Statystyki

Klient magazynu może znacząco poprawić obsługę magazynu dzięki naszemu programowi magazynowemu Studio WMS.net. Rozwiązanie to pozwala na bardziej efektywną pracę, eliminując nadmiar papierowej biurokracji. System magazynowy poprawia także organizację przestrzeni magazynowej, co jest korzystne dla pracowników. Pracodawcy natomiast mogą skorzystać z programu do monitorowania pracy magazynierów oraz dostępu do analiz statystycznych, co ułatwia planowanie zamówień. Dzięki Studio WMS.net, zarządzanie magazynem staje się prostsze i bardziej efektywne.

Zarządzaj magazynem efektywnie dzięki programowi Studio WMS.net

Program magazynowy WMS.net to nowoczesne rozwiązanie, które usprawnia procesy logistyczne. Dzięki niemu zarządzanie magazynem staje się prostsze i bardziej efektywne. System WMS.net wykorzystuje najnowsze technologie, zapewniając tym samym wysoką jakość usług. Jest to kluczowe dla firm, które chcą utrzymać konkurencyjność na rynku.

Nasza aplikacja WMS.net posiada intuicyjny interfejs. Umożliwia on szybkie i łatwe zarządzanie zasobami magazynowymi. Korzystając z programu, można znacznie zredukować czas potrzebny na codzienne operacje magazynowe. Efektywność zarządzania magazynem bezpośrednio przekłada się na wzrost produktywności.

Oprogramowanie WMS.net to także gwarancja bezpieczeństwa danych. System zapewnia pełną kontrolę nad przepływem informacji. Dzięki temu, zarządzanie magazynem staje się nie tylko efektywne, ale i bezpieczne. Program magazynowy WMS.net jest rozwiązaniem, które odpowiada na potrzeby współczesnych przedsiębiorstw.

Korzystając z systemu WMS.net, można znacząco poprawić jakość obsługi klienta. Szybsze realizowanie zamówień i lepsza organizacja pracy to tylko niektóre z korzyści. Program WMS.net to klucz do sukcesu dla każdej firmy, która pragnie zautomatyzować i ulepszyć swoje procesy magazynowe.

W dobie cyfrowej transformacji, program magazynowy WMS.net jest niezbędnym narzędziem. Pozwala on na efektywne zarządzanie zasobami w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie ważne w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Program WMS.net to przyszłość zarządzania magazynem w erze Internetu.

Statystyka jest również formą szybkiego raportu, dzięki której otrzymujemy informacje o ilości dokumentów realizowanych w przeciągu ostatnich 30 dni, o wykorzystanych usługach oraz paletach w obrocie magazynowym.

Informacje bieżące

statystyka

Zrzut ekranu przedstawia interfejs użytkownika programu magazynowego, prawdopodobnie z serii WMS.net. Główne okno aplikacji zawiera zakładki lub przyciski nawigacyjne u góry, takie jak: „Informacje”, „Magazyny”, „Surowce”, „Półprodukty”, „Produkty”, „Narzędzia”, „Ustawienia”, „Raporty” oraz „Pomoc”. Poniżej znajduje się sekcja „Informacje bieżące”, która prezentuje statystyki w tabelarycznej formie. Kolumny są oznaczone jako: „Dokumenty do realizacji dzisiaj”, „RZ”, „RW”, „PW”, „PZ”, „MM”, „WZ”, „PZAZ”, „RZAZ”.

Druga tabela, umiejscowiona w prawym dolnym rogu, jest oznaczona jako „Dokumenty do realizacji w przyszłym okresie” i zawiera podobne kolumny jak pierwsza tabela, lecz dane są podzielone na dni tygodnia, od „poniedziałku” do „niedzieli”. Interfejs jest utrzymany w jasnej kolorystyce, z przewagą niebieskiego i szarego, co sugeruje przejrzystość i formalność, typową dla aplikacji biznesowych. Całość przedstawia systematyczne podejście do zarządzania magazynem i planowania pracy na podstawie dokumentów.

