SMS - szablony SMS

SMS – szablony SMS

Skorowidz SMS – Szablony SMS, znajdujący się w sekcji Systemowe, odgrywa istotną rolę podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_sms.aspx. Ta transakcja jest częścią zaawansowanego systemu magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio, i umożliwia wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem platformy SMSAPI.

Skorowidz SMS – Szablony SMS w Studio WMS.net

W skrócie, Skorowidz SMS – Szablony SMS stanowi ważny element systemu magazynowego Studio WMS.net firmy SoftwareStudio. Dzięki niemu można skutecznie i efektywnie zarządzać komunikacją poprzez wysyłanie wiadomości SMS w odpowiedzi na konkretne zdarzenia czy akcje w systemie. To narzędzie, które usprawnia procesy magazynowe i podnosi jakość obsługi klienta.

Skorowidz ten pozwala na precyzyjne zdefiniowanie treści wiadomości SMS, które zostaną automatycznie wysłane po uruchomieniu transakcji. Jest to niezwykle przydatne narzędzie, które może być wykorzystane w wielu aspektach zarządzania magazynem.

Dzięki Skorowidzowi SMS – Szablony SMS, administratorzy mają możliwość dostosowania treści wiadomości do konkretnych potrzeb i sytuacji. Treść wiadomości SMS może zawierać istotne informacje dotyczące statusu zamówienia, dostawy, stanu magazynu czy innych ważnych zdarzeń w systemie magazynowym.

Warto podkreślić, że ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna w przypadku konieczności powiadomienia pracowników magazynu, klientów lub innych zainteresowanych stron o ważnych wydarzeniach lub zmianach w systemie. Dzięki niemu można szybko informować o zmianach statusu zamówienia, dostawie towarów lub innych istotnych kwestiach, co przyczynia się do lepszej komunikacji i efektywności w zarządzaniu magazynem.

Wprowadzenie

Skorowidz SMS – Szablony SMS, dostępny w sekcji Systemowe, odgrywa kluczową rolę podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_sms.aspx. Ta transakcja jest integralną częścią zaawansowanego systemu magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez firmę SoftwareStudio, i umożliwia efektywne wysyłanie wiadomości SMS poprzez platformę SMSAPI.

Znaczenie Skorowidza SMS

Skorowidz ten jest niezwykle istotnym narzędziem, które pełni kluczową rolę w procesie zarządzania magazynem. Pozwala on precyzyjnie określić zawartość wiadomości SMS, które zostaną automatycznie wysłane po uruchomieniu konkretnej transakcji. Jest to narzędzie o wielu zastosowaniach i może być wykorzystywane w różnych aspektach zarządzania magazynem.

Personalizacja Wiadomości SMS

Dzięki Skorowidzowi SMS – Szablony SMS, administratorzy mają możliwość dostosowania treści wiadomości do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Można w nim zawrzeć istotne informacje dotyczące statusu zamówienia, dostawy, stanu magazynu oraz innych kluczowych wydarzeń w systemie magazynowym.

Wykorzystanie w Komunikacji

Warto podkreślić, że ta funkcjonalność staje się szczególnie przydatna w przypadku konieczności poinformowania pracowników magazynu, klientów lub innych zainteresowanych stron o istotnych zmianach lub wydarzeniach w systemie. Dzięki temu można błyskawicznie przekazywać informacje o zmianach statusu zamówienia, dostawie towarów czy innych ważnych kwestiach, co wpływa na poprawę komunikacji i efektywność zarządzania magazynem.

Podsumowanie

W skrócie, Skorowidz SMS – Szablony SMS to nieodłączna część systemu magazynowego Studio WMS.net firmy SoftwareStudio. To narzędzie umożliwiające skuteczną i efektywną komunikację poprzez wysyłanie wiadomości SMS w odpowiedzi na konkretne zdarzenia czy działania w systemie. Dzięki niemu procesy magazynowe stają się bardziej efektywne, a jakość obsługi klienta podnosi się na wyższy poziom.

Skorowidz SMS – Szablony SMS w Studio WMS.net

Skorowidz SMS – Szablony SMS, w sekcji Systemowe, wykorzystywany jest podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_sms.aspx. Transakcja w przedstawionym rozwiązaniu współdziała z platformą SMSAPI. Skorowidz umożliwia zdefiniowanie treści wiadomości sms, które zostaną wysłane po uruchomieniu transakcji.

