Dopisanie miejsca składowania

Dopisanie miejsca składowania

Tytuł: Dopisanie miejsca składowania Podczas dopisywania miejsca adresowego, operator musi wybrać odpowiednią strefę, regał, kolumnę oraz poziom. Te parametry lokalizacji są zdefiniowane w skorowidzach. Lista dostępnych wartości parametrów jest generowana automatycznie na podstawie informacji zawartych w programie skorowidzów oraz aktualnego stanu pozycji w skorowidzu. Strefa, regał, kolumna i poziom to informacje, które są niezbędne podczas dopisywania miejsc adresowych. Program uniemożliwia dodanie miejsca składowania bez wybrania wszystkich wymaganych pól. W przypadku próby dodania niepoprawnego miejsca adresowego, zostaną wyświetlone komunikaty, które wskazują, które pola są obowiązkowe i proszą o ich wypełnienie.

Studio WMS.net: uprawnianie procesów składowania

Studio WMS.net to zaawansowane narzędzie, które wspiera procesy magazynowe. Pozwala na efektywne zarządzanie miejscami składowania. W przypadku dopisywania nowego miejsca adresowego, operator ma do dyspozycji kilka istotnych opcji. Najpierw musi wybrać strefę, regał, kolumnę i poziom. Te elementy są kluczowe dla prawidłowego zdefiniowania przestrzeni magazynowej.

Skorowidze odgrywają ważną rolę w tym procesie. Służą do określenia i definiowania parametrów lokalizacyjnych. Lista dostępnych wartości parametrów jest generowana automatycznie. Zależy od danych zawartych w skorowidzach oraz ich aktualnego stanu aktywności.

System zapewnia, że wszystkie wymagane informacje są uwzględnione. W przypadku próby zapisania miejsca składowania bez niezbędnych danych, program reaguje natychmiast. Wyświetla komunikaty błędu, prosząc o uzupełnienie brakujących pól. Dzięki temu proces dodawania nowych miejsc jest szybki, a ryzyko błędów zostaje zminimalizowane.

Podsumowując, Studio WMS.net jest niezbędnym narzędziem dla efektywnego i precyzyjnego zarządzania przestrzenią magazynową. Ułatwia pracę operatorów i zapewnia dokładność w procesie składowania.

Dopisanie nowej lokalizacji wykonywane jest przez uruchomienie funkcji DOPISZ. Po uruchomieniu funkcji  wyświetlony zostaje formularz dopisania miejsca adresowego.

Dopisywanie w programie magazynowym miejsc składowania

Oznaczenie miejsca adresowego ma format A.11.22.3, gdzie:

 • A  – strefa,
 • 11 – regał,
 • 22 – kolumna,
 • 3   – wysokość (poziom).

Parametry miejsca adresowego podzielone zostały na kategorie: strefa, regał, kolumna i wysokość. Parametry wybierane są przez kliknięcie w polu wyboru.

Przy dopisywaniu miejsca adresowego operator wybiera strefę, regał, kolumnę oraz poziom. Wymienione parametry lokalizacji definiowane są w skorowidzach. Lista wartości parametrów jest tworzona dynamicznie na podstawie zapisanych w programie skorowidzów oraz stanu aktywności pozycji skorowidza.

Strefa, regał, kolumna i poziom to informacje, które są obowiązkowe przy dopisaniu miejsc adresowych. Program blokuje dopisanie miejsc składowania bez wybranych pól obowiązkowych. Przy próbie dopisania nieprawidłowego miejsca adresowego wyświetlane są komunikaty „proszę zaznaczyć” obok pól wymaganych.

W sekcji STATUS LOKALIZACJI wyświetlone zostają pozycje skorowidza statusów. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza pozycja skorowidza.

SYMBOL MAGAZYNU wybierany jest ze skorowidza, którego pozycje wyświetlane są po kliknięciu ikony listy rozwijanej. Domyślnie proponowana jest pierwsza pozycja skorowidza magazynów.

