Dopisanie zlecenia wydania

Dopisanie zlecenia wydania

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja umożliwiająca dopisanie nowego dokumentu ZWZ (Zlecenie Wydania ZWZ). Jest to ważne narzędzie, które pozwala na skuteczne zarządzanie dokumentacją magazynową.

Zarządzanie dokumentacją magazynową w systemie Studio WMS.net

Funkcja DOPISZ w oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net to nieocenione narzędzie dla firm, które chcą skutecznie zarządzać dokumentacją magazynową. Dzięki automatycznie nadawanym numerom referencyjnym i możliwości integracji z zeskanerami, proces dodawania dokumentów ZWZ staje się bardziej efektywny i precyzyjny. To kluczowy element w zarządzaniu magazynem wysokiego składowania przy użyciu systemu WMS.

Aby dopisać nowy dokument ZWZ, wystarczy uruchomić funkcję DOPISZ. Po jej wywołaniu, system wyświetli formularz, w którym można wprowadzić dane nowego dokumentu.

Jednym z kluczowych elementów dokumentu ZWZ jest jego numer referencyjny. Warto zaznaczyć, że numer ten jest nadawany automatycznie przez system i zostaje wyświetlony w formularzu. Dzięki temu proces tworzenia dokumentu staje się bardziej efektywny i nie wymaga ręcznego nadawania numerów.

Formularz dopisania nowego dokumentu ZWZ pozwala użytkownikom wprowadzić wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane o produktach, ilości, daty czy inne istotne szczegóły. Dzięki temu można precyzyjnie zdefiniować treść dokumentu i zapewnić dokładność w zarządzaniu magazynem.

Dodatkowo, system magazynowy Studio WMS.net umożliwia integrację z różnymi urządzeniami, w tym zeskanerami. To oznacza, że można używać programu magazynowego ze skanerem do jeszcze szybszego i precyzyjniejszego dodawania dokumentów ZWZ.

Zarządzanie dokumentacją magazynową w systemie Studio WMS.net

zlecenia wydania

Funkcja DOPISZ dla dokumentów ZWZ

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja umożliwiająca dopisanie nowego dokumentu ZWZ (Zlecenie Wydania ZWZ). Jest to ważne narzędzie, które pozwala na skuteczne zarządzanie dokumentacją magazynową.

Prosty proces tworzenia nowego dokumentu

Aby dopisać nowy dokument ZWZ, wystarczy uruchomić funkcję DOPISZ. Po jej wywołaniu, system wyświetli formularz, w którym można wprowadzić dane nowego dokumentu.

Automatycznie nadawane numery referencyjne

Jednym z kluczowych elementów dokumentu ZWZ jest jego numer referencyjny. Warto zaznaczyć, że numer ten jest nadawany automatycznie przez system i zostaje wyświetlony w formularzu. Dzięki temu proces tworzenia dokumentu staje się bardziej efektywny i nie wymaga ręcznego nadawania numerów.

Precyzyjne definiowanie treści dokumentu

Formularz dopisania nowego dokumentu ZWZ pozwala użytkownikom wprowadzić wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane o produktach, ilości, daty czy inne istotne szczegóły. Dzięki temu można precyzyjnie zdefiniować treść dokumentu i zapewnić dokładność w zarządzaniu magazynem.

Integracja z urządzeniami, w tym zeskanerami

Dodatkowo, system magazynowy Studio WMS.net umożliwia integrację z różnymi urządzeniami, w tym zeskanerami. To oznacza, że można używać programu magazynowego ze skanerem do jeszcze szybszego i precyzyjniejszego dodawania dokumentów ZWZ.

Podsumowanie

Funkcja DOPISZ w oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net to nieocenione narzędzie dla firm, które chcą skutecznie zarządzać dokumentacją magazynową. Dzięki automatycznie nadawanym numerom referencyjnym i możliwości integracji ze skanerami, proces dodawania dokumentów ZWZ staje się bardziej efektywny i precyzyjny. To kluczowy element w zarządzaniu magazynem wysokiego składowania przy użyciu systemu WMS.

zlecenia wydania dokument

Dopisanie nowego dokumentu ZWZ jest możliwe dzięki uruchomieniu funkcji DOPISZ. Po wywołaniu funkcji zostaje wyświetlony formularz dopisania nowego dokumentu.

Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku funkcji.

Nagłówek dokumentu składa się z sześciu zakładek.

W zakładce DOKUMENT ZWZ należy z list rozwijanych wybrać kontrahenta, odbiorcę, miejsce dostawy oraz pracownika skojarzonego z dopisywanym dokumentem.

Wybór informacji usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera np. nazwa kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE możemy wpisać Numer dowodu, Odpowiedzialny oraz Uwagi – wypełnienie tych pól nie jest obowiązkowe.

W zakładce CECHY mamy możliwość wpisania poszczególnych cech dopisywanego dokumentu oraz uwag do wprowadzanych cech.

W zakładce FOTO mamy możliwość dołączenia do dopisywanego dokumentu dowolnej ilości załączników w postaci zdjęć w formacie JPG. Aby dołączyć zdjęcie do dopisywanego dokumentu należy skorzystać z przycisku – funkcji PRZEGLĄDAJ. Po wybraniu polecenia zostaje wyświetlone okno wyboru pliku. Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisana zdjęcia. Dołączenie zdjęcia do kartoteki wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZDJĘCIE.

Pozycja dokumentu ZWZ dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj asortymentu. Przez użycie przycisku  wyświetlona zostaje kartoteka asortymentowa. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).

W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość asortymentu, która ma zostać wydana.

Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona na liście dopisanych pozycji.

Program blokuje dopisanie pozycji z ilością 0.

Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X.

