EML - Szablony EMAIL

EML – Szablony EMAIL

Skorowidz EML - Szablony EMAIL to ważna część oprogramowania magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Ten moduł jest wykorzystywany podczas konfiguracji transakcji w systemie magazynowym, zwłaszcza w przypadku transakcji role_sys/x_mail.aspx. Pozwala on na zdefiniowanie treści wiadomości e-mail, które zostaną automatycznie wysłane po uruchomieniu danej transakcji.

Skorowidz EML - Szablony EMAIL w Studio WMS.net

Dzięki temu modułowi użytkownicy mogą dostosować zawartość wiadomości e-mail do swoich indywidualnych potrzeb i wymagań. To ważne, ponieważ komunikacja e-mailowa jest integralną częścią efektywnego zarządzania magazynem, zwłaszcza w systemach klasy WMS.

Przy konfiguracji transakcji role_sys/x_mail.aspx, można korzystać z różnych szablonów wiadomości e-mail dostępnych w Skorowidzu EML. Możemy definiować treść wiadomości, jej temat, a także adresy e-mail odbiorców. To pozwala na automatyczne powiadamianie zespołu lub klientów o istotnych wydarzeniach związanych z magazynem.

Warto również wspomnieć, że moduł Skorowidz EML umożliwia tworzenie spersonalizowanych wiadomości e-mail, co może wpłynąć na lepszą relację z klientami i partnerami biznesowymi. Możemy włączać zmienne, takie jak imię i nazwisko odbiorcy, co sprawia, że wiadomość jest bardziej przyjazna i indywidualna.

Podsumowując, Skorowidz EML – Szablony EMAIL to kluczowy element systemu magazynowego Studio WMS.net firmy SoftwareStudio. Dzięki niemu można łatwo konfigurować i personalizować treść wiadomości e-mail, co jest istotne dla efektywnej komunikacji i zarządzania magazynem. Wdrożenie tego modułu może przyczynić się do usprawnienia procesów w magazynie, co jest szczególnie istotne w przypadku magazynów wysokiego składowania oraz systemów WMS Android.

Ważna część oprogramowania magazynowego

Skorowidz EML – Szablony EMAIL stanowi istotny element oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez firmę SoftwareStudio. Ten moduł odgrywa kluczową rolę podczas konfiguracji transakcji w systemie magazynowym, szczególnie w przypadku transakcji role_sys/x_mail.aspx. Pozwala on na definiowanie treści wiadomości e-mail, które zostaną automatycznie wysłane po uruchomieniu danej transakcji.

Dostosowanie treści wiadomości e-mail

Dzięki temu modułowi użytkownicy mają możliwość dostosowania zawartości wiadomości e-mail do swoich indywidualnych potrzeb i wymagań. Jest to istotne, ponieważ komunikacja e-mailowa stanowi integralną część efektywnego zarządzania magazynem, szczególnie w systemach klasy WMS.

Konfiguracja transakcji z wykorzystaniem szablonów

Przy konfiguracji transakcji role_sys/x_mail.aspx, można korzystać z różnych szablonów wiadomości e-mail dostępnych w Skorowidzu EML. Możemy zdefiniować treść wiadomości, jej temat, a także adresy e-mail odbiorców. Dzięki temu możliwe jest automatyczne powiadamianie zespołu lub klientów o istotnych wydarzeniach związanych z magazynem.

Spersonalizowane wiadomości e-mail

Warto podkreślić, że moduł Skorowidz EML umożliwia tworzenie spersonalizowanych wiadomości e-mail. To może przyczynić się do lepszej relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Możemy włączać zmienne, takie jak imię i nazwisko odbiorcy, co sprawia, że wiadomość staje się bardziej przyjazna i indywidualna.

Podsumowanie

Skorowidz EML – Szablony EMAIL to kluczowy element systemu magazynowego Studio WMS.net firmy SoftwareStudio. Dzięki niemu możliwe jest łatwe konfigurowanie i personalizowanie treści wiadomości e-mail, co ma istotne znaczenie dla efektywnej komunikacji i zarządzania magazynem. Wdrożenie tego modułu może przyczynić się do usprawnienia procesów w magazynie, co jest szczególnie istotne w przypadku magazynów wysokiego składowania oraz systemów WMS Android.

Skorowidz EML – Szablony EMAIL w Studio WMS.net

Skorowidz EML – Szablony EMAIL, w sekcji Systemowe, wykorzystywany jest podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_mail.aspx. Skorowidz umożliwia zdefiniowanie treści wiadomości e-mail, które zostaną wysłane po uruchomieniu transakcji.

