Import zlecenia wydania (zamówienia)

Import zlecenia wydania (zamówienia)

W programie magazynowym WMS.net istnieje funkcja umożliwiająca import zleceń przyjęcia oraz wydania z pliku XLS, który może zostać dostarczony przez Kontrahenta-Zleceniodawcę. Przeanalizujmy, jak korzystać z tej pozycji menu i dokonać importu zleceń.

Import zlecenia wydania (zamówienia) w programie magazynowym WMS.net

Podsumowując, funkcja importu zleceń z pliku Excel w programie magazynowym WMS.net to narzędzie, które usprawnia procesy magazynowe i eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych. Dzięki temu można szybko reagować na zlecenia od Kontrahentów-Zleceniodawców i skutecznie nimi zarządzać.

Po uruchomieniu menu „Import Zleceń z pliku Excel” pojawia się okno, które jest interfejsem do przeprowadzenia tego procesu. Warto zaznaczyć, że ta funkcja jest niezwykle przydatna, gdy konieczne jest szybkie i dokładne zaimportowanie zleceń z zewnętrznego źródła.

Korzystając z tego narzędzia, użytkownik może łatwo zaimportować zlecenia wydania (zamówienia) bez konieczności ręcznego wprowadzania wszystkich danych. To znacząco skraca czas i minimalizuje ryzyko błędów.

Proces importu polega na wybraniu odpowiedniego pliku Excel, który zawiera zlecenia, a następnie zdefiniowaniu mapowania kolumn z pliku XLS na odpowiednie pola w programie magazynowym. To sprawia, że importowane dane są automatycznie umieszczane we właściwych miejscach.

Po zakończeniu importu, użytkownik ma dostęp do zleceń wydania (zamówień) w programie, co pozwala na dalszą pracę z nimi, taką jak przydzielanie zasobów czy planowanie dostaw.

Import zlecenia wydania (zamówienia) z programem magazynowym WMS.net

Program magazynowy WMS.net oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jedną z tych funkcji jest możliwość importowania zleceń wydania (zamówień) z pliku Excel. W tym artykule omówimy, jak korzystać z opcji „Import zlecenia wydania” w programie WMS.net.

Pozycja menu „Import zleceń z pliku Excel” umożliwia użytkownikom zaimportowanie zleceń przyjęcia oraz wydania z pliku XLS. Ten plik może być przesłany przez Kontrahenta-Zleceniodawcę, co jest wygodnym sposobem przekazywania informacji o zamówieniach.

Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy uruchomić menu i wybrać odpowiednią opcję. Po wykonaniu tego kroku, pojawi się okno, które umożliwia użytkownikowi przesłanie pliku Excel.

Warto zaznaczyć, że importowanie zleceń z pliku Excel jest szybkim i efektywnym sposobem wprowadzania danych do systemu magazynowego. Pozwala to uniknąć ręcznego wprowadzania każdego zlecenia, co może być czasochłonne i podatne na błędy.

Kiedy plik zostanie zaimportowany, program magazynowy automatycznie uwzględni te zlecenia i umożliwi ich dalszą obsługę. To ważne narzędzie dla firm, które pragną usprawnić proces przyjmowania i wydawania towarów w magazynie.

Podsumowując, funkcja „Import zlecenia wydania” w programie magazynowym WMS.net to praktyczne rozwiązanie, które pozwala zaimportować zlecenia z pliku Excel w prosty i efektywny sposób. Dzięki temu można zwiększyć efektywność zarządzania magazynem i uniknąć błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych.

Zaimportowanie zleceń z pliku Excel

Pozycja menu import Zleceń z pliku Excel umożliwia zaimportowanie zleceń przyjęcia oraz wydania z pliku XLS przesłanego przez Kontrahenta-Zleceniodawcę.

Uruchomienie menu powoduje pojawienie się okna

import zlecenia excel

Po uruchomieniu przycisku PRZEGLĄDAJ należy wskazać ścieżkę zapisania pliku XLS

import zlecenia excel

Po wskazaniu pliku potwierdzamy poleceniem OTWÓRZ

import zlecenia excel

Następnie potwierdzamy operację korzystając z funkcji IMPORTUJ DANE.

Zaimportowane dokumenty są zapisane do bufora. Aby przystąpić do ich realizacji należy je najpierw zatwierdzić.

Poniżej przykładowy plik XLS

import zlecenia excel

Opis pól:

 • ANALITYKA – Numer analityczny Zleceniodawcy nadany w systemie WMS.net. Wypełnienie pola jest obowiązkowe.
 • TYPDOK – pole określające typ zlecenia. Dopuszczalne wartości to ZWZ (zlecenie wydania) oraz ZPZ (zlecenie przyjęcia). Wypełnienie pola wymagane.
 • NRFAKTURY – pole zawierające numer dokumentu zleceniodawcy – pole informacyjne, nie wymagane
 • NRZAMOW – pole zawiera numer zamówienia Zleceniodawcy – pole obowiązkowe przy składaniu zlecenia wydania (ZWZ).
 • NAZWISKO – Imię i nazwisko odbiorcy zamówienia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • SKROCO – nazwa skrócona odbiorcy. Pole wykorzystywane w przypadku gdy odbiorca towaru jest firma. Wypełnienie pola nie jest wymagane.
 • KOD – kod pocztowy odbiorcy zamówienia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • MIEJSCOWOSC – miejscowość zamieszkania odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • ULICA – ulica zamieszkania odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • KRAJ – kraj zamieszkania odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • TELEFON – telefon odbiorcy zlecenia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • MAIL – adres e-mail odbiorcy zamówienia. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • SPEDYTOR – pole do wpisania o wyborze nazwy spedytora. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • TRYB – pole do wpisania trybu przesyłki. Wypełnienie pola obowiązkowe w przypadku zlecenia wydania.
 • POBRANIE – pole służące do wpisania wartości pobrania. Pole wymagane przy zleceniu wydania, jeżeli jako tryb przesyłki zostało wpisane pobranie.
 • INDEKS – indeks towaru zgodny z indeksem w systemie WMS.net. Wypełnienie pola obowiązkowe.
 • ILOSC – ilość towaru do wydania (zlecenie ZWZ) lub przyjęcia (zlecenie ZPZ)
 • UWAGI – pole do wpisania dowolnej informacji. Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe.

