program magazynowy Skorowidze

SoftwareStudio Skorowidze

Wykorzystanie uniwersalnych słowników

Jedną z kluczowych cech oprogramowania WMS jest wykorzystanie uniwersalnych słowników. Słownik uniwersalny to zbiór terminów i definicji używanych do opisania różnych aspektów magazynu. Obejmuje to elementy, takie jak kategorie produktów, typy produktów i atrybuty produktów. Korzystając z uniwersalnego słownika, oprogramowanie WMS może szybko i dokładnie identyfikować i kategoryzować pozycje w magazynie. Pomaga to zapewnić, że właściwe elementy są zawsze we właściwym miejscu, a inwentarz jest zawsze aktualny.

Wykorzystanie uniwersalnych słowników pomaga również skrócić czas realizacji zamówień. Korzystając z uniwersalnego słownika, oprogramowanie WMS może szybko identyfikować artykuły, które należy wysłać, oraz te, które należy zwrócić. Pomaga to skrócić czas przetwarzania zamówień i zapewnia terminową wysyłkę zamówień.

Oprócz pomocy w usprawnieniu procesu zarządzania zapasami i śledzenia zamówień, oprogramowanie WMS może również pomóc w poprawie obsługi klienta. Korzystając z uniwersalnego słownika, oprogramowanie WMS może szybko identyfikować artykuły, które należy wysłać, oraz te, które należy zwrócić. Pomaga to zapewnić, że klienci otrzymają zamówione produkty na czas.

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie WMS to potężne narzędzie, które może pomóc firmom poprawić wydajność i obniżyć koszty. Korzystając z uniwersalnego słownika, oprogramowanie WMS może szybko i dokładnie identyfikować i kategoryzować towary w magazynie. Pomaga to zapewnić, że właściwe elementy są zawsze we właściwym miejscu, a inwentarz jest zawsze aktualny. Ponadto oprogramowanie WMS może pomóc w poprawie obsługi klienta, szybko identyfikując pozycje, które należy wysłać, i te, które należy zwrócić.

Oprogramowanie Warehouse Management System (WMS) to potężne narzędzie, które pomaga firmom zarządzać operacjami magazynowymi. Ma na celu usprawnienie procesu zarządzania zapasami, śledzeniem zamówień i zarządzaniem ruchem towarów. Oprogramowanie WMS jest wykorzystywane przez wiele firm w celu poprawy ich wydajności i obniżenia kosztów.

Skorowidze w programie

zostały podzielone na sekcje w celu łatwiejszej identyfikacji do czego skorowidze są wykorzystywane.

skorowidze

Wyszukiwanie właściwego skorowidza – wystarczy w polu wyszukiwania wpisać litery poszukiwanej frazy aby ograniczyć listę do pozycji obejmujących wpisane litery:

skorowidze ma
skorowidze do

W celu dopisania nowej pozycji skorowidza należy kliknąć na wiersz dopisania z wyświetlonym komunikatem: Kliknij aby dodać nowy wiersz

Pola wiersza dopisania edytowane są przez kliknięcie. Pozycja skorowidza zostaje dopisana przez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Pozycja skorowidza jest aktywna po zaznaczeniu pola wyboru w kolumnie AKTYWNE. Zaznaczenie w polu jest zapisywane i usuwane przez kliknięcie pola wyboru.

Pole DOMYŚLNE w skorowidzach znajduje odwołanie do formularzy. Jeżeli pozycja skorowidza zostanie zaznaczona jako domyślna wówczas w trakcie dopisywania nowego dokumentu, bądź kartoteki, wartość ta zostanie podstawiona w formularzu dopisania jako domyślna.

Modyfikacja informacji w polach skorowidza wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

W skorowidzach aktywna jest funkcja usuwania.

W celu usunięcia pozycji skorowidza należy wybraną pozycję zaznaczyć przez kliknięcie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony.

Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycję.

administrator skorowidze tabela
Sekcja definicje cech

Sekcja definicje cech

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą cech dokumentów oraz kartotek dopisywanych w systemie. Cechy zarówno dokumentów jak i kartotek definiuje administrator systemu, natomiast podczas dopisywania kartoteki lub dokumentu użytkownik syst...
Sekcja dokumenty

Sekcja dokumenty

Skorowidze zdefiniowane  tej sekcji dotyczą w głównej mierze roli DMS. DDR – Definicje rejestrów W skorowidzu definiujemy definicje rejestrów dokumentów.   DKO – Komórki organizacyjne Zdefiniowane w skorowidzu komórki organizacyj...
Sekcja inne skorowidze

Sekcja inne skorowidze

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji mogą zostać wykorzystane w różnych systemach wchodzących w skład aplikacji Studioservice2012 i dotyczą np. statusów, działań, oddziałów itp. AMO – Amortyzacja Skorowidz amortyzacji może zostać wykorzystany po...
Sekcja Kartoteki

Sekcja Kartoteki

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą kartotek kontrahentów oraz kartotek asortymentowych. DDZ – Działy Skorowidz działów wykorzystywany jest podczas dopisania i edycji użytkowników systemu. GTO – grupy towarowe Skorowidz wykorzysty...
Sekcja Magazyn

Sekcja Magazyn

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą definicji magazynowych, miejsc składowania itp, wykorzystywanych w roli WMS.   Magazyny Skorowidz magazynów jest wykorzystywany przy dopisywaniu nowej kartoteki użytkownika. Magazyn wybierany jes...
Sekcja Narzędziownia