OPIS LOKALIZACJI to dowolna informacja zapisywana przez operatora.

WYSOKOŚĆ, OBJĘTOŚĆ i ŁADOWNOŚĆ są nieobowiązkowymi parametrami miejsca adresowego.

Parametr MIEJSCE PODLEGA OBSŁUDZE MAGAZYNOWEJ domyślnie jest aktywny. Miejsce składowe, które nie podlega obsłudze magazynowej nie jest dostępne przy rejestracji przyjęcia do magazynu.


Dopisanie miejsca adresowego wymaga potwierdzenia polecenia ZAPISZ (przez kliknięcie).

Po dopisaniu lokalizacji jej symbol zostaje wyświetlony w górnej części formularzu dopisania.

Program blokuje dublowanie lokalizacji. Przy próbie zapisania powtórzonej lokalizacji zostaje wyświetlony komunikat w górnej części formularzu dopisania lokalizacji: Powtórzona lokalizacja, proszę zaznaczyć inną.

Jeżeli chcemy dopisać strefę składowania z jednym miejscem składowania wówczas dopisując nowe miejsce adresowe należy zaznaczyć pole STREFA.

W oknie wprowadzania danych pola Regał, Kolumna i Wysokość będą nieaktywne. Pojawi się natomiast pole MIEJSCE SKŁADOWANIA, gdzie użytkownik może wpisać dowolną informację.

Aplikacja magazynowa – tabela z lokalizacjami


Zrzut ekranu ukazuje interfejs użytkownika aplikacji magazynowej Studio WMS.net, otwarty w przeglądarce internetowej. Ekran przedstawia tabelę, która wydaje się być częścią modułu zarządzania lokalizacją towarów w magazynie.

W tabeli widnieją następujące kolumny:

 • „Lokalizacja” – wydaje się zawierać kod lokalizacji, który prawdopodobnie odnosi się do konkretnego miejsca w magazynie.
 • „Blokada” – z kolumną zaznaczania, która może służyć do blokowania lub odblokowywania danej lokalizacji.
 • „Aktywne” – z kolumną zaznaczania, wskazującą, czy lokalizacja jest aktywna.
 • „Strefa” – pokazująca, do której strefy w magazynie należy dana lokalizacja.
 • „Regał” – z informacjami na temat konkretnego regału.
 • „Stan” – wyświetlająca aktualny stan ilościowy towaru.
 • „Wysokość” – z możliwymi danymi na temat wysokości przechowywania.
 • „Szerokość” – z informacjami o szerokości miejsca przechowywania.
 • „Nośność” – z danymi na temat maksymalnej nośności miejsca przechowywania.
 • „Regał”, „Kolumna”, „Poziom” – szczegółowe informacje lokalizacyjne wewnątrz magazynu.

U góry strony znajduje się menu z ikonami i etykietami, takimi jak „Nowy”, „Magazyn”, „Kartoteki”, „Informacje”, które sugerują różne funkcje oprogramowania. Na pasku adresu przeglądarki widoczny jest URL, który wskazuje, że jest to wersja demonstracyjna aplikacji, dostępna na stronie firmy SoftwareStudio.

U dołu ekranu widnieje pasek stanu z informacją o licencji i wersji oprogramowania, co wskazuje na profesjonalny i komercyjny charakter produktu. Interfejs jest zaprojektowany w sposób przejrzysty i funkcjonalny, co ułatwia zarządzanie lokalizacjami i towarem w magazynie.


studio palety
basiap

Studio Palety

Oprogramowanie do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami to narzędzie zainstalowane na serwerze internetowym, które jest dostępne zarówno dla firm prowadzących ewidencję palet, jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Magazyn Narzędzi - narzędziownia
SAdam

Zwroty narzędzi do magazynu

Narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz. Zwracane mogą być wyłącznie narzędzia, które wcześniej zostały wydane za pomocą dokumentu wypożyczenia. Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji Magazyn Narzędzi pozycję ZWROTY, wyświetlony zostanie rejestr dokumentów zwrotów do magazynu narzędziowni.