Windows Azure - Witryny sieci WEB
SAdam

Windows Azure – Witryny sieci WEB

Windows Azure oferuje doskonałe rozwiązania dla tworzenia i hostowania witryn internetowych. Dzięki tej platformie, możliwe jest szybkie i łatwe wdrażanie witryn w środowisku chmury, co pozwala firmom na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb i natężenia ruchu.

Cloud Computing
SAdam

Cloud Computing

Chmura obliczeniowa to nowoczesny model przetwarzania, który opiera się na korzystaniu z usług dostarczanych przez zewnętrzne organizacje. W ramach tego modelu, funkcjonalność jest postrzegana jako usługa, która dostarcza wartość dodaną użytkownikowi, oferowana przy użyciu konkretnego oprogramowania i infrastruktury.

Oprogramowanie do magazynu
SAdam

Oprogramowanie do magazynu

Oprogramowanie do magazynu WMS.Net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych. Przedstawiony poniżej zakres funkcjonalny jest przykładowy i uzależniony od rodzaju zakupionej wersji programu i zakresu przeprowadzanych wdrożeń. Nowoczesne rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera.

Import zlecenia wydania (zamówienia)

Podsumowując, funkcja importu zleceń z pliku Excel w programie magazynowym WMS.net to narzędzie, które usprawnia procesy magazynowe i eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych. Dzięki temu można szybko reagować na zlecenia od Kontrahentów-Zleceniodawców i skutecznie nimi zarządzać.
DEMO
Nowe wydanie WZ
SAdam

Nowe wydanie WZ

W programie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja umożliwiająca dodawanie nowych dokumentów wydania towaru z magazynu WZ. W tym artykule omówimy kroki, które należy podjąć, aby utworzyć nowe wydanie WZ.

Przesunięcia międzymagazynowe
SAdam

Przesunięcia międzymagazynowe

Przesunięcia międzymagazynowe są niezbędne w sytuacjach, gdy towar musi zostać przeniesiony z jednej lokalizacji magazynowej do innej. Może to być spowodowane zmianą zapotrzebowania, rotacją towarów lub potrzebą dostarczenia produktów do określonej lokalizacji. Dlatego też system WMS oferuje funkcjonalność umożliwiającą przeprowadzenie tych operacji w sposób kontrolowany i efektywny.

Android WMS stany na lokalizacji
SAdam

Android WMS stany na lokalizacji

Pozycja „Stany na lokalizacji” umożliwia wyświetlenie stanów asortymentowych na zeskanowanej lokalizacji, czyli miejscu przechowywania towarów. Aby to zrobić, wystarczy otworzyć okno i zeskanować kod kreskowy lokalizacji lub wprowadzić adres ręcznie. Dzięki temu będziemy mogli uzyskać pełną listę pozycji asortymentowych znajdujących się na danej lokalizacji, wraz z ich aktualnymi stanami, datami ważności oraz numerami serii.

Dopisanie zlecenia wydania

Dopisanie zlecenia wydania

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja umożliwiająca dopisanie nowego dokumentu ZWZ (Zlecenie Wydania Z...
Modyfikacja dokumentu

Modyfikacja dokumentu

Oprogramowanie magazynowe WMS.net umożliwia modyfikację dokumentów, takich jak Zlecenie Wydania ZWZ, w trybie edycji. Aby rozpocząć edycję, należy użyć p...
Notatki

Notatki

W dzisiejszym artykule omówimy, jak Studio WMS.net, oprogramowanie magazynowe oferowane przez SoftwareStudio, pomaga w efektywnym zarządzaniu magazynem, s...
Nowe zlecenie wydania

Nowe zlecenie wydania

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez firmę SoftwareStudio, istnieje funkcja, która umożliwia tworzenie nowych zleceń wydania (ZWZ). Jed...
Podgląd dokumentu zlecenia wydania

Podgląd dokumentu zlecenia wydania

W systemie magazynowym Studio WMS.net, oferowanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja umożliwiająca podgląd dokumentu zlecenia wydania (ZWZ). Ta fu...
Priorytet

Priorytet

Program magazynowy WMS.net umożliwia wygodne zarządzanie zleceniami wydania ZWZ. Dzięki funkcji Priorytet, jesteśmy w stanie zmienić priorytet w dokumencie bez ...
Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu

W systemach magazynowych, takich jak Studio WMS.net dostarczane przez SoftwareStudio, wydruk dokumentu to czynność niezbędna do zachowania precyzyjnej do...
Zlecenia wydań oczekujące na realizacje

Zlecenia wydań oczekujące na realizacje

To ważne narzędzie, szczególnie w magazynach wysokiego składowania, gdzie precyzyjne zarządzanie dokumentami ZWZ jest niezbędne. Program WMS Android dostę...
Import zlecenia wydania (zamówienia)

Import zlecenia wydania (zamówienia)

W programie magazynowym WMS.net istnieje funkcja umożliwiająca import zleceń przyjęcia oraz wydania z pliku XLS, który może zostać dostarczony przez Kontra...
Kreator zatwierdzania zleceń

Kreator zatwierdzania zleceń

W programie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja kreatora zatwierdzania zleceń. Ten narzędziowy kreator pozwala n...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...