System Utrzymania Ruchu

Studio CMMS.net jest systemem eksperckim, którego zadaniem jest pomoc w dostosowaniu zakładu do wymogów dyrektywy maszynowej jak i w żmudnych codziennych działaniach osób dzięki którym produkcja idzie oczekiwanym rytmem.

System Utrzymania Ruchu

Rozwiązanie CMMS dla firmy produkcyjnej

Maintenance System i jego oprogramowanie są niezbędnymi narzędziami dla właścicieli firm i operatorów do śledzenia działań konserwacyjnych w ich obiektach i zarządzania nimi. Systemy konserwacji służą do śledzenia żądań konserwacji, harmonogramów i postępu działań konserwacyjnych. Systemy konserwacji mogą również dostarczać ważnych danych do budżetowania i podejmowania decyzji, takich jak śledzenie kosztów i planowanie konserwacji zapobiegawczej.

Aby firma mogła efektywnie zarządzać swoimi procesami i działaniami konserwacyjnymi, system konserwacji i jego oprogramowanie muszą być zintegrowane z innymi systemami firmy. Integrując system konserwacji i jego oprogramowanie, firmy mogą organizować i śledzić działania konserwacyjne w jednym systemie, od początku do końca. Integracja umożliwia firmom skuteczne monitorowanie postępów i wydajności, a także zapewnia terminowe wykonywanie wszystkich czynności konserwacyjnych.

Oprogramowanie do konserwacji zwykle zawiera takie funkcje, jak generowanie zleceń pracy, śledzenie zapasów i śledzenie sprzętu. Zwykle obejmuje również takie funkcje, jak zarządzanie zasobami, planowanie konserwacji zapobiegawczej i śledzenie kosztów. Ponadto niektóre programy do konserwacji zapewniają takie funkcje, jak inspekcje wizualne, konserwacja oparta na stanie, konserwacja predykcyjna i analiza awarii.

Generowanie zleceń pracy służy do automatycznego generowania i śledzenia żądań konserwacji. Śledzenie zapasów służy do śledzenia ilości części używanych w czynnościach konserwacyjnych i dostarczania informacji o ich koszcie. Śledzenie sprzętu służy do monitorowania wydajności maszyn i innego sprzętu oraz zapewnienia, że działają one prawidłowo. Zarządzanie aktywami służy do śledzenia lokalizacji i stanu aktywów w celu zapewnienia, że są one w optymalnym stanie. Planowanie konserwacji zapobiegawczej służy do planowania i śledzenia działań konserwacji zapobiegawczej, aby pomóc właścicielom firm w wydajniejszym utrzymaniu ich działalności. Śledzenie kosztów służy do śledzenia kosztów działań konserwacyjnych, aby pomóc właścicielom firm w wydajniejszym budżetowaniu.

System Utrzymania Ruchu

SYSTEM UTRZYMANIA RUCHU. Systemy i oprogramowanie do konserwacji są niezbędnymi narzędziami dla firm, które zapewniają sprawne i wydajne działanie. Umożliwiają firmom śledzenie działań konserwacyjnych i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich procesów i zasobów. Integrując system konserwacji i jego oprogramowanie z innymi kluczowymi procesami biznesowymi, firmy mogą zapewnić, że wszystkie czynności konserwacyjne są przeprowadzane terminowo i wydajnie.

SYSTEM UTRZYMANIA RUCHU

Systemy i oprogramowanie do konserwacji

Systemy i oprogramowanie do konserwacji są nieodzownymi narzędziami dla firm, które dążą do zachowania sprawnego i efektywnego funkcjonowania. Te narzędzia pozwalają firmom monitorować czynności związane z utrzymaniem ruchu oraz podejmować świadome decyzje dotyczące swoich procesów i zasobów.

Integrowanie systemu konserwacji oraz jego oprogramowania z innymi kluczowymi procesami biznesowymi staje się coraz bardziej istotne. Dzięki temu firmy mogą zapewnić, że wszystkie działania konserwacyjne są wykonywane zgodnie z planem i efektywnie.

