Kartoteki towarowe

Kartoteki towarowe

Studio WMS.net, jako zaawansowany program magazynowy, oferuje wiele cennych narzędzi do zarządzania magazynem. Jednym z nich są właśnie kartoteki towarowe, które pomagają zapewnić skuteczne i sprawnie zarządzanie asortymentem, a także umożliwiają dostosowanie oferty do potrzeb poszczególnych klientów. Zarówno 'WSZYSTKIE KARTOTEKI', jak i 'TOWAR WG KLIENTÓW' to funkcje, które w wyraźny sposób przyczyniają się do poprawy wydajności pracy magazynu.

Kartoteki Towarowe: Narzędzie kluczowe w Studio WMS.net

Porządek i uporządkowanie to jedne z najważniejszych cech każdego skutecznego magazynu. Porządek nie tylko pomaga utrzymać magazyn w stanie sprawnym, ale także zwiększa efektywność i wydajność działania. W tej kwestii, programy WMS, takie jak ten oferowany przez SoftwareStudio, mają szczególne znaczenie - zwłaszcza pod względem narzędzi do zarządzania kartotekami towarowymi.

Kartoteki Towarowe w Studio WMS.net

Studio WMS.net, rozbudowany program magazynowy, pozwala na skuteczne i sprawnie zarządzanie kartotekami towarowymi. W zgodzie z ogólnym dążeniem do usprawnienia pracy magazynu, program WMS oferuje rozbudowane menu kartotek / asortyment, które umożliwia szybki i łatwy dostęp do informacji o konkretnym towarze.

WSZYSTKIE KARTOTEKI: Twój rejestr towarów

Pozycja menu 'WSZYSTKIE KARTOTEKI’ w Studio WMS.net jest miejscem, gdzie użytkownik ma dostęp do pełnej listy dostępnych kartotek. To nie tylko pozwala na łatwe zarządzanie, ale także na szybkie przeglądanie zasobów magazynu, z minimalnym wysiłkiem. Niezależnie od ilości towarów, które 'mieści’ dany magazyn, wszystkie są skatalogowane i łatwo dostępne za pomocą tego narzędzia.

TOWAR WG KLIENTÓW: Indywidualne podejście do kontrahentów

Drugą istotną funkcją w ramach tego menu jest 'TOWAR WG KLIENTÓW’. To właśnie ta opcja pozwala na dynamiczne budowanie menu kartotek według kontrahentów. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że każdy klient ma swoje 'indywidualne’ menu kartotek, które jest tworzone na jego potrzeby. To pozwala na jeszcze łatwiejsze, a co za tym idzie, skuteczniejsze zarządzanie magazynem.

Menu KARTOTEKI / ASORTYMENT wyświetla submenu zawierające rejestr wszystkich kartotek (pozycja menu WSZYSTKIE KARTOTEKI) oraz dynamicznie budowane menu kartotek według kontrahentów (pozycja menu TOWAR WG KLIENTÓW).

asortyment_menu
asortment_menu_2

Wybór pozycji menu WSZYTKIE KARTOTEKI lub pozycji menu z nazwą kontrahenta wyświetla rejestr kartotek asortymentowych – w przypadku menu wg kontrahenta wyświetlone zostają kartoteki przypisane do kontrahenta.

Funkcje dostępne w kartotekach towarowych: DOPISZ, EDYCJA, KOPIA, PODGLĄD, INFORMACJE DODATKOWE, STANY MINIMALNE (generowanie zleceń przesunięcia dla stanów minimalnych).


Polecenie DOPISZ

asortyment_dopisanie

Polecenie DOPISZ wyświetla okno dopisania kartoteki towarowej. Okno dopisania kartoteki zawiera dwie zakładki: Dane podstawowe i Dane uzupełniające. Wymagane pola przy dopisaniu kartoteki: INDEKS, NAZWA, KONTRAHENT, JEDNOSTKA MIARY, GRUPA,  JEDNOSTKA WEJŚCIA / WYJŚCIA. Etykiety pól wymagalnych oznaczone są pogrubioną czcionką.

W polu JEDNOSTKA WEJŚCIA / WYJŚCIA  należy wybrać ze skorowidza jednostkę, wg której będzie generowane rozliczenie kosztów dla asortymentu. Dostępne wartości w skorowidzu: karton, kg, m3, paleta, szt.

Kartoteka jest zapisywana przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz.


Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji kartoteki. Układ formularza i jego pola są takie same jak w formularzu dopisania. W formularzu nie jest edytowane pole MAGAZYN. Wprowadzone zmiany zapisywane są przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz bez zapisu danych.


Polecenie KOPIA

Polecenie pozwala na skopiowanie kartoteki asortymentowej. Potwierdzenie polecenia wyświetla formularz dopisania kartoteki, gdzie w polach zapisane są informacje kartoteki wybranej (zaznaczonej) do skopiowania. Polecenie ZAPISZ dopisuje kartotekę; polecenie ANULUJ zamyka formularz bez wykonania operacji.


Polecenie INFORMACJE DODATKOWE

Menu rozwijane INFORMACJE DODATKOWE zawiera pozycje: UWAGI, ZAŁĄCZNIKI, CECHY. Opis uwag zawiera strona Uwagi.  Pozycja menu ZAŁĄCZNIKI opisana została na stronie Załączniki.


