System Utrzymania Ruchu

System Utrzymania Ruchu

Studio CMMS.net jest systemem eksperckim, którego zadaniem jest pomoc w dostosowaniu zakładu do wymogów dyrektywy maszynowej jak i w żmudnych codziennych działaniach osób dzięki którym produkcja idzie oczekiwanym rytmem.

Rozwiązanie CMMS dla firmy produkcyjnej

Maintenance System i jego oprogramowanie są niezbędnymi narzędziami dla właścicieli firm i operatorów do śledzenia działań konserwacyjnych w ich obiektach i zarządzania nimi. Systemy konserwacji służą do śledzenia żądań konserwacji, harmonogramów i postępu działań konserwacyjnych. Systemy konserwacji mogą również dostarczać ważnych danych do budżetowania i podejmowania decyzji, takich jak śledzenie kosztów i planowanie konserwacji zapobiegawczej.

Aby firma mogła efektywnie zarządzać swoimi procesami i działaniami konserwacyjnymi, system konserwacji i jego oprogramowanie muszą być zintegrowane z innymi systemami firmy. Integrując system konserwacji i jego oprogramowanie, firmy mogą organizować i śledzić działania konserwacyjne w jednym systemie, od początku do końca. Integracja umożliwia firmom skuteczne monitorowanie postępów i wydajności, a także zapewnia terminowe wykonywanie wszystkich czynności konserwacyjnych.

Oprogramowanie do konserwacji zwykle zawiera takie funkcje, jak generowanie zleceń pracy, śledzenie zapasów i śledzenie sprzętu. Zwykle obejmuje również takie funkcje, jak zarządzanie zasobami, planowanie konserwacji zapobiegawczej i śledzenie kosztów. Ponadto niektóre programy do konserwacji zapewniają takie funkcje, jak inspekcje wizualne, konserwacja oparta na stanie, konserwacja predykcyjna i analiza awarii.

Generowanie zleceń pracy służy do automatycznego generowania i śledzenia żądań konserwacji. Śledzenie zapasów służy do śledzenia ilości części używanych w czynnościach konserwacyjnych i dostarczania informacji o ich koszcie. Śledzenie sprzętu służy do monitorowania wydajności maszyn i innego sprzętu oraz zapewnienia, że działają one prawidłowo. Zarządzanie aktywami służy do śledzenia lokalizacji i stanu aktywów w celu zapewnienia, że są one w optymalnym stanie. Planowanie konserwacji zapobiegawczej służy do planowania i śledzenia działań konserwacji zapobiegawczej, aby pomóc właścicielom firm w wydajniejszym utrzymaniu ich działalności. Śledzenie kosztów służy do śledzenia kosztów działań konserwacyjnych, aby pomóc właścicielom firm w wydajniejszym budżetowaniu.

System Utrzymania Ruchu

SYSTEM UTRZYMANIA RUCHU. Systemy i oprogramowanie do konserwacji są niezbędnymi narzędziami dla firm, które zapewniają sprawne i wydajne działanie. Umożliwiają firmom śledzenie działań konserwacyjnych i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich procesów i zasobów. Integrując system konserwacji i jego oprogramowanie z innymi kluczowymi procesami biznesowymi, firmy mogą zapewnić, że wszystkie czynności konserwacyjne są przeprowadzane terminowo i wydajnie.

Na rynku jest wiele systemów CMMS w szerokim zakresie cen i możliwości, jednak większość z nich to rozwiązania działające na pojedynczych komputerach z Windows. Cechą charakterystyczną rozwiązań SoftwareStudio jest nowoczesna technologia (architektura client server, baza MS SQL 2008 server, ASP.net) pozwalająca na pracę zarówno na komputerze (aplikacja Windows, wersja Framework) jak i przez przeglądarkę internetową IE w wersji 7 lub nowszej.

Podstawowe zadania oprogramowania Studio CMMS.net:

 • ewidencja maszyn i urządzeń
 • osprzęt i narzędzia
 • magazyn części zamiennych
 • awarie
 • przeglądy
 • historia zdarzeń
 • harmonogramy
 • ewidencja pracowników
 • obliczanie kosztów oraz ilości roboczogodzin
 • dokumentacja, zasoby w formie załączników
 • statystyki, wskaźniki średniego czasu awarii, średniego czasu między awariami, wskaźnik wykorzystania wyposażenia

Utrzymanie ruchu

Zwykle tylko duże przedsiębiorstwa posiadają wyspecjalizowane działy utrzymania ruchu. Większość firm ogranicza się do zatrudnienia mechaników potrzebnych przede wszystkim do przezbrajania i ustawiania maszyn, czasem elektryków lub automatyków. W przeciwieństwie do firm
posiadających dział utrzymania ruchu często brak jest osób odpowiedzialnych za całokształt stanu parku maszynowego. Kiedy nastąpi awaria, wypadek czy kontrola BHP nie powinno byc wątpliwości kto odpowiada za wiedzę o stanie maszyn, u kogo znajdują się deklaracje zgodności, schematy, instrukcje.

