Sekcja Systemowe

Sekcja Systemowe

Skorowidze systemowe stanowią kluczowy element w zarządzaniu nowoczesnym magazynem. Ułatwiają one organizację i dostęp do informacji. Dzięki nim, pracownicy mogą szybko odnaleźć potrzebne dane. Skorowidze te wpływają na efektywność pracy w magazynie.

Znaczenie Systemów Skorowidzów w Zarządzaniu Magazynem

Podsumowując, skorowidze systemowe są niezbędne w nowoczesnym magazynie. Ułatwiają one zarządzanie i organizację pracy. Zapewniają szybki dostęp do kluczowych informacji. Ich integracja z innymi systemami dodatkowo potęguje efektywność. Dzięki skorowidzom, zarządzanie magazynem staje się prostsze i bardziej efektywne.

Zalety Skorowidzów w Praktyce Magazynowej

Skorowidze systemowe oferują wiele korzyści. Przede wszystkim, pozwalają na łatwiejsze zarządzanie zasobami. Umożliwiają też sprawną organizację pracy. Dzięki skorowidzom, można lepiej planować zadania magazynowe. Ponadto, skorowidze zapewniają szybszy dostęp do informacji. To z kolei przekłada się na wyższą produktywność.

Integracja Skorowidzów z Innymi Systemami

Skorowidze systemowe są często integrowane z innymi aplikacjami. Ta integracja pozwala na jeszcze lepsze zarządzanie magazynem. Systemy takie jak Studio WMS.net korzystają z tej integracji. Dzięki temu, możliwa jest optymalizacja procesów logistycznych. Integracja skorowidzów zwiększa również precyzję w zarządzaniu zasobami.

EAN – Rodzaje kodów kreskowych

Definicja obsługiwanych rodzajów kodów kreskowych

W systemie, ważnym elementem jest możliwość obsługi różnych rodzajów kodów kreskowych. W poniższym skorowidzu zostaną zdefiniowane te rodzaje, które są obsługiwane przez nasz system.

EML – Szablony wiadomości e-mail

Definicja szablonów wiadomości e-mail

Kolejnym istotnym elementem systemu są szablony wiadomości e-mail, które system będzie wysyłał. W tym skorowidzu zdefiniowane zostaną te szablony, które będą używane do komunikacji z użytkownikami i partnerami biznesowymi.

EXP – Format eksportu raportów

Definicja formatów eksportu raportów

W ramach systemu istnieje potrzeba eksportowania raportów w różnych formatach. W tym skorowidzu zostaną zdefiniowane formaty, które będą dostępne do wyboru podczas eksportu raportów.

LOG – Obiekty na stronie logowania

Definicja obiektów na stronie logowania

Strona logowania do systemu jest pierwszym miejscem, gdzie użytkownicy wchodzą w interakcję z naszym systemem. Ten skorowidz zdefiniuje, jakie obiekty i ich zawartość będą wyświetlane na stronie logowania, w celu zapewnienia klarownej i intuicyjnej obsługi.

MIM – Typy plików graficznych

Definicja rodzajów plików graficznych

W systemie istnieje potrzeba korzystania z różnych rodzajów plików graficznych, na przykład jako załączników do dokumentów czy kartotek. Ten skorowidz określi, jakie rodzaje plików graficznych będą używane w systemie.

MNU – Rodzaje Menu

Definicja dostępnych rodzajów menu

W systemie istnieje wiele funkcji i opcji, które są dostępne w menu. Ten skorowidz zdefiniuje, jakie rodzaje menu są dostępne w systemie, co ułatwi nawigację i korzystanie z systemu.

MST – Moduły startowe

Definicja modułów startowych

Moduły startowe systemu są kluczowymi elementami, które użytkownicy często używają do generowania raportów i rozpoczęcia pracy. Ten skorowidz zdefiniuje, które moduły startowe będą aktywne, czyli raporty będą generowane, a które nie.

POZ – Pozycje na formularzu

Definicja pól na formularzach

Formularze służą do dodawania dokumentów i kartotek. Ten skorowidz automatycznie definiuje pola występujące na formularzach, jednak można też określić, które z nich będą domyślnie nieaktywne podczas dodawania dokumentów lub kartotek.

SMS – Szablony SMS

Definicja szablonów wiadomości SMS

W systemie istnieje potrzeba wysyłania wiadomości SMS, na przykład do powiadamiania użytkowników o ważnych zdarzeniach. Ten skorowidz określi, jakie szablony wiadomości SMS będą dostępne w systemie.

SQL – Zdefiniowane źródła danych

Definicja źródeł danych w systemie

System potrzebuje dostępu do różnych źródeł danych, gdzie zapisywane są informacje. Ten skorowidz określi, jakie źródła danych będą dostępne w systemie.

TRA – Transakcje

Definicja wszystkich możliwych transakcji

Transakcje są kluczowym elementem pracy w systemie. Ten skorowidz zdefiniuje wszystkie możliwe transakcje, które będą uruchamiane podczas obsługi systemu.

