SMS – szablony SMS

system magazynowy SMS

SoftwareStudio SMS – szablony SMS

WMS program magazynowy

Kiedyś w magazynie dominowały programy Windows CE, Windows Mobile. Jednak do 2017 roku postawiliśmy na magazyn z kolektorami Android. Dzisiaj to już nie nowoczesność, WMS Android oprogramowanie magazynowe to standard. Zarówno na kolektorach jak i tabletach czy wózkach widłowych.
Cechą charakterystyczną nowoczesnego oprogramowania magazynowego jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz mobilnych terminali mobilnych. Oferowane przez nas oprogramowanie magazynowe to zaawansowane technologicznie i rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie.

Skorowidz SMS – Szablony SMS, w sekcji Systemowe, wykorzystywany jest podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_sms.aspx. Transakcja w przedstawionym rozwiązaniu współdziała z platformą SMSAPI. Skorowidz umożliwia zdefiniowanie treści wiadomości sms, które zostaną wysłane po uruchomieniu transakcji.

Podczas definiowania pozycji skorowidza należy uzupełnić następujące pola:

  • Aktywne – oznacza aktywność pozycji skorowidza
  • Kod – unikalny kod w ramach skorowidza
  • Szablon treści – treść wysyłanej wiadomości sms

Poniżej przykładowo zdefiniowane treści wiadomości e-mail dla modułu reklamacje:

Konfiguracja skorowidza SMS
Konfiguracja skorowidza SMS

Po zdefiniowaniu wartości skorowidza należy zdefiniować w konfiguracji TOOLBARMENU przycisk MENU oraz można również zdefiniować pozycje SUB MENU.

 

Do poprawnej konfiguracji działania transakcji z wykorzystaniem skorowidza SMS konieczne jest również zdefiniowanie parametrów znajdujących się w grupie KONFIGURACJA:

GRUPA ROLA OPIS WARTOSC
KONFIGURACJA SuperVisor Login do serwisu SMSAPI kowaljan
KONFIGURACJA SuperVisor Hasło do serwisu SMSAPI K0w@l78#66@#pc
KONFIGURACJA SuperVisor Adres serwisu SMSAPI https://smsapi.pl/sap/v5/webservices

 

WMS demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO

Magazyn WMS.net

program magazynowy SQL Management Studio
program WMS

SQL Management Studio

Management Studio jest produktem który umożliwia zarządzanie repozytorium danych za pomocą okienkowego interfejsu. Jest to bardzo przyjemny program integrujący zarówno usługi administracyjne jak i programistycznie związane (Query Analyzer + Enterprise Manager z SQL Server 2000).

kod kreskowy
SAdam

Kody kreskowe

W projekcie StudioSystem można generować kody kreskowe i kody QR wykorzystując funkcje biblioteczne i konfigurację systemu. System znakowania oraz identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych zasady znakowania ładunków w magazynach, oznakowanie miejsc składowania zapasów, organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN. Sprawdź na demo program magazynowy kody kreskowe !

magazyn wysokiego składowania
admin

Oprogramowanie magazynowe

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem. Dostępne jest oprogramowanie magazynowe, za którego pomocą pracownicy nie tylko bezpośrednio znajdujący się na terenie magazynu, ale także przez Internet z dowolnego miejsca na ziemi. PROGRAM MAGAZYNOWY Android

Software-as-a-Service
SAdam

szukaj.aspx wygląd

Program sprawdza czy w zdefiniowanym zapytaniu znajdują się parametry (kolumny zwracane zapytaniem SQL) w ściśle określonych kolumnach. Przekazując więc odpowiednie parametry sterujemy wyglądem poszczególnych lub wszystkich obiektów wyświetlanych w formularzu transakcji szukaj.aspx BACKCOLOR Parametr pozwala

system WMS Wydania - obieg dokumentów
SAdam

Konfiguracja SubMenu

Konfiguracja SUBMENU umożliwia zdefiniowanie menu, które pojawi się po uruchomieniu rejestru, w którym,  w konfiguracji pozycji menu wskazaliśmy transakcję role_sys/sub_menu.aspx. Po rozwinięciu sekcji pojawia się lista skorowidzów uniwersalnych oraz wskazanych skorowidzów, według których możemy zdefiniować

system WMS Etykiety kartonów
Joanna Ciebień

Etykiety kartonów

Pozycja menu ETYKIETY KARTONÓW wyświetla formularz wydruku etykiet dla kartonów pakowanych w strefie zbierania. Numery kartonów mają symbol AARRRRMMDDXXXXXX, gdzie AA – symbol; dla kartonów przyjęty symbol to KA; RRRR – rok; MM – miesiąc;