Podczas definiowania pozycji skorowidza należy uzupełnić następujące pola:

  • Aktywne – oznacza aktywność pozycji skorowidza
  • Kod – unikalny kod w ramach skorowidza
  • Szablon treści – treść wysyłanej wiadomości sms

Poniżej przykładowo zdefiniowane treści wiadomości e-mail dla modułu reklamacje:

Konfiguracja skorowidza SMS
Konfiguracja skorowidza SMS

Po zdefiniowaniu wartości skorowidza należy zdefiniować w konfiguracji TOOLBARMENU przycisk MENU oraz można również zdefiniować pozycje SUB MENU.

Do poprawnej konfiguracji działania transakcji z wykorzystaniem skorowidza SMS konieczne jest również zdefiniowanie parametrów znajdujących się w grupie KONFIGURACJA:

GRUPAROLAOPISWARTOSC
KONFIGURACJASuperVisorLogin do serwisu SMSAPIkowaljan
KONFIGURACJASuperVisorHasło do serwisu SMSAPIK0w@l78#66@#pc
KONFIGURACJASuperVisorAdres serwisu SMSAPIhttps://smsapi.pl/sap/v5/webservices
Tablet aplikacja magazynowa
SAdam

Tablet aplikacja magazynowa

Czy marzysz o mobilnym i efektywnym sposobie zarządzania magazynem? SoftwareStudio oferuje rozwiązanie, które spełni Twoje oczekiwania – tablet z systemem Android i aplikacją magazynową.

Co wybrać do zarządzania magazynem?
SAdam

Co wybrać do zarządzania magazynem?

Wybór konkretnych rozwiązań i technologii powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań firmy. Warto przeprowadzić analizę i skonsultować się z dostawcami oprogramowania magazynowego, aby znaleźć optymalne rozwiązania dla swojego magazynu.

Przeglądanie stanów magazynowych
Adam Potomski

Przeglądanie stanów magazynowych

W programie Studio Magazyn WMS.net mamy teraz dostępną nową wersję transakcji, która umożliwia przeglądanie stanów magazynowych w sposób bardziej zaawansowany. Dzięki temu użytkownicy programu magazynowego mogą łatwo i intuicyjnie dostosować sposób prezentacji danych według różnych kryteriów, a także podzielić je na miejsca składowania towaru.

SMS – szablony SMS

W skrócie, Skorowidz SMS – Szablony SMS stanowi ważny element systemu magazynowego Studio WMS.net firmy SoftwareStudio. Dzięki niemu można skutecznie i efektywnie zarządzać komunikacją poprzez wysyłanie wiadomości SMS w odpowiedzi na konkretne zdarzenia czy akcje w systemie. To narzędzie, które usprawnia procesy magazynowe i podnosi jakość obsługi klienta.
DEMO
Dokumenty wydań palet bufor
SAdam

Dokumenty wydań palet bufor

Dokumenty wydań palet w programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio oferują wiele przydatnych funkcji. W rejestrze tych dokumentów dostępne są aktywne opcje, które ułatwiają pracę z nimi.

datacenter beyond poznań
SAdam

O firmie

Branża informatyczna, w której działa SoftwareStudio jest i będzie zawsze wymagająca – w działaniu i w myśleniu. Siłą spółki SoftwareStudio są ludzie – to dzięki nim firma utrzymuje się na rynku i zdobywa nowe obszary.

Zlecenia magazynowe OnLine
SAdam

Zlecenia magazynowe OnLine

Współczesny rynek logistyczny dynamicznie się rozwija. Zwiększa się zapotrzebowanie na szybką i efektywną obsługę magazynową. Dlatego pojawiają się nowoczesne rozwiązania, takie jak system zleceń magazynowych online. Ten system rewolucjonizuje sposób zarządzania magazynem.

EML - Szablony EMAIL

EML - Szablony EMAIL

Skorowidz EML - Szablony EMAIL to ważna część oprogramowania magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Ten moduł jest wykorzystywany podc...
SMS - szablony SMS

SMS - szablony SMS

Skorowidz SMS – Szablony SMS, znajdujący się w sekcji Systemowe, odgrywa istotną rolę podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_sms.aspx. Ta transakcja jest ...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...