Polecenie STANY MINIMALNE

stany_minimalne_1

Polecenie wyświetla okno zawierające zestawienie asortymentu, dla którego został zdefiniowany stan minimalny (formularz dopisania / edycji kartoteki, zakładka Dane uzupełniające , pole ILOŚĆ MINIMALNA). Zestawienie zawiera informacje o: ilości minimalne, ilości dostępnej w strefie zbierania (kolumna STAN DOSTĘPNY SZ), ilości w zleceniach przesunięcia do strefy zbierania (kolumna ZLECENAI PRZESUNIĘCIA SZ).

Polecenie GENERUJ ZLECENIE PRZESUNIĘCIA dopisuje zlecenia według założeń:

  • ustalany jest asortyment, dla którego zdefiniowany został stan minimalny większy od 0;
  • dla asortymentu porównywany jest stan minimalny do stanu magazynowego plus ilości z zapisanych dyspozycji przesunięcia;
  • dla pozycji (asortyment) gdzie stan minimalny jest większy od sumy ilości magazynowej i zapisanych dyspozycji przesunięcia generowane są nowe dyspozycje przesunięcia;
  • dyspozycje przesunięcia są dopisywane dla pełnych palet.

Praktyczny kurs SQL
admin

Praktyczny kurs SQL

Jeśli marzysz o dołączeniu do elitarnej grupy administratorów baz danych lub pragniesz stać się programistą aplikacji bazodanowych, ale brak Ci znajomości SQL-a jest przeszkodą, to teraz masz rozwiązanie. Książka „Praktyczny kurs SQL. Wydanie II” jest idealnym narzędziem, które w prosty i przystępny sposób wprowadzi Cię w świat baz danych i języka SQL.

Dokumentacja - Widoki SQL
SAdam

Dokumentacja – Widoki SQL

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach widoków SQL bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

System Informatyczny Magazynowania Towarów
SAdam

System Informatyczny Magazynowania Towarów

W firmach logistycznych pojawia się także potrzeba wyceny usług magazynowych w celu obciążenia klienta fakturą za takie usługi. Kilka argumentów, aby wdrożyć magazyn wysokiego składowania !

Kartoteki towarowe

Porządek i uporządkowanie to jedne z najważniejszych cech każdego skutecznego magazynu. Porządek nie tylko pomaga utrzymać magazyn w stanie sprawnym, ale także zwiększa efektywność i wydajność działania. W tej kwestii, programy WMS, takie jak ten oferowany przez SoftwareStudio, mają szczególne znaczenie - zwłaszcza pod względem narzędzi do zarządzania kartotekami towarowymi.
DEMO
Edycja – zmiany w kartotece
SAdam

Edycja – zmiany w kartotece

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje elastyczność i wydajność w zarządzaniu danymi kontrahentów firmy logistycznej. Umożliwia on dokonywanie zmian w kartotece kontrahentów za pomocą funkcji EDYCJA. Proces ten jest prosty i intuicyjny. Po wybraniu odpowiedniej opcji, użytkownik przechodzi do formularza, gdzie dokonuje potrzebnych modyfikacji. Ważne jest, że pole NAZWA SKRÓCONA pozostaje niezmienne.

Niedobory inwentaryzacyjne
SAdam

Niedobory inwentaryzacyjne

Dokumenty inwentaryzacyjne są odpowiedzialne za rejestrowanie nadwyżek i niedoborów podczas inwentaryzacji. W rejestrze wyświetlane są dokumenty niedoborów inwentaryzacyjnych, które są generowane podczas zamknięcia arkusza spisu z natury.

Nowa inwentaryzacja
Joanna Ciebień

Nowa inwentaryzacja

Inwentaryzacja to spis rzeczywistego stanu towarów w magazynie. Może być zapisana w programie magazynowym dla wybranego magazynu, kontrahenta, strefy, lokalizacji lub asortymentu.

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Dzięki rozbudowanym funkcjom programu magazynowego Studio WMS.net, zarządzanie kartoteką kontrahentów stało się proste, intuicyjne i efektywne. SoftwareStudio syste...
Cennik

Cennik

Studio WMS.net to nie tylko program magazynowy, to kompleksowe rozwiązanie, które ułatwia codzienną pracę. Dzięki nim zarządzanie kartotekami kontrahentów i ich c...
Koszty w rozliczeniu

Koszty w rozliczeniu

Prawidłowo zdefiniowane koszty w rozliczeniu pozwalają na dokładne i przejrzyste rozliczenia z kontrahentami. W rezultacie, proponowane przez SoftwareStudio ro...
Odbiorcy

Odbiorcy

Zarządzanie kartotekami kontrahentów w każdej firmie handlowej, produkcyjnej lub logistycznej może być czasem skomplikowane i wymagające. Aby uprościć ten pro...
Kartoteki towarowe

Kartoteki towarowe

Studio WMS.net, jako zaawansowany program magazynowy, oferuje wiele cennych narzędzi do zarządzania magazynem. Jednym z nich są właśnie kartoteki towa...
Lokalizacje

Lokalizacje

SoftwareStudio, znane z wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu, po raz kolejny udowadnia swoje kompetencje w zakresie zarządzania magazynem, oferując pro...
Usługi

Usługi

W systemach informatycznych wspomagających zarządzanie magazynem, jedną z istotnych funkcji jest możliwość definiowania i zarządzania usługami logisty...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...