Statystyki ostatnie 30 dni Dokumenty

statystyka dokumenty

Zrzut ekranu przedstawia interfejs użytkownika programu magazynowego, który jest częścią systemu WMS.net. Na górnej belce widać zakładki takie jak: „Główny ekran”, „Surowce”, „Półprodukty”, „Produkty”, „Narzędzia”, „Raporty”, „Ustawienia” oraz „Pomoc”. Poniżej zakładek znajduje się nagłówek „Statystyki za ostatnie 30 dni”, sugerujący, że wyświetlane dane dotyczą aktywności magazynowej w ostatnim miesiącu.

Tabela statystyk składa się z kolumn: „Rodzaj”, „Odbiór”, „Z dnia”, „Za dzień”, „Z tygodnia”, które są prawie puste, z wyjątkiem kilku wypełnionych komórek. Dostępne są tylko dane dla kilku rodzajów dokumentów magazynowych: „RW”, „PW”, „PZ”, „MM”, „WZ”. Wszystkie wartości są zerowe, z wyjątkiem jednej pozycji, która wskazuje na dwie operacje typu „RW” w ciągu dnia.

Interfejs użytkownika jest prosty i funkcjonalny, zaprojektowany z myślą o klarowności i łatwości użycia. Całość prezentuje dane w sposób uporządkowany, co jest istotne dla efektywnego zarządzania magazynem i monitorowania operacji magazynowych. Kolorystyka interfejsu jest spokojna, dominują odcienie niebieskiego, co jest charakterystyczne dla aplikacji biznesowych i ma na celu ułatwienie skupienia na pracy.

Statystyki ostatnie 30 dni Palety

statystyka palety

Zrzut ekranu prezentuje interfejs programu magazynowego WMS.net, skupiając się na statystykach operacji magazynowych. Na górze widzimy menu z zakładkami: „Główny ekran”, „Surowce”, „Półprodukty”, „Produkty”, „Narzędzia”, „Raporty”, „Ustawienia” oraz „Pomoc”. Poniżej zakładek znajduje się tytuł sekcji „Statystyki za ostatnie 30 dni”.

Tabela przedstawia różne typy dokumentów magazynowych (oznaczone jako „Rodzaj”) wraz z kolumnami „Palety nowe” i „Europalety”, a także podział na „Z dnia”, „Za dzień” i „Z tygodnia”. Dokumenty są oznaczone skrótami takimi jak „RW”, „PW”, „PZ”, „MM”, „WZ”, co wskazuje na różne kategorie operacji magazynowych, takie jak przyjęcia, wydania, przeniesienia, itp. Niektóre z pól są wypełnione danymi, co wskazuje na aktywność magazynową związaną z paletami w określonych dniach.

Interfejs jest utrzymany w stonowanej kolorystyce, z dominującym błękitnym tłem, co może sprzyjać koncentracji użytkownika na danych. Układ i design aplikacji sugerują, że program jest narzędziem profesjonalnym, przeznaczonym do szczegółowego monitorowania i analizy operacji magazynowych.

Statystyki ostatnie 30 dni Usługi

statystyka usługi

Zrzut ekranu przedstawia kolejny widok interfejsu użytkownika programu magazynowego WMS.net, koncentrując się na statystykach dotyczących usług magazynowych. Na górnej belce interfejsu znajdują się zakładki: „Główny ekran”, „Surowce”, „Półprodukty”, „Produkty”, „Narzędzia”, „Raporty”, „Ustawienia”, oraz „Pomoc”.

Poniżej zakładek znajduje się tytuł „Statystyki za ostatnie 30 dni”, z tabelą obok. W tabeli wymienione są różne rodzaje usług magazynowych (kolumna „Rodzaj”), takie jak „RW Paleta standard”, „PW Kompletacja palet”, „PZ Przyjęcie na magazyn”, „MM Przesunięcia magazynowe”, i „WZ Wydanie z magazynu”. Każda z usług ma przypisane szczegółowe opisy, jak „Przyjęcie palety” czy „Kompletacja palety”. Kolumny obok, „Z dnia”, „Za dzień” i „Z tygodnia”, wydają się być miejscem na wprowadzenie danych liczbowych, ale na zrzucie ekranu są puste.