Personalizacja wydruków w programie WMS
SAdam

Personalizacja wydruków w programie WMS

W ramach instalacji systemu dostarczany jest zestaw szablonów XML (pliki rdl) które zawierają definicje w jaki sposób należy zaprezentować i wydrukować dokument. Administrator może dowolnie zmodyfikować szablon dokumentu nie tylko w zakresie układu graficznego, ale także informacji w nim zawartych. Ponadto istnieje możliwość umieszczenia w takim szablonie obrazka pełniącego rolę LOGO firmy – użytkownika systemu.

Dopisanie miejsca składowania

Studio WMS.net to zaawansowane narzędzie, które wspiera procesy magazynowe. Pozwala na efektywne zarządzanie miejscami składowania. W przypadku dopisywania nowego miejsca adresowego, operator ma do dyspozycji kilka istotnych opcji. Najpierw musi wybrać strefę, regał, kolumnę i poziom. Te elementy są kluczowe dla prawidłowego zdefiniowania przestrzeni magazynowej.
DEMO
Koszty w rozliczeniu
Joanna Ciebień

Koszty w rozliczeniu

Prawidłowo zdefiniowane koszty w rozliczeniu pozwalają na dokładne i przejrzyste rozliczenia z kontrahentami. W rezultacie, proponowane przez SoftwareStudio rozwiązania zwiększają nie tylko efektywność, ale także dokładność, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do oszczędności i lepszego zarządzania magazynem.

Załączniki
SAdam

Załączniki

Programy magazynowe, takie jak Studio WMS.net od SoftwareStudio, pozwalają na skuteczne zarządzanie dokumentami magazynowymi, a dołączanie załączników do tych dokumentów staje się jeszcze prostsze dzięki opcji menu „Przyjęcie zewnętrzne PZ » Załączniki”.

Wydania - obieg dokumentów
Joanna Ciebień

Wydania – obieg dokumentów

Obieg dokumentów magazynowych w systemie WMS.net to kluczowy element zarządzania wydaniami. Ten system umożliwia pełną kontrolę nad dokumentacją. Co więcej, ułatwia proces wydań z magazynu. Dzięki temu, każda operacja jest dokładnie rejestrowana. Na przykład, kiedy towar opuszcza magazyn, system automatycznie aktualizuje dane.

Dopisanie miejsca składowania

Dopisanie miejsca składowania

Tytuł: Dopisanie miejsca składowania Podczas dopisywania miejsca adresowego, operator musi wybrać odpowiednią strefę, regał, kolumnę oraz poziom. Te par...
Historia miejsca składowania

Historia miejsca składowania

System Studio WMS.net śledzi historię każdego miejsca składowania. Kiedy użytkownik dokonuje zmiany, system rejestruje ją. Każda operacja składowania lub prz...
Miejsca składowania wg stref

Miejsca składowania wg stref

Organizacja miejsc składowania wg stref jest istotnym elementem efektywnej gospodarki magazynowej. Specjalistyczna wiedza z zakresu baz danych oraz integracji ...
Notatki

Notatki

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje możliwość dodawania notatek, które mogą być przydatne do rejestrowania istotnych informacji. Poniżej opisuj...
Stany w lokalizacji

Stany w lokalizacji

Internet zmienił sposób, w jaki prowadzimy biznesy, w tym także zarządzamy magazynami. Program magazynowy Studio WMS.net to narzędzie, które pomaga w sku...
Wizualizacja magazynu

Wizualizacja magazynu

Wizualizacja zajętości regałów i miejsc składowania może być realizowana za pomocą różnych technologii i narzędzi. Dzięki temu można bieżąco kontrolować il...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...