Przesunięcia - obieg dokumentów

Przesunięcia – obieg dokumentów

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net to narzędzie, które znacząco ułatwia zarządzanie magazynem. Jedną z istotnych funkcji tego programu jest obsługa przesunięć, czyli zmiany lokalizacji towarów w magazynie, oraz skuteczny obieg dokumentów z nimi związanym.

Przesunięcia (zmiana lokalizacji) i obieg dokumentów

Dokumenty przesunięcia, czyli zmiany lokalizacji towarów, mogą być dodawane do systemu na różne sposoby. Można to zrobić za pomocą programu komputerowego lub poprzez terminal. Kluczowe jest to, że dokumenty te są tworzone na podstawie dyspozycji przesunięcia, co gwarantuje ich poprawność i zgodność z zadanymi wytycznymi.

Dzięki oprogramowaniu Studio WMS.net, proces przesunięć staje się bardziej efektywny i kontrolowany. Program pozwala na monitorowanie każdej zmiany lokalizacji towaru, co jest kluczowe dla dokładnego zarządzania stanem magazynowym.

Dodatkowo, obieg dokumentów związanych z przesunięciami jest uproszczony i usystematyzowany. Dzięki temu wszyscy pracownicy magazynu mają dostęp do niezbędnych informacji i mogą szybko reagować na zmiany lokalizacji towarów.

Podsumowując, oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net zapewnia efektywne zarządzanie przesunięciami towarów oraz sprawną kontrolę nad obiegiem dokumentów. To nieocenione narzędzie dla firm, które chcą zoptymalizować swoje procesy magazynowe i zwiększyć precyzję w zarządzaniu lokalizacją towarów.

Uproszczenie Zarządzania Magazynem z Studio WMS.net

Znaczenie Oprogramowania w Zarządzaniu Magazynem

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net znacznie ułatwia zarządzanie magazynem. To narzędzie pozwala na łatwe zarządzanie przesunięciami towarów. Pozwala także na skuteczne zarządzanie dokumentami.

Tworzenie Dokumentów Przesunięcia

W programie Studio WMS.net dokumenty przesunięć towarów tworzy się na wiele sposobów. Można korzystać z komputera lub terminala. Ważne jest, że dokumenty te powstają z dyspozycji przesunięć. To zapewnia ich poprawność i zgodność z wytycznymi.

Monitoring i Kontrola Przesunięć

Studio WMS.net umożliwia skuteczny monitoring przesunięć towarów. Dzięki temu zarządzanie stanem magazynowym jest dokładniejsze. Każda zmiana lokalizacji towaru jest monitorowana.

Uproszczony Obieg Dokumentów

Program upraszcza obieg dokumentów związanych z przesunięciami. To sprawia, że pracownicy mają dostęp do ważnych informacji. Mogą szybko reagować na zmiany lokalizacji towarów.

Podsumowanie Korzyści z Studio WMS.net

Podsumowując, Studio WMS.net to cenne narzędzie dla firm. Ułatwia zarządzanie przesunięciami towarów. Zapewnia też kontrolę nad dokumentami. Jest idealne dla firm pragnących usprawnić procesy magazynowe i poprawić zarządzanie lokalizacją towarów.

Dokumenty przesunięcia (zmiana lokalizacji) dopisywane są w programie lub przez terminal – na podstawie dyspozycji przesunięcia.

Zapisanie ZL w programie

  1. Nowy dokument ZL jest dopisywany przez uruchomienie pozycji menu Nowy dokument ZL, polecenie DOPISZ w rejestrach dokumentów ZL.
  2. Dokument ZL jest zatwierdzany przez użytkownika; dokument w buforze nie wpływa na stany magazynowe.

 Zapisanie ZL na podstawie zlecenia przesunięcia

Dokumenty ZL na podstawie zlecenia przesunięcia zapisywane są przez terminal. W programie są zapisywane zlecenia przesunięcia:

  1. automatycznie przy generowaniu dyspozycji wydania – ze strefy składowania do zbierana, w sytuacji gdy w strefie zbierania nie ma wystarczającej ilości towaru do realizacji zlecenia.
  2. przez użytkownika w programie – pozycja menu Nowe zlecenie przesunięcia.
  3. w kartotece asortymentowej przez polecenie Stany minimalne.

Zapisanie ZL przez terminal

Za pomocą terminala dokumenty zmian lokalizacji może być zapisany:

  1. Na podstawie zlecenia przesunięcia (zlecenie jest zapisywane w programie)
  2. Bezpośrednio przez terminal dla całej palety
  3. Bezpośrednio przez terminal dla asortymentu
Analiza przedwdrożeniowa programu WMS
SAdam

Analiza przedwdrożeniowa programu WMS

W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy WMS (Warehouse Managment System) najdogodniejszym sposobem jest analiza przedwdrożeniowa programu WMS. Usługa analizy przedwdrożeniowej polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu który ma zostać wdrożony. Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej.

