Skorowidz SMS – Szablony SMS, w sekcji Systemowe, wykorzystywany jest podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_sms.aspx. Transakcja w przedstawionym rozwiązaniu współdziała z platformą SMSAPI. Skorowidz umożliwia zdefiniowanie treści wiadomości sms, które zostaną wysłane po uruchomieniu transakcji.

Podczas definiowania pozycji skorowidza należy uzupełnić następujące pola:

  • Aktywne – oznacza aktywność pozycji skorowidza
  • Kod – unikalny kod w ramach skorowidza
  • Szablon treści – treść wysyłanej wiadomości sms

Poniżej przykładowo zdefiniowane treści wiadomości e-mail dla modułu reklamacje:

Konfiguracja skorowidza SMS

Konfiguracja skorowidza SMS

Po zdefiniowaniu wartości skorowidza należy zdefiniować w konfiguracji TOOLBARMENU przycisk MENU oraz można również zdefiniować pozycje SUB MENU.

 

Do poprawnej konfiguracji działania transakcji z wykorzystaniem skorowidza SMS konieczne jest również zdefiniowanie parametrów znajdujących się w grupie KONFIGURACJA:

GRUPA ROLA OPIS WARTOSC
KONFIGURACJA SuperVisor Login do serwisu SMSAPI kowaljan
KONFIGURACJA SuperVisor Hasło do serwisu SMSAPI K0w@l78#66@#pc
KONFIGURACJA SuperVisor Adres serwisu SMSAPI https://smsapi.pl/sap/v5/webservices