Parametry aplikacji

Parametry aplikacji

W systemie Android WMS istnieje możliwość przypisania kodu EAN do asortymentu. Aby to zrobić, magazynier musi podać indeks towaru, dla którego chce przypisać kod EAN. System sprawdza, czy taka operacja jest możliwa dla wybranego asortymentu, a następnie przypisuje zeskanowany kod EAN do towaru. Dzięki tej funkcji, proces składania zamówień staje się bardziej efektywny i precyzyjny.

Oprogramowanie Warehouse Management System

Podstawowym celem oprogramowania WMS jest zapewnienie kompleksowego obrazu magazynu i jego operacji. Pozwala kierownikom magazynu śledzić stany magazynowe, monitorować zamówienia i optymalizować procesy magazynowe. Oprogramowanie WMS pomaga również obniżyć koszty, automatyzując procesy i zapewniając wgląd w stan magazynu w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie Warehouse Management System (WMS) jest kluczowym elementem każdej operacji magazynowej. Został zaprojektowany, aby pomóc kierownikom magazynów i operatorom usprawnić ich procesy, zwiększyć wydajność i obniżyć koszty. Oprogramowanie WMS służy do zarządzania zapasami, śledzenia zamówień i optymalizacji operacji magazynowych.

Wybierając oprogramowanie WMS, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych parametrów. Po pierwsze, oprogramowanie powinno umożliwiać integrację z istniejącymi systemami i procesami. Dzięki temu oprogramowanie WMS będzie kompatybilne z istniejącymi systemami i procesami oraz będzie łatwe do wdrożenia.

Po drugie, oprogramowanie WMS powinno zapewniać wgląd w stan magazynu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu kierownicy magazynów będą mogli monitorować stany magazynowe, śledzić zamówienia i optymalizować procesy magazynowe.

Po trzecie, oprogramowanie WMS powinno zapewniać szczegółowe raporty i analizy. Umożliwi to kierownikom magazynów identyfikację obszarów wymagających poprawy i podejmowanie świadomych decyzji.

Wreszcie, oprogramowanie WMS powinno być łatwe w użyciu i zrozumiałe. Dzięki temu kierownicy i operatorzy magazynów będą mogli szybko i łatwo korzystać z oprogramowania do zarządzania operacjami magazynowymi.

Biorąc pod uwagę te parametry, kierownicy i operatorzy magazynów mogą wybrać odpowiednie oprogramowanie WMS dla swojego magazynu. Oprogramowanie WMS może pomóc usprawnić operacje magazynowe, zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Za pomocą ustawień opcjonalnych parametrów można zmienić sposób działania i wyświetlania okien aplikacji terminala. Parametry są ustawiane globalnie dla całej aplikacji z poziomu modułu administratora.

Lista parametrów

Sposób wyświetlania MENU – TRMLMENU
Przycisk Minimalizuj -TRMLMinimizeBox
Przycisk Maxymalizuj- TRMLMaximizeBox
Ustaw zawsze na wierzchu- TRMLTopMost
Przyciski w prawym górnym rogu ekranu – TRMLControlBox
Miejsce okna przy uruchomieniu – TRMLStartPosition
Dla Manual określenie miejsca od lewej strony – TRMLPositionLeft
Dla Manual określenie od górnej krwędzi okna – TRMLPositionTop

Sposób wyświetlania MENU

Parametr TRMLMENU pozwala określić w jaki sposób zdefiniowane menu będzie prezentowane użytkownikom modułu terminal. Dostępne są ustawienia: Details, LargeIcon, SmallIcon, List, Tile. Obok prezentacja kilku wybranych sposobów wyświetlania menu w programie.

Miejsce okna przy uruchomieniu

Okno aplikacji może być wyświetlane w różnym miejscu na ekranie zmieniając wartość parametru TRMLStartPosition. Do dyspozycji jest kilka opcji: CenterScreen, Manual, CenterParent, WindowsDefaultBounds, WindowsDefaultLocation. W przypadku wybrania Manual należy wskazać miejsce wyświetlania definiując wartości parametrów: TRMLPositionLeft aby określić ile pikseli od lewej strony ekranu ma być wyświetlane okno aplikacji, TRMLPositionTop określający ile pikseli od górnej krawędzi ma być wyświetlane okno. Można ustawić też parametr TRMLPositionLeft z wartością MAX wówczas program przesunie okno aplikacji maksymalnie do prawej strony ekranu.

Przyciski sterujące oknem

Lista 3 parametrów pozwala na zdecydowanie czy pracownik będzie mógł zmniejszać, zwiększać i zamykać okna aplikacji terminalowej. Domyślnie na górnym pasku okien aplikacji nie ma przycisków do sterowania rozmiarem, ale wprowadzając parametry TRMLMinimizeBox, TRMLMaximizeBox, TRMLControlBox i ustawiając wartości True lub False możemy zdecydować czy będą przyciski dostępne.

Okno zawsze na wierzchu

Za pomocą parametru TRMLTopMost ustawionego na True wymuszamy otwieranie okien aplikacji terminalowej zawsze na wierzchu, tak że pozostałe okna i aplikacje systemu Windows znajdują się „pod” oknem programu Terminal. Zapewnia to możliwość pracy z priorytetem, aby użytkownik niechcący nie ukrył okna pod oknami innego programu.

