Projektowanie podglądu

StudioSystem oferuje wyjątkową funkcję pozwalającą na wyświetlanie szczegółów pojedynczego wiersza informacji z bazy danych. W celu skorzystania z tej funkcji, należy użyć transakcji role_sys/x_details.aspx. W tym artykule omówimy, jak można to zrobić krok po kroku. Dzięki StudioSystem możesz łatwo wyświetlać szczegóły pojedynczego wiersza informacji z bazy danych. To przydatne narzędzie do personalizacji wyświetlania danych i zapewnienia użytkownikom dokładnych informacji, których potrzebują.

Projektowanie podglądu

Program do magazynowania towaru w magazynie

Firma SoftwareStudio, specjalizująca się w rozwiązaniach dla logistyki magazynowej, wprowadza nowy program do magazynowania towaru. Ten innowacyjny produkt, znany jako WMS.net, ma na celu ułatwienie prowadzenia stanów magazynowych oraz efektywną organizację przestrzeni magazynowej.

WMS.net to prosty w obsłudze program, który umożliwia dokładne śledzenie każdej pozycji znajdującej się w magazynie. Każdy towar, który trafia do magazynu, jest rejestrowany, a jego ruch i czas przechowywania są monitorowane. Dzięki temu zarządzanie zapasami staje się znacznie bardziej efektywne.

Rozmieszczenie produktów w magazynie to kluczowy element procesu zarządzania zapasami. Już na etapie projektowania magazynu należy odpowiednio zaplanować układ półek, regałów i przestrzeni składowania. Dzięki WMS.net można łatwo dostosować rozmieszczenie towarów do aktualnych potrzeb i zmieniających się warunków magazynowych.

Reorganizacja funkcji magazynu może być konieczna w miarę rozwoju firmy lub zmiany profilu działalności. Program WMS.net umożliwia elastyczne dostosowanie przestrzeni magazynowej do nowych wymagań, co pozwala na efektywną gospodarkę miejsca.

Dynamiczna sytuacja gospodarcza wymusza częste dostosowywanie się do zmieniającego się popytu na produkty. WMS.net pozwala na bieżące monitorowanie stanów magazynowych i szybką reakcję na zmiany na rynku. Dzięki temu można uniknąć nieadekwatnego rozmieszczenia towarów i zapewnić, że są one dostępne w odpowiednich ilościach w odpowiednim czasie.

Projektowanie podglądu

StudioSystem udostępnia transakcję role_sys/x_details.aspx do wyświetlania podglądu szczegółów pojedynczego wiersza informacji odczytanej z bazy. Zaprojektować można zakres informacji i sposób ich wyświetlania rozpoczynając od zdefiniowania zapytania do bazy zwracającego 1 rekord, poprzez zaprojektowania poszczególnych pól (kolumn).

ZASTOSOWANIE

Transakcja x_details.aspx znajduje zastosowanie do wyświetlania podglądu informacji odczytanej z bazy np. informacji z kartoteki kontrahenta, asortymentu, dokumentu itp. Dane są prezentowane w tzw. układzie pionowym i reprezentują informacje o 1 pozycji. Wykorzystanie transakcji w powiązaniu z x_tab.aspx pozwala tworzyć rozbudowane okna podglądów informacji.

okno-podgladu-dokumentu-zlecenia

KONFIGURACJA

Administrator moduł Konfiguracja w sekcji KONFIGURACJA INFORMACJI dostępna jest pozycja „DETAILS – Podgląd szczegóły”, która wyświetla okno konfiguracji wiodoków wywołane z parametrem PRX=DTS

details-konfiguracja
details-konfiguracja-ustawienie-kolumn

 

Za pomocą tego narzędzia można dopisywać i edytować ustawienia związane z konfiguracją podglądu szczegółów.

Kroki do Wyświetlenia Szczegółów

Zdefiniuj Zapytanie do Bazy: Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie zapytania do bazy danych, które zwróci 1 rekord zawierający informacje, które chcesz wyświetlić. Upewnij się, że zapytanie jest odpowiednio sformułowane i zawiera wszystkie niezbędne dane.

Zaprojektuj Pola: Następnie musisz zaprojektować, które pola (kolumny) chcesz wyświetlić. Wybierz te, które są istotne dla twojego przypadku i dodaj je do zapytania.

Wyświetl Szczegóły: Teraz możesz użyć transakcji role_sys/x_details.aspx, aby wyświetlić szczegóły pojedynczego wiersza. Upewnij się, że przekazujesz odpowiednie parametry, aby zidentyfikować żądany rekord.

Dostosuj Wyświetlanie: Jeśli chcesz dostosować sposób wyświetlania szczegółów, możesz to zrobić poprzez odpowiednie konfiguracje. Możesz zmieniać formatowanie, styl i inne elementy, aby spełnić swoje wymagania.

PRZYKŁAD

Zdefiniowana podgląd szczegółów z kartoteki kontrahentów o nazwie DTS_KNKON

Zapytanie SQL – SELECT TOP(1) * FROM KNKON

Warunek filtrowania – NRIDODN – wskazujemy kolumnę z bazy SQL wg której zostanie odszukany rekord do wyświetlenia.

