Studio Palety

Oprogramowanie do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami to narzędzie zainstalowane na serwerze internetowym, które jest dostępne zarówno dla firm prowadzących ewidencję palet, jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

studio palety

Problem palet w magazynie

Zarządzanie paletami w magazynie to istotny aspekt działalności wielu firm. Upłynnianie palet może prowadzić do wzrostu kosztów i opóźnień w dostawach. Dlatego warto inwestować w rozwiązania, które pomogą w monitorowaniu i optymalizacji zarządzania paletami, co w rezultacie przyniesie oszczędności i zadowolenie klientów.

Zwiększające się koszty i upłynnianie palet

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem związanym z gubieniem się palet w swoich magazynach. To z pozoru drobna kwestia, ale ma ogromny wpływ na ogólne koszty prowadzenia działalności.

Wpływ na łańcuch dostaw

Nie można bagatelizować znaczenia palet w łańcuchu dostaw. Palety są fundamentalnym elementem transportu i przechowywania towarów. Upłynnianie palet może spowodować opóźnienia w dostawach, co z kolei może prowadzić do niezadowolenia klientów i utraty kontraktów.

Rozwiązanie problemu

Monitoring palet

Aby przeciwdziałać gubieniu się palet, warto zainwestować w system monitoringu. Dzięki niemu można śledzić lokalizację palet w czasie rzeczywistym. To pozwoli na szybkie odnajdywanie zagubionych palet i uniknięcie kosztownych strat.

Optymalizacja zarządzania paletami

Kolejnym krokiem w rozwiązaniu problemu palet jest optymalizacja zarządzania nimi. Dzięki dokładnemu planowaniu i efektywnemu wykorzystaniu palet można zminimalizować ryzyko ich utraty.

Studio Palety

Dowiedz się więcej na temat studio palety ! Dlatego studio palety wymaga właściwych rozwiązań informatycznych. Wykorzystanie studio palety w przedsiębiorstwie ułatwia pracę wielu osobom w firmie.

Rozliczanie palet

Paleta zwrotna to paleta, która zgodnie z intencją nadawcy przesyłki, powinna być do niego zwrócona. Natomiast paleta manewrowa to paleta udostępniana nadawcy, w celu szybszego wykonania załadunku/rozładunku drobnicy paczkowej.

Palety zwrotne dostarczane klientom w ramach usługi dostarczane są zwykle odpłatnie. Wysokość opłaty za zwrot palet ustalana jest w umowie o świadczeniu usług. Opłata naliczana jest po dokonaniu zwrotu pustych palet, a naliczanie opłaty za zwrot palet następuje w ustalonych cyklach.

Od wielu lat firmy zmagają się z problemem ginących palet, co w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności. Upłynnianie palet jest nagminnym zjawiskiem we wszystkich firmach będących ogniwem w łańcuchu dostaw.

Wychodząc naprzeciw problemom firm prowadzących gospodarkę paletami, stworzyliśmy aplikację Studio Palety.net. Jej głównym zadaniem jest ewidencja palet i opakowań wielorazowego użytku.  

Ewidencja palet i opakowań możliwa jest zarówno w rozbiciu o magazyny jak i miejsca składowania. Każde wydania czy przyjęcie zewnętrzne palet jest ewidencjonowane w systemie. Następnie kojarzone z kontrahentem, bądź przewoźnikiem i kierowcą pracującym na zlecenie przewoźnika, a także magazynem i lokalizacją (platformą) . Ruchy magazynowe wpływają na aktualizację salda kontrahentów lub przewoźników, co umożliwia śledzenie i kontrolę sald firm współpracujących.

Program Magazyn Palet

Prócz standardowych dokumentów przyjęć i wydań zewnętrznych istnieje możliwość dopisania dokumentu przychodu oraz rozchodu wewnętrznego. Dokumenty te umożliwiają np. wprowadzenia stanu bilansu otwarcia czy wprowadzenie ewentualnych korekt stanów magazynowych. Jak również kontrahentów, jeżeli okażą się one konieczne po przeprowadzeniu inwentaryzacji w firmie. Dokumenty wewnętrzne są również kojarzone z kontrahentem.

Kolejnym typem dokumentu występującym w Studio Palety jest dokument MM, który systemie spełnia podwójną rolę

  • Umożliwia ewidencję przesunięć palet oraz opakowań między magazynami
  • Umożliwia zmianę lokalizacji składowanych palet (czy opakowań) w ramach jednego magazynu. A więc przesunięcie palet czy opakowań z jednego miejsca składowania w inne.

Dokument MM umożliwia także ścisłą ewidencję przesunięć palet (opakowań) do procesów wewnętrznych, np. kompletacji, oraz zwrotów z tych procesów.