Systemy utrzymania ruchu umożliwiają rejestrowanie i śledzenie harmonogramów konserwacji, co pozwala na terminowe wykonywanie prac konserwacyjnych. Oprogramowanie do konserwacji pozwala także na gromadzenie danych dotyczących zużycia części zamiennych oraz kosztów konserwacji, co jest niezbędne do podejmowania decyzji o optymalizacji procesów.

Dzięki tym narzędziom firmy mogą unikać awarii maszyn i urządzeń, co przekłada się na zwiększenie efektywności i minimalizację przestojów produkcyjnych. Ponadto, możliwość śledzenia historii konserwacji pozwala na planowanie przyszłych działań konserwacyjnych i zarządzanie zasobami w bardziej efektywny sposób.

Podsumowując, systemy i oprogramowanie do konserwacji są kluczowymi narzędziami dla firm, które chcą utrzymać swoje operacje w optymalnym stanie. Dzięki nim możliwe jest śledzenie i zarządzanie wszystkimi aspektami utrzymania ruchu, co przekłada się na oszczędności i poprawę efektywności.

Na rynku jest wiele systemów CMMS

W szerokim zakresie cen i możliwości, jednak większość z nich to rozwiązania działające na pojedynczych komputerach z Windows. Cechą charakterystyczną rozwiązań SoftwareStudio jest nowoczesna technologia (architektura client server, baza MS SQL 2008 server, ASP.net) pozwalająca na pracę zarówno na komputerze (aplikacja Windows, wersja Framework) jak i przez przeglądarkę internetową IE w wersji 7 lub nowszej.

Podstawowe zadania oprogramowania Studio CMMS.net:

 • ewidencja maszyn i urządzeń
 • osprzęt i narzędzia
 • magazyn części zamiennych
 • awarie
 • przeglądy
 • historia zdarzeń
 • harmonogramy
 • ewidencja pracowników
 • obliczanie kosztów oraz ilości roboczogodzin
 • dokumentacja, zasoby w formie załączników
 • statystyki, wskaźniki średniego czasu awarii, średniego czasu między awariami, wskaźnik wykorzystania wyposażenia

Utrzymanie ruchu

Zwykle tylko duże przedsiębiorstwa posiadają wyspecjalizowane działy utrzymania ruchu. Większość firm ogranicza się do zatrudnienia mechaników potrzebnych przede wszystkim do przezbrajania i ustawiania maszyn, czasem elektryków lub automatyków. W przeciwieństwie do firm
posiadających dział utrzymania ruchu często brak jest osób odpowiedzialnych za całokształt stanu parku maszynowego. Kiedy nastąpi awaria, wypadek czy kontrola BHP nie powinno byc wątpliwości kto odpowiada za wiedzę o stanie maszyn, u kogo znajdują się deklaracje zgodności, schematy, instrukcje.

Rolą służb utrzymania ruchu jest utrzymanie maszyn i urządzeń w należytej sprawności, do tego celu można wykorzystać program Studio CMMS.net

Inspekcje wizualne, konserwacja oparta na stanie, konserwacja predykcyjna i analiza awarii mają na celu pomóc właścicielom firm w proaktywnej identyfikacji i naprawianiu potencjalnych problemów, zanim staną się one kosztownymi i czasochłonnymi problemami. Inspekcje wizualne służą do identyfikowania i rozwiązywania oczywistych problemów, podczas gdy konserwacja oparta na stanie służy do identyfikowania problemów, które nie są od razu widoczne. Konserwacja predykcyjna wykorzystuje dane z poprzednich czynności konserwacyjnych do przewidywania, które części lub sprzęt mogą wymagać konserwacji w najbliższej przyszłości. Analiza awarii wykorzystuje dane z poprzednich działań konserwacyjnych, aby określić, co spowodowało awarię i jak zapobiegać podobnym awariom w przyszłości.