Podobnie jak w poprzednich wersjach, interfejs jest czysty i uporządkowany, z dominującymi błękitnymi odcieniami, co jest charakterystyczne dla profesjonalnego oprogramowania biznesowego. Wygląd aplikacji sugeruje, że jest ona zaprojektowana do szczegółowego monitorowania operacji magazynowych, umożliwiając efektywne zarządzanie przepływem towarów w magazynie.

Asortyment TOP 10

W dolnej części okna otrzymujemy zestawienie najczęściej wykorzystywanych produktów w obrocie magazynowym wg produktów.

statystyka asortyment TOP10

Zrzut ekranu prezentuje interfejs użytkownika programu magazynowego WMS.net z funkcją raportowania, skoncentrowany na statystykach asortymentu. W górnej części interfejsu znajdują się zakładki takie jak „Główny ekran”, „Surowce”, „Półprodukty”, „Produkty”, „Narzędzia”, „Raporty”, „Ustawienia”, oraz „Pomoc”.

Poniżej zakładek znajduje się nagłówek „Asortyment TOP 10”, co wskazuje na ranking dziesięciu najczęściej operowanych pozycji asortymentu w magazynie. W tabeli wymienione są pozycje asortymentowe z kolumnami „Indeks” i „Nazwa”, obok których znajduje się kolumna „Ilość” odzwierciedlająca liczbę operacji magazynowych związanych z danym towarem. W tabeli widoczne są dwie pozycje towarowe, z których jedna została zoperowana trzykrotnie, a druga jednokrotnie.

Interfejs użytkownika jest prosty i czytelny, z przeważającymi błękitnymi i jasnoszarymi odcieniami, co jest typowe dla oprogramowania biznesowego. Wygląd aplikacji sugeruje, że jest ona zaprojektowana do efektywnej analizy i zarządzania asortymentem w magazynie, umożliwiając użytkownikom szybki dostęp do informacji o najważniejszych pozycjach.

Kontrahent TOP10

W dolnej części okna otrzymujemy zestawienie najczęściej wykorzystywanych produktów w obrocie magazynowym najbardziej aktywnych kontrahentach.

statystyka kontrahent TOP10

Prezentowany zrzut ekranu ukazuje kolejny widok interfejsu użytkownika systemu WMS.net, koncentrując się na statystykach dotyczących kontrahentów. Widoczne są zakładki: „Główny ekran”, „Surowce”, „Półprodukty”, „Produkty”, „Narzędzia”, „Raporty”, „Ustawienia” oraz „Pomoc” rozmieszczone poziomo w górnej części interfejsu.

Poniżej zakładek znajduje się tytuł „Kontrahent TOP10”, sugerujący, że prezentowane dane dotyczą dziesięciu najbardziej aktywnych kontrahentów. W tabeli znajdują się kolumny „Indeks” i „Nazwa i nazwisko/nazwa”, oraz „Ilość”, które mają na celu prezentowanie liczby transakcji lub operacji przeprowadzonych przez danego kontrahenta. Tabela zawiera tylko jeden wpis, z indeksem „001” i nazwą „Zdunek”, przy którym zanotowano cztery operacje.

Interfejs jest utrzymany w stonowanej kolorystyce, dominują jasne odcienie niebieskiego i szarości, co jest typowe dla oprogramowania biznesowego, mającego na celu ułatwienie czytelności i nawigacji. Układ i design aplikacji sugerują, że jest ona przeznaczona do efektywnego zarządzania relacjami z kontrahentami oraz monitorowania ich aktywności w systemie magazynowym.

