Kartoteki magazynowe

Kartoteki

W systemach magazynowych, dokumenty magazynowe są kluczowymi elementami rejestrowania operacji związanych z przepływem towarów. Te dokumenty są ściśle powiązane z różnymi kartotekami, które przechowują dane dotyczące magazynu, miejsc składowania oraz kontrahentów.

W programie magazynowym zastosowano nowoczesny dostęp do bazy danych - Microsoft SQL Server. Jest to jedna z najlepszych i najnowszych technologii, w której szczególną rolę poświęcono stabilności i odporności na awarię. W połączeniu z umiejętnym wykorzystaniem atutów tego systemu, można uzyskać szybki i niezawodny dostęp do danych.

Kartoteka magazynowa

Kartoteka magazynowa zawiera ogólne informacje o magazynie, takie jak nazwa, lokalizacja, adres, kontakty, godziny pracy itp. To miejsce, gdzie przechowywane są dane administracyjne dotyczące magazynu. Jest to punkt wyjścia do zarządzania operacjami magazynowymi.

Kartoteka miejsc składowania (lokacje magazynowe)

Kartoteka miejsc składowania to zbiór informacji o poszczególnych lokalizacjach w magazynie, takich jak regały, półki, stanowiska, rzędy, poziomy itp. Każde miejsce składowania ma swoje unikalne oznaczenie i parametry, takie jak pojemność, typ towaru, dostępność itp. To umożliwia dokładne określenie, gdzie znajduje się dany towar w magazynie.

Kartoteka kontrahentów

Kartoteka kontrahentów przechowuje informacje o partnerach biznesowych, czyli dostawcach i klientach. Zawiera dane takie jak nazwa firmy, adres, dane kontaktowe, numer NIP itp. To umożliwia identyfikację i śledzenie partnerów biznesowych związanych z dokumentami magazynowymi, takimi jak zamówienia, faktury, przekazy międzymagazynowe itp.

Dokumenty magazynowe, takie jak zamówienia, faktury, przekazy międzymagazynowe, są tworzone i powiązane z odpowiednimi kartotekami. Dane zapisywane w kartotekach umożliwiają identyfikację i śledzenie towarów, lokalizacji oraz partnerów biznesowych związanych z tymi dokumentami. To niezbędne dla efektywnego zarządzania magazynem i utrzymania przejrzystości w operacjach logistycznych.

Dokumenty magazynowe powiązane są z kartotekami magazynowymi, miejscami składowania (lokacje magazynowe) oraz kontrahentami. Dane te zapisywane są w postaci odpowiednich kartotek.

Kartoteki magazynowe

Każda kartoteka zapisana jest w bazie jako oddzielny wiersz tabeli, dzięki czemu można dane przeglądać w układzie tabelarycznym jak w excel’u.

Przeglądanie kartotek

Kartoteki można przeglądać wg różnych kategorii

Formularz

Dopisywanie, edycja kartoteki towarowej odbywa się za pomocą specjalnego formularza.

Oprogramowanie Magazyn

Oprogramowanie Magazyn – Twoje narzędzie do zarządzania magazynem

Potrzebujesz efektywnego narzędzia do zarządzania magazynem? Oto magazynowy system informatyczny, który rozwiązuje ten problem. Dokumenty magazynowe to kluczowy element działalności magazynowej w Twojej firmie. Dzięki naszemu programowi do obsługi magazynu, będziesz mógł sprawnie rejestrować obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne), a także obrotem wewnątrz firmy wynikającym z przyjęcia, wydania lub zmiany magazynu.

Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że nasze oprogramowanie umożliwia Ci śledzenie każdego ruchu towarów w magazynie. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad stanem magazynowym i możesz zapewnić, że produkty są zawsze dostępne w odpowiednich ilościach. Ponadto, nasz system umożliwia tworzenie specjalnych dokumentów zmiany lokalizacji. To ważne, gdy potrzebujesz przemieszczać towary wewnątrz magazynu, np. przenosząc je z jednego miejsca paletowego (adresu) na inne.

W skrócie, nasze oprogramowanie magazynowe ułatwia Ci życie, eliminując chaos i nieefektywność w zarządzaniu magazynem. Dzięki niemu możesz zyskać pewność, że Twoje towary są zawsze pod kontrolą, a procesy magazynowe przebiegają sprawnie i bezproblemowo. To niezastąpione narzędzie dla każdej firmy zajmującej się logistyką magazynową.

