Przesunięcia - menu

Przesunięcia – menu

W programie magazynowym, menu "Przesunięcia" zawiera wiele przydatnych funkcji, które ułatwiają zarządzanie dokumentami i zleceniami związanymi z przesunięciami towarów w magazynie. W tym artykule omówimy te funkcje.

Funkcje menu związane z przesunięciami

Na wstępie, menu "Przesunięcia" w programie magazynowym oferuje szeroki zakres funkcji, które pomagają w zarządzaniu dokumentami i zleceniami związanymi z przesunięciami towarów. Dzięki temu można skutecznie kontrolować i monitorować przemieszczanie się produktów w magazynie.

Pierwszą pozycją w menu jest „Nowy dokument ZL.” Klikając na nią, otwierany jest formularz do dodawania dokumentu zmiany lokalizacji (przesunięcia). Ten dokument jest kluczowy dla śledzenia i rejestrowania przemieszczenia towarów w magazynie.

Kolejną opcją jest „Dokumenty ZL bufor.” Jest to rejestr dokumentów ZL, które nie zostały jeszcze zatwierdzone. Dzięki temu można przechowywać dokumenty w buforze przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.

„Dokumenty ZL zatwierdzone” to kolejna pozycja w menu. W tym rejestrze znajdują się dokumenty ZL, które zostały już zatwierdzone i są gotowe do dalszego przetwarzania.

Następnie mamy „Nowe zlecenie przesunięcia.” Kliknięcie tej opcji otwiera formularz do dodawania zleceń przesunięcia, czyli dyspozycji przemieszczenia towarów w magazynie. To narzędzie ułatwia planowanie i organizację przesunięć.

W „Zleceniach przesunięcia bufor” znajduje się rejestr zleceń, które jeszcze nie zostały zaakceptowane do realizacji. To miejsce, gdzie można monitorować i zarządzać przesunięciami w oczekiwaniu na akceptację.

Ostatnią opcją jest „Zlecenia przesunięcia do realizacji.” Tutaj znajdują się zlecenia, które zostały zaakceptowane i są gotowe do realizacji. Jest to kluczowy etap w procesie przesunięć towarów.

Przesunięcia w systemie magazynowym

Tworzenie nowego dokumentu ZL

Wybierasz 'Nowy dokument ZL’ w menu. System otwiera formularz. Wpisujesz dane do dokumentu zmiany lokalizacji.

Przegląd dokumentów ZL w buforze

Klikasz 'Dokumenty ZL bufor’. Zobaczysz rejestr dokumentów, które czekają na zatwierdzenie.

Zatwierdzone dokumenty ZL

Wybierasz 'Dokumenty ZL zatwierdzone’. Lista zatwierdzonych dokumentów się wyświetla.

Dodawanie zlecenia przesunięcia

Klikasz 'Nowe zlecenie przesunięcia’. Formularz się otwiera. Możesz dodać nowe zlecenie.

Rejestr zleceń w buforze

Wybierasz 'Zlecenia przesunięcia bufor’. Sprawdzisz zlecenia oczekujące na akceptację.

Zlecenia przesunięcia do realizacji

Klikasz 'Zlecenia przesunięcia do realizacji’. Lista zleceń gotowych do wykonania się pojawia.

Zrealizowane zlecenia przesunięcia

Wybierasz 'Zlecenia przesunięcia zrealizowane’. Pokazuje się rejestr zleceń, które zostały wykonane.

Menu MAGAZYN / PRZESUNIĘCIA zawiera pozycje submenu:

zl_menu

Menu PRZESUNIĘCIA

  1. Nowy dokument ZL – pozycja menu otwiera formularz dopisania dokumentu zmiany lokalizacji (przesunięcia).
  2. Dokumenty ZL bufor – rejestr dokumentów ZL w buforze (niezatwierdzonych)
  3. Dokumenty ZL zatwierdzone – rejestr zatwierdzonych dokumentów ZL.

Menu ZLECENIA PRZESUNIĘCIA

  1. Nowe zlecenie przesunięcia – pozycja menu otwiera formularz dopisania zlecenia (dyspozycji) przesunięcia
  2. Zlecenia przesunięcia bufor  – rejestr zleceń w buforze.
  3. Zlecenia przesunięcia do realizacji – rejestr zleceń zaakceptowanych do realizacji.
  4. Zlecenia przesunięcia zrealizowane – rejestr zleceń zrealizowanych; zatwierdzone dokumenty ZL.
Programy Windows SQL
SAdam

Programy Windows SQL

Programy Windows SQL są idealnym rozwiązaniem dla firm z branży magazynowej i logistycznej. Dzięki nim można zapewnić efektywne zarządzanie magazynem oraz zoptymalizować procesy logistyczne. Dodatkowo, obsługa za pomocą mobilnych, ręcznych skanerów oraz wykorzystanie technologii automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych i QR przyczynia się do jeszcze większej efektywności i precyzji działania magazynu.

