Struktura folderów w programie magazynowym

Poznanie struktury folderów w programie magazynowym WMS.net pozwala na lepsze zrozumienie działania systemu i ułatwia jego obsługę.

struktura folderów

Struktura folderów w programie magazynowym WMS.net

Struktura folderów w programie magazynowym WMS.net jest zorganizowana w sposób logiczny i ułatwia zarządzanie plikami oraz dostęp do potrzebnych danych. Dzięki temu użytkownicy mogą efektywnie korzystać z programu i łatwo odnajdywać potrzebne zasoby.

Program magazynowy WMS.net jest wyposażony w klarowną strukturę folderów, co ułatwia zarządzanie plikami i danymi. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdego z głównych folderów w programie.

 1. App_Code: W tym folderze znajdują się pliki z kodami aplikacji. To tutaj przechowywane są skrypty i funkcje niezbędne do działania programu.
 2. App_Data: Ten folder zawiera bazę danych SQL związana z użytkownikami oraz ich personalizacją. Baza ta jest używana podczas logowania Forms oraz konfiguracji kontrolek WebParts.
 3. Bin: W folderze Bin znajdują się skompilowane pliki aplikacji oraz biblioteki, które są nieodłączną częścią programu.
 4. css: To miejsce przeznaczone na arkusze styli, które nadają aplikacji odpowiedni wygląd i formatowanie.
 5. Images: W tym folderze umieszczone są różne obrazki wykorzystywane w aplikacji. To tutaj znajdują się grafiki i ikony.
 6. language: Folder lokalizacji językowej pozwala na definiowanie treści komunikatów wyświetlanych w aplikacji w różnych językach.
 7. pomoc: W folderze pomoc znajdują się pliki instrukcji i pliki pomocy w formie PDF, które mogą być otwierane za pomocą programu Acrobat Reader.
 8. rdlc: Ten folder zawiera pliki konfiguracyjne wydruków Report Viewera, czyli szablony do tworzenia dokumentów i raportów.
 9. Role_Administrator: Pliki w tym folderze są dedykowane użytkownikom o wyższych uprawnieniach i związane są z konfiguracją systemu.
 10. Role_wms: To miejsce, gdzie znajdują się pliki aplikacji odpowiedzialne za standardową grupę użytkowników, którzy obsługują magazyn.
 11. TempReports: Folder TempReports jest wykorzystywany do przechowywania tymczasowych plików, które są eksportowane za pomocą tabeli (WebGrid).
 12. Wparts: Ten folder zawiera stronę startową (Home) wraz z kontrolkami, które można wykorzystać do rozpoczęcia pracy z programem.

Struktura folderów w programie magazynowym

Aplikacje www w technologii ASP.net posiadają pewne standardy w zakresie układu folderów aplikacje, jednak rozwiązania SoftwareStudio posiadają także inne foldery niezbędne do działania aplikacji. Użycie technologii Microsoft do tworzenia rozwiązań dla magazynu jest zasadne, kiedy weźmie się pod uwagę pozycję firmy Microsoft na rynku MSP. Większość użytkowników komputerów korzysta właśnie z oprogramowania systemowego tej firmy. Ponieważ oferujemy więcej na temat struktura folderów w programie magazynowym znajdziesz na tej stronie. to chcemy abyś z tego korzystał!

Struktura Folderów w Programie Magazynowym WMS.net

Wstęp do Struktury Folderów

Program magazynowy WMS.net zapewnia efektywną organizację danych. Struktura folderów jest przejrzysta i intuicyjna. Obejmuje ona różne kategorie, które odpowiadają poszczególnym działaniom w magazynie.

Folder „Dokumenty”

Folder „Dokumenty” zawiera wszelkie niezbędne dokumenty magazynowe. W tym miejscu przechowujemy faktury, zamówienia i inne ważne papiery. Dzięki temu, dostęp do dokumentacji jest szybki i łatwy.

Folder „Inwentaryzacja”

„Inwentaryzacja” to folder dla procesów związanych z kontrolą zapasów. Tutaj znajdują się dane o stanie magazynowym. Dodatkowo, folder pomaga w monitorowaniu zmian i aktualizacji zapasów.