Sekcja Narzędziownia

Skorowidze wykorzystywane w module narzędziownia, magazyn narzędzi. Skorowidz wykorzystywany przy dopisywaniu kartoteki towarowej modułu NAR. Skorowidz wykorzystywany przy dopisywaniu kartoteki towarowej modułu NAR.
Sekcja Palety

Sekcja Palety

Skorowidze w tej sekcji dotyczą definicji cech palet
Sekcja Reklamacje

Sekcja Reklamacje

Sekcja reklamacje zawiera skorowidze niezbędne do dopisania dokumentu reklamacji, a także związane z jej obiegiem.   RDD - Decyzje dostawcy Skorowidz zawiera zdefiniowane decyzje dostawcy towaru. Skorowidz decyzji dostawcy wykorzystywany je...
Sekcja Systemowe

Sekcja Systemowe

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą np. zdefiniowanych źródeł danych, dostępnych w systemie transakcji, rodzajów kodów kreskowych itp. EAN -  Rodzaje kodów kreskowych W skorowidzu należy zdefiniować obsługiwane w systemie rodzaje ko...
EML - Szablony EMAIL

EML - Szablony EMAIL

Skorowidz EML - Szablony EMAIL, w sekcji Systemowe, wykorzystywany jest podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_mail.aspx. Skorowidz umożliwia zdefiniowanie treści wiadomości e-mail, które zostaną wysłane po uruchomieniu transakcji. Podczas defin...
SMS - szablony SMS

SMS - szablony SMS

Skorowidz SMS – Szablony SMS, w sekcji Systemowe, wykorzystywany jest podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_sms.aspx. Transakcja w przedstawionym rozwiązaniu współdziała z platformą SMSAPI. Skorowidz umożliwia zdefiniowanie treści wiadomości sms, któr...
Sekcja Utrzymanie Ruchu

Sekcja Utrzymanie Ruchu

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą głównie modułu CMMS. GOB – grupy obiektów Skorowidz wykorzystywany podczas dopisywania kartotek obiektów.   MAM – Magazyny Skorowidz magazynów wykorzystywany w module CMMS.   MAW – Rodzaj a...
Sekcja Zamówienia

Sekcja Zamówienia

Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji znajdują zastosowanie podczas dopisywania i edycji dokumentów zamówień w module HR. ZRO – Rodzaj zamówienia W skorowidzu definiowane są rodzaje zamówień. ZS1 – Statusy zamówienia W skor...
Sekcja Zestawienia

Sekcja Zestawienia

Zestawienia Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą typów kolumn, rodzaju wyrównania, wypełnienia kolumn, sposobów filtrowania oraz możliwości zastosowania funkcji agregujących w zdefiniowanych widokach. K01 - Typy kolumn Skorowidz wykorzy...

Skorowidze

Jedną z kluczowych cech oprogramowania WMS jest wykorzystanie uniwersalnych słowników. Słownik uniwersalny to zbiór terminów i definicji używanych do opisania różnych aspektów magazynu. Obejmuje to elementy, takie jak kategorie produktów, typy produktów i atrybuty produktów. Korzystając z uniwersalnego słownika, oprogramowanie WMS może szybko i dokładnie identyfikować i kategoryzować pozycje w magazynie. Pomaga to zapewnić, że właściwe elementy są zawsze we właściwym miejscu, a inwentarz jest zawsze aktualny.
DEMO

Magazyn WMS.net

Tablet aplikacja magazynowa
SAdam

Tablet aplikacja magazynowa

Czy marzysz o mobilnym i efektywnym sposobie zarządzania magazynem? SoftwareStudio oferuje rozwiązanie, które spełni Twoje oczekiwania – tablet z systemem Android i aplikacją magazynową.

dokumentacja systemu WMS
SAdam

Dokumentacja

Rozwiązania oparte o platformę StudioSystem oferują administratorowi narzędzie generujące automatycznie dokumentację techniczną bazy SQL z której korzysta system.

program magazynowy Strona startowa
SAdam

Strona startowa

Oprogramowanie StudioSystem pozwala na określenie per użytkownik jaka transakcja ma być uruchamiana jako strona startowa. Domyślnie po zalogowaniu w głównym oknie aplikacji wyświetlana jest transakcja witamy.aspx. Transakcja ta pozwala na konfigurowalne wyświetlanie modułów na stronie startowej, jednak czasem użytkownik może chcieć na pulpicie od razu inną transakcję lub dowolną stronę internetową.

system magazynowy WMS SoftwareStudio
SAdam

Indeksy

Optymalizacja zapytań do bazy wymaga zbudowania odpowiednich indeksów, czyli „spisów treści” związanej z zawartością tabel. Brak odpowiednich indeksów uniemożliwia szybkie i efektywne korzystanie z oprogramowania bazodanowego.

Technologia internetowa w magazynie OnLine
SAdam

Technologia internetowa w magazynie OnLine

Magazyn internetowy OnLine znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań (zamówień), kontrolą Operacji magazynowych (wgląd w stany

Notatki dotyczące palet
SAdam

Notatki dotyczące palet

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio istnieje opcja, która umożliwia łatwe zarządzanie dokumentami, obrotami paletami oraz notatkami dotyczącymi palet. Ta funkcja pozwala na podgląd, modyfikacje i dodawanie dowolnych notatek i komentarzy do wybranej kartoteki asortymentowej. Dzięki temu użytkownicy mogą skutecznie monitorować i zarządzać swoimi zapasami oraz udokumentować istotne informacje dotyczące palet i asortymentu magazynowego. Studio WMS.net to kompleksowe narzędzie do efektywnego zarządzania magazynem i gwarantuje pełną kontrolę nad tymi ważnymi aspektami działalności logistycznej.