Skorowidz EML – Szablony EMAIL, w sekcji Systemowe, wykorzystywany jest podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_mail.aspx. Skorowidz umożliwia zdefiniowanie treści wiadomości e-mail, które zostaną wysłane po uruchomieniu transakcji.

Podczas definiowania pozycji skorowidza należy uzupełnić następujące pola:

  • Aktywne – oznacza aktywność pozycji skorowidza
  • Kod – unikalny kod w ramach skorowidza
  • Temat – temat wysyłanej wiadomości e-mail
  • Szablon treści – treść wysyłanej wiadomości e-mail

Poniżej przykładowo zdefiniowane treści wiadomości e-mail dla modułu reklamacje:

 

Konfiguracja EML Reklamacje

 

Po zdefiniowaniu wartości skorowidza należy zdefiniować w konfiguracji TOOLBARMENU przycisk MENU oraz można również zdefiniować pozycje SUB MENU.

Dla przykładu: konfiguracja pozycji SUB MENU z wykorzystaniem skorowidza EML i transakcji role_sys/x_mail.aspx w roli reklamacje

Konfiguracja z wykorzystaniem EML

W efekcie z poziomu widoku dprek3 po uruchomieniu funkcji MAIL mamy możliwość wybrania jednej z trzech dostępnych treści wiadomości

konfiguracja mail

 

Po wybraniu jednej z pozycji SubMenu wyświetlane jest okno

Wiadomosc mail

 

Do poprawnej konfiguracji działania transakcji z wykorzystaniem skorowidza EML konieczne jest również zdefiniowanie parametrów znajdujących się w grupie KONFIGURACJA:

GRUPA ROLA OPIS WARTOSC
KONFIGURACJA SuperVisor Adres serwera pocztowego mail-poczta.pl
KONFIGURACJA SuperVisor Nazwa użytkownika pocztowego JanKowal
KONFIGURACJA SuperVisor Hasło użytkownika pocztowego K0w@l78#66@#pc
KONFIGURACJA SuperVisor Adres e-mail mail@poczta.pl