Po wywołaniu w programie pozycji menu PRZEGLĄDAJ BAZĘ DANYCH pojawi się okno umożliwiające zadanie zapytania do bazy danych i wyświetlenie zwrotnie wyników tego zapytania.

pomoc przegladaj baze danych

W polu ZAPYTANIE SQL należy wpisać treść zapytania do bazy, np. SELECT * FROM KMASO (wyświetl wszystkie pola z tabeli KMASO) i uruchomić funkcję WYŚWIETL. Po uruchomieniu funkcji zostanie wyświetlony wynik zapytania do bazy.

pomoc przegladaj baze danych select

pomoc przegladaj baze danych grid