TRU – Transakcje ulubione

Definicja transakcji ulubionych

Transakcje ulubione to te, które użytkownicy często używają i chcą mieć łatwy dostęp do nich. Ten skorowidz zdefiniuje, które transakcje będą dostępne jako ulubione w konfiguracji menu.

USERS – Uprawnienia użytkowników

Definicja uprawnień użytkowników

W systemie istnieje potrzeba określenia, jakie uprawnienia mają użytkownicy w poszczególnych modułach. Ten skorowidz zdefiniuje uprawnienia użytkowników dla różnych części systemu.

ZAL – Rodzaje załączników

Definicja rodzajów załączników

Załączniki są często używane w transakcjach. Ten skorowidz określi, jakie rodzaje załączników będą dostępne w systemie, co ułatwi grupowanie załączonych plików według rodzaju.

rodzaje załączników ZAL

Definicje rodzajów załączników

Ten skorowidz będzie używany jako lista typów załączników w transakcji x_zalacznik.aspx, co umożliwi grupowanie plików załączanych do dokumentów według rodzaju.

rodzaje załączników definicje

Definicje rodzajów załączników

Ten skorowidz będzie także używany

jako lista typów uwag zapisywanych w transakcji x_uwagi.aspx. Uwagi mogą zawierać różnego rodzaju notatki i informacje, a skorowidz pomoże w ich identyfikacji poprzez przypisanie odpowiednich ikon i identyfikatorów.

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą np. zdefiniowanych źródeł danych, dostępnych w systemie transakcji, rodzajów kodów kreskowych itp.

skorowidze systemowe

W skorowidzu należy zdefiniować obsługiwane w systemie rodzaje kodów kreskowych.

W tym skorowidzu zdefiniowane są szablony wiadomości e-mail, które będą wysyłane z systemu.

W skorowidzu definiujemy formaty eksportu raportów wykonywanych w trybie automatycznym.

LOG obiekty na stronie logowania

Skorowidz definiuje obiekty i ich zawartość wyświetlaną na stronie (formularzu) logowania.

W skorowidzu należy zdefiniować jakie rodzaje plików graficznych będą używane w systemie jako załączniku dokumentów czy tez kartotek.

W skorowidzu zdefiniowane są dostępne w systemie rodzaje menu.

W skorowidzu są zdefiniowane moduły startowe (raporty) systemu. W skorowidzu można zaznaczyć czy wybrany moduł startowy ma być aktywny (raport ma się generować) czy też nie.

W skorowidzu automatycznie zostają zdefiniowane pola występujące na formularzach dopisania dokumentów oraz kartotek. Jeżeli w którymś z wierszy zaznaczymy pole DOMYŚLNE wówczas pole to będzie nieaktywne podczas dopisania dokumentu lub kartoteki! Pole to będzie aktywne dopiero podczas edycji wybranego dokumentu lub kartoteki.

W tym skorowidzu zdefiniowane są szablony wiadomości SMS, które będą wysyłane z systemu.

W skorowidzu należy zdefiniować dostęp do źródła danych, w którym zapisywane są dane z systemu.

administrator skorowidze sekcja systemowe

W skorowidzu powinny być zdefiniowane wszystkie możliwe transakcje, które będą uruchamiane podczas obsługi systemu.

W skorowidzu definiujemy transakcję, które mają być dostępne dla użytkowników podczas konfiguracji menu ULUBIONE.

W skorowidzu definiujemy uprawnienia użytkowników dla poszczególnych modułów.

ZAL – rodzaje załączników

Skorowidze przeznaczony jest do zdefiniowania listy rodzajów załączników wykorzystywanych w transakcji x_zalacznik.aspx, dzięki czemu można załączane pliki grupować wg odpowiednich rodzajów.

rodzaje załączników ZAL
rodzaje załączników definicje

Ponadto skorowidz wykorzystywany jest jako lista typu uwag zapisywanych w transakcji x_uwagi.aspx, gdzie mogą znajdować się zapisane różnego rodzaju notatki, zarówno wprowadzane przez użytkowników, jak i generowane automatycznie przez wybrane procedury.

Zapisywane uwagi są różnego rodzaju i oznakowane za pomocą identyfikatora TYPDOK. Jeżeli identyfikator taki posiada kod ze skorowidza i przypisaną ikonę to taka ikona zostanie wyświetlona w transakcji x_uwagi, aby zwrócić użytkownikowi uwagę na to czego dotyczy dany wiersz tabeli.

rodzaje załączników x_zalacznik

W skorowidzu definiujemy sekcję, w których będą dopisywane widoki.

Menu StudioSystem
SAdam

Menu StudioSystem

Utworzenie głównej pozycji menu pozwala na określenie grupy pozycji menu, w ramach głównej grupy (przycisk menu) KARTOTEKI możemy wprowadzić pozycje szczegółowe które będą uruchamiać określone transakcje, przykładowo chcemy dodać pozycję menu pozwalającą uruchomić transakcję dopisywania nowej kartoteki kontrahenta.

Aplikacja do magazynu
SAdam

Aplikacja do magazynu

Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. Aplikacja do magazynu także usprawnia pracę z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety, czyli pojemnika. Dobra materialne przyjęte do magazynu umieszcza się w tej palecie zgodnie z dokumentacją. Z niej wynika, jakie dobra i w jakiej ilości lokuje się w konkretnej palecie, czyli pojemniku.

