Dynamiczne SubMenu

Dynamiczne SubMenu

Pozycje SubMenu są grupowane według kategorii, i można je definiować niezależnie lub generować dynamicznie na podstawie zapytania do bazy danych.

Konfiguracja Dynamicznego SubMenu

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio istnieje możliwość konfiguracji Dynamicznego SubMenu, co pozwala na elastyczne zarządzanie pozycjami SubMenu w systemie WMS.

Grupy pozycji SubMenu można wyświetlać jako rozwiniętą listę lub jako nagłówki grup, które użytkownik może rozwijać, klikając na odpowiednią grupę. To daje większą przejrzystość w zarządzaniu menu i pozwala na szybszy dostęp do potrzebnych opcji.

Program magazynowy umożliwia również definiowanie pozycji SubMenu, które wynikają z konfiguracji systemu, na przykład utworzonych przez administratora skorowidzów. Jeśli administrator dodaje nową pozycję do skorowidza, program automatycznie zaktualizuje SubMenu, uwzględniając nowy wpis.

Ta elastyczna konfiguracja Dynamicznego SubMenu w programie magazynowym Studio WMS.net pozwala dostosować menu do konkretnych potrzeb i zmian w systemie, co zwiększa efektywność pracy oraz ułatwia zarządzanie magazynem.

Podsumowując, Dynamiczne SubMenu to przydatna funkcja w programie magazynowym WMS, która umożliwia elastyczne zarządzanie pozycjami menu i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb systemu magazynowego. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko i efektywnie korzystać z programu, co przekłada się na lepszą organizację magazynu.

Program umożliwia definiowanie pozycji SubMenu które będą wynikały z konfiguracji systemu np. utworzonych przez administratora skorowidzy. W przypadku gdy administrator dopisze nową pozycję skorowidza, program zbuduje automatycznie submenu uwzględniając nowy zapis.

Konfiguracja

Pozycję konfiguracji skorowidza definiuje się w analogiczny sposób jak zwykły statyczny zapis submenu, z tą różnicą że zamiast wskazywać konkretną transakcję do uruchomienia podajemy zapytanie SQL, która ma zwrócić listę pozycji. Lista ta będzie podstawą do zbudowania SubMenu, dlatego zapytanie to musi spełniać określone warunki.

  • Zapytanie musi zwracać 4 kolumny
    • NAME – unikalna identyfikator pozycji submenu np. kod, prx itp.
    • TEKST – treść wyświetlana jako informacja dla użytkownika na ekranie
    • TARGETURL – polecenia do przejścia (uruchomienia) określonej transakcji, po kliknięciu przez użytkownika wybranej pozycji submenu.
    • IKONA – wskazenie jaki obrazek (zalecany rozmiar 24×24) ma być wyświetlony przy pozycji submenu

Przykład zapytania SQL budującego pozycje SubMenu

select kod AS NAME, opis AS TEKST, (’~/role_sys/x_grid.aspx?status=’+kod) as TARGETURL, IKONA  from x_skorowidze WHERE (PRX = 'STA’) AND (KOD1 = 'CRMZD’) AND (AKTYWNE = 1) order by KOLEJNOSC, OPIS

W wyniku zapytania otrzymany listę:

0Planowane~/role_sys/x_grid.aspx?status=0~/images_m/24×24/telephone.png
1W trakcie realizacji~/role_sys/x_grid.aspx?status=1~/images_m/24×24/user_telephone.png
2Wykonane~/role_sys/x_grid.aspx?status=2~/images_m/24×24/checks.png
3Rozliczone~/role_sys/x_grid.aspx?status=3~/images_m/24×24/cash_flow.png
XAnulowane~/role_sys/x_grid.aspx?status=X~/images_m/24×24/selection_delete.png