Następnie ustawiamy kolumny:

KolejnośćNazwa kolumnyTytułSzerokość kolumnyKolor tłaTekst null
4SKROCONazwa300
5NAZWANazwa pełna300
6NIPNIP150
7KRAJKRAJ150Green
8KODPOCZTOWYKod pocztowy80
9MIEJSCOWOSCMiejscowość200
10ULICAUlica200
11TELEFONTelefon200
12FAXFax200brak numeru fax
13MAILe-mail300nie ma
13EMAILe-mail prywatny300
13EMAILAUTOe-mail auto300
14KONTAKTKontakt200
19NASZNRNasz numer150
20REGONREGON120
21GLNGLN120
24UWAGIUwagi120
34STATUSStatus120
35HANDLOWIECHandlowiec120
63WWWWWW120
105MPKMPK120
107CZASREALIZACJICZASREALIZACJI120
108ODDZIALOddział120
109GRUPAGRUPA120
110MAGAZYNYMAGAZYNY120
113WALUTAWALUTA120
114CECHA1CECHA1120
115CECHA2CECHA2120
details-kontrahent-podglad

W efekcie uruchomienie transakcji podglądu z kartoteki kontrahenta wyświetli na okno podglądu

details-podglad-kontrhenta

UWAGA: ilość informacji w danym wierszu zależy od rozmiaru okna w którym jest otwierana transakcja i zmienia się dynamicznie, jeżeli dana kolumna nie mieście się to zostaje automatycznie przeniesiona do wiersza poniżej. Administrator określa jedynie rozmiar w pikselach poszczególnych kolumn, kolor tła oraz określa czy dana informacja ma być wyświetlana czcionką pogrubioną.

 USTAWIENIE ROZMIARU CZCIONKI

Rozmiar czcionki domyślnie ustawiany jest na 16px; można go zmienić podając parametr fontsize wywołując transakcję, np. czcionka rozmiar 12px:

refno=DTS_KNKON&fontsize=12&nridodn=

details-czcionka-12

lub  czcionka rozmiar 18px

refno=DTS_KNKON&fontsize=18&nridodn=

details-czcionka-18

USTAWIENIE ILOŚCI KOLUMN

Domyślnie okienka z informacjami wyświetlane są kolejno jedna po drugiej, można wymusić wyświetlanie ich pogrupowane w kolumny podając parametr szerokość w procentach jaka ma zajmować pojedyncza informacja. Przykładowo podając parametr szerokość jako 100% zapewnimy wyświetlanie informacji w 1 kolumnie o szerokości na całą stronę okna.

refno=DTS_KNKON&szerokosc=100%&nridodn=

details-szerokosc-100

Jeżeli chcemy wyświetlać informacje w 2 kolumnach to podajemy szerokość 45%

refno=DTS_KNKON&szerokosc=45%&nridodn=

details-szerokosc-45

Jeżeli chcemy wyświetlać informacje w 3 kolumnach to podajemy szerokość 30%

refno=DTS_KNKON&szerokosc=30%&nridodn=

details-szerokosc-30

Można także zamiast wartości w procentach podawać stałą szerokość okna w pikselach, w takiej sytuacji każda informacja która jest ustawiona poniżej podanej wartości będzie z gwarantowaną minimalną szerokością, a pola szersze pozostaną szersze. np.

refno=DTS_KNKON&szerokosc=200px&nridodn=

gwarantuje minimalną szerokość 200px

details-szerokosc-200px

Projektowanie podglądu

Firma SoftwareStudio, specjalizująca się w rozwiązaniach dla logistyki magazynowej, wprowadza nowy program do magazynowania towaru. Ten innowacyjny produkt, znany jako WMS.net, ma na celu ułatwienie prowadzenia stanów magazynowych oraz efektywną organizację przestrzeni magazynowej.
Projektowanie podglądu
Enova - Faktury i Magazyn
SAdam

Enova – Faktury i Magazyn

System enova to kompleksowe rozwiązanie, które nie tylko usprawnia zarządzanie eFakturami i magazynem, ale również wspiera rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku. Zapraszamy do skorzystania z możliwości, jakie oferuje ten nowoczesny system, aby przenieść zarządzanie swoją firmą na wyższy poziom efektywności i innowacyjności.

Stany magazynowe w m3
SAdam

Stany magazynowe w m3

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie logistyki i zarządzania magazynem, kluczowe znaczenie ma efektywne zarządzanie stanami magazynowymi, zwłaszcza w kontekście jednostek objętościowych, jakimi są metry sześcienne (m³). Precyzyjne śledzenie i analiza stanów magazynowych w m³ umożliwiają optymalizację przestrzeni magazynowej, redukcję kosztów i zwiększenie efektywności operacji logistycznych.

Reporting Services
SAdam

Reporting Services

Reporting Services SQL Server to platforma raportowania umożliwiająca tworzenie, udostępnianie i zarządzanie raportami biznesowymi. Program wykorzystuje technologie Microsoft SQL Server, a dostarczona aplikacja zawiera w katalogu RDP pliki ze zdefiniowanymi raportami.

Dokument RW Bufor
SAdam

Dokument RW Bufor

Oprogramowanie magazynowe, zwłaszcza system magazynowy Studio WMS.net od SoftwareStudio, jest kluczowym narzędziem dla efektywnego zarządzania magazynem. Jednym z ważnych elementów tego systemu jest funkcja „Dokument RW Bufor”, która umożliwia skuteczne zarządzanie dokumentami magazynowymi.

Palety
SAdam

Palety

Funkcja „palety” jest niezwykle użyteczna, ponieważ umożliwia dopisanie palet magazynowych bez konieczności edycji dokumentu wydania z magazynu (WZ). Dzięki temu proces zarządzania paletami staje się znacznie bardziej efektywny i wygodny.

Podgląd dokumentu PW
SAdam

Podgląd dokumentu PW

Funkcja „Podgląd dokumentu PW” jest częścią systemu WMS programu magazynowego i umożliwia użytkownikom przeglądanie szczegółów związanych z przyjęciem wewnętrznym. Dzięki temu można łatwo śledzić i monitorować każde takie przyjęcie, co jest kluczowe dla utrzymania porządku w magazynie.