Dopisane pozycje zostają wyświetlone w dokumencie ZWZ.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.

Dokument ZWZ może zostać zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu ZWZ – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ. Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR ZWZ wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Możliwe jest również zrezygnowanie z zapisania wprowadzonych danych. Do tego celu wykorzystujemy polecenie ANULUJ.

Ewidencja narzędzi w firmie
SAdam

Ewidencja narzędzi w firmie

Ewidencja narzędzi w firmach usługowych i produkcyjnych jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy. Wybór odpowiedniego oprogramowania do ewidencji narzędzi, takiego jak te oferowane przez Software Studio, pozwala na automatyzację procesów, utrzymanie centralnej bazy danych, kontrolę nad stanem posiadania oraz dokładne rozliczanie pracowników. Dzięki temu firma może skutecznie zarządzać swoimi zasobami narzędziowymi i uniknąć strat oraz niepotrzebnych wydatków.

Administrator magazynu narzędzi
SAdam

Administrator magazynu narzędzi

Dzięki TCS.net administrator magazynu narzędzi może efektywnie zarządzać całym cyklem życia narzędzi – od przyjęcia, poprzez ewidencję, wypożyczenia, przeglądy, aż po zakończenie eksploatacji. System ten zapewnia precyzyjne monitorowanie stanów magazynowych, optymalizację procesów, zwiększenie efektywności pracy oraz poprawę bezpieczeństwa narzędzi.

Instalacja bazy MS SQL
SAdam

Instalacja bazy MS SQL

Jeśli jesteś klientem firmy SoftwareStudio i planujesz korzystać z naszego programu magazynowego WMS.net, konieczna będzie instalacja bazy danych MS SQL. W tym artykule omówimy kroki niezbędne do prawidłowej instalacji tej bazy na potrzeby naszego oprogramowania.

Dopisanie zlecenia wydania

Funkcja DOPISZ w oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net to nieocenione narzędzie dla firm, które chcą skutecznie zarządzać dokumentacją magazynową. Dzięki automatycznie nadawanym numerom referencyjnym i możliwości integracji z zeskanerami, proces dodawania dokumentów ZWZ staje się bardziej efektywny i precyzyjny. To kluczowy element w zarządzaniu magazynem wysokiego składowania przy użyciu systemu WMS.
DEMO
dppal_kp_insert.aspx
SAdam

dppal_kp_insert.aspx

Program magazynowy, taki jak „Studio WMS.net” oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jedną z tych funkcji jest możliwość tworzenia kart paletowych za pomocą transakcji dppal_kp_insert.aspx. W tym artykule omówimy, jak ta transakcja pomaga w oznaczaniu palet i generowaniu kodów kreskowych.

Priorytet
SAdam

Priorytet

W systemie magazynowym dla dokumentów wydań, priorytety odgrywają istotną rolę. Te ważne narzędzia pomagają w efektywnym zarządzaniu magazynem, zwłaszcza w kontekście dostaw i wysyłek. Dzięki nim można zapewnić płynny przepływ towarów, co ma kluczowe znaczenie dla efektywności logistycznej.

Framework
SAdam

Framework

Program magazynowy wersja Framework WMS to nowoczesne oprogramowanie magazynowe, które zapewnia kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi. Wykorzystuje on framework WMS (Warehouse Management System), który dostarcza zaawansowane funkcje i narzędzia, umożliwiające optymalizację procesów logistycznych i efektywne zarządzanie magazynem.

Dopisanie zlecenia wydania

Dopisanie zlecenia wydania

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja umożliwiająca dopisanie nowego dokumentu ZWZ (Zlecenie Wydania Z...
Modyfikacja dokumentu

Modyfikacja dokumentu

Oprogramowanie magazynowe WMS.net umożliwia modyfikację dokumentów, takich jak Zlecenie Wydania ZWZ, w trybie edycji. Aby rozpocząć edycję, należy użyć p...
Notatki

Notatki

W dzisiejszym artykule omówimy, jak Studio WMS.net, oprogramowanie magazynowe oferowane przez SoftwareStudio, pomaga w efektywnym zarządzaniu magazynem, s...
Nowe zlecenie wydania

Nowe zlecenie wydania

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez firmę SoftwareStudio, istnieje funkcja, która umożliwia tworzenie nowych zleceń wydania (ZWZ). Jed...
Podgląd dokumentu zlecenia wydania

Podgląd dokumentu zlecenia wydania

W systemie magazynowym Studio WMS.net, oferowanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja umożliwiająca podgląd dokumentu zlecenia wydania (ZWZ). Ta fu...
Priorytet

Priorytet

Program magazynowy WMS.net umożliwia wygodne zarządzanie zleceniami wydania ZWZ. Dzięki funkcji Priorytet, jesteśmy w stanie zmienić priorytet w dokumencie bez ...
Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu

W systemach magazynowych, takich jak Studio WMS.net dostarczane przez SoftwareStudio, wydruk dokumentu to czynność niezbędna do zachowania precyzyjnej do...
Zlecenia wydań oczekujące na realizacje

Zlecenia wydań oczekujące na realizacje

To ważne narzędzie, szczególnie w magazynach wysokiego składowania, gdzie precyzyjne zarządzanie dokumentami ZWZ jest niezbędne. Program WMS Android dostę...
Import zlecenia wydania (zamówienia)

Import zlecenia wydania (zamówienia)

W programie magazynowym WMS.net istnieje funkcja umożliwiająca import zleceń przyjęcia oraz wydania z pliku XLS, który może zostać dostarczony przez Kontra...
Kreator zatwierdzania zleceń

Kreator zatwierdzania zleceń

W programie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja kreatora zatwierdzania zleceń. Ten narzędziowy kreator pozwala n...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...