komunikat.aspx

WMS program magazynowy

WMS program magazynowy

Oprogramowanie WMS może być również wykorzystywane do monitorowania pracy personelu magazynu. Śledząc czas potrzebny do wykonania zadań, kierownicy magazynów mogą zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Pomaga to zapewnić, że magazyn działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Ponadto oprogramowanie WMS może służyć do śledzenia i monitorowania bezpieczeństwa i ochrony magazynu. Śledząc ruch personelu i towarów, kierownicy magazynów mogą zapewnić bezpieczeństwo magazynu i przestrzeganie wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

Uniwersalna transakcja pozwalająca na wyświetlanie komunikatów odczytywanych z bazy (tabela _komunikaty), gdzie jako parametr refno podawana jest unikalny identyfikator komunikatu.

Przykładowo, jeżeli uruchamiamy program po wgraniu nowej wersji (pliki dll do folderu BIN) powoduje to wykonanie sprawdzenia czy wersja aplikacji zapisana w kodzie programu jest zgodna z wersją bazy danych. Informacja ta zapisana jest w tabeli _parametry wiersz z kodem WersjaBazySQL. Jeżeli wersja bazy jest mniejsza niż w programie wyświetlony zostaje komunikat o braku zgodności i koniecnzości wykonania synchronizacji bazy z bazą root za pomocą programu synchronizacji baz danych. Komunikat wyświetlany jest za pomocą transakcji /role_sys/komunikat.aspx?refno=WersjaBazySQL

W efekcie zostanie wyświetlona strona z komunikatem:

komunikat brak zgodnosci wersji bazy danych

 

ponieważ w bazie w tabeli _komunikaty znajduje się rekord:

 • REFNO – WersjaBazySQL
 • TYTUL – Brak zgodności struktury<br/> bazy SQL
 • OPIS – Program stwierdził brak zgodności wersji bazy danych z aplikacją, proszę wykonać synchronizację
 • OBRAZEK – ~/images_v/64×64/logic_not.png

 

W podobny sposób można definiować dowolne komunikaty wyświetlane w określonych momentach, np. po zatwierdzeniu dokumentu, kartoteki, wysłaniu wiadomości e-mail, wysłaniu danych do WebService itp.

 NORIGHTS

 • REFNO – NORIGHTS
 • TYTUL – Brak uprawnień
 • OPIS – Nie posiadasz wystarczających uprawnień do uruchomienia wybranej transakcji.
 • OBRAZEK – ~/images_v/48×48/sign_forbidden.png

komunikat norights

 

 

NORIGHTSPLIK

 • REFNO – NORIGHTSPLIK
 • TYTUL – Dostęp zabroniony
 • OPIS – Nie posiadasz uprawnień do uruchomienia wybranej transakcji,<br/>zwróć się do administratora z prośbą o zmianę uprawnień.
 • OBRAZEK – ~/images_v/48×48/element_selection_delete.png

 

komunikat norightsplik

 

 

 

Nawigacja – Przyciski Akcji

Wyświetleniu komunikatu może towarzyszyć konieczność podjęcia decyzji co do dalszego działania. Transakcja komunikat.aspx pozwala na wyświetlanie dowolnej listy przycisków nawigacyjnych powiązanych z danym komunikatem i kierujących do innych transakcji lub stron internetowych, czyli buduje coś na kształt Menu.

Lista przycisków akcji jest konfigurowalna i zdefiniowana w tabeli _komunikaty_linki w następujący sposób:

 • REFNO – identyfikator komunikatu, dla którego będzie wyświetlany dany przycisk
 • TYTUL – treść wyświetlana jako link na przycisku do uruchomienia transakcji
 • LINK – wskazuje jaka transakcja lub strona ma zostać wyświetlona
 • OBRAZEK – wskazanie jaki plik ma być wyświetlany jako ikona danego przycisku
 • KOLEJNOSC – pozwala określić kolejność przycisków w oknie komunikatu
 • BACKCOLOR – określenie jakiego koloru ma być tło przycisku
 • TARGET – puste pole oznacza, że kliknięcie przez użytkownika na link spowoduje wyświetlenie określonej transakcji w bieżącym oknie, wpisanie wartości _blank spowoduje wyświetlenie strony w nowym oknie przeglądarki
 • WIDTH – w pikselach oznaczenie jakiej szerokości ma być przycisk, domyślna wartość to 150

Przykład

Mamy dwa rekordy oznaczające dwa przyciski wyboru jakie chcemy umieścić

Pierwszy ma następującą konfigurację:

 • TYTUL – Pomoc
 • LINK – http://www.programmagazyn.pl/studio-system/transakcje/role_sys/komunikat-aspx/
 • OBRAZEK – ../images_m/24×24/navigate_right.png
 • KOLEJNOSC – 10
 • BACKCOLOR – darkgreen
 • TARGET – _blank
 • WIDTH – 150

 

Drugi  ma następującą konfigurację:

 • TYTUL – Wsparcie
 • LINK – http://www.programmagazyn.pl/
 • OBRAZEK – ../images_m/24×24/navigate_right2.png
 • KOLEJNOSC – 20
 • BACKCOLOR – #4179A7
 • TARGET –
 • WIDTH – 150

