Sekcja Reklamacje

system magazynowy Informacje dodatkowe

SoftwareStudio Sekcja Reklamacje

WMS program magazynowy

Kiedyś w magazynie dominowały programy Windows CE, Windows Mobile. Jednak do 2017 roku postawiliśmy na magazyn z kolektorami Android. Dzisiaj to już nie nowoczesność, WMS Android oprogramowanie magazynowe to standard. Zarówno na kolektorach jak i tabletach czy wózkach widłowych.
Cechą charakterystyczną nowoczesnego oprogramowania magazynowego jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz mobilnych terminali mobilnych. Oferowane przez nas oprogramowanie magazynowe to zaawansowane technologicznie i rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie.

Sekcja reklamacje zawiera skorowidze niezbędne do dopisania dokumentu reklamacji, a także związane z jej obiegiem.

administrator skorowidze sekcja reklamacje

 

RDD – Decyzje dostawcy

Skorowidz zawiera zdefiniowane decyzje dostawcy towaru. Skorowidz decyzji dostawcy wykorzystywany jest przy dopisywaniu oraz edycji formularza reklamacji.

 

RDS – Decyzje serwisu

Skorowidz zawiera zdefiniowane decyzje serwisu. Skorowidz decyzji serwisu wykorzystywany jest przy dopisywaniu oraz edycji formularza reklamacji.

 

REK – Rodzaje reklamacji

Skorowidz zawiera zdefiniowane rodzaje reklamacji towaru. Skorowidz rodzajów reklamacji wykorzystywany jest przy dopisywaniu oraz edycji dokumentu reklamacji.

 

RER – Ścieżki reklamacji

Skorowidz ścieżek reklamacji wykorzystywany jest przy dopisywaniu oraz edycji dokumentu reklamacji. W skorowidzu ścieżek reklamacji definiujemy także obieg dokumentów reklamacji (dostępność poszczególnych etapów) a także dostępność do poszczególnych transakcji w systemie oraz dostęp do edycji pól formularza reklamacji.

 

Aby dopisać nową ścieżkę reklamacji należy kliknąć na wiersz z komunikatem: Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz… W pierwszym polu z listy rozwijanej należy wskazać komórkę MPK (komórki wskazywane są ze skorowidza MPK znajdującego się w sekcji Inne), w kolejnym wierszu należy zaznaczyć czy komórka jest aktywna. Pole Domyślne zaznaczamy wówczas, gdy dopisywana ścieżka ma być domyślną ścieżką dla zdefiniowanej komórki (domyślna ścieżka to taka, która jest nadawana podczas dopisywania nowego zgłoszenia reklamacyjnego). W polu KONIEC ŚCIEŻKI pole zaznaczamy tylko i wyłącznie wtedy, gdy wybrany etap ścieżki to zakończenie etapu reklamacji. W polu NA STANIE pole zaznaczamy tylko i wyłącznie wtedy, gdy reklamowany towar winien wpływać na stan magazynowy. W kolejnym polu należy wpisać unikalny Kod, w kolejnym polu można wpisać Kod1. Kolejne pole to miejsce na wpisanie opisu dopisywanej ścieżki reklamacji. W polu Zleceniodawca można wskazać Zleceniodawcę , dla którego dopisywana jest ścieżka reklamacji (uzupełnić tylko i wyłącznie w wypadku, gdy dla wybranego zleceniodawcy ma zostać zdefiniowana indywidualna ścieżka reklamacji, w przeciwnym wypadku pole to należy pozostawić puste). W polu STATUS z listy rozwijanej należy wskazać status reklamacji (w skorowidzu pojawią się informacje dopisane w skorowidzu Statusów reklamacji). W polu TRANSAKCJE należy na liście rozwijanej wskazać transakcje, które NIE BĘDĄ dostępne w danej ścieżce reklamacji. W polu KONTROLKI należy wskazać pola, które NIE PODLEGAJĄ EDYCJI w danej ścieżce reklamacji. W polu kolejność wpisujemy kolejność dopisywanej ścieżki. W polu DOSTĘPNE ETAPY należy wypisać po przecinku w apostrofach wszystkie kody dostępnych etapów, które mogą wystąpić po aktualnie dopisywanej lub modyfikowanej ścieżce reklamacji.

Pozycja skorowidza zostaje dopisana przez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Modyfikacja informacji w polach skorowidza wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

W skorowidzach aktywna jest funkcja usuwania.

W celu usunięcia pozycji skorowidza należy wybraną pozycję zaznaczyć przez kliknięcie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony.

Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycję.

 

RES – Statusy reklamacji

Statusy reklamacji są wykorzystywane do tworzenia ścieżek reklamacji. Według statusów reklamacji możliwe jest także zbudowanie menu reklamacji służące do przeglądania dopisanych reklamacji.

