Program magazynowy i integracja z SAP

Systemy ERP zazwyczaj dokonują integracji poprzez stworzenie jednej bazy danych. Wykorzystuje ona wiele modułów oprogramowania wykorzystywanych w różnych obszarach organizacji do wielu funkcji biznesowych.

Integracja SAP jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji i ujednolicenie ich. W celu łatwego dostępu i przepływu pracy. Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem SAP R3 ERP. Dzieje się to poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie Online lub Offline.

integracja-SAP-R3

Wdrożenie systemu ERP nie jest zadaniem łatwym do osiągnięcia, w rzeczywistości pochłania ono dużo czasu na planowanie, konsultacje i w większości przypadków trwa dłużej niż planowano.

Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio Magazyn WMS.net z system SAP R3.

Systemy ERP zazwyczaj dokonują integracji poprzez stworzenie jednej bazy danych, która wykorzystuje wiele modułów oprogramowania wykorzystywanych w różnych obszarach organizacji do wielu funkcji biznesowych. Mimo, że idealnym rozwiązaniem był by jeden system ERP dla całej organizacji, wiele większych firm zwykle tworzy system ERP, a następnie opierając się na tym systemie tworzy zewnętrzne interfejsy do innych systemów oddzielnie, te interfejsy mogą być bardziej wydajne i skuteczniejsze w realizowaniu potrzeb organizacji.

Program-magazynowy-WMS Integracja SAP
Integracja SAP

Wymiana danych SAP i WMS

Integracja jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji i ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy. Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem SAP R3 ERP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio Magazyn WMS.net z system SAP.

Integracja SAP

EDI

EDI to po prostu elektroniczne przesyłanie danych pomiędzy uczestnikami łańcucha logistycznego. Są to najczęściej dokumenty handlowe, magazynowe i logistyczne. Dane są udostępniane z bazy danych jednej organizacji do bazy drugiej. Zwykle odbywa się to na zasadzie wymiany plików poprzez serwery sFTP lub poczty elektronicznej. Uniwersalna metoda wymiany danych pozwala na przekazywanie informacji między różnymi systemami. Warunkiem koniecznym jest obsługa standardu EDI przez obie strony.

Integracja SAP

Wdrożenie integracji

Wdrożenie systemu ERP nie jest zadaniem łatwym do osiągnięcia, w rzeczywistości pochłania ono dużo czasu na planowanie, konsultacje i w większości przypadków trwa dłużej niż planowano. Problem narasta, gdy w tym samym czasie planujemy wdrożyć nie tylko system SAP, ale także WMS. Z naszego doświadczenia odradzamy takie działania. W pierwszej kolejności lepiej dobrze wdrożyć system ERP. Po zakończeniu tego etapu można przystąpić do wdrożenia oraz integracji systemu magazynowego WMS.

Integracja SAP magazyn WMS

Systemy ERP zazwyczaj dokonują integracji poprzez stworzenie jednej bazy danych, która wykorzystuje wiele modułów oprogramowania. Moduły wykorzystuje się w różnych obszarach organizacji do wielu funkcji biznesowych. Mimo, że idealnym rozwiązaniem był by jeden system ERP dla całej organizacji, wiele większych firm zwykle tworzy system ERP, a następnie opierając się na tym systemie tworzy zewnętrzne interfejsy do innych systemów oddzielnie. Te interfejsy mogą być bardziej wydajne i skuteczniejsze w realizowaniu potrzeb organizacji.

Szybkie reagowanie wraz z połączeniami pomiędzy dostawcą i odbiorcą jest kluczowe dla optymalizacji łańcucha dostaw. Automatyczna wymiana informacji to nie tylko skrócenie czasu obsługi zlecenia, ale także eliminowanie pomyłek. Pomyłki jakie wprowadzają ludzie rejestrujący dane w swoich systemach.

Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem SAP R3 ERP. Poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów, a także dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio magazyn WMS.net z system SAP R3.

Integracja SAP – SAP IDoc

IDoc to skrót od Intermediate Document. Jest to format dokumentu SAP przeznaczony do transferu danych transakcji biznesowych.

