Zakładanie i edycja kartotek handlowców, czyli pracowników firmy, którzy realizują spotkania i sprzedaż poprzez bezpośredni kontakt z klientami. Aby móc rejestrować wizyty handlowców należy każdemu z handlowców założyć indywidualną kartotekę, do tego celu służy transakcja handlowiec_insert.aspx

Transakcja po uruchomieniu udostępnia kilka zakładek:

  • DANE PODSTAWOWE
  • DANE DODATKOWE
  • CECHY
  • NOTATKI

DANE PODSTAWOWE

handlowiec_insert

 

DANE DODATKOWE

handlowiec_insert dane dodatkowe

 

CECHY

Wyświetla standardową transakcję x_cechy.aspx pozwalającą na rejestrowanie cech dla kodu CPR

handlowiec_insert cechy

 

NOTATKI

Wyświetla standardową transakcję x_uwagi.aspx dla numeru referencyjnego kartoteki

handlowiec_insert notatki