Przykład zastosowania

StudioSystem ma zdefiniowany skorowidz statusów

statusy

Chcemy wyświetlić submenu zawierającą listę tych pozycji, tworzymy więc pozycję w konfiguacji SubMenu wprowadzając zapytanie:

select kod AS NAME, opis AS TEKST, (’~/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&status=’+kod) as TARGETURL, IKONA  from x_skorowidze WHERE (PRX = 'STA’) AND (KOD1 = 'CRMZD’) AND (AKTYWNE = 1) order by KOLEJNOSC, OPIS

menu budowane dynamicznie

Po zapisaniu na liście parametrów dla dodanej pozycji wpisujemy identyfikator w kolumnie TypDok np. WIZ

lista pozycji submenu

Następnym krokiem jest dodanie pozycji menu głównego która uruchomi transakcję role_sys/sub_menu.aspx

definiowanie menu wywołanie submenu

Gotowe. Można przejeść do modułu użytkownika i wybrać pozycję menu, która wyświetli listę submenu zbudowaną dynamicznie na podstawie zapytania SQL

submenu dynamiczne
Uprawnienia specjalne dla użytkowników
SAdam

Uprawnienia specjalne dla użytkowników

StudioSystem to zaawansowane rozwiązanie oferowane przez firmę SoftwareStudio, które umożliwia precyzyjne nadawanie uprawnień dla użytkowników korzystających z oprogramowania magazynowego Studio WMS.net. Dzięki StudioSystem, zarządzanie dostępem do systemu staje się prostsze i bardziej efektywne.

Outsourcing IT
program WMS

Outsourcing IT

Outsourcing IT to efektywny sposób na usprawnienie pracy w firmie. Dla przedsiębiorstwa typu Software House, takiego jak SoftwareStudio, jest to szczególnie istotne. W jaki sposób outsourcing IT może pomóc w codziennych operacjach? Oto kilka kluczowych cech, które wyróżniają outsourcing IT w naszej firmie.

Wdrożenie systemu ERP
SoftwareStudio

Wdrożenie systemu ERP

Kiedy przychodzi czas na wdrożenie systemu ERP, warto skorzystać z usług doświadczonych konsultantów z SoftwareStudio. Nasza firma podejmuje się prowadzenia wdrożeń programów ERP, stosując skuteczną metodykę, która zapewnia dostosowanie rozwiązania biznesowo-informatycznego do konkretnych potrzeb klienta.

Dynamiczne SubMenu

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio istnieje możliwość konfiguracji Dynamicznego SubMenu, co pozwala na elastyczne zarządzanie pozycjami SubMenu w systemie WMS.
DEMO

menu_ulubione.aspx

Każda osoba korzystająca z programu może mieć indywidualnie zdefiniowane własne submenu, czyli tzw listę ULUBIONE. Jest to spersonalizowana lista linków do wybranych przez użytkownika transakcji. Każdy pracownik może mieć zdefiniowany zarówno układ menu, sekcje, nazwy

Telefony, tablety i terminale

Aplikacja współpracuje z większością dostępnych na rynku smartfonów oraz tabletów opartych na systemie operacyjny ANDROID firmy Google. Ponadto oferowane są rozwiązania na telefony Blackberry, iPhone firmy Apple oraz Nokia z Microsoft Windows Phone. Przed zakupem

Podgląd dokumentu PW
SAdam

Podgląd dokumentu PW

Funkcja „Podgląd dokumentu PW” jest częścią systemu WMS programu magazynowego i umożliwia użytkownikom przeglądanie szczegółów związanych z przyjęciem wewnętrznym. Dzięki temu można łatwo śledzić i monitorować każde takie przyjęcie, co jest kluczowe dla utrzymania porządku w magazynie.

Statyczne SubMenu

Statyczne SubMenu

W ramach konfiguracji submenu statycznego w programie magazynowym Studio WMS.net, użytkownicy mają możliwość definiowania zapytań SQL, które mają zwracać...
Dynamiczne SubMenu

Dynamiczne SubMenu

Pozycje SubMenu są grupowane według kategorii, i można je definiować niezależnie lub generować dynamicznie na podstawie zapytania do bazy danych....
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...