Sekcja Reklamacje

Sekcja Reklamacje

W oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net, istnieje sekcja poświęcona obsłudze reklamacji. Ta sekcja jest dostępna dla administratora i zawiera skorowidze oraz narzędzia niezbędne do zarządzania dokumentami reklamacyjnymi oraz monitorowania ich obiegu.

Oprogramowanie Studio WMS.net i Zarządzanie Reklamacjami

Głównym celem tej sekcji jest ułatwienie procesu dopisywania dokumentów reklamacji do systemu. Administrator ma możliwość korzystania z przygotowanych skorowidzów, które pomagają w szybkim i precyzyjnym uzupełnianiu informacji dotyczących reklamacji.

Ponadto, sekcja reklamacji w Studio WMS.net umożliwia śledzenie obiegu dokumentów reklamacyjnych. To oznacza, że administrator może monitorować, gdzie znajduje się dana reklamacja w procesie rozpatrywania oraz kto jest odpowiedzialny za jej obsługę.

Dzięki tym funkcjom, oprogramowanie Studio WMS.net zapewnia przejrzystość i kontrolę nad procesem reklamacji. Administrator może skutecznie zarządzać dokumentami reklamacyjnymi oraz zapewnić, że wszelkie reklamacje są obsługiwane w terminie i zgodnie z ustalonymi procedurami.

Podsumowując, sekcja reklamacji w oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net to ważne narzędzie dla administratorów, które ułatwia zarządzanie dokumentami reklamacyjnymi i zapewnia skuteczną kontrolę nad nimi. Dzięki temu proces reklamacji staje się bardziej efektywny i zorganizowany.

Oprogramowanie Studio WMS.net i Zarządzanie Reklamacjami

Funkcjonalności Sekcji Reklamacji

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net zawiera specjalną sekcję do obsługi reklamacji. Sekcja ta jest przeznaczona dla administratora. Zawiera ona skorowidze i narzędzia do zarządzania dokumentami reklamacyjnymi. Również umożliwia monitorowanie obiegu tych dokumentów.

Ułatwienie Dopisywania Dokumentów Reklamacji

Celem tej sekcji jest uproszczenie procesu dodawania dokumentów reklamacji do systemu. Administrator korzysta z przygotowanych skorowidzów. Dzięki nim, szybko i precyzyjnie uzupełnia informacje o reklamacjach.

Monitoring Obiegu Dokumentów Reklamacyjnych

Sekcja reklamacji w Studio WMS.net pozwala na śledzenie, gdzie aktualnie znajduje się dana reklamacja. Administrator może sprawdzić, kto jest odpowiedzialny za jej obsługę. To pozwala na efektywne monitorowanie procesu rozpatrywania reklamacji.

Zapewnienie Przejrzystości i Kontroli Nad Procesem Reklamacji

Dzięki tym funkcjom, oprogramowanie Studio WMS.net zapewnia przejrzystość i kontrolę nad procesem reklamacji. Administrator może skutecznie zarządzać dokumentami reklamacyjnymi. Zapewnia to terminową i zgodną z procedurami obsługę reklamacji.

Podsumowanie

Sekcja reklamacji w Studio WMS.net jest kluczowym narzędziem dla administratorów. Ułatwia zarządzanie dokumentami reklamacyjnymi. Zapewnia też efektywną kontrolę nad procesem reklamacji. Dzięki temu, cały proces staje się bardziej efektywny i zorganizowany.

Sekcja reklamacje zawiera skorowidze niezbędne do dopisania dokumentu reklamacji, a także związane z jej obiegiem.

administrator skorowidze sekcja reklamacje

RDD – Decyzje dostawcy

Skorowidz zawiera zdefiniowane decyzje dostawcy towaru. Skorowidz decyzji dostawcy wykorzystywany jest przy dopisywaniu oraz edycji formularza reklamacji.

RDS – Decyzje serwisu

Skorowidz zawiera zdefiniowane decyzje serwisu. Skorowidz decyzji serwisu wykorzystywany jest przy dopisywaniu oraz edycji formularza reklamacji.

REK – Rodzaje reklamacji

Skorowidz zawiera zdefiniowane rodzaje reklamacji towaru. Skorowidz rodzajów reklamacji wykorzystywany jest przy dopisywaniu oraz edycji dokumentu reklamacji.

RER – Ścieżki reklamacji

Skorowidz ścieżek reklamacji wykorzystywany jest przy dopisywaniu oraz edycji dokumentu reklamacji. W skorowidzu ścieżek reklamacji definiujemy także obieg dokumentów reklamacji (dostępność poszczególnych etapów) a także dostępność do poszczególnych transakcji w systemie oraz dostęp do edycji pól formularza reklamacji.

