Wiele informacji można dopisywać i edytować w bazie za pomocą uniwersalnej transakcji x_insert_update.aspx

 

Transakcja ta na podstawie zdefiniowanych parametrów buduje dynamicznie formularz składający się z różnych kontrolek. Rozwiązanie pozwala projektować proste formularze dopisywania i edycji danych zapisanych w bazie SQL.

konfiguracja platformy insert update