Miejsca składowania w programie magazynowym
SAdam

Miejsca składowania w programie magazynowym

Zarządzanie miejscami składowania w magazynie jest kluczowe dla efektywności logistycznej. Program magazynowy stanowi istotne narzędzie w tym procesie. Umożliwia lepszą organizację pracy i optymalizację przestrzeni magazynowej. Zapewnia łatwy dostęp do informacji o lokalizacjach i ich obrotach.

Programowanie
SoftwareStudio

Programowanie

Wykorzystywanie standardowych programów do codziennych obowiązków jest często niewystarczające. Dlatego prawie każdy wspomaga swoją pracę uniwersalnymi narzędziami np. arkuszami kalkulacyjnymi MS Excel. Gdy jednak możliwości takich narzędzi stają się niewystarczające lub osoba nimi zajmująca się ma za małą wiedzę i doświadczenie. Wówczas można zwrócić się do naszej firmy i zamówić: napisanie dedykowanego programu na własne potrzeby, tworzymy aplikacje (Visual Studio 2008 C#) i portale internetowe w technologii Asp.Net dostosowanie arkuszy excela, automatyzację prac poprzez programowanie makr Zapewniamy serwis i rozwój programów według potrzeb klientów. Proponujemy usługi tworzenia indywidualnego oprogramowania na zamówienie.

Przesunięcia – menu

Na wstępie, menu "Przesunięcia" w programie magazynowym oferuje szeroki zakres funkcji, które pomagają w zarządzaniu dokumentami i zleceniami związanymi z przesunięciami towarów. Dzięki temu można skutecznie kontrolować i monitorować przemieszczanie się produktów w magazynie.
DEMO
x_priorytet.aspx
SAdam

x_priorytet.aspx

W ramach oprogramowania magazynowego Studio WMS.net istnieje specjalna transakcja, która umożliwia zmianę priorytetów dokumentów. Ten proces pozwala na elastyczne zarządzanie dokumentami magazynowymi i dostosowanie ich priorytetów do bieżących potrzeb.

x_kncrm.aspx

Uniwersalna transakcja pozwalająca na dopisywanie i edycję oraz wyświetlania danych kontaktowych skojarzonych z kartoteką knkon. Transakcja obsługuje tabelę KNCRM w zależności od wywołanego parametru: kontakty miejsca dostaw odbiorcy         PROGRAM MAGAZYNOWY knkon_insert.aspxProgram

Kopiowanie zestawień
SAdam

Kopiowanie zestawień

Podczas wdrażania lub korzystania z programu magazynowego, takiego jak Studio WMS.net, często pojawia się potrzeba tworzenia zestawień, które są podobne do już istniejących na liście widoków SQL. Aby zaoszczędzić czas i uniknąć żmudnej pracy związanej z projektowaniem i konfigurowaniem parametrów od nowa, warto skorzystać z funkcji KOPIUJ / PRZYPISZ ZESTAWIENIA.

Przesunięcia - menu

Przesunięcia - menu

W programie magazynowym, menu "Przesunięcia" zawiera wiele przydatnych funkcji, które ułatwiają zarządzanie dokumentami i zleceniami związanymi z przes...
Przesunięcia - obieg dokumentów

Przesunięcia - obieg dokumentów

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net to narzędzie, które znacząco ułatwia zarządzanie magazynem. Jedną z istotnych funkcji tego programu jest obsłu...

Przesunięcia

Dokumenty przesunięcia  (zmiana lokalizacji, typ dokumentu ZL) mogą być zapisane ze statusem: w buforze lub zatwierdzone . Dokumenty rejestrują zmi...

Nowy dokument ZL

Pozycja menu wyświetla formularz dopisania dokumentu zmiany lokalizacji ZL. Dostępne w formularzu funkcje (górny pasek poleceń): ZAPISZ - polecenie zap...

Dokumenty ZL bufor

Pozycja menu wyświetla rejestr dokumentów ZL zapisanych ze statusem w buforze. Dostępne w rejestrze funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, WYDRUKI. Polecenie DOP...

Dokumenty ZL zatwierdzone

Pozycja menu wyświetla rejestr dokumentów ZL zapisanych ze statusem zatwierdzone. Dostępne w rejestrze funkcje: DOPISZ,  PODGLĄD, WYDRUKI. DOPISZ P...

Zlecenia przesunięcia

Niestandardowe oprogramowanie do zarządzania magazynem może przynieść wiele korzyści firmom, które muszą zarządzać swoimi zapasami i zamówieniami. To oprogr...

Nowe zlecenie przesunięcia

Pozycja menu MAGAZYN / PREZESUNIĘCIA / NOWE ZLECENIE PRZESUNIĘCIA wyświetla formularz dopisania dokumentu. Zlecenie przesunięcia to dokument zmiany lok...

Zlecenia przesunięcia bufor

Menu wyświetla rejestr zleceń przesunięcia w buforze. Funkcje w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, USUŃ.  Polecenie DOPISZ Polecenie wyśw...

Zlecenia przesunięcia do realizacji

Rejestr wyświetla zestawienie zleceń przesunięcia do realizacji. Zlecenia przesunięcia realizowane są przez terminal. Funkcje w rejestrze: DOPISZ, PODG...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...