Podczas definiowania pozycji skorowidza należy uzupełnić następujące pola:

  • Aktywne – oznacza aktywność pozycji skorowidza
  • Kod – unikalny kod w ramach skorowidza
  • Temat – temat wysyłanej wiadomości e-mail
  • Szablon treści – treść wysyłanej wiadomości e-mail

Poniżej przykładowo zdefiniowane treści wiadomości e-mail dla modułu reklamacje:

Konfiguracja EML Reklamacje

Po zdefiniowaniu wartości skorowidza należy zdefiniować w konfiguracji TOOLBARMENU przycisk MENU oraz można również zdefiniować pozycje SUB MENU.

Dla przykładu: konfiguracja pozycji SUB MENU z wykorzystaniem skorowidza EML i transakcji role_sys/x_mail.aspx w roli reklamacje

Konfiguracja z wykorzystaniem EML

W efekcie z poziomu widoku dprek3 po uruchomieniu funkcji MAIL mamy możliwość wybrania jednej z trzech dostępnych treści wiadomości

konfiguracja mail

Po wybraniu jednej z pozycji SubMenu wyświetlane jest okno

Wiadomosc mail

Do poprawnej konfiguracji działania transakcji z wykorzystaniem skorowidza EML konieczne jest również zdefiniowanie parametrów znajdujących się w grupie KONFIGURACJA:

GRUPAROLAOPISWARTOSC
KONFIGURACJASuperVisorAdres serwera pocztowegomail-poczta.pl
KONFIGURACJASuperVisorNazwa użytkownika pocztowegoJanKowal
KONFIGURACJASuperVisorHasło użytkownika pocztowegoK0w@l78#66@#pc
KONFIGURACJASuperVisorAdres e-mailmail@poczta.pl
Moduł Wieloodziałowość
basiap

Moduł Wieloodziałowość

W dobie globalizacji i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw, kluczowym aspektem efektywnego zarządzania jest umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. W odpowiedzi na te wyzwania, firma SoftwareStudio, znana z dostarczania innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki magazynowej, przedstawia swój nowy produkt: Moduł Wielooddziałowości, integralną część systemu Studio WMS.net.

Gospodarka magazynowa
SAdam

Gospodarka magazynowa

W obliczu rosnących wymagań rynkowych, inwestycja w nowoczesne rozwiązania WMS jest inwestycją w przyszłość każdej firmy logistycznej i produkcyjnej. Dzięki nim można nie tylko sprostać obecnym wyzwaniom, ale także być gotowym na przyszłe zmiany i rozwijające się potrzeby biznesu. To dlatego gospodarka magazynowa nie może obejść się bez zaawansowanych systemów zarządzania magazynem.

Użytkownicy programu WMS.net
SAdam

Użytkownicy programu WMS.net

Moduł „UŻYTKOWNICY” w programie WMS.net stanowi ważny element efektywnego zarządzania dostępem do systemu. Daje możliwość pełnej kontroli nad użytkownikami i poziomem ich uprawnień, co przekłada się na bezpieczeństwo oraz spersonalizowane korzystanie z programu magazynowego.

EML – Szablony EMAIL

Dzięki temu modułowi użytkownicy mogą dostosować zawartość wiadomości e-mail do swoich indywidualnych potrzeb i wymagań. To ważne, ponieważ komunikacja e-mailowa jest integralną częścią efektywnego zarządzania magazynem, zwłaszcza w systemach klasy WMS.
DEMO
Sumarycznie dokumenty przyjęć palet wg platformy
SAdam

Sumarycznie dokumenty przyjęć palet wg platformy

Program magazynowy Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to wszechstronne oprogramowanie, które umożliwia efektywne zarządzanie paletami w firmie. Dzięki niemu możemy skutecznie rozliczać palety między firmami, generować raporty sumarycznie dokumentujące przyjęcia palet wg platformy składowania oraz korzystać z wielu innych zaawansowanych funkcji, które usprawniają procesy magazynowe.

Drukowanie dokumentów
SAdam

Drukowanie dokumentów

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net oferuje wiele funkcji standardowych, w tym drukowanie dokumentów. Aby wydrukować dokument, wystarczy zaznaczyć go, klikając na odpowiednią pozycję przed użyciem przycisku z górnego paska. W oknie drukowania znajdziesz różne opcje związane z obsługą wydruku.

Załączniki
SAdam

Załączniki

Aplikacja magazynowa Studio WMS.net, stworzona przez SoftwareStudio, oferuje użytkownikom wygodną opcję zarządzania załącznikami do dokumentów magazynowych. Ta funkcja jest niezwykle przydatna w codziennych operacjach magazynowych.

EML - Szablony EMAIL

EML - Szablony EMAIL

Skorowidz EML - Szablony EMAIL to ważna część oprogramowania magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Ten moduł jest wykorzystywany podc...
SMS - szablony SMS

SMS - szablony SMS

Skorowidz SMS – Szablony SMS, znajdujący się w sekcji Systemowe, odgrywa istotną rolę podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_sms.aspx. Ta transakcja jest ...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...