Dodawanie nowej ścieżki reklamacji

Kroki do wykonania

Aby dodać nową ścieżkę reklamacji, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Kliknij na wiersz z komunikatem: „Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz…”
 2. W pierwszym polu z listy rozwijanej wybierz odpowiednią komórkę MPK (komórki wskazane są ze skorowidza MPK znajdującego się w sekcji Inne).
 3. Następnie, w kolejnym wierszu, zaznacz, czy komórka jest aktywna.
 4. Jeśli dopisywana ścieżka ma być domyślną ścieżką dla zdefiniowanej komórki, zaznacz pole „Domyślne”.
 5. Tylko w przypadku, gdy wybrany etap ścieżki to zakończenie etapu reklamacji, zaznacz pole „KONIEC ŚCIEŻKI”.
 6. Jeśli reklamowany towar wpływa na stan magazynowy, zaznacz pole „NA STANIE”.
 7. W kolejnym polu wprowadź unikalny Kod, a następnie w kolejnym polu można wpisać Kod1.
 8. Kolejne pole to miejsce na wpisanie opisu dopisywanej ścieżki reklamacji.
 9. W polu „Zleceniodawca” można wskazać Zleceniodawcę, dla którego dopisywana jest ścieżka reklamacji. Uzupełnij tylko wtedy, gdy dla wybranego zleceniodawcy ma zostać zdefiniowana indywidualna ścieżka reklamacji, w przeciwnym wypadku pole to pozostaw puste.
 10. Wybierz odpowiedni status reklamacji z listy rozwijanej w polu „STATUS”.
 11. W polu „TRANSAKCJE” wybierz transakcje, które NIE BĘDĄ dostępne w danej ścieżce reklamacji.
 12. W polu „KONTROLKI” wskazuj pola, które NIE PODLEGAJĄ EDYCJI w danej ścieżce reklamacji.
 13. W polu „kolejność” wpisz kolejność dopisywanej ścieżki.
 14. W polu „DOSTĘPNE ETAPY” wypisz po przecinku w apostrofach wszystkie kody dostępnych etapów, które mogą wystąpić po aktualnie dopisywanej lub modyfikowanej ścieżce reklamacji.

To wszystko! Teraz możesz łatwo i precyzyjnie dodawać nowe ścieżki reklamacji w programie.

Pozycja skorowidza zostaje dopisana przez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Modyfikacja informacji w polach skorowidza wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

W skorowidzach aktywna jest funkcja usuwania.

W celu usunięcia pozycji skorowidza należy wybraną pozycję zaznaczyć przez kliknięcie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony.

Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycję.

RES – Statusy reklamacji

Statusy reklamacji są wykorzystywane do tworzenia ścieżek reklamacji. Według statusów reklamacji możliwe jest także zbudowanie menu reklamacji służące do przeglądania dopisanych reklamacji.

RNP – Skorowidz napraw

Skorowidz zawiera zdefiniowane naprawy, które pojawią się po wywołaniu czynności naprawy. W skorowidzu napraw podajemy także koszt wykonania usługi. Koszt zdefiniowanej usługi nie jest widoczny z poziomu wprowadzania naprawy do dokumentu reklamacji.

RPO – Powody reklamacji – dla klienta NRIDODN

Skorowidz powodów reklamacji wykorzystywany jest podczas dopisywania nowego zgłoszenia reklamacyjnego. W tym skorowidzu definiujemy powody reklamacji dla wybranego klienta – w polu ZLECENIODAWCA wskazujemy z listy rozwijanej klienta.

RPR – Priorytety

Skorowidz priorytetów może zostać wykorzystany przy wszelkiego typu dokumentach. Priorytety wskazują stopień ważności realizacji dokumentu.

RPU – Powody reklamacji – uniwersalny

Skorowidz powodów reklamacji wykorzystywany jest podczas dopisywania nowego zgłoszenia reklamacyjnego.

RRE – Rodzaje reklamacji

Skorowidz rodzajów reklamacji wykorzystywany jest podczas dopisywania i edycji formularza zgłoszenia reklamacyjnego.

RSD – Sposoby dostawy do dostawcy

Skorowidz sposobów dostawy do dostawcy wykorzystywany jest podczas dopisywania i edycji formularza zgłoszenia reklamacyjnego.

RSO – Sposoby odbioru od dostawcy

Skorowidz sposobów odbioru od dostawcy wykorzystywany jest podczas dopisywania i edycji formularza zgłoszenia reklamacyjnego.

RUW – Rodzaj usługi wewnętrznej

Skorowidz rodzajów usług wewnętrznych wykorzystywany jest podczas dopisywania i edycji formularza zgłoszenia reklamacyjnego. W skorowidzu definiowane są ceny dla zlecającego oraz dla jednostki realizującej zlecenie. Ceny nie są widoczne dla użytkownika dopisującego lub edytującego dokument reklamacji, jednakże są dopisywane do dokumentu reklamacji, tak by móc w przyszłości uzyskać dostęp do wartości wykonanej usługi w raportach czy też skorowidzach.

TGW – Typy gwarancji

Skorowidz typów gwarancji wykorzystywany jest podczas dopisania lub edycji kartoteki asortymentowej.

Typy gwarancji zostały zaimportowane z systemu ERP.

TRE – Typy reklamacji

Skorowidz typów reklamacji wykorzystywany jest podczas dopisywania i edycji formularza zgłoszenia reklamacyjnego.

WYP – Wyposażenie

Skorowidz wyposażenia wykorzystywany jest podczas dopisywania i edycji formularza zgłoszenia reklamacyjnego.