Rolą służb utrzymania ruchu jest utrzymanie maszyn i urządzeń w należytej sprawności, do tego celu można wykorzystać program Studio CMMS.net

Inspekcje wizualne, konserwacja oparta na stanie, konserwacja predykcyjna i analiza awarii mają na celu pomóc właścicielom firm w proaktywnej identyfikacji i naprawianiu potencjalnych problemów, zanim staną się one kosztownymi i czasochłonnymi problemami. Inspekcje wizualne służą do identyfikowania i rozwiązywania oczywistych problemów, podczas gdy konserwacja oparta na stanie służy do identyfikowania problemów, które nie są od razu widoczne. Konserwacja predykcyjna wykorzystuje dane z poprzednich czynności konserwacyjnych do przewidywania, które części lub sprzęt mogą wymagać konserwacji w najbliższej przyszłości. Analiza awarii wykorzystuje dane z poprzednich działań konserwacyjnych, aby określić, co spowodowało awarię i jak zapobiegać podobnym awariom w przyszłości.

Dyrektywa maszynowa

Rola służb utrzymania ruchu jest utrzymanie maszyn i urządzeń w należytej sprawności, jednak wraz ze zmianami prawnymi (dyrektywa maszynowa obowiązująca od stycznia 2006 roku czy przepisy odnośnie zabezpieczeń i ich klasyfikacji 2009) rośnie znaczenie obsługi formalnej i prawnej parku maszynowego. Wymagane jest nie tylko, aby maszyny działały sprawnie, ale także aby posiadały stosowną dokumentację. Maszyny muszą być bezpieczne, a ich bezpieczeństwo potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Program CMMS.net pozwala na ewidencję oceny klasy ryzyka każdego z urządzeń oraz rejestr wypadków spowodowanych przez maszyny. Rejestr wypadków nie zastępuje normalnej dokumentacji powypadkowej będącej w gestii odpowiedniej komórki w przedsiębiorstwie, pozwala jednak spojrzeć na kwestie wypadków w sposób analityczny i statystyczny.

System Utrzymania Ruchu

Maintenance System i jego oprogramowanie są niezbędnymi narzędziami dla właścicieli firm i operatorów do śledzenia działań konserwacyjnych w ich obiektach i zarządzania nimi. Systemy konserwacji służą do śledzenia żądań konserwacji, harmonogramów i postępu działań konserwacyjnych. Systemy konserwacji mogą również dostarczać ważnych danych do budżetowania i podejmowania decyzji, takich jak śledzenie kosztów i planowanie konserwacji zapobiegawczej.
System Utrzymania Ruchu

Report Builder

Report Builder to bezpłatne narzędzie udostępniane przez firmę Microsoft, które pozwala w szybki i łatwy sposób tworzyć definicje raportów. W zależności od wersji serwera raportów (SQL Server) należy odpowiednio dobrać wersję programu Report Builder 2.0 lub 3.0.

system magazynowy WMS SoftwareStudio
admin

Opis programu

Program magazynowy jest nieocenionym narzędziem dla firm, które muszą zarządzać swoimi zapasami. Pomaga firmom śledzić ich zapasy i pozwala im szybko i łatwo znaleźć to, czego potrzebują, kiedy tego potrzebują. Program magazynowy pomaga również firmom zarządzać poziomami zapasów i organizować zapasy.

WMS
program WMS

SQL Azure

SQL AZURE – Zmiany w polityce cenowej Microsoft są wynikiem stałego zaangażowania w dostarczanie klientom efektywnych kosztowo, światowej klasy usług SQL Azure.

WebService

WebService jest technologią, która umożliwia komunikację i wymianę danych między różnymi aplikacjami i systemami. Stanowi ważny element architektury oprogramowania, pozwalając na integrację różnych komponentów w sposób efektywny i bezpieczny.

Podgląd kartoteki magazynowej
SAdam

Podgląd kartoteki magazynowej

Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia podgląd kartoteki magazynowej. Jest to niezwykle przydatne narzędzie, które znajduje zastosowanie w firmach logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Wspomniane rozwiązanie magazynowe opiera się na ewidencji ilościowo wartościowej. Dzięki niemu można skutecznie kontrolować miejsca składowania, unikając nieporządku i chaosu.

Android WMS składanie zamówień
SAdam

Android WMS składanie zamówień

Składanie zamówienia przez punkt handlowy jest prostym procesem, który umożliwia dodawanie pozycji asortymentowych do koszyka zamówień za pomocą terminala Android. Wszystko to odbywa się poprzez skanowanie kodu kreskowego opakowań. Gdy otworzysz okno zamówienia, zobaczysz koszyk zamówień oraz ikonę plusa w prawym dolnym rogu ekranu. To właśnie ta ikona jest odpowiedzialna za dodawanie nowych zamówień i domówień.