Miejsca składowania w programie magazynowym

Zarządzanie miejscami składowania w magazynie jest kluczowe dla efektywności logistycznej. Program magazynowy stanowi istotne narzędzie w tym procesie. Umożliwia lepszą organizację pracy i optymalizację przestrzeni magazynowej. Zapewnia łatwy dostęp do informacji o lokalizacjach i ich obrotach.

Miejsca składowania w programie magazynowym

Zarządzanie Lokalizacjami w Magazynie

Współczesne magazyny wymagają skutecznego zarządzania lokalizacjami. Dzięki temu procesy logistyczne są płynniejsze. Program magazynowy ułatwia zarządzanie miejscami składowania. Umożliwia przeglądanie i zarządzanie lokalizacjami w magazynie.

Rejestr Lokalizacji w Programie

Program magazynowy oferuje rejestr lokalizacji. Rejestr ten jest łatwo dostępny. Umożliwia użytkownikom dodawanie nowych miejsc składowania. Dodatkowo, zapewnia podgląd na obroty i stany produktów w danych lokalizacjach.

Funkcjonalności Programu Magazynowego

Program magazynowy oferuje wiele funkcji. Pozwala na dopisywanie nowych lokalizacji. Ułatwia monitorowanie obrotów i stanów na każdej lokalizacji. Dzięki temu zarządzanie magazynem staje się bardziej efektywne.

Miejsca składowania w programie magazynowym

Miejsca składowania produktów w magazynach. Pozycja menu wyświetla listę dopisanych w programie miejsc adresowych (lokalizacji). W rejestrze dostępne są funkcje dopisania nowej lokalizacji oraz zestawienie obrotów i stanów na lokalizacji.

Miejsca składowania w programie magazynowym

Lista lokalizacji w magazynie

Miejsca składowania produktów w magazynach są kluczowym elementem skutecznego zarządzania zapasami. W programie magazynowym firmy SoftwareStudio, znalezienie i zarządzanie tymi lokalizacjami jest niezwykle proste i efektywne.

Rejestr dostępnych funkcji w programie magazynowym zawiera opcję „Lista lokalizacji”. Kiedy ją wybierzesz, zostanie wyświetlona kompletna lista wszystkich miejsc adresowych, które zostały dopisane w programie. Ta funkcja stanowi centralne miejsce, gdzie możesz z łatwością znaleźć informacje o lokalizacjach.

Dodawanie nowej lokalizacji

Jeśli potrzebujesz dodać nową lokalizację do swojego magazynu, również możesz to zrobić za pomocą programu. Wystarczy wybrać opcję „Dodaj nową lokalizację”, a zostaniesz poprowadzony przez proces tworzenia nowego miejsca składowania. Możesz podać nazwę lokalizacji, jej opis oraz inne istotne informacje, które ułatwią identyfikację w przyszłości.

Zestawienie obrotów i stanów na lokalizacji

Jednym z kluczowych zadań związanych z zarządzaniem magazynem jest monitorowanie obrotów i stanów produktów na poszczególnych lokalizacjach. Nasz program magazynowy umożliwia także sprawdzenie tych informacji. Po wybraniu danej lokalizacji, masz możliwość uzyskania szczegółowego zestawienia obrotów oraz aktualnego stanu produktów znajdujących się na tej lokalizacji. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w Twoim magazynie.

Podsumowując, nasz program magazynowy oferuje intuicyjne narzędzia do zarządzania miejscami składowania. Dzięki temu możesz skutecznie kontrolować i optymalizować swoje zapasy, co wpłynie pozytywnie na efektywność działania Twojego magazynu.

Zestawienie asortymentu na stanie lokalizacji wyświetlane jest przez użycie polecenia STANY.
Operator może zmienić parametry miejsc adresowych. Miejsce może zostać oznaczone jako nieaktywne. W celu wyłączenia miejsca z obrotu należy kliknąć pole wyboru w kolumnie AKTYWNE – pole wyboru musi być puste. Ponowne wprowadzenie miejsca do obrotu wymaga zaznaczenia pola wyboru – kliknięcie.

Miejsca adresowe zaznaczone jako nieaktywne nie są dostępne w dokumentach magazynowych.

etykieta miejsca składowania

Dla miejsca adresowego może zostać zmieniony status. W celu modyfikacji status należy kliknąć na pole STATUS wybranego miejsca adresowego. W polu należy usunąć zapisany symbol. Przez przycisk listy rozwijanej wyświetlony zostaje skorowidz zdefiniowanych w programie statusów. Wybrany status zostaje zapisany w polu.

Dopisanie nowej lokalizacji wykonywane jest przez uruchomienie funkcji DOPISZ. Dopisanie lokalizacji opisane jest w kolejnym punkcie instrukcji.

Zestawienie obrotów dla lokalizacji wyświetlane jest przez użycie polecenia HISTORIA. Zestawienie zawiera również pozycje dokumentów w trakcie realizacji.

Pole L

OKALIZACJA nie jest modyfikowane.

Pozostałe informacje miejsca adresowego są modyfikowalne. W celu wprowadzenia lub zmiany informacji, należy na wybrane pole dwukrotnie kliknąć. W polu zostanie wyświetlony kursor.

Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

Dopisanie lokalizacji

Nowe miejsce adresowe dopisywane jest w pozycji menu NOWA LOKALIZACJA lub przez użycie funkcji DOPISZ w kartotece miejsc adresowych. Po uruchomieniu pozycji menu wyświetlony zostaje formularz dopisania miejsca adresowego.

Oznaczenie miejsca adresowego ma format AA-BB-C-D, gdzie:

  • AA – regał,
  • BB – gniazdo,
  • C – wysokość (poziom),
  • D – paleta (gniazdo paletowe).