Programy magazynowe WMS kartoteki w programie magazynowym wms

Funkcjonalność WMS

Użytkownik, który nie zostanie uwierzytelniony nazywa się ANONIMOWY i kierowany jest on automatycznie do strony logowania lub może być przekierowany na wskazany portal klienta. Podczas odbioru ilościowego sprawdza się ilość przyjętego towaru, zlicza się tylko opakowania zbiorcze, jeśli jednak opakowanie jest uszkodzone lub nosi ślady otwierania (np. zerwane plomby) należy w obecności osoby która dostarczyła towar, przeliczyć całkowitą zawartość. W wypadku rozbieżności towaru z zamówieniem, zostaje złożona reklamacja ilościowa. Ewidencja dokumentów magazynowych, rejestracja pracy magazynierów, przydzielanie zadań, delegowanie kompetencji. Ponieważ WMS to także obsługa zwrotów i reklamacji.

Program magazynowy SoftwareStudio

Kolektor danych ukraiński

Potrafimy programać kartoteki w programie magazynowym wms, czyli rozwiązania mobilne dla Apple iOS oraz Android. Specjaliści z zakresu sprzętu auto ID pozwalają nam na świadczenie kompleksowych usług. Zaczynamy od doradztwa w zakresie wyboru odpowiednich urządzeń. Kończymy konfiguracją i dostawą sprzętu. Kolektor danych z systemem operacyjnym Android i zainstalowanym programem WMS oraz ukraińską wersją językową (po ukraińsku, język ukraiński) to sprawne narzędzie w rękach pracującego magazyniera za wschodniej granicy.

Magazynowy system informatyczny kartoteki w programie magazynowym wms

IIS - Internet Information Services
SoftwareStudio

IIS – Internet Information Services

Microsoft IIS jest idealną platformą do hostowania aplikacji WMS. Oferuje skalowalność, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania, co czyni go idealnym wyborem dla organizacji poszukujących niezawodnej i bezpiecznej platformy do hostowania swoich aplikacji WMS.

Android oprogramowanie magazynowe
SAdam

Android oprogramowanie magazynowe

Android oprogramowanie magazynowe, takie jak WMS.net firmy SoftwareStudio, stanowi innowacyjne rozwiązanie dla efektywnego zarządzania magazynem. Mobilność, intuicyjność interfejsu i integracja z SAP sprawiają, że Android oprogramowanie magazynowe staje się niezastąpionym narzędziem dla firm logistycznych. Dzięki WMS.net, firma może zoptymalizować procesy magazynowe, zwiększyć wydajność i poprawić obsługę klienta.

Wózki widłowe
SAdam

Wózki widłowe

Integracja wózków widłowych z systemem WMS to rozwiązanie, które może znacząco poprawić efektywność zarządzania magazynem. Dzięki temu można szybciej i precyzyjniej obsługiwać towary, co przekłada się na zadowolenie klientów i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Kartoteki

W programie magazynowym zastosowano nowoczesny dostęp do bazy danych - Microsoft SQL Server. Jest to jedna z najlepszych i najnowszych technologii, w której szczególną rolę poświęcono stabilności i odporności na awarię. W połączeniu z umiejętnym wykorzystaniem atutów tego systemu, można uzyskać szybki i niezawodny dostęp do danych.
DEMO
Transakcje
SAdam

Transakcje

Transakcje odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu platformy StudioSystem. Są one niezbędnym fundamentem, na którym opiera się cały system. Dzięki nim możliwe jest wykonywanie różnorodnych zadań, takich jak dopisywanie, przeglądanie czy raportowanie.

DETAILS – Podgląd szczegółów

Platforma StudioSystem udostępnia transakcję role_sys/x_details.aspx do wyświetlania podglądu szczegółów pojedynczego wiersza informacji odczytanej z bazy. Zaprojektować można zakres informacji i sposób ich wyświetlania rozpoczynając od zdefiniowania zapytania do bazy zwracającego 1 rekord, poprzez zaprojektowania poszczególnych

sub_menu_metro.aspx
SAdam

sub_menu_metro.aspx

W programie magazynowym WMS.net istnieje możliwość wyświetlania sub menu za pomocą innej transakcji niż standardowe sub_menu. Ten aspekt znajduje zastosowanie w rozwiązaniach dla modułu Framework oraz w sytuacjach, gdy użytkownik, czyli wdrożeniowiec, chce zamiast zwykłej transakcji z sekcjami wyświetlać sub menu w postaci przycisków.

Magazyn

Magazyn

Sekcja Magazyn w programie magazynowym zapewnia użytkownikom dostęp do rejestracji zdarzeń związanych z obsługą magazynu. Oferuje szeroki zakres trans...
Kartoteki

Kartoteki

W systemach magazynowych, dokumenty magazynowe są kluczowymi elementami rejestrowania operacji związanych z przepływem towarów. Te dokumenty są ściśle powiąz...
Administrator

Administrator

Rola administratora programu Studio WMS.net firmy SoftwareStudio jest niezwykle istotna dla sprawnego i skutecznego zarządzania magazynem. To właśnie ad...
Konfiguracja

Konfiguracja

Konfigurowalne oprogramowanie do zarządzania magazynem, takie jak program magazynowy, oprogramowanie magazynowe lub aplikacja magazynowa, daje firmom ...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...