdam

Rozwiązania internetowe

W dzisiejszych czasach technologia internetowa odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach biznesu, w tym w logistyce i gospodarce magazynowej. Oferuje ona wiele innowacyjnych rozwiązań, które pomagają firmom efektywnie zarządzać swoimi operacjami logistycznymi.

komunikat.aspx

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Modyfikacja dokumentu Pz
SAdam

Modyfikacja dokumentu Pz

W programie magazynowym, zarządzanie dokumentami to kluczowy aspekt działalności magazynu. Jednym z ważnych procesów jest modyfikacja dokumentu PZ (Przyjęcie zewnętrzne). W tym artykule omówimy, jak ten proces przebiega.

Dokumenty składowania
Joanna Ciebień

Dokumenty składowania

Program magazynowy WMS.net oferuje wygodny sposób zarządzania dokumentami składowania, a jednym z ważnych rodzajów dokumentów jest ZL, czyli zmiana lokalizacji. Ten artykuł poświęcony jest omówieniu rejestracji i przeglądania tych dokumentów w systemie.

Raporty
SAdam

Raporty

Program magazynowy WMS.net jest niezbędny dla efektywnego zarządzania magazynem. Zapewnia dostęp do różnorodnych raportów. Te raporty można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu, WMS.net umożliwia lepsze zarządzanie zasobami magazynowymi. Program wykorzystuje mechanizm SQL Server Reporting Services. Pozwala to na tworzenie i publikowanie raportów na serwerze SQL. Dzięki temu, użytkownicy mogą mieć szybki dostęp do potrzebnych informacji.

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...