Koszty w rozliczeniu

SoftwareStudio Koszty w rozliczeniu

Czym jest Kartoteka Kontrahentów w Studio WMS.net?

Pozycja menu CENNIK / KOSZTY W ROZLICZENIU wyświetla okno, które zawiera formularz umożliwiający dopisanie nowych kosztów, jak również listę wcześniej zdefiniowanych kosztów dla danego kontrahenta. To ułatwia zarówno wprowadzanie nowych, jak i zarządzanie już istniejącymi kosztami. Wszystko to sprawia, że Studio WMS.net jest kompleksowym narzędziem, które pozwala na efektywne zarządzanie danymi kontrahentów oraz dokładne określenie kosztów związanych z każdą operacją magazynową.

Studio WMS.net to zaawansowany program magazynowy stworzony przez SoftwareStudio, mający na celu zautomatyzowanie, ułatwienie i maksymalizację efektywności zarządzania magazynem. Jedną z kluczowych funkcji oferowanych przez ten program WMS jest Kartoteka Kontrahentów, która jest niezwykle pomocna w zarządzaniu informacjami o kontrahentach.

Kartoteka Kontrahentów pozwala na systematyczne gromadzenie i organizowanie wszelkich danych związanych z kontrahentami. Przechowuje ona zarówno podstawowe informacje, takie jak nazwa firmy, adres czy numer telefonu, jak i bardziej szczegółowe dane, które mogą być niezbędne w procesach biznesowych.

Koszty w Rozliczeniu w Studio WMS.net

Definiowanie Kosztów w Rozliczeniu

Kolejnym istotnym elementem programu magazynowego od SoftwareStudio jest opcja definiowania Kosztów w Rozliczeniu. Dostępna w menu CENNIK/KOSZTY W ROZLICZENIU, pozwala na dokładne określenie jakie koszty są przypisane do konkretnej transakcji z kontrahentem.

W praktyce, każda operacja magazynowa może wiązać się z różnymi kosztami – począwszy od kosztów transportu, przez koszty obsługi magazynowej, a na opłatach dodatkowych kończąc. Dzięki tej funkcji, użytkownik programu WMS jest w stanie przypisać i zdefiniować te koszty w sposób precyzyjny.

Pozycja menu CENNIK / KOSZTY W ROZLICZENIU wyświetla okno zawierające formularz dopisania oraz listę kosztów zdefiniowanych dla kontrahenta.

koszty_kategorie

Dopisane kategorie kosztów są zapisywane w rozliczeniu kosztów kontrahenta.

Dopisanie nowej pozycji wymaga wybrania kategorii w polu KATEGORIA KOSZTU. Pole obsługiwane jest przez skorowidz zawierający pozycje: Przyjęcie towaru, Wydanie towaru, Magazynowanie, Usługi. Po wybraniu kategorii należy ją zapisać przez wybór polecenia DODAJ. Dopisana kategoria zostanie wyświetlona w tabeli.

Kategorie kosztów usuwane są w trybie tabelarycznym – po zaznaczeniu wiersza tabeli należy wybrać przycisk <Delete>. Przed usunięciem pozycji wyświetlany jest komunikat.

Koszty w rozliczeniu

Pozycja menu CENNIK / KOSZTY W ROZLICZENIU wyświetla okno, które zawiera formularz umożliwiający dopisanie nowych kosztów, jak również listę wcześniej zdefiniowanych kosztów dla danego kontrahenta. To ułatwia zarówno wprowadzanie nowych, jak i zarządzanie już istniejącymi kosztami. Wszystko to sprawia, że Studio WMS.net jest kompleksowym narzędziem, które pozwala na efektywne zarządzanie danymi kontrahentów oraz dokładne określenie kosztów związanych z każdą operacją magazynową.
DEMO

Magazyn WMS.net

program magazynowy, program do magazynowania
magazyn wysokiego składowania

Magazyn Wysokiego Składu

Magazyn Wysokiego Składu wymaga odpowiedniego zarządzania, które zapewni sprawne funkcjonowanie i optymalizację procesów logistycznych. Integracja z systemem ERP klienta, automatyczne przyjmowanie zleceń dotyczących wysyłki oraz weryfikacja dostaw są kluczowymi elementami skutecznego zarządzania magazynem Wysokiego Składu.

android w zakładzie produkcyjnym
SAdam

Skorowidze w programie StudioSystem

Ogromna elastyczność programu StudioSystem wynika z możliwości konfiguracyjnych interfejsów użytkowników w zakresie widoków menu, submenu i rejestrów (tabel). Dodatkową cechą pozwalającą na szybkie i łatwe konfigurowanie programu jest możliwość definiowania przez administratora skorowidzy. Skorowidze są

producent oprogramowania
SAdam

Programy magazynowe dla firm

Aplikacja WMS.net może być zintegrowane z firmową domeną (Active Directory). W rzeczy samej zarządzanie kontami użytkowników i hasłami odbywa się za pomocą standardowych rozwiązań administracyjnych. Wiele programów magazynowych jest wciąż opartych o przestarzałe systemy informatyczne. Nowoczesny system magazynowy oferuje zdalny dostęp Online do modułów dotyczących procesów magazynowych. Dlatego też jest on dobrym rozwiązaniem dla firm magazynowych, produkcyjnych, jak również logistycznych.

Schemat kompletacji
SAdam

Schemat kompletacji

W ramach optymalizacji procesu kompletacji towarów, oprogramowanie magazynowe, takie jak system WMS (Warehouse Management System), może odgrywać istotną rolę. Jednak jego funkcje nie ograniczają się tylko do efektywnego zarządzania kompletacją. Oprogramowanie WMS może również przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w magazynie poprzez monitorowanie ruchu towarów i personelu oraz śledzenie warunków atmosferycznych, takich jak temperatura i wilgotność. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy zarówno dla pracowników, jak i klientów.

Palety
SAdam

Palety

Studio WMS.net wspiera także procesy inwentaryzacji. Dzięki temu błędy i nieścisłości są minimalizowane. Pracownicy mogą skupić się na ważniejszych zadaniach. System pomaga w utrzymaniu porządku i organizacji w magazynie. Jest to kluczowe dla efektywnej pracy.

program magazynowy Lokalizacje
SAdam

dpmag_insert_p.aspx

Uniwersalna transakcja przyjęć palet do magazynu, może rejestrować dokumenty o dowolnym symbolu (podawany jako parametr przy uruchamianiu). Standardowo obsługuje przyjęcia z zewnątrz PZ i wewnętrzne PW.