Parametry miejsca adresowego podzielone zostały na kategorie: regał, gniazdo, wysokość, gniazdo paletowe, status lokalizacji i inne. Parametry wybierane są przez kliknięcie pola wyboru lub zapisanie informacji.

Przy dopisywaniu miejsca adresowego operator wybiera regał, gniazdo, poziom oraz gniazdo paletowe. Wymienione parametry lokalizacji definiowane są w skorowidzach. Lista wartości parametrów jest tworzona dynamicznie na podstawie zapisanych w programie skorowidzów oraz stanu aktywności pozycji skorowidza.

Po wprowadzeniu modyfikacji w skorowidzach dotyczących miejsc adresowych, w tym po zmianie aktywności pozycji skorowidza należy odświeżyć ustawienia okna dopisania miejsca adresowego. Kliknięcie prawym klawiszem myszy na ekranie, w obszarze grupy informacji, które były zmieniane, wyświetla listę dostępnych funkcji. Należy wybrać polecenie ODŚWIEŻ.

Regał, gniazdo, poziom i gniazdo paletowe to informacje, które są obowiązkowe przy dopisaniu miejsc adresowych. Program blokuje dopisanie miejsc składowania bez wybranych pól obowiązkowych. Przy próbie dopisania nieprawidłowego miejsca adresowego wyświetlane są komunikaty „proszę zaznaczyć” obok pól wymaganych

W sekcji STATUS LOKALIZACJI wyświetlone zostają pozycje skorowidza statusów. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza pozycja skorowidza.

SYMBOL MAGAZYNU wybierany jest ze skorowidza, którego pozycje wyświetlane są po kliknięciu ikony listy rozwijanej. Domyślnie proponowana jest pierwsza pozycja skorowidza magazynów.

OPIS LOKALIZACJI to dowolna informacja zapisywana przez operatora.

OBJĘTOŚĆ i ŁADOWNOŚĆ są nieobowiązkowymi parametrami miejsca adresowego.

Parametr MIEJSCE PODLEGA OBSŁUDZE MAGAZYNOWEJ domyślnie jest aktywny. Miejsce składowe, które nie podlega obsłudze magazynowej nie jest dostępne przy rejestracji przyjęcia do magazynu.

Dopisanie miejsca adresowego wymaga potwierdzenia polecenia ZAPISZ (przez kliknięcie).

Po dopisaniu lokalizacji jej symbol zostaje wyświetlony w górnej części formularzu dopisania.

Program blokuje dublowanie lokalizacji. Przy próbie zapisania powtórzonej lokalizacji zostaje wyświetlony komunikat w górnej części formularzu dopisania lokalizacji: Powtórzona lokalizacja, proszę zaznaczyć inną.

Miejsca składowania w programie magazynowym

Współczesne magazyny wymagają skutecznego zarządzania lokalizacjami. Dzięki temu procesy logistyczne są płynniejsze. Program magazynowy ułatwia zarządzanie miejscami składowania. Umożliwia przeglądanie i zarządzanie lokalizacjami w magazynie.
Miejsca składowania w programie magazynowym
Programy Windows SQL
SAdam

Programy Windows SQL

Programy Windows SQL są idealnym rozwiązaniem dla firm z branży magazynowej i logistycznej. Dzięki nim można zapewnić efektywne zarządzanie magazynem oraz zoptymalizować procesy logistyczne. Dodatkowo, obsługa za pomocą mobilnych, ręcznych skanerów oraz wykorzystanie technologii automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych i QR przyczynia się do jeszcze większej efektywności i precyzji działania magazynu.

Magazyn Narzędzi - narzędziownia
SAdam

Magazyn Narzędzi

Zastosowanie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania magazynem narzędziowym, takiego jak Magazyn Narzędzi SoftwareStudio, pozwala na skuteczną kontrolę nad stanem zapasów, planowanie zamówień i śledzenie historii narzędzi. Efektywne zarządzanie magazynem narzędziowym to klucz do sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Właściwie zorganizowany magazyn umożliwia łatwiejsze wyszukiwanie narzędzi, skracając czas potrzebny na znalezienie potrzebnego sprzętu.

System Informatyczny Magazynowania Towarów
SAdam

System Informatyczny Magazynowania Towarów

W firmach logistycznych pojawia się także potrzeba wyceny usług magazynowych w celu obciążenia klienta fakturą za takie usługi. Kilka argumentów, aby wdrożyć magazyn wysokiego składowania !

Wydania z magazynu
Joanna Ciebień

Wydania z magazynu

Wydania zewnętrzne są rejestrowane na podstawie dyspozycji wydania, które są generowane dla konkretnych zleceń wydania. To oznacza, że system pozwala śledzić, które produkty opuszczają magazyn na podstawie konkretnych zamówień. Wydanie może nastąpić zarówno ze strefy składowania, gdzie produkty są przechowywane, jak i ze strefy zbierania, gdzie produkty są przygotowywane do wysyłki.

departament_insert.aspx
SAdam

departament_insert.aspx

Studio WMS.net to zaawansowany system WMS, czyli system zarządzania magazynem, który oferuje wiele zalet. Jednym z jego głównych atutów jest możliwość zarządzania procesami magazynowymi w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można śledzić stan zapasów, monitorować przepływ towarów i reagować na zmiany w magazynie na bieżąco.

Number input
SAdam

Number input

W oprogramowaniu magazynowym, takim jak Studio WMS.net, istnieje wiele funkcji i narzędzi, które ułatwiają zarządzanie danymi magazynowymi. Jednym z przydatnych elementów jest formularz j_insert_update.aspx, który umożliwia korzystanie z kontrolki typu NUMBER do wprowadzania wartości numerycznych w określonym formacie.