Folder „Raporty”

Folder „Raporty” jest miejscem, gdzie przechowujemy wszelkie wygenerowane raporty. Obejmuje to raporty sprzedaży, stanu magazynu oraz inne analizy. Jego zawartość jest kluczowa dla oceny efektywności pracy magazynu.

Folder „Zarządzanie Towarami”

„Zarządzanie Towarami” to sekcja poświęcona zarządzaniu asortymentem. Znajdziemy tu informacje o produktach, ich dostępności i rozmieszczeniu. Folder ten jest niezbędny dla sprawnego zarządzania towarem.

Podsumowanie

Struktura folderów w programie WMS.net jest zorganizowana i przemyślana. Każdy folder spełnia określoną rolę, co ułatwia zarządzanie magazynem. Dzięki temu, użytkownicy mogą szybko odnaleźć potrzebne informacje i efektywnie zarządzać magazynem.

Pokazana tabela prezentuje strukturę logiczną folderów aplikacji:

Nazwa folderuOpis
App_CodePliki z kodami aplikacji
App_DataBaza danych SQL dotycząca użytkowników i ich personalizacji, wykorzystywana przy logowaniu Forms oraz konfiguracji kontrolek WebParts
BinSkompilowane pliki aplikacji i biblioteki
cssFolder na style
Images …Foldery z obrazkami
languageLokalizacja językowa, pozwala definiować treści komunikatów wyświetlanych w aplikacji
pomocFodler zawiera pliki wyświetlana jako instrukcje i pliki pomocy PDF – wymagany Acrobat Reader
rdlcPliki konfiguracyjne wydruków Report Viewera, czyli szablony wydruku dokumenty i raporty
Role_AdministratorPliki dedykowane dla użytkownika o wyższych prawach, związane z konfiguracją systemu
Role_wmsPliki aplikacji odpowiedzialne za standardową grupę użytkowników obsługi magazynu
TempReportsFolder wykorzystywany do składowania tymczasowych plików eksportowanych za pomocą tabeli (WebGrid)
WpartsFolder zawiera stronę startową (Home) wraz z kontrolkami jakie można wykorzystać

Rozwiązanie WMS dla magazynów

 • Rozszerza funkcjonalność programów Asseco Wapro o szczegółową ewidencję w magazynie.
 • Rejestruje operacje magazynowe i logistyczne.
 • Znajduje zastosowanie w magazynach firm handlowych i produkcyjnych.
 • Integracja na poziomie bazy danych SQL Server pozwala na pracę Online.
 • Dokumenty, kartoteki i kontrahenci są czytane na bieżąco przez program magazynowy WMS.
 • Możliwość wykorzystania modułów na terminale radiowe ze skanerami kodów kreskowych.
 • Chmura obliczeniowa

Termin „chmura obliczeniowa” związany jest z pojęciem wirtualizacji. Model Cloud Computing historycznie wiąże się z przetwarzaniem w sieci. Wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów.

Jak system do zarządzania magazynem pomaga w pracy magazynu?

Skuteczność w zarządzaniu magazynem

System do zarządzania magazynem to niezastąpione narzędzie, które znacząco ułatwia pracę magazynu. Przekroczenie ram czasowych i budżetowych projektu jest najczęściej spowodowane nieprecyzyjnymi lub niekompletnymi wymaganiami. W fazie wdrożenia stanowią one uciążliwy balast dla wszystkich uczestników procesu.

Optymalizacja procesu przeładunku

Podczas przeładunku towarów materiały są przemieszczane pomiędzy skrzynią pojazdu dostawczego a polem odstawczym znajdującym się w magazynie przyjęć. Dzięki systemowi do zarządzania magazynem, ten proces staje się bardziej efektywny i kontrolowany, co pozwala zmniejszyć ryzyko błędów oraz skrócić czas potrzebny na załadunek i rozładunek.

Optymalizacja przyjęć magazynowych i wydań

Podczas przyjęć magazynowych i wydań materiały pozostają na polach odstawczych jak najkrótszy czas i są przemieszczane do strefy składowań lub bezpośrednio są przepakowywane i ładowane na inne pojazdy w celu dalszej spedycji ładunków. Dzięki systemowi magazynowemu, te operacje są bardziej zorganizowane i kontrolowane, co przekłada się na szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie towarów.