Komputery mobilne dla Programu Magazynowego - terminale
Paweł Tyszkiewicz

Komputery mobilne dla Programu Magazynowego – terminale

Komputery mobilne w połączeniu z programem magazynowym Studio WMS.net to klucz do efektywnego zarządzania magazynem. Dzięki nim możliwe jest dokładne i szybkie lokalizowanie towarów, indywidualne podejście do każdego produktu oraz skuteczne zarządzanie magazynem wysokiego składowania. To narzędzie, które zrewolucjonizuje pracę magazynu i przyczyni się do oszczędności czasu i zasobów.

Sekcja Systemowe

Podsumowując, skorowidze systemowe są niezbędne w nowoczesnym magazynie. Ułatwiają one zarządzanie i organizację pracy. Zapewniają szybki dostęp do kluczowych informacji. Ich integracja z innymi systemami dodatkowo potęguje efektywność. Dzięki skorowidzom, zarządzanie magazynem staje się prostsze i bardziej efektywne.
DEMO
Operator logistyczny
SAdam

Operator logistyczny

Operator logistyczny odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Służy producentom, eksporterom i importerom. Dzięki temu, firmy handlowe mogą skoncentrować się na swojej głównej działalności. W międzyczasie, operator logistyczny zajmuje się magazynowaniem i dystrybucją. Co więcej, oferuje usługi na zasadach outsourcingu, co obniża koszty.

Baza danych
SAdam

Baza danych

Baza danych w systemie Studio System pełni rolę centrum, w którym skupiają się wszystkie kluczowe informacje potrzebne do zarządzania magazynem. Od danych dotyczących produktów, przez historię transakcji, aż po informacje o dostępności i lokalizacji towarów – wszystko jest przechowywane w jednym, bezpiecznym miejscu. Taka centralizacja danych przekłada się na lepszą organizację pracy, szybsze reagowanie na zmiany i zwiększenie efektywności operacyjnej.

Program magazynowy » Magazyn » Dostawy bezpośrednie » Załączniki
SAdam

Załączniki

Aplikacja magazynowa Studio WMS.net oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Jedną z tych przydatnych opcji jest możliwość dołączania załączników do dokumentów. W tym artykule omówimy, jak korzystać z tej funkcji.

Sekcja definicje cech

Sekcja definicje cech

Sekcja Definicji Cech w Studio System pozwala na tworzenie i modyfikację cech produktów, co ma bezpośredni wpływ na procesy zarządzania zapasami, logi...
Sekcja dokumenty

Sekcja dokumenty

W środowisku magazynowym, gdzie codziennie przetwarzane są setki dokumentów, ich efektywne zarządzanie staje się kluczowe dla płynności operacji i dokł...
Sekcja inne skorowidze

Sekcja inne skorowidze

Zarządzanie magazynem wymaga nie tylko efektywnego użycia przestrzeni i zasobów, ale również sprawnego zarządzania informacjami. W systemie Studio Syste...
Sekcja Kartoteki

Sekcja Kartoteki

W obecnych czasach, w dynamicznie rozwijającym się świecie logistyki magazynowej, kluczem do osiągnięcia sukcesu jest efektywne zarządzanie danymi. Sekcj...
Sekcja Magazyn

Sekcja Magazyn

W środowisku magazynowym, gdzie zarządzanie czasem i zasobami jest krytyczne, odpowiednia organizacja i dostęp do aktualnych informacji są niezbędne. Sekc...
Sekcja Narzędziownia

Sekcja Narzędziownia

Sekcja Narzędziownia to ważna część modułu dla Administratora systemu magazynowego Studio WMS.net. W tej sekcji znajdują się skorowidze, które odgrywaj...
Sekcja Palety

Sekcja Palety

W systemach magazynowych, takich jak Studio WMS.net dostarczane przez SoftwareStudio, istnieje sekcja dedykowana definicjom cech palet. Ta sekcja, zlokalizowana...
Sekcja Reklamacje

Sekcja Reklamacje

W oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net, istnieje sekcja poświęcona obsłudze reklamacji. Ta sekcja jest dostępna dla administratora i zawiera skorowidze ora...
Sekcja Systemowe

Sekcja Systemowe

Skorowidze systemowe stanowią kluczowy element w zarządzaniu nowoczesnym magazynem. Ułatwiają one organizację i dostęp do informacji. Dzięki nim, pracow...
EML - Szablony EMAIL

EML - Szablony EMAIL

Skorowidz EML - Szablony EMAIL to ważna część oprogramowania magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Ten moduł jest wykorzystywany podc...
EML - Szablony EMAIL

EML - Szablony EMAIL

Skorowidz EML - Szablony EMAIL to ważna część oprogramowania magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Ten moduł jest wykorzystywany podc...
SMS - szablony SMS

SMS - szablony SMS

Skorowidz SMS – Szablony SMS, znajdujący się w sekcji Systemowe, odgrywa istotną rolę podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_sms.aspx. Ta transakcja jest ...