Dopisanie dok. MM

Studio Palety jest aplikacja webową, a więc dostęp do systemu możliwy przez przeglądarkę dla uwierzytelnionych użytkowników z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Rozbudowany system raportów oraz zestawień umożliwia szybka kontrolę stanów magazynowych, sald kontrahentów a także podgląd dokumentów wpływających na stany i salda.

Salda dostawców na dzień ...

Wydruki dokumentów oraz raporty można w łatwy sposób dostosować do własnych potrzeb z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji Report Builder.

Magazyn z paletami

Magazyn Palet PWS.net to aplikacja webowa dostępna przez przeglądarkę internetową. Jest to narzędzie stworzone do kontroli i zarządzania gospodarką palet. W porównaniu do tradycyjnych aplikacji Windows, ta aplikacja wyróżnia się wygodą użytkowania i brakiem konieczności instalacji oprogramowania po stronie użytkownika.

Prostota i Wygoda

Jedną z głównych zalet Magazynu Palet PWS.net jest jego prostota obsługi. Dzięki dostępowi przez przeglądarkę internetową, użytkownik nie musi martwić się o skomplikowane instalacje czy konfiguracje. Wszystko, czego potrzebuje, to dostęp do internetu i przeglądarki. To sprawia, że zarządzanie gospodarką palet staje się łatwe i dostępne z każdego miejsca.

Kompleksowa Kontrola

Program Magazyn Palet umożliwia pełną kontrolę nad paletami w magazynie. Użytkownicy mogą śledzić ilość dostępnych palet, monitorować ich stan techniczny i lokalizację. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z brakującymi paletami lub ich uszkodzeniem.

Efektywna Gospodarka

Dzięki Magazynowi Palet PWS.net, efektywna gospodarka paletami staje się prostsza niż kiedykolwiek wcześniej. Użytkownicy mogą planować dostawy i odbiory palet, zoptymalizować ich wykorzystanie oraz monitorować historię ich ruchu. To wszystko przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Podsumowanie

Magazyn Palet PWS.net to nowoczesne narzędzie, które rewolucjonizuje zarządzanie gospodarką palet w magazynach. Dostępność przez przeglądarkę internetową, prostota obsługi oraz kompleksowa kontrola czynią z tej aplikacji niezastąpione narzędzie dla firm zajmujących się logistyką magazynową. Dzięki niemu gospodarka paletami staje się bardziej efektywna i opłacalna.

Dokumenty magazynowe palet

Proces wytwórczy lub naprawy palet kończy się przyjęciem palety do magazynu. W przypadku ręcznego tworzenia dokumentów, program udostępnia opcję wprowadzania dokumentu przy pomocy czytnika kodów kreskowych z etykiety, przez co usprawnia pracę magazyniera. Dokumenty magazynowe mogą być tworzone również podczas rozliczania produkcji, program wówczas tworzy dokumenty rejestrowane w chwili wprowadzenia pozycji do magazynu.

Przyjmowanie palet

Proces przyjmowania palet może odbywać się zarówno na podstawie dostaw wewnętrznych jak i zewnętrznych. Oprogramowanie przewiduje następujące rodzaje dokumentów magazynowych związanych z przyjmowaniem palet: Przyjęcia zewnętrzne – Dokument PZ; Przyjęcia zewnętrzne bezpośrednie – Dokument PZB; Przyjęcia wewnętrzne – Dokument PW.

Wyliczenie stawki za paleto-dobę

Miarą działania magazynów logistycznych

Miarą efektywności działania magazynów logistycznych jest zdolność do dokładnego określenia kosztów związanych z przepływem jednostki ładunkowej przez magazyn oraz składaniem towarów. Naliczanie opłat za różnorodne usługi, takie jak przyjęcie, wydanie i kompletacja, zwykle jest negocjowane indywidualnie z naszymi kontrahentami.

Koszty niezależne od liczby operacji

Niezależnie jednak od liczby operacji prowadzonych w magazynie, istnieje stały koszt, który nazywamy opłatą za paleto-dobę. Ta opłata dotyczy jednej jednostki paletowej i niezależna jest od wagi towaru na palecie. Jest to system szczególnie przydatny w przypadku ładunków przestrzennych, głównie jednostek logistycznych, takich jak palety.

Obliczenie stawki za paleto-dobę

Proces obliczania stawki za paleto-dobę jest dokładny i precyzyjny. Nasz specjalny program komputerowy przeprowadza obliczenia na podstawie danych dostarczonych przez każdego klienta. Program ten analizuje stan zapełnienia magazynu indywidualnie dla każdego klienta i określa ilość palet znajdujących się w magazynie na koniec każdego dnia w miesiącu.

Na tej podstawie program podstawia odpowiednią stawkę za paletę, którą pomnóżmy przez ilość palet w magazynie, aby obliczyć koszty składowania palet w magazynie za każdy dzień. W wyniku tego procesu logistyk otrzymuje szczegółowe zestawienie, które może być przekazane do działu księgowości jako załącznik do faktury. Dzięki temu księgowość może dokładnie obciążyć klienta za usługi składowania w magazynie.