Zastosowanie aplikacji na terminale radiowe

Bezpieczny i stabilny system do zarządzania magazynem oferuje aplikacje na terminale radiowe (kolektory) działające w sieci lokalnej WiFi lub przez Internet. Dzięki nim, pracownicy magazynu mają łatwy dostęp do niezbędnych informacji i mogą szybko wykonywać różnego rodzaju operacje, co znacząco usprawnia cały proces zarządzania magazynem.

Podsumowanie

Warto zainwestować w system do zarządzania magazynem, ponieważ pomaga on w optymalizacji pracy magazynu, zwiększa efektywność procesów logistycznych oraz redukuje ryzyko błędów. Dzięki niemu, magazyn staje się bardziej sprawnym i konkurencyjnym miejscem, co przekłada się na zadowolenie klientów i oszczędności czasu oraz kosztów. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat struktury folderów w programie magazynowym, znajdziesz je na naszej stronie internetowej.

Struktura folderów w programie magazynowym

Struktura folderów w programie magazynowym WMS.net jest zorganizowana w sposób logiczny i ułatwia zarządzanie plikami oraz dostęp do potrzebnych danych. Dzięki temu użytkownicy mogą efektywnie korzystać z programu i łatwo odnajdywać potrzebne zasoby.
Struktura folderów w programie magazynowym
Stany magazynowe
System CMMS

Stany magazynowe

Stany magazynowe – Kontroluj swoje zasoby z Studio Magazyn WMS.net. Jeśli prowadzisz magazyn, to wiesz, jak ważne jest zachowanie dokładnej kontroli nad stanami magazynowymi. Dzięki oprogramowaniu Studio Magazyn WMS.net, staje się to proste i efektywne.

Outsourcing IT
SoftwareStudio

Outsourcing IT

Outsourcing IT w logistyce magazynowej oferuje szereg korzyści, począwszy od zwiększenia efektywności operacyjnej, przez redukcję kosztów, po dostęp do specjalistycznej wiedzy i zwiększenie bezpieczeństwa. Wybór odpowiedniego dostawcy usług IT jest kluczowy dla sukcesu tej strategii. Współpraca z doświadczonym i godnym zaufania partnerem IT może przynieść Twojemu przedsiębiorstwu znaczące korzyści i przewagę konkurencyjną na rynku.

WMS ANDROID
SAdam

WMS ANDROID

Program WMS Android, w szczególności WMS.net, dostarcza magazynierom nowoczesne narzędzia do efektywnego zarządzania magazynem. Uruchamiany na mobilnych urządzeniach z wbudowanym skanerem kodów kreskowych, pozwala na szybkie i precyzyjne wykonywanie operacji takich jak przyjmowanie towarów, komisjonowanie, pakowanie oraz przeszukiwanie stanów magazynowych. Integracja z systemem ERP, jak np. SAP, zapewnia ciągłość i spójność danych. Decydując się na program WMS Android, zyskujesz nie tylko nową jakość pracy magazyniera, ale również pewność efektywnego zarządzania swoim magazynem logistycznym.

Przyjęcie do magazynu
Joanna Ciebień

Przyjęcie do magazynu

Efektywne zarządzanie procesem przyjęcia do magazynu jest kluczowe dla prawidłowej pracy magazynu. Dlatego warto zainwestować w program WMS, tak jak Studio WMS.net, który pozwala na automatyzację i kontrolę tego procesu. Nie tylko przyspiesza to proces przyjęcia, ale też eliminuje pomyłki, dzięki czemu magazyn może pracować sprawniej i efektywniej.

Notatki do dokumentu Wz
SAdam

Notatki do wydań bezpośrednich

W dzisiejszym artykule skupimy się na wydaniach bezpośrednich w kontekście zarządzania magazynem przy użyciu Studio WMS.net, oprogramowania magazynowego dostarczanego przez SoftwareStudio. Dowiedz się, dlaczego właściwe notowanie wydań bezpośrednich jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania magazynu.

Nowy dokument ZL

Pozycja menu wyświetla formularz dopisania dokumentu zmiany lokalizacji ZL. Dostępne w formularzu funkcje (górny pasek poleceń): ZAPISZ – polecenie zapisuje dokument ze statusem: zatwierdzony. Po zapisaniu dokumentu zostaje wyświetlony rejestr MAGAZYN / Przesunięcia / Dokumenty ZL