Systemy inne niż SAP mogą używać obiektów IDoc jako standardowego interfejsu (komputera) do przesyłania danych.

Obiekty IDoc

Obiekt IDoc jest podobny do XML w celu, ale różni się składnią. Oba służą do wymiany danych i automatyzacji w systemach komputerowych, ale technologia IDoc przyjmuje inne podejście.

Podczas, gdy XML pozwala na posiadanie pewnych metadanych na temat samego dokumentu. IDoc jest zobowiązany do posiadania informacji w swoim nagłówku, takich jak jego twórca, czas tworzenia itd. Chociaż XML ma podobną do tagu strukturę drzewa zawierającą dane i metadane, IDoc używa tabeli z dane i metadane. Obiekty IDoc mają również sesję, która wyjaśnia wszystkie procesy, które dokument przeszedł lub przejdzie, umożliwiając debugowanie i śledzenie statusu dokumentu.

Technologia IDoc oferuje wiele narzędzi do automatyzacji, monitorowania i obsługi błędów. Na przykład, jeśli obiekty IDoc są dostosowane w ten sposób na konkretnym serwerze, wówczas użytkownik systemu SAP tworzy zamówienie. Jest to automatycznie wysyłane przez obiekt IDoc, a zamówienie jest natychmiast tworzone w systemie dostawcy, czyli operatora logistycznego. Jeżeli odbiorcą takiego zlecenia nie jest system SPA tylko WMS to zlecenia takie są wysyłane na dedykowany serwer sFTP. Z serwera tego dane co określony interwał pliku pobiera system WMS.net.

Ze względu na elastyczność i przejrzystość technologii IDoc program magazynowy WMS.net firmy SoftwareStudio wspiera wymianę danych za pomocą IDoc.

ANDROIDOWY PROGRAM MAGAZYNOWY i integracja SAP

System magazynowy online. Automatyczna identyfikacja użytkownika, czyli oprogramowanie magazynowe. Czytniki kodów kreskowych – oprogramowanie magazynowe oferuje kompleksowe rozwiązanie wraz z wykorzystaniem obsługi czytników kodów kreskowych oraz integrację oprogramowania ERP z produktami SoftwareStudio. Integracja obejmować może połączenia z aplikacjami klienckimi, terminale przenośne. Studio magazyn WMS.net to jeden, całościowy zakup zaspokajający potrzeby w zarządzaniu magazynem.
ANDROIDOWY PROGRAM MAGAZYNOWY

Weryfikacja stanów magazynowych

System magazynowy online. System magazynowy WMS.net może wykonywać weryfikację stanów magazynowych z dokumentów wewnętrznych systemu WMS i systemu nadrzędnego ERP. Przykładowo można kontrolować zgodność stanów magazynowych wykazywanych przez system SAP i WMS i na bieżąco weryfikować rozbieżności. Jest to możliwe dzięki funkcji agregacji stanów magazynowych według różnych cech kartoteki towarowej oraz integracji z systemem ERP.
Weryfikacja stanów magazynowych

Moduł integracji z systemem ERP

Program do obsługi magazynu. Szybkość – to jedna z ważnych cech dobrych rozwiązań jakie oferują operatorzy logistyczni. Bez integracji z systemem ERP np. SAP lub innymi systemami sprzedażowymi klientów trudno jest zapewnić szybką realizację zleceń. Moduł integracyjny można wykorzystywać jako rozwiązanie działające OnLine (integracja z bazą systemu ERP poprzez WebApi lub bazę danych) lub działające OffLine (import z plików XML, XLS lub CSV).
Moduł integracji z systemem ERP

Integracja SAP oraz Android program magazynowy

System magazynowy online. Dostępny jest w ofercie SoftwareStudio Androidowy program magazynowy. Ustalenie komunikacji programu magazynowego z innymi systemami jest trudnym i kosztownym elementów wdrożenia. System magazynowy online może współpracować z systemem zarządzania przedsiębiorstwem (ERP np. SAP), transportem (TMS), awizacjami i oknami czasowymi (YMS) czy sklepem internetowym (e-commerce).
ANDROIDOWY PROGRAM MAGAZYNOWY