Oprogramowanie dla branży 3PL
SAdam

Oprogramowanie dla branży 3PL

Oprogramowanie stworzone z myślą o branży 3PL, czyli Third Party Logistics (Logistyka firm trzecich), jest niezwykle istotne dla efektywnego funkcjonowania tego rodzaju przedsięwzięć. W przypadku tego modelu biznesowego, przedsiębiorstwa decydują się na przekazanie jednej lub kilku funkcji logistycznych w ręce firm zewnętrznych. Kluczową cechą oprogramowania 3PL jest jego zdolność do działania online, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.

Programy
SAdam

Programy

Zarządzanie magazynem online. Programy do magazynowania towarów stają się coraz bardziej zaawansowane i przyjazne dla użytkowników. Jedną z nowoczesnych funkcji, które oferują, są moduły z terminalami wyposażonymi w czytniki kodów kreskowych oparte na systemie Android.

Przesunięcia – obieg dokumentów

Dokumenty przesunięcia, czyli zmiany lokalizacji towarów, mogą być dodawane do systemu na różne sposoby. Można to zrobić za pomocą programu komputerowego lub poprzez terminal. Kluczowe jest to, że dokumenty te są tworzone na podstawie dyspozycji przesunięcia, co gwarantuje ich poprawność i zgodność z zadanymi wytycznymi.
DEMO

Menu

Wyświetla listę transakcji jakie można wykorzystać w menu Terminal. Z tego poziomu możemy dodać nowe pozycje lub deaktywować. Tabela zawiera „projekt” menu, a więc w jakiej kolejności z jakim opisem i jaką ikoną będzie zawierać

Galeria WMS
SAdam

Galeria WMS

System magazynowy WMS oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, zaawansowane funkcje zarządzania zapasami, śledzenie przesyłek, raportowanie, integrację z innymi systemami oraz wiele innych możliwości. Dzięki galerii zrzutów ekranów i zdjęć można zapoznać się z wyglądem i funkcjonalnościami tego rozbudowanego oprogramowania magazynowego.

menu_rap.aspx
SAdam

menu_rap.aspx

Transakcja menu_rap.aspx jest ważnym elementem oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Jej głównym celem jest budowanie listy pozycji raportów dla użytkowników na podstawie konfiguracji raportów, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych raportów zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Przesunięcia - menu

Przesunięcia - menu

W programie magazynowym, menu "Przesunięcia" zawiera wiele przydatnych funkcji, które ułatwiają zarządzanie dokumentami i zleceniami związanymi z przes...
Przesunięcia - obieg dokumentów

Przesunięcia - obieg dokumentów

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net to narzędzie, które znacząco ułatwia zarządzanie magazynem. Jedną z istotnych funkcji tego programu jest obsłu...

Przesunięcia

Dokumenty przesunięcia  (zmiana lokalizacji, typ dokumentu ZL) mogą być zapisane ze statusem: w buforze lub zatwierdzone . Dokumenty rejestrują zmi...

Nowy dokument ZL

Pozycja menu wyświetla formularz dopisania dokumentu zmiany lokalizacji ZL. Dostępne w formularzu funkcje (górny pasek poleceń): ZAPISZ - polecenie zap...

Dokumenty ZL bufor

Pozycja menu wyświetla rejestr dokumentów ZL zapisanych ze statusem w buforze. Dostępne w rejestrze funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, WYDRUKI. Polecenie DOP...

Dokumenty ZL zatwierdzone

Pozycja menu wyświetla rejestr dokumentów ZL zapisanych ze statusem zatwierdzone. Dostępne w rejestrze funkcje: DOPISZ,  PODGLĄD, WYDRUKI. DOPISZ P...

Zlecenia przesunięcia

Niestandardowe oprogramowanie do zarządzania magazynem może przynieść wiele korzyści firmom, które muszą zarządzać swoimi zapasami i zamówieniami. To oprogr...

Nowe zlecenie przesunięcia

Pozycja menu MAGAZYN / PREZESUNIĘCIA / NOWE ZLECENIE PRZESUNIĘCIA wyświetla formularz dopisania dokumentu. Zlecenie przesunięcia to dokument zmiany lok...

Zlecenia przesunięcia bufor

Menu wyświetla rejestr zleceń przesunięcia w buforze. Funkcje w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, USUŃ.  Polecenie DOPISZ Polecenie wyśw...

Zlecenia przesunięcia do realizacji

Rejestr wyświetla zestawienie zleceń przesunięcia do realizacji. Zlecenia przesunięcia realizowane są przez terminal. Funkcje w rejestrze: DOPISZ, PODG...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...