Działanie tego systemu pozwala nam efektywnie zarządzać kosztami magazynowania, co przekłada się na korzyści zarówno dla naszych klientów, jak i naszej firmy.

Salda palet

Oprogramowanie przeznaczone jest do rejestrowania przyjęć i wydań opakowań zwrotnych, a w szczególności palet, zarówno z towarem jak i pustych. Każdy dokument obrotu paletami może zmieniać saldo kontrahenta, przewoźnika czy kierowcy. Program Magazyn Palet działa przez przeglądarkę internetową pozwala to na dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie wraz z obsługą wielu oddziałów czy magazynów. Klienci czy przewoźnicy mogą mieć zdalny dostęp do danych sald i rozliczeń palet.

Przyjmowanie palet

Proces przyjmowania palet może odbywać się zarówno na podstawie dostaw wewnętrznych jak i zewnętrznych. Oprogramowanie przewiduje następujące rodzaje dokumentów magazynowych związanych z przyjmowaniem palet: Przyjęcia zewnętrzne – Dokument PZ; Przyjęcia zewnętrzne bezpośrednie – Dokument PZB; Przyjęcia wewnętrzne – Dokument PW.

Pool zamknięty

Pool zamknięty, czyli zbiór (pula) palet wymiennych, zarządzany przez operatora poolu; z palet tych mogą korzystać podmioty obsługiwane przez operatora poolu.

Rozliczenie ilościowe palet

Wydanie palety z magazynu dla klienta czy też do naprawy (obróbki) pozwala pracownikom rejestrować wykonywane operacje na palecie. Rozwiązanie to znacznie przyczynia się do obniżenia czasu poświęconego na kontrolę kart pracy oraz samych pracowników. Program do rozliczania palet zwykle udostępnia opcje zarządzania paletami m.in. drukowanie etykiet, rozliczenia palet, tworzenia nowych lub zmianę ilości wyrobów.

Studio Palety

Zarządzanie paletami w magazynie to istotny aspekt działalności wielu firm. Upłynnianie palet może prowadzić do wzrostu kosztów i opóźnień w dostawach. Dlatego warto inwestować w rozwiązania, które pomogą w monitorowaniu i optymalizacji zarządzania paletami, co w rezultacie przyniesie oszczędności i zadowolenie klientów.
Studio Palety
Reklamacje przez Internet
SAdam

Reklamacje przez Internet

Reklamacje przez Internet to nowoczesne rozwiązanie, które ułatwia zarówno klientom, jak i firmom obsługę reklamacji. Dzięki naszemu oprogramowaniu reklamacje internetowe stają się bardziej efektywne i przyjazne dla użytkowników.

Program do magazynowania
SAdam

Program do magazynowania

Program do magazynowania daje możliwość wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą operacji magazynowych. Daje również wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.

Inwentaryzacja w programie WMS
SAdam

Inwentaryzacja w programie WMS

Zarządzanie zapasami jest jednym z najważniejszych aspektów każdego systemu zarządzania magazynem (WMS). Dzięki odpowiedniej funkcjonalności zapasów system WMS może pomóc w zarządzaniu poziomami zapasów, śledzeniu ruchów zapasów i dostarczaniu dokładnych danych o zapasach.

Edycja - zmiany w kartotece
SAdam

Edycja – zmiany w kartotece

W programie magazynowym Studio WMS.net można wygodnie edytować dane w kartotece towarowej. Wprowadzanie zmian jest proste i intuicyjne. Dzięki temu można szybko dostosować informacje o produktach do aktualnych potrzeb. Warto korzystać z tej funkcji, aby zachować dokładność danych w systemie magazynowym.

Kartoteki towarowe
Joanna Ciebień

Kartoteki towarowe

Studio WMS.net, jako zaawansowany program magazynowy, oferuje wiele cennych narzędzi do zarządzania magazynem. Jednym z nich są właśnie kartoteki towarowe, które pomagają zapewnić skuteczne i sprawnie zarządzanie asortymentem, a także umożliwiają dostosowanie oferty do potrzeb poszczególnych klientów. Zarówno 'WSZYSTKIE KARTOTEKI’, jak i 'TOWAR WG KLIENTÓW’ to funkcje, które w wyraźny sposób przyczyniają się do poprawy wydajności pracy magazynu.

Oprogramowanie Terminala
SAdam

Oprogramowanie Terminala

Oprogramowanie Terminala mobilnego w magazynie Studio WMS.net stanowi niezbędny element gospodarki magazynowej, zwłaszcza w przypadku magazynów wysokiego składowania. Od 2008 roku firma SoftwareStudio świadczy usługi związane z oprogramowaniem magazynowym, a w 2015 roku wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązania oparte na systemie Android.