Program do gospodarki magazynowej
SAdam

Program do gospodarki magazynowej

Programy do gospodarki magazynowej, takie jak WMS.net, enova, SAP, WAPRO i Microsoft Dynamics NAV, stanowią kluczowe narzędzia dla efektywnego zarządzania zapasami. Oferują zaawansowane funkcje, umożliwiające pełną kontrolę nad procesami magazynowymi, minimalizację błędów, optymalizację przestrzeni magazynowej oraz skrócenie czasu realizacji zamówień.

Android program magazynowy
SAdam

Android program magazynowy

WMS Android, tak jak WMS.net od firmy SoftwareStudio, jest rozwiązaniem, które umożliwia firmom wykorzystanie potencjału mobilnych urządzeń w zarządzaniu magazynem. Dzięki mobilności, intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i integracji z SAP, WMS Android przyczynia się do zwiększenia wydajności, precyzji i kontroli nad magazynem. Decydując się na WMS Android, firmy mogą skorzystać z zalet mobilności i nowoczesnej technologii, aby osiągnąć doskonałość operacyjną w zarządzaniu magazynem.

Program magazynowy online dla klienta
SAdam

Program magazynowy online dla klienta

Klient magazynu korzysta z aplikacji magazynowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Naszymi narzędziami są serwer Microsoft Windows Server, SQL Server oraz IIS Server. Dzięki temu, klient ma dostęp do programu magazynowego online, co zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i wygodę obsługi.

Parametry aplikacji

Podstawowym celem oprogramowania WMS jest zapewnienie kompleksowego obrazu magazynu i jego operacji. Pozwala kierownikom magazynu śledzić stany magazynowe, monitorować zamówienia i optymalizować procesy magazynowe. Oprogramowanie WMS pomaga również obniżyć koszty, automatyzując procesy i zapewniając wgląd w stan magazynu w czasie rzeczywistym.
DEMO
Zlecenia wydania
Joanna Ciebień

Zlecenia wydania

Studio WMS.net, stworzone przez firmę SoftwareStudio, to potężne i zaawansowane oprogramowanie magazynowe, które ma za zadanie zrewolucjonizować zarządzanie Twoim magazynem. Nasza aplikacja WMS (Warehouse Management System) to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia Ci kontrolowanie, nadzorowanie i optymalizowanie wszelkich procesów związanych z przechowywaniem i wydawaniem towarów.

Menu

Wyświetla listę transakcji jakie można wykorzystać w menu Terminal. Z tego poziomu możemy dodać nowe pozycje lub deaktywować. Tabela zawiera „projekt” menu, a więc w jakiej kolejności z jakim opisem i jaką ikoną będzie zawierać

Skorowidze
SAdam

Skorowidze

W każdym zaawansowanym systemie zarządzania magazynem, takim jak Studio System, skorowidze odgrywają kluczową rolę. Są one niezbędne dla efektywnego porządkowania, wyszukiwania i zarządzania danymi magazynowymi. W tym artykule przyjrzymy się, jak skorowidze w Studio System wspierają pracę administratorów magazynów, umożliwiając im szybsze i bardziej efektywne zarządzanie zasobami.

Instalacja aplikacji WMS na terminal Windows Mobile

Instalacja aplikacji WMS na terminal Windows Mobile

Aplikacja Studio WMS.net jest przeznaczona do instalacji na terminalach Windows Mobile. Program ten działa na systemach Windows Mobile 5.0 i nowszych. ...
Terminal Android

Terminal Android

Program magazynowy WMS.net to rozwiązanie, które rewolucjonizuje zarządzanie magazynem. Terminal Android WMS umożliwia użytkownikom dostosowanie systemu do i...
WMS_PZ_A

WMS_PZ_A

Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia efektywną obsługę transakcji oznaczonych kodem WMS_PZ, które są przeznaczone do przyjmowania towaru na magaz...
WMS_STANY

WMS_STANY

Wraz z programem magazynowym Studio WMS.net masz możliwość sprawdzenia stanów magazynowych w prosty i szybki sposób. Dzięki funkcji WMS_STANY, możesz sprawd...
WMS_WZ_A

WMS_WZ_A

Program magazynowy Studio WMS.net to niezastąpione narzędzie w zarządzaniu magazynem. Jednym z ważnych procesów w magazynie jest dokładne i szybkie wydaw...
WMS_ZL_A_A

WMS_ZL_A_A

Aplikacja Studio WMS.net, znana również jako Studio Magazyn, jest narzędziem, które rewolucjonizuje procesy wydania magazynowego. Pozwala ona na automatyzację tych...
WMS_ZL_P_A

WMS_ZL_P_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_P służy do dopisania dokumentu Zmiany Lokalizacji całej palety. W pierwszym kroku należy zeskanować kod lokalizacji, z kt...
Oprogramowanie Terminala

Oprogramowanie Terminala

Oprogramowanie Terminala mobilnego w magazynie Studio WMS.net stanowi niezbędny element gospodarki magazynowej, zwłaszcza w przypadku magazynów wysokiego sk...
Instalacja aplikacji Terminal WMS

Instalacja aplikacji Terminal WMS

Instalacja Terminala WMS to stosunkowo prosty proces, który można wykonać w kilku prostych krokach. Dzięki odpowiedniej konfiguracji i konfiguracji fir...
Konfiguracja użytkowników programu Terminal WMS

Konfiguracja użytkowników programu Terminal WMS

W programie magazynowym Studio WMS.net, konfiguracja użytkowników programu Terminal WMS jest kluczowym etapem. Logowanie do zdalnego pulpitu jest weryfikowane p...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...