W efekcie otrzymujemy listę wyboru 2 przycisków:

komunikat przyciski

 

Listę przycisków możemy dowolnie zmieniać, np. dodając kolejny zapis

 • TYTUL – Wyślij powiadomienie
 • LINK – http://www.programmagazyn.pl/mail/
 • OBRAZEK – ../images_m/24×24/navigate_right2.png
 • KOLEJNOSC – 30
 • BACKCOLOR – maroon
 • TARGET –
 • WIDTH – 250

komunikat przyciski 3

 

 

 

Wysyłanie maili z systemu magazynowego
SAdam

Wysyłanie maili z systemu magazynowego

Zakup licencji SaaS aplikacji Wysyłanie maili z programu magazynowego nie pozwala na modyfikację kodu źródłowego i głęboką personalizację. WMS program magazynowy wspiera kierownika magazynu w zarządzaniu magazynem. Kluczowym czynnikiem wpływającym na szybkość i koszt operacji magazynowych jest zapotrzebowanie na produkt lub towar. Artykuły, na które jest największy popyt, muszą znajdować się jak najbliżej doków przyjęcia i wydania towaru.

Oprogramowanie do magazynu
SAdam

Oprogramowanie do magazynu

Oprogramowanie do magazynu WMS.Net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych. Przedstawiony poniżej zakres funkcjonalny jest przykładowy i uzależniony od rodzaju zakupionej wersji programu i zakresu przeprowadzanych wdrożeń. Nowoczesne rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera.

Kartoteki magazynowe
SAdam

Kartoteki magazynowe w systemie WMS

Program magazynowy to nieocenione narzędzie dla firm zajmujących się logistyką magazynową. Pomaga śledzić poziomy zapasów, zarządzać zamówieniami i operacjami magazynowymi, co przekłada się na skuteczność i efektywność działania firmy. Dzięki niemu można mieć pewność, że klienci otrzymają produkty w odpowiednim czasie, co wpływa pozytywnie na reputację firmy i zyski.

komunikat.aspx

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Zarządzanie magazynem palet w programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio
SAdam

Dokumenty magazynowe

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, rola Magazyn Palet pełni kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu magazynem palet. Dzięki dostępowi do szczegółowych danych dotyczących każdego zwrotu, magazyn może teraz dokładniej szacować przyszłe zwroty i planować je odpowiednio. Ta funkcja umożliwia dokładniejsze prognozowanie zapasów, co z kolei pomaga uniknąć ich wyczerpania i zapewnia płynność operacyjną.

SoftwareStudio Sp. o.o.

Studio WMS.net, opracowane przez SoftwareStudio, to zaawansowane oprogramowanie magazynowe, które pozwala na efektywne zarządzanie procesami magazynowymi. Aby zapewnić sukces w realizacji projektu wdrożenia aplikacji magazynowej, warto zastosować odpowiednią metodykę zarządzania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami i jak dostosować je do specyfiki projektu wdrożenia aplikacji magazynowej

grupowanie
SAdam

Grupowanie danych

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje nowoczesne rozwiązania dla logistyki magazynowej. Ten zaawansowany system pozwala na efektywne grupowanie danych w tabeli. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko analizować i organizować informacje magazynowe. Program jest intuicyjny w obsłudze, co ułatwia zarządzanie magazynem.

dashboard.aspx

dashboard.aspx

Transakcja dashboard.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego, zwłaszcza w kontekście systemu magazynowego WMS dostarczanego przez SoftwareStudio. Po...
div_grid.aspx

div_grid.aspx

Transakcja role_sys div_grid.aspx jest przydatnym narzędziem w systemach magazynowych, pozwalającym na tworzenie prostych widoków tabeli i prezentowanie da...
g_grid.aspx

g_grid.aspx

Systemy bazodanowe odgrywają kluczową rolę w szybkim wyszukiwaniu informacji, przykładem doskonałej efektywności jest tu Google. W sieci użytkownicy szukaj...
import_xls.aspx

import_xls.aspx

Transakcja import_xls.aspx stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Pozwala ona na efektywne...
j_insert_update.aspx

j_insert_update.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, firma SoftwareStudio oferuje różne transakcje do zarządzania danymi. Jedną z nich jest transakcja rol...
Automatyczne wypełnienie

Automatyczne wypełnienie

W systemie magazynowym, takim jak Studio WMS.net oferowany przez SoftwareStudio, istnieje funkcja automatycznego wypełniania pól, która znacząco ułatwia prac...
Masked Input

Masked Input

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje wiele sposobów efektywnego wprowadzania danych. Jednym z nich jest opcja ...
Number input

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z pr...
j_uwagi.aspx

j_uwagi.aspx

Jednym z głównych zadań transakcji "j_uwagi.aspx" jest umożliwienie dzielenia załączonych uwag według dowolnie definiowanych typów. Typ ten jest identyf...
last_activity.aspx

last_activity.aspx

W programie użytkownik aktywuje różne transakcje, które generują zapisy w bazie danych. Jednak co się dzieje, gdy użytkownik chce śledzić historię ostatnich...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...