Platforma StudioSystem to niesamowicie elastyczne rozwiązanie pozwalające projektować tzw pulpity menadżerskie (kokpity – dashboards). Pulpit składa się z dowolnej ilości mniejszych okienek (położenie i rozmiar każdego z nich jest osobno definiowany), która zawierają każde inną transakcję wyświetlającą interesujące użytkownika informacje.

Wyświetlona może być dowolna transakcja w ramach programu StudioSystem, jak i każda inna dowolna strona internetowa np. kursy walut.

Poniżej przedstawiono uruchomiony ekran transakcji role_sys/dashboard.aspx zawierający zdefiniowane jedno okno na pulpicie.

dashboard

 

Okno wyświetlane jest w określonym miejscu i rozmiarze zaprojektowanym przez administratora, jednak użytkownik może swobodnie zmieniać rozmiar okna, minimalizując je lub maksymalizując na ekranie. Ponadto okno można swobodnie przesuwać na ekranie w dowolne miejsce w ramach okna głównego aplikacji – patrz ekran programu poniżej.

dashboard 2

 

Możemy zmienić rozmiar okna rozciągając jego narożniki za pomocą myszki w każdym kierunku lub zmieniając rozmiar okna na MAKSYMALIZUJ

dashboard maksymalizuj

 

lub minimalizuj

dashboard minimalizuj

 

Pulpit może zawierać dowolną ilość okien, przykładowo dodajemy drugie okno

dashboard 2 okna

 

Mając zdefiniowane 2 okna, otrzymamy pulpit

dashboard widok okien

 

 

Wyświetlania raportów w tabeli za pomocą transakcji div_grid.aspx

W okienku na pulpicie można wyświetlać krótki i szybkie syntetyczne raporty w celu zaprezentowania ogólnej informacji np. tendencje i zmiany w czasie, planowane wizyty itp.

Zaprojektowanie takiego zapytania do raportu przygotowuje się w standardowy sposób wykorzystując konfigurację zapytań SQL np, w folderze RAPORTY dodajemy zapytania dla dwóch raportów:

  • DSB_DPHAN_MONTH – zwracający miesięcznie ilości sprzedaży zarejestrowanej w systemie.
  • DSB_WIZYTY_PLANOWANE – zwracający listę zaplanowanych w programie pokazując planowaną datę spotkania, kontrahenta i miejscowość.

Zapytania można wykonać i wyświetlić za pomocą standardowej transakcji x_grid.aspx, jednak jest to mocno rozbudowana transakcja, dlatego można skorzystać z transakcji zwracającej prostą tabelę sformatowaną za pomocą znaczników <DIV>. Zaletą jest szybkość tworzenia widoku tabeli z otrzymanymi danymi.

dashboard div_grid