 

RNP – Skorowidz napraw

Skorowidz zawiera zdefiniowane naprawy, które pojawią się po wywołaniu czynności naprawy. W skorowidzu napraw podajemy także koszt wykonania usługi. Koszt zdefiniowanej usługi nie jest widoczny z poziomu wprowadzania naprawy do dokumentu reklamacji.

 

RPO – Powody reklamacji – dla klienta NRIDODN

Skorowidz powodów reklamacji wykorzystywany jest podczas dopisywania nowego zgłoszenia reklamacyjnego. W tym skorowidzu definiujemy powody reklamacji dla wybranego klienta – w polu ZLECENIODAWCA wskazujemy z listy rozwijanej klienta.

 

RPR – Priorytety

Skorowidz priorytetów może zostać wykorzystany przy wszelkiego typu dokumentach. Priorytety wskazują stopień ważności realizacji dokumentu.

RPU – Powody reklamacji – uniwersalny

Skorowidz powodów reklamacji wykorzystywany jest podczas dopisywania nowego zgłoszenia reklamacyjnego.

 

RRE – Rodzaje reklamacji

Skorowidz rodzajów reklamacji wykorzystywany jest podczas dopisywania i edycji formularza zgłoszenia reklamacyjnego.

 

RSD – Sposoby dostawy do dostawcy

Skorowidz sposobów dostawy do dostawcy wykorzystywany jest podczas dopisywania i edycji formularza zgłoszenia reklamacyjnego.

 

RSO – Sposoby odbioru od dostawcy

Skorowidz sposobów odbioru od dostawcy wykorzystywany jest podczas dopisywania i edycji formularza zgłoszenia reklamacyjnego.

 

RUW – Rodzaj usługi wewnętrznej

Skorowidz rodzajów usług wewnętrznych wykorzystywany jest podczas dopisywania i edycji formularza zgłoszenia reklamacyjnego. W skorowidzu definiowane są ceny dla zlecającego oraz dla jednostki realizującej zlecenie. Ceny nie są widoczne dla użytkownika dopisującego lub edytującego dokument reklamacji, jednakże są dopisywane do dokumentu reklamacji, tak by móc w przyszłości uzyskać dostęp do wartości wykonanej usługi w raportach czy też skorowidzach.

 

TGW – Typy gwarancji

Skorowidz typów gwarancji wykorzystywany jest podczas dopisania lub edycji kartoteki asortymentowej.

Typy gwarancji zostały zaimportowane z systemu ERP.

 

TRE – Typy reklamacji

Skorowidz typów reklamacji wykorzystywany jest podczas dopisywania i edycji formularza zgłoszenia reklamacyjnego.

 

WYP – Wyposażenie

Skorowidz wyposażenia wykorzystywany jest podczas dopisywania i edycji formularza zgłoszenia reklamacyjnego.

 

WMS demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

program magazynowy Software Studio
SAdam

Galeria

ak szybko wdrożyć galeria w magazynie wysokiego składowania? Dostępne metody licencjonowania WMS.net obejmują zarówno licencję edukacyjną jak i komercyjną. Sprawdź więc która licencja jest dla Ciebie odpowiadnia. Podstawą dla naszej platformy jest technologia ASP.net, HTML5, CSS3, JQuery.

Program magazyn
SAdam

Programy magazynowe

Dokumenty magazynowe w systemie WMS – dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Urządzenie wyposażone zostało w sloty. Dla optymalizacji przenośnych aplikacji. Program WMS umożliwia kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją asortymentu przypisanego do konkretnych miejsc lokalizacji.

program magazynowy zestawienia
SAdam

Zestawienia

Zestawienia wyświetlają tabelarycznie listy dokumentów wg definicji. Zestawienia dokumentów, stanów, rejestry czy obrotów to podstawowe i szybkie narzędzia analityczne pozwalające pracownikom na kontrolę i weryfikację zgodności danych zapisanych w bazie systemu magazynowego ze stanami faktycznymi.

program WMS kalendarz
SAdam

adm_kalendarz_kategorie.aspx

Transakcja przeznaczona do definiowania listy kategorii występujących w zapisach w kalendarzu, stanowi rodzaj konfiguracji dedykowanego skorowidza. Uruchamia się z poziomu modułu KONFIGURACJA   Po uruchomieniu transakcji wyświetlona zostaje tabela pozwalająca na edycję, dopisywanie i usuwanie

system WMS Wydania zewnętrzne
Joanna Ciebień

Wydania zewnętrzne

Menu MAGAZYN / WYDANIA / WYDANIA ZEWNĘTRZNE zawiera pozycje: Pozycje menu zostały opisane na stronach z tytułami odpowiadającymi menu.