Dyrektywa maszynowa

Rola służb utrzymania ruchu jest utrzymanie maszyn i urządzeń w należytej sprawności, jednak wraz ze zmianami prawnymi (dyrektywa maszynowa obowiązująca od stycznia 2006 roku czy przepisy odnośnie zabezpieczeń i ich klasyfikacji 2009) rośnie znaczenie obsługi formalnej i prawnej parku maszynowego. Wymagane jest nie tylko, aby maszyny działały sprawnie, ale także aby posiadały stosowną dokumentację. Maszyny muszą być bezpieczne, a ich bezpieczeństwo potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Program CMMS.net pozwala na ewidencję oceny klasy ryzyka każdego z urządzeń oraz rejestr wypadków spowodowanych przez maszyny. Rejestr wypadków nie zastępuje normalnej dokumentacji powypadkowej będącej w gestii odpowiedniej komórki w przedsiębiorstwie, pozwala jednak spojrzeć na kwestie wypadków w sposób analityczny i statystyczny.

System Utrzymania Ruchu

Maintenance System i jego oprogramowanie są niezbędnymi narzędziami dla właścicieli firm i operatorów do śledzenia działań konserwacyjnych w ich obiektach i zarządzania nimi. Systemy konserwacji służą do śledzenia żądań konserwacji, harmonogramów i postępu działań konserwacyjnych. Systemy konserwacji mogą również dostarczać ważnych danych do budżetowania i podejmowania decyzji, takich jak śledzenie kosztów i planowanie konserwacji zapobiegawczej.
System Utrzymania Ruchu
SQL Report Server
SAdam

SQL Report Server

W dzisiejszym świecie biznesowym dostęp do odpowiednich informacji w odpowiednim czasie to klucz do sukcesu. Aby sprostać tym oczekiwaniom, niezbędne jest wykorzystanie rozbudowanych rozwiązań Business Intelligence. Jednym z takich narzędzi jest SQL Report Server.

Bezpieczeństwo .NET Framework
SoftwareStudio

Bezpieczeństwo .NET Framework

Platforma programistyczna .NET stanowi pierwszą tak dużą zmianę w podejściu do programowania od czasu wprowadzenia w lipcu 1993 roku Win32 API wraz z systemem Windows NT 3.0. W odróżnieniu od Win32 API — które oferowało znacznie więcej niż Win16 API, ale obsługiwane było podobnymi narzędziami programistycznymi — platforma .NET zmienia podstawowe narzędzia i techniki wykorzystywane przez programistów.

Szyfrowanie danych
program WMS

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych jest teraz coraz bardziej popularne w firmach i korporacjach. Możemy zaszyfrować całą naszą bazę danych, pliki danych i pliki dziennika bez konieczności modyfikacji naszych aplikacji. To znaczy, że możemy zabezpieczyć nasze dane w prosty sposób.

Outsourcing IT
SAdam

Spis Treści

Na stronie głównej znajduje się przegląd najnowszych artykułów, aktualności i informacji związanych z programami magazynowymi, oprogramowaniem magazynowym i zarządzaniem magazynem.

Awizo dostawy
SAdam

Awizo dostawy

Program magazynowy Studio WMS.net jest niezwykle istotnym narzędziem w zarządzaniu magazynem. Jednym z podstawowych dokumentów w tym systemie jest Awizo dostawy. Bez niego niemożliwe jest wystawienie dokumentu przyjęcia zewnętrznego, czyli PZ. W tym artykule omówimy, jak korzystać z funkcji awizacji dostawy w programie Studio WMS.net.

Sekcja Utrzymanie Ruchu
SAdam

Sekcja Utrzymanie Ruchu

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji pełnią głównie rolę wsparcia dla modułu CMMS. Pozwalają one na skatalogowanie i szybkie wyszukiwanie informacji związanych z utrzymaniem ruchu w magazynie.