Numeracja dokumentów - funkcja LICZNIK
SAdam

Numeracja dokumentów – funkcja LICZNIK

W naszym oprogramowaniu magazynowym, czyli Studio WMS.net, istnieje funkcja LICZNIK, która jest niezwykle przydatna w procesie nadawania numerów dokumentom. Ta funkcja umożliwia użytkownikom określenie formatu numeracji dokumentów według własnych potrzeb. Dzięki temu proces ten staje się prostszy i bardziej elastyczny.

Gospodarka magazynowa
SAdam

Gospodarka magazynowa

Program Magazynowy WMS.net oraz TCS.net są propozycjami od SoftwareStudio na sprawne zarządzanie i prowadzenie gospodarki magazynowej. Wraz z informatyzacją przedsiębiorstw możliwe jest prowadzenie gospodarki magazynowej przez zaawansowane oprogramowanie.

Analiza przedwdrożeniowa programu WMS
SAdam

Analiza przedwdrożeniowa programu WMS

W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy WMS (Warehouse Managment System) najdogodniejszym sposobem jest analiza przedwdrożeniowa programu WMS. Usługa analizy przedwdrożeniowej polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu który ma zostać wdrożony. Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej.

Sekcja Reklamacje

Głównym celem tej sekcji jest ułatwienie procesu dopisywania dokumentów reklamacji do systemu. Administrator ma możliwość korzystania z przygotowanych skorowidzów, które pomagają w szybkim i precyzyjnym uzupełnianiu informacji dotyczących reklamacji.
DEMO

Raporty

Raporty pracy magazynu są nieocenionym narzędziem do zarządzania operacjami magazynowymi. Zapewniając przegląd operacji magazynowych i wgląd w obszary wymagające ulepszeń, raporty pracy magazynu mogą pomóc kierownikom magazynu w podejmowaniu świadomych decyzji i optymalizacji działań. Menu

Obroty palet wg odbiorców
SAdam

Obroty palet wg odbiorców

W dzisiejszych czasach efektywne zarządzanie magazynem stało się kluczowym elementem skutecznej logistyki. Studio WMS.net, firma specjalizująca się w tworzeniu systemów magazynowych, oferuje innowacyjne rozwiązanie – program o nazwie WMS (Warehouse Management System), który umożliwia prowadzenie magazynu palet i nośników logistycznych oraz rozliczanie się między uczestnikami wymiany towarowej.

Program Magazynowy

Zarówno WMS, jak i programy magazynowe są niezbędnymi narzędziami do zarządzania magazynem. WMS pomaga zautomatyzować proces magazynowy, a Programy Magazynowe pomagają organizować i zarządzać zapasami. Razem mogą pomóc zmniejszyć liczbę błędów, poprawić dokładność i zaoszczędzić

Sekcja definicje cech

Sekcja definicje cech

Sekcja Definicji Cech w Studio System pozwala na tworzenie i modyfikację cech produktów, co ma bezpośredni wpływ na procesy zarządzania zapasami, logi...
Sekcja dokumenty

Sekcja dokumenty

W środowisku magazynowym, gdzie codziennie przetwarzane są setki dokumentów, ich efektywne zarządzanie staje się kluczowe dla płynności operacji i dokł...
Sekcja inne skorowidze

Sekcja inne skorowidze

Zarządzanie magazynem wymaga nie tylko efektywnego użycia przestrzeni i zasobów, ale również sprawnego zarządzania informacjami. W systemie Studio Syste...
Sekcja Kartoteki

Sekcja Kartoteki

W obecnych czasach, w dynamicznie rozwijającym się świecie logistyki magazynowej, kluczem do osiągnięcia sukcesu jest efektywne zarządzanie danymi. Sekcj...
Sekcja Magazyn

Sekcja Magazyn

W środowisku magazynowym, gdzie zarządzanie czasem i zasobami jest krytyczne, odpowiednia organizacja i dostęp do aktualnych informacji są niezbędne. Sekc...
Sekcja Narzędziownia

Sekcja Narzędziownia

Sekcja Narzędziownia to ważna część modułu dla Administratora systemu magazynowego Studio WMS.net. W tej sekcji znajdują się skorowidze, które odgrywaj...
Sekcja Palety

Sekcja Palety

W systemach magazynowych, takich jak Studio WMS.net dostarczane przez SoftwareStudio, istnieje sekcja dedykowana definicjom cech palet. Ta sekcja, zlokalizowana...
Sekcja Reklamacje

Sekcja Reklamacje

W oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net, istnieje sekcja poświęcona obsłudze reklamacji. Ta sekcja jest dostępna dla administratora i zawiera skorowidze ora...
Sekcja Systemowe

Sekcja Systemowe

Skorowidze systemowe stanowią kluczowy element w zarządzaniu nowoczesnym magazynem. Ułatwiają one organizację i dostęp do informacji. Dzięki nim, pracow...
EML - Szablony EMAIL

EML - Szablony EMAIL

Skorowidz EML - Szablony EMAIL to ważna część oprogramowania magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Ten moduł jest wykorzystywany podc...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...