Ważenie palet za pomocą wagi OHAUS
SAdam

Ważenie palet za pomocą wagi OHAUS

SoftwareStudio Sp. z o.o. wybiera z dostępnych na rynku urządzeń wspierających pracę magazynu najlepsze i sprawdzone rozwiązania, dlatego polecamy naszym klientom moduł do ważenia palet działający w oparciu o wagi firmy OHAUS. Na życzenie można wprowadzić integrację z innymi modelami wag, w tym celu prosimy o kontakt  działem handlowym.

Motorola MC9190-G
SAdam

Motorola MC9190-G

Urządzenie MC9190-G gwarantuje dostęp do najnowocześniejszej technologii skanowania, która umożliwia skanowanie różnych rodzajów kodów kreskowych, z małej i dużej odległości, a także skanowanie kodów uszkodzonych lub zabrudzonych.

Warehouse Management System
magazyn wysokiego składowania

Warehouse Management System

Warehouse management system, czyli system zarządzania magazynem, to kluczowy element skutecznego zarządzania logistyką w firmach. Systemy #WMS pozwalają na sprawną integrację z innymi systemami używanymi w logistyce przedsiębiorstwa. Są szczególnie przydatne w centrach logistycznych, gdzie towar jest w ciągłym ruchu, zarówno w trakcie przyjmowania, jak i wysyłki.

Statystyki

Program magazynowy WMS.net to nowoczesne rozwiązanie, które usprawnia procesy logistyczne. Dzięki niemu zarządzanie magazynem staje się prostsze i bardziej efektywne. System WMS.net wykorzystuje najnowsze technologie, zapewniając tym samym wysoką jakość usług. Jest to kluczowe dla firm, które chcą utrzymać konkurencyjność na rynku.
DEMO
Usługi
Joanna Ciebień

Usługi

W systemach informatycznych wspomagających zarządzanie magazynem, jedną z istotnych funkcji jest możliwość definiowania i zarządzania usługami logistycznymi. W ramach tej funkcji, często dostępnej jako pozycja menu o nazwie „KARTOTEKI / USŁUGI logistyczne”, użytkownicy mają możliwość wyświetlania kartotek usług zdefiniowanych w programie.

x_delete.aspx

Transakcja x_delete.aspx pozwala usuwać trwale dane z bazy lub zmieniać oznaczenie ACH. Transakcja wymaga podania parametrów: tabela – nazwa tabeli z której dane mają być usunięte lub zmieniony status ACH kolumna – nazwa kolumny w

Wydruk dokumentu WZB
SAdam

Wydruk dokumentu WZB

W ramach efektywnego zarządzania magazynem, oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net dostarczone przez SoftwareStudio oferuje narzędzia do wydruku dokumentów WZB (Wydania Z Magazynu Bezpośrednie). Te funkcje są kluczowe dla przeprowadzania wydań bezpośrednich z magazynu w sposób szybki i precyzyjny.

Zestawienia

Zestawienia

W sekcji "Informacje" w programie magazynowym WMS.net znajduje się przydatna opcja "Zestawienia". Dzięki niej możemy szybko uzyskać dostęp do różnych inform...
Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe

W sekcji "INFORMACJE" programu magazynowego WMS.net, znajduje się opcja "ZESTAWIENIA / dokumenty magazynowe". Dzięki niej możemy wyświetlać różne zestaw...
Rotacje

Rotacje

Rotacja towarów to kluczowy element zarządzania magazynem. Dzięki niej można kontrolować, ile razy dany towar jest przemieszczany z magazynu. Im wyższa rotac...
Kartoteki

Kartoteki

Oprogramowanie magazynowe WMS.net stanowi kluczowy element zarządzania magazynem. Zapewnia efektywne zarządzanie zasobami. Dzięki niemu procesy magazynowe st...
Raporty

Raporty

Program magazynowy WMS.net jest niezbędny dla efektywnego zarządzania magazynem. Zapewnia dostęp do różnorodnych raportów. Te raporty można łatwo dostoso...
Statystyki

Statystyki

Klient magazynu może znacząco poprawić obsługę magazynu dzięki naszemu programowi magazynowemu Studio WMS.net. Rozwiązanie to pozwala na bardziej efekty...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...